20 oktober 2017

Dries van Agt (ex CDA): heeft geen tijd voor Molukkers

Deze week is de treinkaping van 1977 door Nederlandse Molukkers voor de zoveelste keer in de publiciteit. Deze kaping werd op gewelddadige wijze beëindigd door commando’s van het Nederlandse leger. Zes van de negen kapers kwamen daarbij om. Er is een rechtszaak gaande tegen de Nederlandse staat waarin de nabestaanden van de kapers de staat ervan beschuldigen de treinkapers met opzet gedood te hebben. In die rechtszaak worden de mariniers die bij de actie betrokken waren verhoord. Het heeft er alle schijn van dat die mariniers op een of andere manier ‘gebriefd’ zijn om dingen te zeggen die henzelf, maar ook de staat niet in verlegenheid kan brengen. Mijn krant kwam deze week met een interview met mariniers die tezelfdertijd een andere gijzelingsactie beëindigden, maar niet gedaagd zijn omdat daarbij geen doden vielen (lees het, als u abonnee bent, en huiver). Dries van Agt nam toen als minister van justitie de beslissing voor de bevrijdingsactie. De twee mariniers zeggen over hem dat Van Agt indertijd wel de verantwoordelijkheid voor de actie op zich heeft genomen, maar nu geen thuis geeft. Dat klopt, want Dries van Agt wordt al meer dan twee decennia geheel door het Midden-Oostenconflict in beslag genomen. Kijk maar op zijn twitter-account. De ene na de andere mededeling over de ‘Palestijnen’, een niet bestaand volk, of hoogstens net zo bestaand als het volk van de Molukkers. Op 17 Oktober, een dag na het interview in de krant, lezen we over “honderd jaar onrecht in Palestina”. Zo iets onbelangrijks als de geweldinstructies die de staat de mariniers meegaf, en de klacht van de nabestaanden van de Molukkers tegen de staat, dus indirect tegen Van Agt zelf, daar heeft hij helemaal geen tijd voor. 

18 oktober 2017

Harvey Weinstein (v/h machtig man): Te oud voor groupies?

Bill Wyman was al een getrouwd man toen hij eind 1962 lid werd van de Rolling Stones. Dit weerhield hem er niet van desondanks het bed te delen met vele meisjes die zich als groupies aandienden. Volgens zijn eigen telling had hij in 1965 toen de Stones twee jaar bezig waren al 278 meisjes gehad. Brian Jones, een ander illuster lid van de Stones, vertelde in 1964 een journalist dat hij in 19 dagen met 64 meisjes had geslapen. Laten het er een paar minder geweest zijn. Dan nog blijft het opmerkelijk dat populaire en succesvolle jonge mannen zo makkelijk aan meisjes komen. Was dat ook niet wat The Donald zei:  "I just start kissing them. (...) I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. (...) Grab 'em by the pussy." Van zulke vrijpostigheden durven wij zwakke mannen niet eens te dromen, laat staan te spreken. Ik heb mij als puber vaak afgevraagd waarom dat soort machomannen zo makkelijk aan meisjes konden komen. En waarom wilden meisjes met dat soort mannen naar bed? Het was toch alleszins duidelijk dat als je je als nummer 64 binnen 3 weken aan Brian Jones overgaf je daar niets voor terug kreeg, behalve misschien een zwangerschap (het was de tijd voor de pil). Dan kun je je beter aan een man als Harvey Weinstein overgeven. Die heeft dan nog filmcarrières te vergeven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zo veel foto’s in omloop zijn waarop jonge vrouwen zich poeslief tegen de vlezige borst van Harvey Weinstein aanvlijen. Deze groupies wilden beroemd worden. En ze werden het. En als dank laten ze hem nu met zijn allen vallen.

17 oktober 2017

Arnon Grunberg (voetnoot): niet woedend om moord op Anne Faber

Ik las De Volkskrant al toen Godfried Bomans nog wekelijks op zaterdag een ‘column’ had. Ik was 15 en hield van Charles Dickens en Bomans was een soort epigoon van Dickens. Later begon ik Bomans minder leuk te vinden, net als de redactie van de Volkskrant die hem in 1969 de krant uitgooide. Toen werd alles anders, maar ik bleef die krant lezen. Tegenwoordig maakt de krant het mij wel erg moeilijk om trouw te blijven, want sinds een aantal jaren staat er niet alleen op zaterdag, maar iedere dag een ‘voetnoot’ van Arnon Grunberg op de voorpagina. Die is aan mij niet besteed: ik vind de inhoud dom, elitair, arrogant en zelfgenoegzaam en ik probeer iedere ochtend mijn blik er niet op te laten vallen, maar soms gaat het per ongeluk mis. Zoals toen deze over volkswoede verscheen (zie foto). Het ging over de moord op Anne Faber en de ‘volkswoede’ die daarna (volgens AG) was uitgebroken. Met de hele linkerkant van de column kan ik het nog wel eens zijn en zelfs de eerste alinea van de rechterkolom is een waarheid als een koe. Maar dan beginnen de vier kenmerken van Grunberg’s columns op te spelen. Deze column is dom omdat het in deze zaak niet gaat om het ‘minimaliseren van risico’s’ (zoals AG suggereert), maar het gaat er om dat de autoriteiten (rechters en psychiaters) niet eens een schatting gemaakt hebben van het ‘risico’, dat gezien het kenmerk van de desbetreffende psychopaat op ongeveer 100% lag. De column is elitair, want het ‘volk’ (waar AG niet toe behoort) is ten onrechte woedend (volgens AG). De column is arrogant, want AG weet dat volkswoede tot revolutie leidt en de column is zelfgenoegzaam omdat AG geen last heeft van volkswoede. Misschien is hij zelf wel een psychopaat. 

