25 november 2015

Ismo (rapper): “Ik geef flikkers geen hand” (en dus 1500 euro boete)

Ismo is de nom de chanson van de Brabantse rapper Ismael HoullichHij heeft een swingend rapnummer geschreven waarvan de tekst tot justitiële opwinding heeft geleid. Het openbaar ministerie eist 1500 euro boete wegens het beledigen van homoseksuelen en joden. Wat? Waarom bemoeien gerechtelijke autoriteiten zich met de inhoud van een liedje? En waarom mag Ismo geen kritiek hebben op homoseksuelen en joden, zoals Geert Wilders kritiek heeft en mag hebben op moslims en op de islam? En, mogen we nog even de tekst van schrijver W.F. Hermans over het katholieke bevolkingsdeel in herinnering roepen: “De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. (…)!” Het staat in zijn roman Ik heb altijd gelijk uit 1951. Inderdaad, hij werd voor het gerecht gedaagd op grond van artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht waarin het zich opzettelijk in beledigende vorm uitlaten over een bevolkingsgroep strafbaar wordt gesteld. Hermans werd vrijgesproken, omdat het immers niet zijn woorden waren, maar die van de hoofdpersoon in zijn roman. Wat is het verschil met Isom? Er is geen verschil: zijn liedje is net zo goed een culturele uiting als de roman van Hermans dat was. Liedjes gaan, net zo min als romans, over de persoon die ze zingt. Liederen beschrijven fictieve gebeurtenissen die aan de werkelijkheid ontleend kunnen zijn, maar die gebeurtenissen en/of meningen hoeven in ieder geval niet met de zanger geïdentificeerd te worden. Als wij het Wilhelmus zingen, transformeren wij ons toch ook niet tot Willem van Oranje? Kortom, kan het openbaar ministerie zich niet eens met echte zaken bezig houden?

20 november 2015

Beatrice de Graaf: “wees niet bang voor vluchtelingen en polderjihadisten” II

Terrorismedeskundige en hoogleraar Beatrice de Graaf beweerde na de bloedige aanslagen in Parijs dat we niet bang hoeven te zijn voor Syrische vluchtelingen en ook al niet voor de naar Nederland teruggekeerde jihadisten die in Syrië met de IS hebben gevochten. Hoe weet ze dat over de polderjihadisten? Ze zegt in het televisieprogramma Pauw van 14 november jl: “Burgemeesters van de grote gemeenten, samen met het kabinet, hebben stelselmatig aan ‘community policing’ gedaan. Dat wil zeggen, er zijn op wijkniveau kennisknooppunten opgebouwd (…) we weten waar de salafisten zitten (…) we gaan naar de haarvaten van de samenleving. Daardoor zijn er al veel aanslagen verijdeld.” Die ‘haarvaten’ kwamen bij haar mediaoptredens nog een paar keer terug. Het is duidelijk dat de autoriteiten zeer tevreden zijn met de uitleg van prof. De Graaf. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam zat bij Pauw enthousiast te knikken en ook de aanwezige en altijd zeer tevreden met zichzelf ogende minister BuZa Koenders knikte instemmend. Maar ik ben niet overtuigd. Heeft prof. De Graaf onderzoek gedaan naar de aanpak van polderjihadisten, of heeft ze het allemaal van horen zeggen? Ik vrees het laatste. Zo ook Janny Groen die gisteren een mooi stuk in De Volkskrant schreef over teruggekeerde polderjihadisten. Lees het (als u abonnee bent) en huiver. Zo schrijft zij: “Te vaak worden academici ingeschakeld die 'lijstjes afvinken' en uitgaan van een 'papieren werkelijkheid'. Allerlei bureautjes verdienen dik geld aan de problematiek.” Inderdaad, toevallig heb ik ook enige ervaring met een iets minder grote stad. Daar wordt veel van dit soort werk (“in de haarvaten van de samenleving gaan zitten”) uitbesteed aan welzijnsorganisaties die miljoenen subsidies ontvangen. Wat die organisaties doen is moeilijk te achterhalen: je mag al blij zijn als er lijstjes worden afgevinkt. Wat is er bekend over het resultaat? 0,0!

19 november 2015

Beatrice de Graaf: “wees niet bang voor vluchtelingen en polderjihadisten” I

Prof. Beatrice de Graaf is terrorismedeskundige en, na de bloedige aanslagen in Parijs, mag ze nu in ieder programma opdraven om haar deskundigheid te laten blijken. Heel goed, maar ik let er natuurlijk wel op of ze niet iets vreselijk doms of triviaals te berde brengt. Op dat laatste hebben we haar al eens betrapt. Ze kan natuurlijk ook een volstrekt verkeerde voorspelling doen. Daar kan ze dan later nog wel eens last van krijgen. Ik vrees, om eerlijk te zijn, dat ze aardig de kant van de verkeerde voorspellingen op aan het gaan is. Ze heeft twee stellingen. De eerste is dat we niet bang hoeven te zijn voor de Syrische vluchtelingen die nu massaal de EU binnen stromen. Daarbij praat ze wel enigszins de bestuurders en politici na die dat ook allemaal zeggen (behalve dan uiteraard Geert Wilders) en ook reden hebben om dat te zeggen: anders zou hun machteloosheid tegen de wassende stroom vluchtelingen te veel opvallen. Het argument is steeds hetzelfde: deze mensen ontvluchten de terreur en dus kunnen ze geen terroristen zijn. Zelfs als dat waar zou zijn, zijn de vluchtelingen merendeels moslims die, als bekend, niet al te tolerant zijn tegen de opvattingen van anderen. En de huidige jihadisten in Nederland, Frankrijk, België en waar maar ook, zijn tweede of derde generatie afstammelingen van immigranten die, al dan niet als asielzoekers, ook op zoek waren naar vrijheid en welvaart. Tweede of derde generatie? O, dan duurt het nog wel een jaar of twintig voor we kunnen vaststellen of de huidige vluchtelingen het zaad van terreur met zich mee hebben gedragen. Dus op deze voorspelling kan ze voorlopig niet worden afgerekend. En haar tweede stelling over de polderjihadisten?  Komen we op terug.

