26 april 2017

Jelle Brandt Corstius: draait Chriet Titulaer (1943-2017) door

Kijkt er nog iemand naar DWDD, naar steeds weer diezelfde types die dezelfde soort meningen ventileren en dezelfde soort grapjes maken? Kennelijk wel, want de manier waarop DWDD aandacht besteedde aan de dood van Chriet Titulaer heeft tot een storm van verontwaardiging geleid op sociale media. Dus heb ik, direct toen die storm op nu.nl voorbij trok, naar het desbetreffende fragment gekeken. Daar zat Jelle Brandt Corstius (JBC), die wij voornamelijk kennen als aanstichter van een stalking campagne tegen een voormalig bankier. JBC zat daar tot verrassing van master Matthijs van Nieuwkerk zelf, alsof deze laatste er niet zo blij mee was dat JBC was aangeschoven. En inderdaad, het was een schoolvoorbeeld van verkeerde casting. JBC had een obscure biografie van Titulaer meegenomen en las daar lukraak een aantal triviale passages uit voor, waarbij hij het Limburgse accent van Titulaer probeerde na te doen. Het studiopubliek vond het erg vermakelijk, maar het televisiepubliek kennelijk niet. JBC verklaarde later dat hij helemaal niet de bedoeling had gehad Titulaer belachelijk te maken. Het was dan ook niet de schuld van JBC dat hij uit de bocht vloog; het zit kennelijk in hem. Het was de schuld van DWDD zelf. Het ontbrak aan regie. JBC had daar niet moeten zitten; hij was niet gekwalificeerd om iets te zeggen over de verdiensten van Titulaer. Toen hij er eenmaal zat, had hem niet de gelegenheid moeten worden geboden om volstrekt niet relevante passages uit een volstrekt niet relevant werk voor te dragen met een volstrekt niet relevant accent. Het is symptomatisch voor de kwaliteit van DWDD. Men wil geen risico nemen en daarom worden steeds maar dezelfde hoofden in beeld gezet. Daarmee draait DWDD vooral zichzelf door.

24 april 2017

Mei Li Vos (PvdA): oude zwarte mannen zijn voor abortus

Mei Li Vos is gesneefd Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij stond als nummer 32 op de lijst, te laag gezien de 9 overgebleven zetels voor de partij. Ook voor haar begint de klok te tikken en ze zal voelen hoe moeilijk het voor haar is om als oudere (47 jaar) voet aan de grond te krijgen op de arbeidsmarkt. Haar eigen rancune richt zich echter op de oude, witte mannen, getuige haar tweet van 17 april: “Weer een reden om voor wat minder witte oude rechtse mannen in de politiek te pleiten” De aanleiding was dit bericht over een meisje (17 jaar) in de VS dat haar recht op abortus verdedigde tegenover oude, witte man en senator voor de Republikeinen Jeff Flake (55 jaar). Zonder meer dapper en welbespraakt. Van dit meisje, niet van Mei Li Vos. Haar tweet was juist weer aanleiding voor website GeenStijl om de lezertjes op te roepen Vos van racisme te betichten. We moeten natuurlijk wel wat te doen hebben: dus we gaan een formulier invullen. Nou, ik niet, want ik (66 jaar) vind ook dat oudere mannen hun mond moeten houden over het recht op abortus. Waarom zegt Vos niets over de oude zwarte mannen in de politiek, bijvoorbeeld mannen zoals Jacob Zuma (75 jaar, president Zuid Afrika) en Robert Mugabe (92 jaar, president Zimbabwe), die bereid en in staat zijn hun land in een economische en politieke afgrond te storten, en dat nog doen ook, alleen maar voor hun eigen gewin? Erg vrouwvriendelijk zijn deze zwarte mannen overigens niet, maar het is wel opvallend dat ze allebei voor abortus zijn. Dat zal toch hopelijk niet de reden zijn dat Vos niet pleit voor minder oude zwarte mannen in de politiek.

21 april 2017

Michel Rudolphie (kwf): dictatoriale grootverdiener voor een goed doel?