16 oktober 2017

Esther van Fenema (psychiater): de moord op Anne Faber is niet de schuld van de psychiatrie II

Heel Nederland minus rechters en psychiaters vinden Michael Panhuis een psychopaat die niet vrij had mogen rond lopen en zo de kans kreeg Anne Faber voor zijn genoegen te vermoorden. Esther van Fenema is een aanhanger van de wij-zijn-ons-brein theorie volgens welke theorie misdadigers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun misdaden. Ze hebben een misdadig brein, maar daar kunnen ze niets aan doen. Des te meer reden om, volgens deze theorie, dergelijke misdadigers (psychopaten zoals Michael Panhuis, of schizofrenen zoals Bart van Urk) definitief buiten de maatschappij te plaatsen: zij kunnen hun misdadig gedrag immers niet veranderen (wegens hun brein) en behandeling heeft geen zin. Schreef Esther van Fenema derhalve als psychiater een vlammend protest tegen de vrijheid die P. kreeg bij zijn ‘behandeling? Heeft zij daarnaast een pleidooi geschreven om de maatschappij te beschermen tegen mensen met zieke breinen? Ik kon het niet vinden. Ik keek op haar Twitter account en zag haar sketches voor twee dames (zie foto) uitvoeren over Jodenhaat! Leuk hoor, maar waarom doe je dat als je vak in de brand staat? Kan ze niet helpen blussen? Maar ho! Daar kwam opeens een verwijzing naar een interview met weer een andere psychiater, namelijk de wel zeer opgewonden Bram Bakker. Maar hij was niet opgewonden over de fouten van de psychiatrie. Nee, hij was opgewonden dat mensen zich boos maakten om de psychiatrie, terwijl het allemaal de schuld was van de juristen. “Het rechtssysteem deugt niet.” Van Fenema gaf deze opgewonden vorm van zelfbeklag zonder commentaar aan ons door. Zij zal het er dus wel mee eens zijn. Wat zit er eigenlijk in de breinen van de Nederlandse psychiaters?

14 oktober 2017

Esther van Fenema (psychiater): De moord op Anne Faber is niet de schuld van de psychiatrie I

Ja, ook ik heb dochters in de voer-voor-psychopaten leeftijd. Mijn middelste dochter (26 jaar) kocht onlangs een racefiets en maakt zo nu en dan een lange fietstocht. Zonder haar vriend en in de provincie Utrecht! Deze week realiseerde ik me met afgrijzen hoe blij ik mag zijn dat zij nog leeft. In de provincie Utrecht worden, zo weten wij nu, jonge vrouwen onbekommerd bloot gesteld aan de lust van psychopaten. De psychopaat Michael Panhuis kon vrij rondlopen en vermoordde Anne Faber (25 jaar), terwijl zij bezig was aan een fietstocht in de provincie Utrecht. P. had al een zedenmisdrijf achter de rug waar hij, naar eigen zeggen, erg van had genoten. Zo’n verklaring is genoeg om P. tot psychopaat te bestempelen, en heel Nederland vraagt zich momenteel af hoe het komt dat rechters en psychiaters P. over het hoofd hadden gezien als psychopaat? Dat is een tamelijk existentiële vraag voor de psychiatrie: wat hebben wij aan psychiaters als zij onze dochters niet kunnen beschermen voor geesteszieke en gevaarlijke mensen? Daarom over naar psychiater Esther van Fenema. Zij is een aanhanger van de wij-zijn-ons-brein theorie. Volgens deze theorie wordt ons gedrag bepaald door processen in onze hersenen waar wij part noch deel aan hebben. Met andere woorden, we kunnen niemand verantwoordelijk houden voor misdadig gedrag. De maatschappij kan dan alleen maar tegen misdaad beschermd worden door de mensen met een misdadig brein uit de maatschappij te verwijderen. Voor hun eigen bestwil zou je nog kunnen beweren. Dus psychiater Van Fenema vindt ook dat Panhuis niet vrij had mogen rond lopen en dat de psychiatrie steken heeft laten vallen? We gaan het nazoeken (wordt vervolgd).

11 oktober 2017

Gaston Sporre (sportbestuurder): gaan Nederlandse internationale bedrijven ook ten onder?

Vandaag een interessant interview met ex-sportbestuurder Gerard Sporre. Hij ziet een gelijkenis tussen het Nederlandse voetbal, dat ooit trendsetter was en het Finse bedrijf Nokia, dat ooit wereldleider was als telecombedrijf. Zij hebben zich gewenteld in zelfgenoegzaamheid, met als gevolg een steile afdaling in het ravijn (zie plaatje) voor zowel Nokia als het Nederlandse voetbalelftal. Kan de race to the bottom nog gekeerd worden? Nee, want de grote geldstromen gaan niet meer naar Nederland en ook niet meer naar Finland, aldus Sporre. Helemaal mee eens natuurlijk, het grote geld zit bij de grote voetballanden en daar kunnen de kleine landen niet meer tegenop boksen. Vraagje voor Sporre: als hij overeenkomsten ziet tussen voetbal en de internationale bedrijven, waarom kondigt hij dan geen val in het ravijn aan van ‘onze’ grote internationaal opererende bedrijven als Shell of Unilever? De vraag stellen is hem direct beantwoorden. Shell en Unilever gaan niet ten onder (voor zover wij weten, uiteraard), omdat deze bedrijven aan twee competities tegelijk meedoen, namelijk de Engelse en de Nederlandse competitie. Dat is dan tevens de oplossing voor de misère van het Nederlandse voetbal. Als de Nederlandse topclubs in de Engelse Premier League zouden spelen, delen ze in de mega televisieopbrengsten van de League en de neergang van het Nederlandse topvoetbal zou snel voorbij zijn. Een irreële droom misschien, want de Uefa zal de vermenging van competities nooit goedkeuren, en de Premier League zal buitenlandse clubs niet verwelkomen. Maar kijk, de Catalaanse minister van sport Gerard Figueras blijkt dezelfde droom gehad te hebben. Hij vreest kennelijk ook dat bij onafhankelijkheid van Catalonië FC Barcelona het Anderlecht of Rosenborg van Catalonië zal worden. Hoe dan ook, de gelijkenis die Sporre ziet tussen voetbal en bedrijfsleven gaat niet op.

04 oktober 2017

Jetta Klijnsma (PvdA): een (a-)sociale CdK van Drenthe?

