29 maart 2017

Roos Vonk: “omdat er thuis geen camera’s hangen, is er veel kinderleed”

Roos Vonk beweerde het bewijs te hebben dat vleeseters hufters zijn. Dit liet ze alweer ruim 5 jaar geleden optekenen: “proefpersonen die naar een plaatje van een biefstuk hadden gekeken, bleken veel egoïstischer te zijn.” Dat bewijs met die proefpersonen had ze ‘empirisch’ samen met Diederik Stapel geleverd. De data waren door Stapel aangeleverd en we weten met the benefit of hindsight dat die data dus frauduleus waren. Vonk vond het kennelijk niet nodig die data te controleren. Je zou eigenlijk verwachten dat iemand die zo onderuit gegaan is met haar verachting voor de vleeseter haar mond zou houden over vlees. Maar nee, deze week had zij een opiniestuk in de krant over de vleesindustrie. Nu zijn niet langer de vleeseters de hufters, maar de industrie en dan met name de slachterijen. Helaas, weer zonder deugdelijk bewijs. Zo schrijft ze: “Op zo'n moment is het goed te onderstrepen dat alle vee, ook biologisch en ‘diervriendelijk’ gehouden, in hetzelfde slachthuis eindigt. En dat we geen idee hebben wat er in die slachthuizen precies gebeurt.” Onjuist, zo verneem ik uit betrouwbare bron. Voor biologische en beter-leven producten moeten slachterijen een speciaal keurmerk hebben en de slachterijen worden daarop streng gecontroleerd. Maar Vonk suggereert dat alle slachthuizen letsel toebrengen aan levende dieren, immers “varkens leven en sterven in de hel”. Het komt ons “beschaafde burgers” wel goed uit dat het zich afspeelt “achter gesloten deuren.” Misstanden komen niet aan het licht, want “er is geen cameratoezicht (…).” Ik ben ook sceptisch over de varkensindustrie, maar dat het ontbreken van cameratoezicht misstanden toelaat, is zo ongeveer hetzelfde als de bewering dat alle kinderen in Nederland mishandeld worden omdat er geen camera’s bij de gezinnen thuis hangen. Ook daarvoor ontbreekt gelukkig ieder bewijs. 

23 maart 2017

Sylvester Eijffinger (TU Society): “de helft van de studie-inhoud van accountancy verdwijnt”

Eijffinger is voorzitter van de Tilburg University Society, een prestigieus genootschap dat bijeenkomsten organiseert, waarvoor ik (als Tilburger) nog nooit ben uitgenodigd. Alleen de allerbeste hersenen, de fine fleur van Tilburg, worden geacht aanwezig te zijn. Ik berust bescheiden in mijn domheid. Volgens het Financieele Dagblad (FD) adviseert Eijffinger het universiteitsbestuur over een vernieuwing van de curricula. Ik wist ik niet dat hij daarover adviseerde, en al evenmin dat hij verstand heeft van curricula. Reken maar van wel. Volgens het FD voorspelt Eijffinger: “De inhoud van de studies rechten, accountancy en economie wordt in belangrijke mate anders. De helft verdwijnt en daarvoor in de plaats komen modules als datawetenschap, kunstmatige intelligentie en ethiek.” Inderdaad, de onderwerpen die Eijffinger noemt, hebben momenteel een hoog hype-gehalte. Heel veel mensen praten er over dat intelligente robotten binnenkort allerlei door mensen gedane functies overbodig maakt. Zo beweren Rick van der Ploeg en Willem Vermeend (RvdPWV) in DFT dat accountants niet meer nodig zijn: “Deze ‘automatisering’ zien we ook bij onderdelen van werkzaamheden die in hogere functies worden verricht, zoals op het terrein van de accountancy (…) waar steeds meer met 'zelfdenkende' computers (kunstmatige intelligentie) wordt gewerkt.” Een robot kan ook een jaarrekening opstellen, zeggen RvdPWV dus, daar is geen accountant meer bij nodig. Vast wel, dat gebeurt nu al grotendeels automatisch. Worden de accountants bij bosjes ontslagen en lopen de accountantsopleidingen leeg? Juist het tegendeel: er is een tekort aan accountants en in accountancy vanmorgen zegt Hans Koning dat er een ‘war for talent’ aan het ontstaan is. Kortom, laat mensen als Sylvester Eijffinger en Rick van der Ploeg rustig filosoferen over de toekomst van de arbeidsmarkt/onderwijs. Dat hebben ze vaker gedaan. Neem ze niet al te serieus.