Mijn vader is aan longkanker overleden (lang geleden overigens, 1956) en ook mijn twee oudere broers zijn door kanker geveld. Het is niet ondenkbeeldig dat ik zelf ook via deze ziekte aan mijn eind kom (maar voor zover ik weet ben ik nog kerngezond, dank u). Vind ik het daarom nodig dat er jaarlijks meer dan honderd miljoen euro voor de kankerbestrijding wordt gedoneerd, bijvoorbeeld aan het Koningin Wilhelminafonds (kwf)? Niet echt. Mijn indruk is dat er al heel veel onderzoek naar de bestrijding van kanker wordt gedaan en dat al die extra miljoenen die via het kwf worden besteed kanker niet reduceert tot een chronische ziekte. Er lijkt bij kankeronderzoek sprake te zijn van bijna, wat economen zouden noemen, negatieve marginale productiviteit. Er wordt zoveel geld ingezameld voor kankeronderzoek dat men van gekkigheid niet meer weet waar men het aan moet besteden. Het kwf is tot een liefdadigheidsfabriek verworden, die steeds maar meer geld wil inzamelen. Dat moet het kwf ook, want het kost heel veel geld om de fabriek draaiende te houden. Volgens gegevens van het kwf zelf geeft het kwf jaarlijks ruim 15 miljoen euro aan personeelskosten uit. De directeur, Michel Rudolphie, komt met een bruto salaris van 152.000 euro (exclusief werkgeverslasten) daarbij niet al te altruïstisch over, maar, zo zegt het kwf, dit salaris is nodig in verband met de zwaarte van de functie en de complexiteit en de omvang van de organisatie. Tsja, maak het dan wat minder complex. Maar nee, nu blijkt dat rupsje-nooit-genoeg kwf de hele publiciteit over de ziekte en de patiënten wil monopoliseren. De fabriek moet blijven groeien en dus moeten de patiënten hun mond houden. Wordt het kwf dus nog complexer en mag Rudolphie nog meer verdienen. Voor een goed doel. Uiteraard.

16 april 2017

Pankaj Mishra: “terrorisme is niet exclusief voor moslims”

Pankaj Mishra heeft het boek Age of Anger geschreven. Het boek heeft als boodschap dat globalisering niet tot vrijheid en welvaart zal leiden, maar vooral tot een economische oorlog van allen tegen allen, waarbij vooral de economische elites profiteren. Ik heb het boek (inmiddels) gelezen en met de boodschap kan ik het alleen maar eens zijn. Politici, behalve die aan de uiterst rechtse zijde, hebben bij het openen van de grenzen altijd onderschat dat er, behalve een paar positieve effecten, vooral voor heel veel van de ‘autochtone’ mensen, die het al niet erg goed hebben, negatieve gevolgen zullen optreden. Afgelopen weekend stond er een interessant interview met Mishra in de krant. Het terrorisme komt volgens hem voort uit machteloosheid, vernedering en woede die vooral door immigrantenfamilies gevoeld wordt en is niet exclusief voor moslims. Lees de volgende quote uit het interview: “Terrorisme verbinden met religieuze tradities, dat is een rampzalige denkfout (…). Het komt voort uit bepaalde sociaal-economische en politieke factoren, zoals armoede en onderdrukking. Dat zag je bij het anarchistische terrorisme in Rusland of Spanje en dat zie je bij het islamitische terrorisme nu. Mensen vergeten dat we in Europa altijd terrorisme hebben gehad. Daar kwamen in de jaren zestig en zeventig meer mensen bij om dan nu.” Daar zijn we het dan weer absoluut niet mee eens. Lees wat ik eerder over de terreur in de jaren zestig en zeventig opmerkte: “Er was echter één groot verschil tussen radicaal linkse groepen toen en radicale moslims nu. De marxisten hadden vrijwel geen steun van de bevolking, terwijl de jihadisten stilzwijgend gesteund worden door een groot aantal van de 40 miljoen moslims in Europa.