Laten we even beginnen met wat cijfertjes. De PvdA heeft op dit moment 6% van de zetels in het Nederlandse parlement. In de Provinciale Staten van Drenthe heeft de PvdA 17%. Met Jozias van Aartsen als interim-CdK in Drenthe heeft de PvdA ruim 8% van het totaal aantal commissarissen van de Koning in Nederland. Wat de politieke afspiegeling van de verhoudingen in het Nederlandse parlement betreft, ligt het dus niet voor de hand dat een PvdA-er de opvolger van Van Aartsen wordt als CdK. In dat geval namelijk is 17% van de commissariaten in het bezit van de PvdA, toevallig wel het zetelaandeel van de PvdA in Drenthe. Maar, zoals we weten, Jetta Klijnsma wordt toch de nieuwe CdK en het heeft tot een storm van negatieve reacties in de provincie geleid. Volgens een peiling van de omroep RTV Drenthe vindt 77% van de respondenten Klijnsma niet de samenbinder die Drenthe nodig heeft. De nieuwe CdK moest echter wel een bindende kracht zijn volgens de  profielschets van Provinciale Staten. Daar denken de Drentse burgers dus heel anders over dan de Drentse politici. Zo zei de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Louis Baltes (VVD), dat ze “zeer sociaal” is. Wij en de bevolking van Drenthe weten natuurlijk beter. Zij heeft er blijk van gegeven enthousiast ouderen te korten en daar nog over te jokken ook, maar misschien is ze in het kader van haar eigen carrière toch net op tijd met het oudjes pesten gestopt. Anderzijds, voor Jetta Klijnsma als CdK is het ‘business as usual’: ze mag voorzitter worden van een coalitie van VVD en PvdA (en CDA en CU). Maar wie heeft er eigenlijk last van a-sociale Jetta: sociaal beleid hoeft de provincie volgens de haar toegewezen taken gelukkig niet te voeren. 

03 oktober 2017

Gerard Piqué (Catalaans voetballer): gaat voor Real Madrid spelen

Gerard Piqué, voetballer van FC Barcelona, is op een training van het Spaanse nationale team uitgefloten omdat hij zich uitgesproken heeft voor het referendum over onafhankelijkheid in Catalonië. Hij speelt dus nog wel voor het Spaanse nationale elftal. Curieus! Je zou je toch ook niet kunnen voorstellen dat indertijd een lid van de IRA in het Engelse voetbalelftal zou willen spelen (al is dat met die vier aparte nationale teams in één land, het VK, natuurlijk wel weer een ander, maar ook curieus verhaal). Als Piqué zich echt een Catalaan voelt, moet hij niet in het Spaanse team spelen. Begrijpt hij trouwens wel dat als Catalonië onafhankelijk wordt, FC Barcelona niet langer aan de Spaanse competitie kan meedoen? De Catalaanse competitie, in 1940 door dictator Franco verboden, zal dan weer in ere moeten worden hersteld. Bij de drie clubs van niveau (FC Barcelona, Espanyol en FC Girona) zullen dan de Catalaanse equivalenten van clubs als Excelsior in Nederland worden gevoegd om weer een volwaardige competitie te krijgen. Het wordt natuurlijk wel een Mickey-Mouse competitie, zoals de Nederlandse eredivisie meestal smalend wordt genoemd. Het is dan gedaan met de torenhoge recettes uit toeschouwersaantallen en televisierechten. FC Barcelona wordt een club van het niveau Anderlecht of Rosenborg BK, met wedstrijden voor een vrijwel leeg Camp Nou. Piqué kan ook niet meer rekenen op een jaarsalaris van 7 of 8 miljoen euro, hij zal het met hooguit een miljoen per jaar moeten doen. Uiteraard kan FC Barcelona zijn topspelers dan niet in de club houden. Net zoals in de Nederlandse eredivisie gebeurt, zal er jaarlijks een uittocht plaats vinden van de beste voetballers. Het zou mij niet verbazen als de Catalaan Gerard Piqué bij ‘Franco’-club Real Madrid gaat voetballen.

02 oktober 2017

Philip Huff (schrijver): de elite wil niet betalen voor vluchtelingen

Afgelopen weekend had Huff (een schrijver, kennelijk) twee bladzijden in mijn krant tot zijn beschikking om uit te leggen waarom veel (???) leden van de (Gooise???) elite denken dat “vluchtelingen / immigranten alleen maar willen hebben wat jij al hebt en als zij het niet krijgen, dan willen ze het vernietigen”. Die stelling in quotes is, zo is de suggestie van Huff, pertinent onjuist. Een andere opvatting van de elite, waar volgens Huff ook al niks van klopt, is dat migranten ‘ons’ belastinggeld kosten. De elite, aldus Huff, wil geen belasting betalen als ze er alleen maar AZC’s voor terugkrijgt. Dat klopt niet, zegt Huff want die AZC’s worden op een gegeven moment toch wel weer voor iets anders gebruikt, bijvoorbeeld “studio’s van John de Mols Utopia”. Dat vluchtelingen / immigranten / allochtonen (ik gooi het maar even op een hoop) ons niets kosten, is een stelling die geregeld opduikt onder de politiek correcte gemeenschap, zie bijvoorbeeld hier, maar die stelling is ook nogal makkelijk onderuit te halen, zie hier. Over vernietigingsdrang van moslims, maar ook van ‘boze witte mannen’ heeft Pankaj Mishra het boek Age of Anger geschreven. Volgens hem zijn moslimterroristen geen vrome gelovigen, maar zitten zij in de hoek waar de klappen vallen en willen terug slaan. Zij zijn mannen “zonder belangen, die niets te maken hebben met de bestaande orde, geen gevoelens hebben (…) Zij zijn de genadeloze en gewetenloze vijand van de sociale orde, die zij willen vernietigen.” Het is inderdaad van alle tijden, want deze quote uit Age of Anger stamt uit 1869 en is van de aartsvader van het revolutionaire terrorisme, Bakunin. Gerust stellend? Nauwelijks, want de islam geeft deze genadeloze en gewetenloze vijanden wel een alibi om hun terreurdaden te plegen.