20 maart 2017

Thierry Baudet: ontmaskeringsvirus

Dacht ik eerst nog dat hij geen enkel politiek effect zou weten te sorteren; zit hij nu opeens met twee zetels in de Tweede Kamer. Dan heb ik nog niet eens op hem gestemd. Waarom niet eigenlijk? Met dit punt uit zijn verkiezingsprogramma was ik het bijvoorbeeld erg eens. Laat onze ‘allochtonen’ nu maar eens kleur bekennen: zijn zij van plan zich aan de Nederlandse rechtsstaat aan te passen, of willen ze toch liever met hun ‘allochtone vlaggen’ door Den Haag en Rotterdam als een vijfde kolonne blijven marcheren? Maar zijn standpunten over de EU pruimde ik dan weer niet. Enfin, afgelopen weekend een lezenswaardig interview met hem in mijn krant. Deze quote was mij uit het hart gegrepen: “Het lijkt wel alsof men mij bewust niet wil begrijpen. Men haalt iets uit de context en reageert daar vervolgens verontwaardigd op. Vooral journalisten zijn daar goed in. Men wil graag scoren, ophef veroorzaken. ” Juist! Tijdens de verkiezingstijd had ik dezelfde ervaring met een rapport over de AOW dat ik had geschreven voor 50Plus. Daarin stond dat als de AOW-leeftijd weer 65 jaar zou zijn, de AOW in 2060 14 miljard duurder zou uitvallen in 2060. Dit had het CPB al eerder berekend, maar het gold alleen als de AOW-uitkering welvaartsvast aan de economische groei zou zijn gekoppeld. Dat laatste is een absurde aanname, want het is in Nederland meer dan 30 jaar niet voorgekomen. 50Plus wilde de AOW-plus weer op 65-jarige leeftijd brengen en zei, op basis van het rapport, dat dit op een ‘betaalbare’ wijze kon. Dus maakten de journalisten er van dat 50Plus de AOW niet langer welvaartsvast wilde houden. Daarna ging het helemaal niet meer over de AOW, maar alleen nog maar om het ‘ontmaskeren’ van 50Plus als onbetrouwbare partij.

18 maart 2017

Bart van Urk: de cel in, met mosterd en open deur van de IGZ

De zaak Bart van Urk heeft vooral laten zien hoe jammerlijk de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland kan falen (zie hier), al dan niet in samenwerking met het openbaar ministerie. Bart van Urk is ernstig schizofreen dat zich kan uiten in gewelddadig gedrag. De familie van Bart van Urk hebben de instanties diverse malen gewaarschuwd voor de risico’s van zijn gedrag, maar de ggz vond hem niet gevaarlijk genoeg en rechters vonden dat ook niet. Bart van Urk heeft twee moorden op zijn naam staan, die voorkomen hadden kunnen worden als de instanties zich beter in de zaak Bart van U. hadden verdiept. De inspectie van de gezondheidszorg (igz) was in deze zaak overigens tot voor kort nergens te bekennen. De igz houdt zich meer bezig met het tot zelfmoord drijven van weerloze huisartsen, of blijkt niet in staat te zijn frauduleuze praktijken van zorginstellingen op het spoor te komen. Maar kijk, nadat al vele kalveren verdronken zijn, blijkt de igz ook een bijdrage te willen leveren aan het dempen van de put. Ach, laten we er nog maar een paar beeldspraken tegenaan gooien: de igz levert mosterd na de maaltijd en opent deuren die al lang open stonden, zoals de famile van Bart van Urk ook al concludeerde. Bart van U. moet voor zijn 2 moorden nu alsnog de cel in. Na die celstraf krijgt hij tbs met dwangverpleging. Die tbs duurt twee jaar en kan daarna door de rechter telkens met 1 of 2 jaar verlengd worden. Wij vrezen dat er op een gegeven moment een arts zal opstaan die concludeert dat Bart van Urk geen ‘gevaarzettend gedrag’ meer vertoont. En dat er dan een rechter zal zijn die de vrijlating van Bart van Urk gelast.

