28 juni 2017

Gerrit Zalm: met Dirk Scheringa en Michiel Scheltema in kabinet

Daar wordt Gerrit Zalm door de vaderlandse politiek uit zijn politieke graf getakeld om een kabinet in elkaar te zetten. De zeer overschatte minister van financiën uit de jaren 90 van de vorige eeuw: hij leefde zijn eigen financiële normen niet na. Hij is daarnaast van top tot teen besmet door zijn verleden bij de bank DSB van Dirk Scheringa, Zalm was financieel topman bij DSB en in die functie de slippendrager van Scheringa, een zakenman die zijn klanten met wurgcontracten opzadelde. Zalm wist het, zag het, maar vond het goed, althans, hij deed er niets aan. Dat werd hem niet kwalijk genomen door zijn vriend Michiel Scheltema die moest beoordelen of het gedrag van Zalm bij DSB integer was. Scheltema kwam tot de conclusie dat Zalm reuze deskundig was, maar zweeg over de ethische kant van zijn gedrag bij DSB. Zalm kon vervolgens miljoenen blijven verdienen als topbankier bij Abn/Amro. Daar is hij ook min of meer mislukt. Niemand in politiek Nederland neemt hem echter iets kwalijk, zo blijkt nu. Hij mag gewoon met de huidige politieke kopstukken aan tafel zitten. Natuurlijk werd in de media Dirk Scheringa om zijn mening gevraagd over Gerrit Zalm. Zalm kan uitstekend rekenen, aldus Scheringa, maar hij heeft geen gevoel. Daarom kan hij (medisch-)ethische kwesties niet tot een goed einde brengen. Echt? Vond Zalm het ethisch niet verwerpelijk dat de klanten van DSB door Scheringa in de val werden gelokt? Vond Zalm Scheringa dus echt een goed bestuurder die met trucs en leugens een imperium opbouwde (dat vervolgens toch instortte)? Dan weten we ook wie Zalm graag als minister-president zou willen zien: Dirk Scheringa, met Michiel Scheltema als minister van justitie. Natuurlijk wil hij zelf dan  wel weer minister van financiën worden.

26 juni 2017

Brian Wansink (dieetgoeroe): “van kleine borden val je af”

Volgens mij is het beste dieet om iedere ochtend op de weegschaal te gaan staan. Dit is althans mijn ‘kuur’: weeg ik meer dan 75 kilo, dan geen koekje bij de koffie en een extra kilometer trimmen; weeg ik minder dan 75 kilo, dan wordt het tijd voor de progrestaart (van WalterVanErven, inderdaad) en wellicht een enkele Trappist. In alle andere gevallen (weegschaal zegt: 74 kg < gewicht <76 kg) doen we ‘normaal’ op culinair gebied (2,5 piepers, 2 ons groente, 1 ons vlees). Dieetgoeroes wantrouw ik, zeker als die goeroes ook nog eens een sociaal-wetenschappelijk sausje over hun dieetadviezen gieten. Het lijkt mij nogal voor de hand liggen dat we sinds het onderzoek van Roos Vonk / Diederik Stapel dit soort onderzoek over voeding moeten wantrouwen. Vonk-Stapel hadden gevonden dat vleeseters hufters zijn, maar natuurlijk zijn we dat helemaal niet, zoals al snel bleek toen de fraude in het onderzoek aan het licht kwam. Maar mensen zijn hardleers. Brian Wansink is, of was, ook een dieetgoeroe met wetenschappelijke wortels. Zijn onderzoek had uitgewezen dat je er op vele manieren voor kon zorgen minder calorieën tot je te nemen, bijvoorbeeld door van kleinere borden te eten. Volgens mijn krant had hij dit soort resultaten in ‘honderden wetenschappelijke artikelen’ aangetoond. Honderden (!!!) artikelen die zijn gelijk aantoonden en die hem topfuncties in het openbaar bestuur, roem en een aanstelling bij een van de topuniversiteiten opleverden. Je vraagt je af of dan niemand bij Cornell University ooit van wijlen Karl Popper had gehoord toen ze Brian Wansink een aanstelling gaven. Als alles in het wetenschappelijke werk van Wansink zo mooi klopt, kan dat dan wel kloppen?  En, inderdaad, hij blijkt alweer enkele maanden geleden ontmaskerd te zijn. 