11 april 2017

Tomas Derckx (homo-activist): “geen islamfobie via homofilie”

Helaas loop ik achter met het nieuws, omdat ik de sociale media en de praatprogramma’s op de verrekijk niet of slecht volg. Ik moet het voor het nieuws over de uitslaande brandjes van mijn courant hebben. Uit dit stuk in de krant blijkt dat velen vinden dat de strijd tegen homogeweld misbruikt wordt om er islamofobie mee aan te wakkeren. Tomas Derckx, bijvoorbeeld, schreef: “Telkens als er homogeweld in het nieuws komt, volgt er een stroom van racistische, xenofobische en islamofobische uitspraken van niet alleen bekende racisten als Geert Wilders (…). Het uitspreken tegen homogeweld verpakt in een xenofobische uitspraak.” Het is curieus om Wilders een racist te noemen (tenzij moslim een ras is, maar dat is, voor zover ik weet, niet het geval), maar uit het citaat blijkt toch vooral dat Derckx niet in staat is Wikipedia te raadplegen. Daar lezen we dat in elf (11) moslimlanden de doodstraf staat op homoseksuele daden, in zeven andere moslimlanden zijn die daden eveneens strafbaar. Ook lezen we dat vrijwel unaniem islamitische ‘schriftgeleerden’ homoseksuele activiteiten als zondig en strafbaar beschouwen. De zondigheid van homoseksualiteit wordt overigens afgeleid uit het verhaal van Sodom en Gomorra dat de christenen onder ons eveneens kennen (Genesis, 18-19). Het is het bekende probleem: christenen nemen de Bijbelteksten allang niet meer letterlijk, maar de moslims blijven de koran zien als een geschrift, dat geschreven is door de profeet zelf, en waarvan de waarheid dus niet betwist kan worden. Dat geldt ook voor het overgrote deel van de moslims die wij in ons midden hebben. Wil dat dan zeggen dat er geen homofobie onder autochtonen is? Uiteraard is dat er wel, maar de autochtonen weten dat geweld tegen homo’s strafbaar is, terwijl de moslimdaders dit geweld met hun geloof kunnen rechtvaardigen. 

07 april 2017

Belle Derks (hoogleraar UU): “vrouwen moeten meedoen aan de rat-race naar de top”

Belle Derks is een fulltime werkende hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht (UU). Zij heeft in het land enige bekendheid verworven door een studie onder vrouwen in topposities. Als deze vrouwen in een organisatie werkten waar seksistische oordelen over vrouwen overheersten, gingen zij zich gedragen als mannen “om te laten zien dat ze competenter zijn dan andere vrouwen”. Dit noemt ze ‘queen-bee’ gedrag: deze ‘bijenkoninginnen’ zijn niet geneigd andere vrouwen bij zich in de buurt te dulden en zeker niet bereid andere vrouwen te helpen in hun carrière. Inderdaad, typisch mannelijk gedrag. Zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van menselijke queen-bees, was ik een paar jaar geleden al eens een queen-bee tegen gekomen, namelijk Edith Hooge. Zij beweerde dat vrouwen die in deeltijd in het onderwijs werken geen goede docent kunnen zijn. Het bewijs voor die stelling ontbrak. Uit een interview met De Volkskrant vernemen wij wat Belle Derks van in deeltijd werkende vrouwen vindt. Zij zegt: “het klopt dat fulltime of parttime werken een goede graadmeter is van een carrière, maar je zou moeten kijken naar de redenen waarom mensen het doen.” Begrijpen wij dit? Nou nee, zij zegt hier toch eenvoudigweg dat je in deeltijd geen carrière kunt maken, maar vrouwen kiezen er wel vaak voor, want: “het is in de huidige maatschappij een gemakkelijker manier van leven. Niemand stelt vragen: waarom doe je het zo, want de norm voor vrouwen is anders dan die voor mannen.” Kortom, vooral vrouwen werken in deeltijd (en hebben een makkelijk leven) en maken geen carrière. Ik interpreteer dit zo dat vrouwen die aan de top willen komen, van Belle Derks uiteindelijk gewoon met de mannen mee moeten doen aan de rat race naar de top.