14 maart 2017

Dries van Agt: doodde Molukkers & stemt geen CDA, maar DENKbaar

Dries van Agt heeft de media gehaald omdat hij niet op het CDA zal stemmen, want hij zegt “niet langer te kunnen leven met de opstelling van zijn partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.” Dat verbaast ons niets, al verbaast het ons weer wel dat hij nu pas “niet langer” op het CDA stemt. Van Agt is al meer dan 20 jaar sympathisant van de Hamas, die een dictatuur op de Gazastrook heeft gevestigd. Hamas wordt door een groot deel van de wereld als een terroristische groep beschouwd, maar niet door Van Agt. Wij weten dat Van Agt begrip heeft voor Hamas. Zijn houding tegen terroristen is niet altijd zo begripvol geweest. Van Agt is de Sharon van Nederland. Ariel Sharon liet het in 1982 als minister van defensie van Israël toe dat Christelijke Libanese milities Arabische mensen in Libanese vluchtelingenkampen afslachtten. Als minister van justitie liet Van Agt het nadrukkelijk toe dat bij de gewelddadige beëindiging van de treinkaping uit 1977 Molukse kapers werden doodgeschoten. Hij prees indertijd de commando’s van het Nederlandse leger die volgens hem op “uiterst moedige en kundige wijze” te werk waren gegaan. Geen enkel woord van begrip te bekennen voor de Molukkers, wier land was bezet (door Indonesiërs) en die door beloften van Nederlandse regeringen over een onafhankelijk Molukken op het verkeerde been waren gezet en meer dan 25 jaar door opeenvolgende regeringen aan het lintje waren gehouden. Terroristen en terroristen, dat is bij Van Agt niet hetzelfde. Terrorisme door moslimfundamentalisten is voor Van Agt niet bezwaarlijk, maar terrorisme door Christenen (Molukkers) is dat wel. Ach, het is natuurlijk duidelijk waarom Van Agt nu pas niet meer het CDA stemt. Hij heeft nu eindelijk een DENKbaar alternatief.

13 maart 2017

Jessias Klaver (hemelbestormer): AOW alleen voor de elite

Jesse Klaver, voorman van GroenLinks, wordt door sommigen als een nieuwe Messias gezien. Hij denkt dat hij heel links en sociaal is, maar een plan om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar vindt hij “volstrekt idioot”. De verhoging van de AOW-leeftijd treft vooral mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. Sommigen van hen zijn nu 20-ers en overwegen wellicht op de Jessias te stemmen. Niet doen, zou ik zeggen; over 40 jaar blijkt dat de AOW achter de horizon van je leven is verdwenen. Dankzij de Jessias. Maar GroenLinks wil toch dat de verhoging van de AOW-leeftijd eerlijk gebeurt? Ja zeker, dit zegt een andere GL-er: “mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek zware beroepen, [moeten] wel de mogelijkheid krijgen om vervroegd met pensioen te gaan”. De onduidelijkheid druipt van deze quote af. Hoe jong moet je met werken begonnen zijn om toch eerder AOW te krijgen; krijg je dan een volledige AOW, of een AOW waarbij je toch nog in de bijstand terecht komt; krijg je de vervroegde AOW alleen als je in een fysiek zwaar beroep terecht komt; wat betekent “dat je de mogelijkheid moet krijgen”, moet iemand daar toestemming voor geven, kan die persoon (misschien de Jessias zelve) dat ook weigeren? Kortom, dit programmapunt is zo opgeschreven dat de Jessias tot niets verplicht is. Waarom is hij trouwens zo tegen verlaging van de AOW-leeftijd? Dat kan om geen andere reden zijn (want het is best wel betaalbaar, zie hier) dan dat hij vindt dat alleen de langlevende welvoorziene elite van de AOW moet kunnen profiteren. Voor deze elite wordt de AOW ook nog eens fors verhoogd.

12 maart 2017

Mathijs Bouman (econoom): lijdt aan AOW-leeftijdssimplisme, II

De econoom Matthijs Bouman vindt dat de AOW-leeftijd verhoogd moet worden, omdat er dan meer werkenden per AOW-er zijn. Wij noemden dat AOW-leeftijdssimplisme. Het simplisme zat hem er in dat hij aannam dat alle mensen die pas na 65-jarige leeftijd AOW krijgen, na hun 65e zullen blijven doorwerken. Momenteel blijft ongeveer een kwart van deze mensen doorwerken. De rest krijgt misschien een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering, is door de werkgever met een bonus naar huis gestuurd, of financiert zelf maar zijn of haar eigen pensioen. Hoe dan ook, verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot nu toe nauwelijks tot een hogere arbeidsparticipatie van 65-plussers. Er is echter nog een tweede simplisme in de redenering van televisie-econoom Bouman. Hij gaat er namelijk zonder meer van uit dat AOW-ers niet werken. Staat zoiets in de wet? Nee, natuurlijk niet. Iedereen met AOW zou eigenlijk door moeten kunnen werken en er zijn ook mensen die dat doen (waaronder schrijver dezes). Het wordt alleen niet erg gestimuleerd door werkgevers. Zij reageren niet welwillend als aan oudere werknemer aangeeft na zijn/haar AOW door te willen werken. Werkgevers zijn echter blij dat ze van hun oudere werknemers af zijn. Toch zou het, zowel voor de AOW-ers als voor de werkgevers een goede deal kunnen zijn. als AOW-ers door blijven werken. Als de AOW-ers zelf hun AOW als een basisinkomen beschouwen, en werkgevers weten dat ze AOW-ers door het bestaan van de AOW als basisinkomen niet een volledig inkomen hoeven te betalen, zouden de AOW-ers voor werkgevers aantrekkelijke werknemers moeten zijn. Economen als Mathijs Bouman zijn blijkbaar niet in staat op zo’n simpel idee te komen. Politici trouwens ook niet.