26 september 2017

Ybeltje Berckmoes (ex-VVD): “Halbe haan”

Het lidmaatschap van de Tweede Kamer blijkt voor afzwaaiers uit de Kamer, een bron van inspiratie te zijn voor boeken over het functioneren van de partijdemocratie. Niet dat ik die boeken ga lezen, maar de berichtgeving erover in mijn krant vind ik al vaak erg vermakelijk. Vandaag in de krant een bespreking van een boek van voormalig VVD-parlementariër Ybeltje Berckmoes. Volgens een eerder onderzoek van de krant was zij het meest onbekende Kamerlid van Nederland, maar ze blijkt nu alsnog haar finest hour als ex-politica mee te maken. Haar boek wordt in talloze media besproken. Een van de hoofdpunten uit het boek van Berckmoes: de fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra, is alleen maar bezig met beeldvorming. Zo wilde hij helemaal geen Arabische en Noord-Afrikaanse migranten tot Nederland toelaten, maar hij verzweeg dit omdat die mening politiek niet erg opportuun was. Berckmoes mocht van Zijlstra dan ook niet hardop in verkiezingstijd zeggen dat Europa aan het verislamiseren is. Ze deed het toch, maar toen stond ze al niet meer op de kandidatenlijst van de VVD. Ik was niet zo verbaasd over haar beschrijving van Zijlstra. Ik vind het al heel wat dat Zijlstra ergens verstand van blijkt te hebben. Ik ken hem voornamelijk van de prestatieafspraken die hij als staatssecretaris het hoger onderwijs oplegde. Prestatieafspraken die voornamelijk tot ondermijning van de kwaliteit van het hoger onderwijs zouden leiden. Daarmee gaf hij perfect aan dat hij zonder al te veel verstand van zaken van zijn beleidsterrein toch een beeld wilde neerzetten: prestaties. Ybeltje Berckmoes blijkt kippen te houden, maar heeft geen haan omdat hanen te veel lawaai maken. Als ze wel een haan zou hebben, zou ze die, naar eigen zeggen, ongetwijfeld Halbe genoemd hebben: Halbe haan.

25 september 2017

Mick Jagger (74 jaar): the winner takes it all (II)

Toen ik 14, 15 jaar oud was (1965, 1966) was het ondenkbaar dat een muziekgroep die in 1910 was opgericht een popconcert zou kunnen geven. Het was de tijd van The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, en nog vele andere bands die nu allang vergeten zijn. Popmusici waren op zijn hoogst 25 jaar oud. Elvis Presley was toen nog maar 31 jaar oud, maar eigenlijk was hij, zoals iedereen die toen boven de 30 jaar oud was, out of time. Laat staan dat je mensen van boven de 70 jaar oud nog serieus kon nemen. De leden van de babyboom generatie van 25 jaar of jonger gingen de wereld over nemen en wie dat tegen wilde houden, was een fascist. Enfin. Ik was idolaat van de Stones en kon minutenlang in opperste staat van bewondering naar foto’s van de band kijken. Natuurlijk had vooral Mick Jagger mijn aandacht, maar ook Brian Jones kon op mijn bewondering rekenen. Het nummer I can’t get no satisfaction sloeg bij mij in als een bom: het gaf weer hoe ik mij voelde als puber (paint it black). Voor Mick Jagger was het allemaal niet zwart uiteraard en voor Brian Jones aanvankelijk ook niet. Zij hadden succes en konden daarom iedere satisfaction krijgen waar ze behoefte aan hadden. Helaas, Brian Jones, de oprichter van de band, werd steeds meer gemarginaliseerd door het succes van het schrijversduo Jagger/Richards. Brian is nu al bijna 50 jaar dood, maar voor Mick geldt al 55 jaar dat hij always gets what he wants. Hij komt alweer optreden in Nederland. Ik ga er niet heen, voor mij zijn de Stones een herinnering aan mijn pubertijd, die zichzelf al 45 jaar aan het herhalen zijn. Met groot succes.

23 september 2017

Sophie in ’t Veld (D66): “De EU is allang een transferunie”

Deze week een interview in de krant met Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Over de EU. Interessante statements, zoals deze: “Er was helemaal geen eurocrisis. De munt is al die tijd stabiel gebleven. (…) De kracht van een munt zit in het bestuur. Kijk naar de dollar. Tussen de Amerikaanse staten bestaan enorme verschillen en de federale overheid en de centrale bank plegen enorme transfers van de rijke naar de arme staten om de economie op de been te helpen.” Helaas voor mevrouw In ’t Veld zitten er diverse denkfouten in deze quote. Ten eerste was/is de eurocrisis niet zo zeer een extern probleem, zoals zij suggereert, maar een intern probleem. De waarde van de euro is feitelijk te hoog voor de zwakkere Zuid Europese landen en te laag voor de sterkere Noord Europese landen. Ten tweede worden in de VS grote verschillen tussen staten niet opgevangen door transfers van de federale overheid, maar door mobiliteit van de Amerikaanse burgers. In Europa is de mobiliteit van Zuid naar Noord te laag, waardoor economische verschillen tussen lidstaten niet automatisch worden gecompenseerd. Dan kun je die verschillen alleen maar compenseren door transfers te geven: transfers van de rijke naar de arme landen. Zijn die transfers er al, zoals In ’t Veld zegt? Ja, maar die worden alleen gegeven na moeizame onderhandelingen. In een echte transferunie zouden die (bijna) automatisch worden gegeven. Die transfers zijn bovendien ook geen ‘overdrachten om niet’, zoals eigenlijk zou moeten, maar ‘leningen’. Er is de suggestie dat een land als Griekenland die leningen ooit terug zal betalen. We weten allemaal dat dit niet waar is. Die leningen zijn overdrachten, die we eigenlijk niet willen. De EU is dus geen transferunie.