22 juni 2017

Lodewijk Asscher (PvdA): wil juist wel rechts beleid voeren

Las ik een dezer dagen in mijn krant dat de leider van de PvdA, Lodewijk Asscher, het onaantrekkelijk zou vinden om in een kabinet met drie rechtse partijen op sociaal-economisch terrein samen te werken. Die partijen zijn VVD, CDA en D66. De fractieleider van D66, Alexander Pechtold, die zichzelf altijd progressief en vooruitstrevend vindt,  reageerde als door een mug gestoken. Hij liet journalisten weten dat “Asscher de laatste jaren rechts beleid heeft uitgevoerd en dat dat dus niet het probleem kan zijn”. Pechtold is niet mijn favoriete politicus, maar zo’n schot voor open doel kon hij toch niet missen. Asscher wil juist heel graag rechts beleid in plaats van links beleid voeren. Links beleid is nodig als het slecht gaat met de economie, bijvoorbeeld tijdens een financiële crisis. Dan heb je de welvaartsstaat nodig om nog een beetje bestaanszekerheid in stand te houden. Wat deed Asscher als minister in crisistijd? Hij schafte min of meer de WW af en verhoogde de AOW-leeftijd, niet bepaald linkse maatregelen in crisistijd. Asscher kan er natuurlijk ook weer niet zo veel aan doen: politici hebben nu eenmaal de neiging streng (rechts) beleid als het niet moet en soepel (links) beleid te voeren als het ook niet moet. Bijvoorbeeld, als het goed gaat met de economie. Dan is het tijd om streng te zijn, mensen hebben immers genoeg te besteden, er hoeft niet meer bij, zodat de overheid zijn eigen huishouding weer een beetje op orde kan brengen. Dat zou het beste beleid zijn, maar in goede tijden gaan juist de uitgavensluizen open. Links beleid dus. Dat gaat de komende jaren ook weer gebeuren. Maar Asscher wil niet meedoen. Natuurlijk niet, want hij wil juist graag rechts beleid voeren.

20 juni 2017

Loek Winter (DDN BV): draait de reguliere zorginstellingen een loer

Wij zagen dat Loek Winter als mede-eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN) in grote delen van het land is begonnen met kleinschalige woonvoorzieningen voor demente bejaarden (de Herbergiers). DDN pretendeert dat met “een mix van ondernemerschap, minimale bureaucratie en maximale keuzevrijheid voor elk[e] mens” demente bejaarden uitstekende en liefdevolle zorg kan worden geboden. Wij hebben echter uitgerekend dat als alle demente bejaarden door DDN worden opgevangen, dat 19,4 miljard euro aan belastinggeld zou kosten. Momenteel zijn de collectieve uitgaven aan verpleeg- en verzorghuizen 8,4 miljard euro en de overheid wil eigenlijk dat dit bedrag nog verder naar beneden gaat. Hoe hoger de uitgaven voor de Herbergiershuizen zijn (en die worden ieder jaar hoger), des te minder geld er overblijft voor de reguliere zorginstellingen. De bezuinigingen op die instellingen zullen dus moeten toenemen. Waarom wordt er dan niet op de Herbergiers bezuinigd? Wel, eenvoudigweg, dat kan niet! De reguliere zorginstellingen worden gefinancierd met budgetten die ze vanwege de overheid zijn toegewezen. De Herbergiers worden echter gefinancierd door de demente bejaarden zelf, die een persoonsgebonden budget (pgb) inbrengen. Die kan de overheid niet zo maar afnemen als ze op De Herbergierhuizen zou willen bezuinigen. Loek Winter heeft zijn franchise-organisatie afgeschermd voor bezuinigingen door zich te laten financieren door pgb’s. Hij kan ongehinderd het aantal Herbergiers uitbreiden, tot de laatste reguliere zorginstelling de deuren moet sluiten, omdat Loek Winter al het budget heeft opgesoupeerd met zijn pgb’s. Het is dan ook geen wonder dat hij fel reageert op voorstellen om de pgb’s terug te schroeven. Uiteraard, het pgb-stelsel is de benzine waar Loek Winter op rijdt, en volgens Winter zelf zijn de reguliere instellingen daar ‘institutioneel jaloers’ op. Ook geen wonder, Loek Winter draait ze allemaal een loer. 

15 juni 2017

Michael Schaap (Joodse regisseur): “De moslims van nu zijn de Joden van WOII”