09 maart 2017

Jetta Klijnsma (PvdA): met rollator en al onderuit gehaald door CBS

Jetta Klijnsma beweegt zichzelf voort met een rollator. Zoals we al eerder zeiden, is het knap dat ze zich desondanks zo lang als bewindspersoon staande houdt. Ze is, met een onderbreking van twee jaar, sinds 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar beleid vinden we niet erg sociaal. Zo is dankzij haar ruimhartige steun de AOW-leeftijd verhoogd. Die verhoging treft vooral ‘zwakkere’ ouderen: namelijk mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. De mensen dus waarvoor de AOW in de jaren 50 van de vorige eeuw is ingevoerd. Behalve dat voor hen de AOW-leeftijd is verhoogd, zijn door haar ook de AOW-uitkeringen ten opzichte van de inkomens van werkenden op achterstand gezet. Zijzelf denkt van niet. In de AOW-leeftijdshype die een paar weken geleden opeens ontstond (en weer verdween), zei ze volgens het niet altijd betrouwbare Algemeen Dagblad: “Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden.” Mooi, maar kijk nu eens op het plaatje, afkomstig uit De Volkskrant, dat een bewerking geeft van CBS-gegevens. We zien in het plaatje de koopkrachtontwikkeling vanaf 2000 voor werkenden weergegeven door een rode curve en voor ouderen met alleen AOW of een laag aanvullend pensioen (tot 5.000 euro) door de bovenste gestippelde blauwe curve. Het blijkt dat de koopkrachtontwikkeling van ouderen sinds 2000 is achter gebleven bij die van werkenden. Ik weet natuurlijk niet wat Klijnsma met ‘lange termijn’ bedoelt, maar ik vind 17 jaar (vanaf 2000) toch een behoorlijk lange termijn. Bovendien is sinds 2008 (het jaar van haar aantreden) de achterstand van ouderen alleen maar groter geworden. Sociale Jetta lijkt nu toch, met rollator en al, door de cijfers van het CBS onderuit gehaald te zijn.

07 maart 2017

Mathijs Bouman (econoom): lijdt aan AOW-leeftijdssimplisme, I

Alles wat ik gezien heb van het lijsttrekkersdebat in Carré, afgelopen zondag, is de volgende samenvatting van de discussie door de zich econoom noemende Mathijs Bouman. Dit fragment betreft zijn commentaar op de AOW-leeftijd-discussie tussen de lijsttrekkers. Die discussie, zo zei onze econoom ter plaatse smalend, ging over de vraag of de AOW wel of niet betaalbaar was, maar zo zei hij “als econoom vind ik dat zonde, want er is een veel betere reden om de AOW-leeftijd te verhogen, namelijk om de schaarste aan werknemers in de toekomst te voorkomen.” Hij liet vervolgens het plaatje hiernaast zien. Dat geeft het aantal werkenden per AOW-er nu en in 2050. In 2050 zijn er 2 werkenden per AOW-er als de AOW-leeftijd 65 jaar zou zijn en 3 werkenden per AOW-er als de AOW-leeftijd tegen die tijd 70,5 jaar is (zoals momenteel wettelijk is vastgelegd). “Daar gaat het om,” zegt Bouman, “niet om de poen, maar of er nog genoeg werknemers zijn in de toekomst.” De kijker moet dan kennelijk direct inzien dat als de AOW-leeftijd wordt verhoogd, alle nog niet AOW-gerechtigden blijven werken. Helaas voor Bouman is daar nog geen enkel zicht op. Momenteel blijft ongeveer een kwart van de mensen, die voor hun 65e werkten en op hun 65e nog geen AOW krijgen, doorwerken. Hoe dat in 2050 zal zijn, weet ik, in tegenstelling tot Bouman, niet, maar als het net zo is als nu, dan zullen er tegenover elke AOW-er bij een AOW-leeftijd van 70,5 jaar geen 3, maar 2,25 werkenden staan. Die 0,75 werkenden die Bouman ziet in zijn glazen bol, maar ik niet, zouden wel eens een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering kunnen ontvangen. Meestal zijn de kosten daarvan hoger dan de AOW. Tel uit je winst (wordt vervolgd).  