19 september 2017

Martin van Rijn (VWS): De perfecte politieke crimineel

Afgelopen voorjaar sprak een journalist mij aan op mijn stukjes over de met pgb’s gefinancierde huizen voor demente bejaarden, de zogenaamde Herbergiers. Mijn voornaamste bezwaar was dat door de financiering met pgb’s de parlementaire besluitvorming wordt doorkruist (zie hier, of anders hier). De journalist vond dat een raar argument, want het parlement had daar volgens hem al weinig over te zeggen. Ik kon me dat niet voorstellen. Een van de meest wezenlijke bevoegdheden van ons nationale parlement is om over de omvang van budgetten voor collectieve voorzieningen te besluiten. Tot mijn schande moet ik nu toegeven dat de journalist gelijk had. Ik wist niet dat het zogenaamde Zorginstituut los van het parlement kwaliteitsnormen voor de zorgsector kan opleggen. Die normen kunnen grote budgettaire consequenties hebben. Dat laatste bleek vanochtend uit een briljant stuk in mijn krant. Onze geliefde staatssecretaris van volksgezondheid, Martin van Rijn (ook demissionair niet weg te slaan uit de media), had namelijk besloten om het Zorginstituut een ‘kwaliteitskader’ voor de ouderenzorg op te laten stellen. Het resultaat vinden we hier (lees met name paragraaf 6.3). Volgens deskundigen zou dat kader op korte termijn 2 tot 3 miljard euro extra gaan kosten. Wat het op langere termijn (zeg 40 jaar) zou kunnen kosten, durft kennelijk niemand te zeggen. Zullen we het op 8 tot 12 miljard euro extra houden? Martin van Rijn heeft dus, zonder dat de Kamer dat door had, een flinke rekening bij de huidige en toekomstige belastingbetaler neergelegd. Dat is wat de krant een perfecte politieke misdaad noemt: zonder het de Kamer te zeggen de Kamer beroven van zijn parlementaire bevoegdheden. Is het boerenslimheid of een juridische blunder van de staatssecretaris? Laten we het houden op het afschuiven van verantwoordelijkheid. Daar is hij als bewindsman goed in geweest.

15 september 2017

Beatrice de Graaf (terrorexpert??): vervang haar door Janny Groen

Janny Groen
Hoogleraar en Dè Nationale Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf mocht de afgelopen jaren in diverse Verrekijkprogramma’s uitleggen hoe uitmuntend het Nederlandse dé-radicaliseringsbeleid was. Ze zei dat bij voorkeur met de desbetreffende autoriteiten erbij, de burgemeester van Amsterdam, bijvoorbeeld. Het is altijd risicovol autoriteiten stroop rond de mond te smeren, vooral als je uitspraken niet op eigen onderzoek zijn gebaseerd. Dat leek me bij de professor sterk het geval. De boekenwijsheid zit wel goed bij De Graaf. Ze kent de literatuur over de geschiedenis van het terrorisme en mag daar als ‘deskundige’ uitgebreid over vertellen op de Verrekijk. Het zij haar gegund, maar over het huidige anti-terrorismebeleid lijkt haar kennis echter vooral op horen zeggen te zijn gebaseerd. Janny Groen, journalist van De Volkskrant, gaat wel de straat op en de ambtelijke burelen in. Zij is al geruime tijd bezig de ambtelijke aanpak van de (dé)radicalisering te ontrafelen. In Amsterdam blijft er weinig positiefs over van die aanpak. Onlangs liet ze zien hoe de afdeling radicalisering ten onder ging aan nepotisme. Deze week werden we getrakteerd op een verhaal over een veroordeelde jihadist die later als zogenaamde spijtoptant in het welzijnswerk moslimjongeren zou moeten behoeden voor radicalisering. Er is nu het vermoeden dat hij het omgekeerde deed, want sommige jongeren onder zijn hoede probeerden naar Syrië af te reizen. Ik kan het helaas niet nalaten Beatrice De Graaf nog eens te citeren uit een programma op de Verrekijk: “Burgemeesters van de grote gemeenten hebben stelselmatig aan ‘community policing’ gedaan. Dat wil zeggen, er zijn op wijkniveau kennisknooppunten opgebouwd (…) we weten waar de salafisten zitten (…) we gaan naar de haarvaten van de samenleving.” Dankzij Janny Groen weten we dat die haarvaten behoorlijk verstopt zitten. Kan Janny Groen niet de nationale terroristenexpert worden?

13 september 2017

Martin van Rijn (VWS): “fraudeer door in de zorg, nu het nog kan”

We waren nog wel bang dat we hem zouden gaan missen, maar Martin van Rijn is gewoon niet weg te slaan van het front. Nu heeft hij bij de beantwoording van vragen van Kamerlid Marijnissen alweer laten blijken dat ‘graaien in de zorg’ hem bepaald geen doorn in het oog is. Er zijn directeuren van meestal kleine zorginstellingen die van hun omzet, gefinancierd met belastinggeld, meer dan 5 ton per jaar naar hun eigen rekening overschrijven. Dit is dan meestal in de vorm van een winstuitkering, want het salaris van een zorgbestuurder is door de wetgever aan een maximum gebonden, maar de winstuitkering niet. Is dat laatste niet een beetje vreemd, mijnheer de staatssecretaris? “Nee hoor,” zegt de staatssecretaris van volksgezondheid, “Instellingen hebben een positief bedrijfsresultaat nodig met het oog op de continuïteit van hun dienstverlening en investeringen in bijvoorbeeld een betere kwaliteit van zorg.” Maar die winsten steken de bestuurders in eigen zak, hoe kan dat dan tot een betere kwaliteit van de zorg leiden? Ook daarop heeft de bewindsman een antwoord: “Daarnaast heeft de interne toezichthouder van de zorgaanbieder een belangrijke rol. Deze moet beoordelen of het uitkeren van dividend in het belang is van de continuïteit van de aanbieder en de zorgverlening aan patiënten/cliënten.” Kortom, als zorggeld verdwijnt in de zakken van de zorgbestuurders, dan moet u niet bij de staatssecretaris van volksgezondheid wezen. In feite zegt hij dat malafide zorgbestuurders nog wel een beetje mogen blijven frauderen, zolang hij, Martin van Rijn in functie is. Het is voor dit blog een groot verlies dat hij niet terugkeert als bewindsman, maar dat is het zeker ook voor die vele zorgbestuurders in het land die hun zakken aan het vullen zijn met zorggeld.