Mensen kunnen soms vreemde gedachtenkronkels hebben. Zo zagen we dat de arabist Jan Jaap de Ruiter en verdediger van het gedrag van de moslims in West Europa, opeens voor een soort ‘Joodsche Raad’ ging pleiten waarin moslims radicale moslims zouden moeten aangeven bij de ‘autoriteiten’. Deze week stond er een interview in de krant met documentairemaker Michael Schaap, die van Joodse afkomst blijkt te zijn. Het interview ging over het fascisme en het lot van de joden in WO II. Het ging ook over het fascisme nu. Dit zei hij daarover: “Het fascisme komt dit keer in een pak (..) met Meneer Baudet, die weer een stukje slimmer is dan meneer Wilders.” Meneer Wilders en Baudet zijn, zoals bekend, niet erg ingenomen met de manier waarop veel moslims de islam belijden. Ondergetekende ook niet. Veel moslims nemen de koran letterlijk en zijn intolerant tegenover andersdenkenden. Ze stellen de koran boven onze rechtsstaat en sommigen zijn bereid met geweld de profeet te dienen die veel verboden heeft waar ‘wij’ westerlingen van houden, zoals alcohol, muziek, spotprentjes, en wat al niet. Enfin, wat Schaap in bovenstaand citaat suggereert is dat moslims geen daders zijn (die bewust of onbewust het Westerse leven omver willen werpen), maar slachtoffers. Slachtoffers dus van mensen als Wilders en Baudet. Moslims nu zijn de Joden van 1933-2045. Waren de Joden in die tijd in Europa bezig hun geloof aan anderen op te dringen door het plegen van aanslagen, zoals moslims nu? Antwoord: nee (hier niet, maar in Palestina wel, maar dat is een ander verhaal). En omgekeerd, zijn de moslims nu vogelvrij, zoals de Joden dat toen waren? Retorische vraag. Laten we het er op houden dat Schaap gevolg en oorzaak niet uit elkaar kan houden. 

13 juni 2017

Loek Winter (DDN BV): “Wij doen de zorg voor demente bejaarden goedkoper”

Wij zagen dat Loek Winter als mede-eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN) in grote delen van het land is begonnen met kleinschalige woonvoorzieningen voor demente bejaarden (de Herbergiers). DDN pretendeert dat met “een mix van ondernemerschap, minimale bureaucratie en maximale keuzevrijheid voor elk[e] mens” demente bejaarden uitstekende en liefdevolle zorg kan worden geboden. Het basisprincipe is, er wordt door DDN een huis doorverhuurd aan ‘zorgondernemers’ (vaak een echtpaar) die de zorg voor de bejaarden op zich nemen. Die bejaarden brengen een persoonsgebonden budget (pgb) in en eventuele andere inkomsten zoals een AOW-uitkering en de zorgondernemers moeten daarmee de exploitatie van hun huis rond zien te krijgen. Het manifest van Hugo Borst heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de zorg voor demente bejaarden in sommige reguliere zorginstellingen te wensen overlaat. Gaat dat met de Herbergiers beter, zoals ze zelf beweren in een brief aan de Tweede Kamer? En zijn ze, zoals DDN op hun website beweert, ook nog eens goedkoper dan de reguliere instellingen? Een onderbouwing van die laatste bewering. is niet zo eenvoudig te geven, maar het doet er ook niet toe. DDN is namelijk gebaseerd op een misleidend uitgangspunt, namelijk dat er geen enkele financiële belemmering is voor het geven van hulp aan demente bejaarden. Laten we maar even met DDN meerekenen. Momenteel zijn er 270.000 mensen in Nederland met dementie (zie hier). Het kost DDN naar eigen zeggen 72.000 euro per jaar om een demente bejaarde zorg en inwoning te bieden. Als alle demente bejaarden door DDN worden opgevangen kost dat dus 19,4 miljard euro. Goedkoop? Momenteel zijn de collectieve uitgaven aan verpleeg- en verzorghuizen 8,4 miljard euro. Volgens de regering is dat al te veel. Wat gaat er fout? (wordt vervolgd)

10 juni 2017

Jan Jaap de Ruiter (arabist ter stede): “Voer een Joodse raad voor moslims in”

Jan Jaap de Ruiter kennen we als de arabist die denkt dat er heel veel moslims uitstekend functioneren in een democratie. Ook heeft hij zich volgens de krant verzet tegen het idee om ‘beroepsmoslims’ uit te zetten. Wat beroepsmoslims precies zijn was niet duidelijk, maar bedoeld werden waarschijnlijk imams die de fundamentalistische islam prediken. Laat ze rustig blijven preken, was de boodschap van De Ruiter. Heeft hij dan misschien een idee hoe te voorkomen dat we in Nederland ook te maken krijgen met terreuraanslagen? Jazeker, daar heeft De Ruiter zo zijn ideeën over: in De Volkskrant mocht hij uitleggen dat er een “geïnstitutionaliseerd verplicht en bindend overleg tussen de overheid en alle islamitische instellingen, zoals onderwijsinstituten en natuurlijk moskeeën in ons land” moet komen. In dat overleg dienen de islamitische instellingen “signalen van ontsporende elementen aan de autoriteiten door te geven die dan kunnen optreden. Het is hom of kuit voor islamitische centra, en in plaats van zalvende bruggen bouwende woorden dienen ze namen en rugnummers te geven.” Zijn we blij dat De Ruiter in een paar maanden tijd opeens zo anders is gaan denken over de moslims in Nederland? Nou nee, want het uitzetten van imams is in Nederland tamelijk ondenkbaar, maar verplicht overleg is in onze open samenleving minstens zo ondenkbaar. Het roept ongetwijfeld associaties op met de Joodse Raad die de Duitse bezetter verplicht in het leven riep. De ‘Joodse moslim raad’ moet hun geloofsbroeders, die denken dat in de koran een rechtvaardiging kan worden gevonden om ongelovigen te vermoorden voor hun verachting van de profeet, gaan aangeven bij de ‘autoriteiten’. Die autoriteiten zijn ook ongelovigen. Jan Jaap de Ruiter gelooft toch niet dat moslims bereid zijn moslims te verraden aan ongelovigen? 