05 maart 2017

Frank v/d Duyn Schouten (v/h UvT): hield ook fraudeur Arie de Ruijter uit de wind

Frank van der Duyn Schouten (FDS), voormalig rector van de UvT, zijn we hier en hier eerder tegen gekomen. Deze week werd ik weer aan hem herinnerd. Dankzij de frauderende Arie de Ruijter (AdR), voormalig decaan van de sociale wetenschappen van de UvT, blijken er vele twijfelachtige doctoren op de wereld rond te lopen. Nu is de kwaliteit van proefschriften een tricky business, maar FDS heeft geen brandschone reputatie op dit gebied (zie hier en hier). De berichtgeving over AdR was, wat mij betreft, opnieuw een bevestiging. Het zit zo. Ik begeleidde ruim 15 jaar geleden bij de sociale faculteit, waar AdR decaan was, een promovendus. De voltooiing van zijn proefschrift ging moeizaam, maar op een gegeven ogenblik vond ik dat de promovendus met nog een paar extra analyses een proefschrift had dat verdedigbaar was. De promovendus had toen echter zijn geduld verloren, schreef mij een boze brief, en vertrok naar een hoogleraar in Utrecht. Enter AdR! Hij zag opeens het geld dat de overheid voor een verdedigd proefschrift toekent aan zijn neus voorbij gaan en besloot mijn ex-promovendus terug te halen en het (volgens mij nog niet verdedigbaar) proefschrift toe te laten tot de promotie. Ik was not amused en schreef een e-mail aan mijn rector (enter FDS!) waarin ik mijn beklag deed over de kwaliteit van het proefschrift en de handelwijze van AdR. Ik kreeg een mail terug waarin FDS mij meedeelde dat de kwaliteit van het proefschrift van mijn ex gegarandeerd was door de samenstelling van de commissie. Met de benefit of hindsight worden wij alsnog cynisch over de kwaliteit van die commissie. Kan de rol van FDS aan de UvT (Cabbolet, Stapel, de Ruijter en wie weet wie nog meer) ook niet eens onderzocht worden?

01 maart 2017

Deborah Jongejan (journaliste AD): verzint zelf AOW-cijfers van sociale zaken?

Er is tegenwoordig veel discussie over zogenaamd nepnieuws. Komt nepnieuws ook voor in een van de oude media, namelijk de courant? Toen ik mij vorige week in het oog van een mediastormpje rond de AOW-leeftijd bevond, was objectieve informatie over de AOW in de kranten ver te zoeken. Wij hadden het al over Deborah Jongejan (DH) van het Algemeen Dagblad. Zij had een stuk in haar krant over de kwestie geschreven. Ze schreef: Volgens het ministerie van Sociale Zaken is de AOW sinds 2001 altijd mee gestegen met de lonen, behalve in 2004 en 2005.” Mooi, als het ministerie zeker weet dat de uitkeringen mee zijn gestegen met de lonen (welke lonen trouwens: cao-lonen of verdiende lonen, dat maakt nogal wat uit), dan willen we dat nog wel even verifiëren. Dus, heeft DH misschien de cijfers van het ministerie voor mij? Ja, DH had, naar eigen zeggen, de cijfers van het ministerie gekregen, maar helaas kon zij die cijfers niet doorsturen. OK, dan vragen wij ze zelf wel op. Het ministerie stond mij geduldig en minzaam te woord, maar het ministerie zegt helemaal geen gegevens te hebben over de ontwikkeling van de AOW-uitkering en ook niet over de lonen. Ik zou het nog eens bij de SVB of het CBS kunnen proberen. Toen ik verwees naar de berichtgeving van het AD over de AOW en de lonen, zei de voorlichter dat het ministerie niet verantwoordelijk is voor wat de kranten over het ministerie schrijven. Daar viel weinig tegenin te brengen. Als kranten nepnieuws brengen, mogen we daar het ministerie niet op aanspreken. Evenmin is het de schuld van het ministerie als Deborah Jongejan zelf de cijfers van Sociale Zaken verzint en daarover in haar krant schrijft.