12 september 2017

Peter Janssen (dopingarts, 75 jaar): hypocriet en immoreel

Peter Janssen diende als arts doping toe aan wielrenners, zegt hij in de Volkskrant. Hij noemt, onder andere, Leontien van Moorsel als een klant van hem. Van Moorsel is nog actief in de wielrenwereld, Peter Janssen niet. Hij zit, bejaard en wel, veilig ver weg met zijn Thaise vrouw in Thailand. Het schaadt hem niet als hij bekent doping te hebben toegediend. Hij zal niet opgepakt worden door de Thaise politie, hij hoeft zich voor niemand te verantwoorden. Hij kan zelfs zeggen wat hij wil, hij kan de reputatie van anderen besmeuren zelfs als hij geen enkel bewijs kan leveren voor zijn beweringen. Een kleine dertig jaar geleden, toen dokter Janssen volop bezig was doping toe te dienen en hij, mogen we aannemen, flink verdiende aan zijn dopingpraktijken zou openbaarheid hem wel geschaad hebben. Uiteraard, maar toen hield hij zijn mond dicht, terwijl de wielersport er toen mee gediend zou zijn als dopingpraktijken naar buiten waren gekomen. Het is dus nogal hypocriet en immoreel om daar nu mee te komen: de renners van toen kunnen zich op geen enkele manier verdedigen. Er is immers, mogen we aannemen, geen bewijsmateriaal meer aanwezig waarmee schuld of onschuld aangetoond kan worden. Zodra echter een renner in verband wordt gebracht met doping, bewijs of niet, vindt men hem/haar schuldig, want de controles waren (en zijn) niet waterdicht. Dit is ook wat ‘expert’ Thijs Zonneveld meent. Hij schrijft: “Dat verschillende betrokkenen zijn beschuldigingen ontkennen is bijna traditie: het gebeurt bij vrijwel alle dopingverhalen. Maar de auteurs van het artikel zijn niet over één nacht ijs gegaan: het verhaal van Janssen wordt op verschillende punten bevestigd door andere bronnen.” Dan leest Zonneveld meer dan ik: de ‘bronnen’ bevestigen de verhalen van Janssen alleen maar op onschuldige onderdelen.

09 september 2017

Cathy O’Neil: “Houdt meer VVD-ers aan” (slot)

Het gebruik van big data leidt tot het bevestigen van vooroordelen over de misdadigheid van ‘risicogroepen’, schrijft Cathy O’Neil, of erger, tot het opvoeren van de misdaadkansen van deze groepen. Het gaat in de VS om arme Afro-Amerikanen of latino’s, in Nederland zou het gaan om allochtone minderheden uit de mindere buurten in de grote steden. Big data verworden zo tot self-fulfilling prophesies. De misdaadcijfers van groepen waar de politie niet op focust, worden echter relatief lager. Neem de VVD-ers. Hoe veel van hen hebben frauduleus gedrag door de vingers gezien, dan wel zich er zelf aan schuldig gemaakt? We noemen slechts: Hooijmaiers, Van Rey, Hermans en Keizer, Zalm en de meest recente VVD-vis aan de haak Robin Linschoten. De politie valt echter zelden ledenvergaderingen van de VVD binnen om verdachte VVD-ers staande te houden. Als dat wel zou gebeuren, zou dat frauduleus gedrag misschien eerder en beter boven water komen (= misdadigheidskans onder VVD-ers stijgt). Ook VVD-ers zullen zich wellicht verzetten tegen een aanhouding en gearresteerd worden (= misdadigheidskans onder VVD-ers stijgt). Maar VVD-ers worden niet willekeurig aangehouden en dus zullen hun misdaadkansen in de big-data statistieken niet toenemen, zoals bij de gebruikelijke risicogroepen. Maar stel nu eens, zegt O’Neil, dat de politie een zero-tolerance beleid zou willen voeren tegen financiële wanpraktijken. Zou de politie dan undercover gaan in de gelegenheden waar de VVD-ers (O’Neill heeft het over topbankiers) elkaar ontmoeten om zo deze praktijken op het spoor te komen? Nee dus. Dus komen die wanpraktijken ook niet op de data files en zijn en blijven de meeste VVD-ers onkwetsbaar. Misdaadregistratie richt zich op dat wat gemeten kan worden. Misdaad door de armen kan meestal eenvoudig gemeten worden, maar misdaad door rijke VVD-ers niet. Big data maakt die onrechtvaardigheid van de misdaadbestrijding gebaseerd op waarneembaarheid alleen maar groter.

07 september 2017

Rint Sybesma (hooggeleerde Leidse bakker): “eet hamburgers en geen fruit” (grapje)

Stel, je bent een hooggeleerde bakker, maar je adverteert met de boodschap dat hamburgers beter zijn dan fruit. Sterker nog, fruit kun je beter niet eten. Waarom zou een bakker dat doen? Wel, misschien omdat als men hamburgers eet, er ook behoefte aan broodjes zal zijn waar de hamburger op moet. Vreemd, maar het zou kunnen, maar eigenlijk is het ook heel anders, want het is een ironisch grapje, haha, van de hooggeleerde bakker. Hij bedoelde juist te zeggen dat we alleen nog maar fruit moeten eten en de hamburgers moeten laten staan. OK, en dat brood dan, voor wie bakt de hooggeleerde bakker eigenlijk dat brood? Stel, de hooggeleerde bakker bakt zulke lekkere broodjes, dat zelfs bakkers van heinde en verre, bijvoorbeeld topbakkers uit het Verre Oosten, komen aanzetten om die broodjes te kopen met het doel er de hamburgers mee te beleggen die ze (toevallig) ook hebben meegesjouwd. Gaat onze hooggeleerde bakker uit Leiden deze broodjes dan niet verkopen aan zijn klanten uit het Verre Oosten, omdat hij hamburgers boycot? Wat moet zijn werkgever daar dan niet van vinden die hem toch als bakker voor klanten uit het Verre Oosten heeft aangesteld? Zijn de broodjes dan alleen bestemd voor de klanten die er fruit (van bakker’s eigen bodem) op doen? Enfin, het bovenstaande is natuurlijk ook ironisch bedoeld, hahaha, mijn echte mening is hier, hier en hier. Prof. Sybesma doceert Chinese taalkunde, maar hij wil alleen in het Nederlands doceren! Kennelijk wil hij, deskundige in de Chinese taalkunde, niet in het Engels of het Chinees doceren. Stel je voor dat er Chinese studenten naar zijn colleges komen. Dan komen ze lekker niets te weten te over de Chinese taalkunde die Sybesma doceert. Misschien maar beter voor Sybesma.

06 september 2017

Theo Hiddema (FvD): rassenvermenging of integratie?