06 juni 2017

Paul Scheffer: heeft waterige oplossing voor het multiculturele drama

Paul Scheffer zette in 2000 de discussie over de multiculturele samenleving in Nederland op scherp. Lees nogmaals hoe gelijk hij had en verbaas je erover dat in de 17 jaar die sindsdien zijn verlopen het multiculturele drama alleen maar groter lijkt te zijn geworden. Scheffer schreef dat de etnische minderheden grotendeels bestaan uit “enorme aantallen achterblijvers en kanslozen, die de Nederlandse samenleving in toenemende mate zullen belasten”. Hij onderkende toen al dat moslims in Nederland niet bereid zouden zijn de Nederlandse rechtsstaat te accepteren: “De islamitische wet verbindt aan afvalligheid rechtsgevolgen die in ons land onaanvaardbaar zijn: zoals ontbinding van huwelijk, ontzegging uit de ouderlijke macht en verval van erfrechtaanspraken”. Dit soort bevindingen is recent bevestigd door hoogleraar sociologie Ruud Koopmans (zie hier). De overgrote meerderheid van de moslims in West Europa (en dus Nederland) wenst onze liberale normen en waarden niet over te nemen. Heeft Scheffer een oplossing of is hij inmiddels de wanhoop en het cynisme nabij, nu het ‘moslimprobleem’ een steeds gewelddadiger vorm krijgt. Radicale moslims achten het gerechtvaardigd de ‘zondige’ kanten van het Westerse leven (uitgaan, zie Parijs; meisjes en muziek, zie Manchester, enz.) met geweld te bestrijden. In zijn recente boek(je) De vrijheid van de grens besteedt hij een hoofdstuk aan de radicale islam en de hunkering naar ‘het kalifaat’. Hij schrijft dat het belangrijk is dat moslims zich niet alleen uitspreken over het geweld van jihadgangers, “maar juist ook over de ideeën waarmee ze dat geweld rechtvaardigen” (blz. 75). Dat was voor mij een zonderlinge advies. De meerderheid van de moslims onderschrijft die ideeën immers. Wat lost het op als ze dat, op verzoek van Scheffer, hardop uitspreken? Op zijn best heeft Scheffer een waterige oplossing voor het moslimprobleem, op zijn slechtst is het een wanhoopskreet.

01 juni 2017

Jetta Klijnsma (PvdA): stopt te laat met korten ouderen

Het is waar: over het sociale karakter van Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het huidige demissionaire kabinet Rutte hebben we ons vaak zorgen gemaakt. Wat heeft zij niet allemaal op haar geweten. Een onaangekondigde vervroegde afschaffing van de partnertoeslag in de AOW, waardoor een paar duizend gepensioneerden onverwacht hun inkomen met een paar honderd euro per maand lager zouden zien uitvallen. Na fel protest trok ze het voorstel in. Vervolgens kwam het voorstel om ouderen die bij hun kinderen intrekken te korten op hun AOW, de zogeheten mantelzorgboete. Vervolgens wreef ze nog flink wat zout in de electorale PvdA-wond door enthousiast mee te werken aan de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, een maatregel die vooral ‘zwakkere’ ouderen treft, namelijk mensen met een relatief korte levensverwachting, geen of een beperkt aanvullend pensioen en een slechte positie op de arbeidsmarkt. En alsof het allemaal niet genoeg was, wilde ze vlak voor de verkiezingen ook nog wel een leugentje over de AOW-uitkering vertellen. Ze zei: Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden.” Ze wilde het niet, maar ze deed het toch. Dat alles leverde de PvdA weinig electoraal krediet, zoals de recente Kamerverkiezingen hebben laten zien. Maar kijk, de verkiezingen zijn geweest, Jetta Klijnsma kan haar politieke testament opmaken en daar komt de staatssecretaris toch nog met het idee om de mantelzorgboete niet door te laten gaan. Het is natuurlijk beter om ons Jetta Klijnsma later te herinneren als de bewindsvrouw die de mantelzorgboete van tafel heeft weten te krijgen, maar de timing is niet erg fijngevoelig nu alle PvdA-kalveren inmiddels zijn verdronken.