Bestaan er mensenrassen? Bekijk eens de Joods-religieuze definitie van een Jood. Volgens die definitie is een Jood hij of zij die een Joodse moeder heeft. Dit leidt tot een oneindige regressie: want om vast te stellen of de moeder een Jodin is, moet je naar haar moeder kijken. Voor je het weet ben je aanbeland bij de eerste vrouwelijke homo sapiens (Oost Afrika) 150.000 jaar geleden, duidelijk geen Jodin. De rassenwetten van de nazi’s maakten het nog bonter, omdat daar ook de grootouders van belang waren bij de definitie van het Joodse ras. Conclusie: er kan geen ras zijn. Toch was de site Joop verontwaardigd over FvD-kopstuk Hiddema die gezegd heeft: “Als al die Marokkanen zich nou eens gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes is er verder niks aan de hand. Dat is een natuurlijk proces en dat noem ik vermenging.” Joop noemt dit een bewijs van de “extreem racistische ideeën over rassenvermenging” van Hiddema. Joop begrijpt kennelijk niet dat een Marokkaan, of hij nu geboren is in Nederland, Spanje of Marokko, geen ras is (zie boven) al was het maar omdat geboorteplaats niet bepalend voor ras kan zijn. Anders zou een zwangere vrouw, door vlak voor ze is uitgeteld naar de gewenste bestemming te reizen, het ras van haar kind kunnen bepalen. Bovendien, Hiddema had het niet over rassenvermenging. Als iedereen het met iedereen ‘doet’, lijkt, na verloop van tijd, iedereen op iedereen en is er geen integratieprobleem meer. Simpel. Probleem: moslimmannen mogen wel met Joden en christenen trouwen, maar moslimvrouwen mogen van de Koran alleen maar met moslimmannen trouwen (zie hier). Het was mij liever geweest als de Profeet andersom had besloten. Nu moeten, zoals Hiddema al suggereerde, de Marokkaanse mannen voor de integratie in Nederland zorgen. Ik zie dat niet gebeuren.

03 september 2017

Jimmy F. (student bij Avans): anti-anti-anti-anti-terrorisme

Gaat het wel goed met het bestrijden van het terrorisme in Nederland? Eerst blijkt dat in Amsterdam, onder de neus van burgemeester Van der Laan, de afdeling radicalisering onder leiding van Saadia A-T bol staat van corruptie en nepotisme. Vervolgens wordt Jimmy F. (volledige naam bij de redactie bekend) als terrorist opgepakt, omdat hij met een aanslag dreigde op een popconcert in de graansilo in Rotterdam. Maar misschien was dat niet zo, hij deed alleen maar alsof, om een terrorist met wie hij op de donkere krochten van het net aan het chatten was, om de tuin te leiden. De Spaanse politie ving deze chat op en seinde deze door naar de Nederlandse politie. De Nederlandse politie zag hem niet voor een anti-terrorist aan, maar voor een anti-anti-terrorist. Nu circuleren er verhalen in de media dat hij toch echt op zoek was naar terroristen op het net om vervolgens hun namen door te kunnen spelen naar de inlichtingendienst, de AIVD. Hij was dus eigenlijk een anti-anti-anti-terrorist, maar of hij ooit voor de AIVD terroristen ontmaskerd heeft, wilde de AIVD niet bevestigen, zie daarvoor dit stuk in De Volkskrant (alleen voor abonnees). Hoe wist Jimmy F. dat de personen waarmee hij chatte terroristen waren? Zij konden natuurlijk ook amateur-terroristenjagers zijn, of zelfs beroepsterroristenjagers, die juist hem, Jimmy F., om de tuin wilde leiden door fake-plannen van aanslagen te ontvouwen. Door daar in mee te gaan bleek juist Jimmy F. verdacht. Hij is nog niet dood geschoten, zoals Henri Osewoudt die zich zelf ook als een verzetsheld zag, maar na de oorlog als collaborateur werd beschouwd. Jimmy F. kan dus net zo goed een anti-anti-anti-anti-terrorist zijn. En zeg nu eens eerlijk: als Jimmy F. een Marokkaan was geweest, had u dan geloofd in zijn onschuld?

01 september 2017

Saadia a. T. (v/h radicaliseringsdeskundige): anti-anti-terrorisme

Gaat het wel goed met het bestrijden van het terrorisme in Nederland? We horen het de Nationale Terrorismedeskundige en hoogleraar Beatrice de Graaf nog zeggen: dat wij in NL niet bang hoeven te zijn voor bloedige aanslagen als in Parijs, Berlijn, Nice, Barcelona, Manchester, Brussel, Madrid, Londen….. Ze zei het in diverse Verrekijkprogramma’s, zoals bijvoorbeeld in de uitzending van Pauw op 14 november 2015: “Burgemeesters van de grote gemeenten, samen met het kabinet, hebben stelselmatig aan ‘community policing’ gedaan. Dat wil zeggen, er zijn op wijkniveau kennisknooppunten opgebouwd (…) we weten waar de salafisten zitten (…) we gaan naar de haarvaten van de samenleving.” Burgemeester Van der Laan van Amsterdam zat in diezelfde uitzending bij Pauw enthousiast ja te knikken. Ik was niet overtuigd, het leek mij dat ze het vooral van horen zeggen had. Ik was niet de enige, Janny Groen, journalist van De Volkskrant, schreef er al diverse kritische stukken over. Ambtenaren die potentiële terroristen in de gaten moeten houden, zijn naïef en pamperen radicalen. Te veel semi-academici eten mee uit de subsidieruif die is open getrokken om radicalisering van moslimjongeren tegen te gaan, maar het effect van het ‘lijstjes afvinken’ is ongewis. Janny Groen heeft in De Volkskrant alweer een nieuwe beerput open getrokken. Hoe, in het Amsterdam van de enthousiaste burgemeester Van der Laan, de afdeling radicalisering onder leiding van Saadia A-T (volledige naam bij de redactie bekend) haar eigen koninkrijkje bouwde, waar men elkaar gul opdrachten gaf, maar waar op signalen van radicalisering geen acht werd geslagen. Men had het te druk met elkaar te fêteren. Dat er nog geen bloedige aanslagen in NL geweest zijn, hebben we dus niet aan de afdeling radicalisering van Amsterdam te danken. Hun anti-terrorisme was eerder anti-anti-terrorisme.

30 augustus 2017

Pieter Duisenberg (VVD): wordt, dankzij masochisme HO, baas VSNU

Pieter Duisenberg kennen we uiteraard: als iemand die plannen heeft voor het hoger onderwijs (namelijk afrekenen per cursus door studenten) die tot een nachtmerrie-achtige administratieve chaos zal kunnen leiden. Geen probleem dergelijke plannetjes, want Pieter Duisenberg is een politicus die ook eens een ballonnetje wil, of moet oplaten. Die ballonnetjes knappen vanzelf. Ook wilde hij ooit dat de minister een onderzoek zou doen naar de politieke kleur van wetenschappers. Minister Jet Bussemaker, de moeder van het rendementsdenken, zei zowaar wat verstandigs als reactie op dit idee, namelijk: “Ik ga niet van onze universiteiten en hogescholen politiek correcte organisaties maken, dan moeten we dat bij alle beroepsgroepen doen en moeten we ook een quota bij het bedrijfsleven invoeren, omdat iedereen politiek correct verdeeld moet zijn.” Juist, politieke kleur zou niet relevant moeten zijn in het wetenschappelijk onderzoek (of in welke baan dan ook), maar Duisenberg is kennelijk bang dat er te veel ‘links’ of zelfs ‘pro-IS’ onderzoek wordt gedaan. Ik zal niet ontkennen dat er in sommige hoeken ‘gekleurd’ onderzoek wordt gedaan, maar dat is dan vaak gewoon slechte wetenschap. We moeten dus niet op de (politieke) kleur van de onderzoekers letten, maar op de kwaliteit van hun werk. Dat is dan ook weer niet zo eenvoudig en verwordt heel gauw tot cijferfetisjisme met perverse prikkels, maar over kwaliteit van het onderzoek hoor ik hem niet. Hij is zo naïef om te denken dat als het ministerie van economische zaken beweert dat het topsectorenbeleid een succes is, het ook echt een succes is. Dit alles bewijst dat Duisenberg niet erg geschikt is om portefeuillehouder hoger onderwijs in de Tweede Kamer te zijn. Hij houdt er dan ook mee op en wordt voorzitter van de VSNU. De wetenschappelijke wereld pijnigt zich zelf graag, kennelijk.

25 augustus 2017

Cathy O’Neil: “big data is slecht voor de armen en de zwakken” II

Het gebruik van big data leidt tot het bevestigen van vooroordelen, schrijft Cathy O’Neil. Zo kan met behulp van big data eenvoudig nagegaan worden waar en door wie de meeste (grote en kleine) misdaden begaan worden. Als de politie zich bij zijn misdaadbestrijding door die statistieken laat leiden, zal men zich vooral gaan richten op de ‘risicogroepen’. In Nederland zijn dat de allochtone minderheden. Dit etnisch profileren is in Nederland omstreden en kwam in de publieke discussie toen zanger Typhoon het aan de kaak stelde. Er lijkt geen kwaad te zitten in etnisch profileren: als je misdaad wilt bestrijden, moet je je aandacht richten op de groepen waar de meeste misdaad voorkomt. Het heeft geen zin mensen staande te houden waarvan het (vrijwel!!) zeker is dat ze geen misdaad op hun geweten hebben, bijvoorbeeld topbankiers. Er zijn echter volgens O’Neil minstens twee redenen waarom etnisch profileren ongewenst is. De eerste reden is dat mensen die aangehouden worden, zeker als ze volkomen onschuldig zijn, verontwaardigd kunnen reageren op hun aanhouding, zich wellicht gaan verzetten en, voor ze het weten, gearresteerd worden wegens openlijk verzet tegen de justitie, of nog erger zoals Mitch Henriquez overkwam. Dat is dan direct weer nieuwe big-data invoer voor de misdaadstatistieken. Zo bevestigt een ‘objectief’ vastgesteld feit (minderheden zijn misdadiger) zichzelf als justitie zich door dit feit laat leiden bij de misdaadbestrijding. Erger is dat het feit daardoor juist versterkt wordt. Naarmate de politie meer mensen uit de risicogroepen aanhoudt, worden er meer strafbare feiten in deze groepen geconstateerd en is er des te meer reden deze groepen op de huid te zitten. Kortom, deze groepen zitten dankzij etnische profilering in een neerwaartse spiraal, waar niet meer uit te komen is (wordt vervolgd). 

22 augustus 2017

Pankaj Mishra (historicus): terrorisme als ressentiment

In zijn boek Age of Anger verklaart Pankaj Mishra terrorisme uit de niet vervulde beloften van de globale trend naar stijgende welvaart die zou voortvloeien uit toenemend individualisme en het najagen van eigen belang. Het is dus niet zo, zoals de grondlegger van de economische wetenschap Adam Smith bijna 240 jaar geleden beweerde, dat als iedereen zijn eigen belang najaagt, iedereen daardoor beter af zal zijn. Volgens Mishra leidt globalisering en concurrentie tot het ontstaan van winnaars en verliezers. Die ‘verliezers’ plukken niet de vruchten van de toenemende welvaart, maar zien het verschil met de ‘winnaars’ alleen maar groter worden. Dit leidt tot wraakgevoelens (“ressentiment”) waar een klein deel van de verliezers aan toegeeft door terroristische aanslagen te plegen. De terroristen zijn dus geen vrome gelovigen, maar zitten in de hoek waar de klappen vallen en willen terug slaan. En inderdaad, aanslagplegers weten vaak weinig van de islam, drinken  alcohol, en hebben soms een aantal (kleine) misdaden achter hun naam staan. Dat is niet bepaald het beeld van vrome moslims. Islamitische terroristen hebben dus weinig te maken met de islam (aldus Mishra), maar hebben, daarentegen, wel veel gemeenschappelijks met blanke ‘supremacists’, zoals Timothy McVeigh die in 1995 een overheidsgebouw in Oklahoma opblies en daarbij 168 mensen vermoordde. Het gemeenschappelijke van islamitische terreurgroepen en blanke ‘supremacists’ is dat zij archetypen zijn van de man “zonder belangen, die niets te maken heeft met de bestaande orde, geen gevoelens heeft (…) Hij is de genadeloze en gewetenloze vijand van de sociale orde, die hij wil vernietigen.” Dit is een citaat uit Age of Anger (blz. 278, mijn vertaling), maar Mishra citeert op zijn beurt een pamflet uit 1869, met Bakunin als co-auteur, de aartsvader van het revolutionaire terrorisme.