17 november 2015

Jozias van Aartsen (VVD): “Emiel Roemer en Geert Wilders weg en no more Paris”

Wij maakten ons weer eens kwaad om burgemeester Jozias van Aartsen en wij waren natuurlijk niet de enigen. Hij had beweerd dat we ons moesten afzetten tegen Geert Wilders en tegen salafisten. Daarmee bedoelde Van Aartsen niet dat hij Geert Wilders gelijk stelde aan terroristen, aldus Het Stadhuis. Zeker niet, lees maar, hij bedoelde alleen maar te zeggen dat we het midden moeten zoeken en Wilders zit nu eenmaal niet in het midden. Vandaar! O, maar wacht even. Zit Van Aartsen zelf wel in het midden? Kennelijk wel en is de VVD een middenpartij geworden. Voor mijn part, al geloof ik er niets van. En dan nog iets: waarom noemt hij dan Emiel Roemer niet? Die zit ook niet in het ‘radicale midden’, maar radicaal links van het midden. Hij had dus eigenlijk moeten of wellicht wel willen zeggen: “Ons afzetten tegen salafisten, ons afzetten tegen Wilders, ons afzetten tegen Roemer, en het midden zoeken.” Dan hebben we nooit meer last van extremistische terreur. Hmm. Kan deze man niet met pensioen gestuurd worden om eens rustig de dichtbundels van Yeats te lezen? Dan kan zijn woordvoerder misschien de regels juist (the centre cannot hold) en zonder spelfouten (all conviction) citeren. Van Aartsen zelf kan misschien gaan nadenken over het verschil tussen cannot hold en doesn’t hold. 

16 november 2015

Jozias van Aartsen (VVD): Geert Wilders weg en no more Paris

Daar was opeens burgemeester Jozias van Aartsen weer! In de zomer van 2014 liet hij Nederlandse ISIS-aanhangers in ‘zijn’ stad Den Haag rustig met hun vlaggen wapperen en ‘dood aan de Joden’ roepen. Zijn woordvoerder verklaarde naderhand dat er niets strafbaars was gebeurd. Nu zegt Van Aartsen dat we ons moeten verzetten tegen Geert Wilders (naast dan de salafisten die, kleinigheidje, er niet voor terugdeinzen de vrijheid van meningsuiting, het uitgaansleven, het culturele leven, enz., in het westen via moordaanslagen de nek om te draaien), want hij zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Wilders staat inderdaad niet bekend als een vriend van moslims. Maar waarom mag hij geen kritiek hebben op moslims en op de islam? De islam is een intolerante religie. Dat is niet omdat de islam van nature intolerant is (hoewel de koran zeer onverdraagzaam is), maar omdat de moslims de islam zo interpreteren. De bijbel is ook onverdraagzaam, maar christenen hebben geleerd die onverdraagzaamheid met een korreltje zout te nemen. Christenen laten zich ook, in tegenstelling tot moslims, makkelijk beledigen, door cabaretiers, journalisten, schrijvers. In 1951 schreef schrijver W.F. Hermans over het bevolkingsdeel waar ik uit voortkom: “De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels vreten! Wilders heeft zo iets over de moslims bij mijn weten nooit beweerd, maar toch kwamen er in de jaren 50 geen katholieke hordes uit het zuiden om moord en verderf in de hoofdstad te zaaien. Kan Van Aartsen niet weg? 

15 november 2015

Wij (de EU): wij voeren werkloosheid, intolerantie en terrorisme in en lenen aspirant-terroristen uit.

Een rationalistische visie op de werkelijkheid bestaat niet in de islamitische wereld. De overheersende houding van de islam tegenover de wereld is dat alle gebeurtenissen volledig door God worden bepaald. Vrij onderzoek en vrije nieuwsgaring zijn dan ook misdadig. Dit weerspiegelt zich in de economische situatie in de Arabische landen die (behalve in de olielanden) miserabel is. Maar ook moslims willen welvaart en als die dan niet in de islamitische wereld wordt gevonden, dan misschien elders. In Europa wonen inmiddels een kleine 40 miljoen moslims waarvan een groot deel met het anti-rationalistische virus dat in de moslimwereld heerst, is besmet. Moslims willen wel onze welvaart, maar ze willen niet de kritische geest en de tolerantie voor andere ideeën, die tot die welvaart hebben geleid, accepteren. Toch laten wij (de EU) ze toe, momenteel zelfs bij 100.000en, als vluchteling. De meesten van hen zullen de eerste 10 jaar geen plaats op de arbeidsmarkt krijgen en als dat wel het geval is, zal dat ten koste gaan van laag geschoolde EU-burgers. De werkloosheid zal toenemen. Bij moslims die geen volwaardige plek op de arbeidsmarkt weten te veroveren, krijgen intolerantie en terroristische neigingen makkelijk de overhand. Sommige kanslozen zullen eerst nog eens de jihad in het Midden-Oosten gaan beoefenen als stage. Bij terugkeer wordt ze geen haar gekrenkt. Zo kan het gebeuren dat een terug gekeerde Syriëganger (vermoedelijk) en een Syrische vluchteling die via Griekenland de EU is binnen gekomen, deel namen aan de islamitische moordpartij in Parijs, zoals de Financial Times vandaag weet te melden.

11 november 2015

100.000 hits: alles is ijdelheid

Vier jaar geleden in oktober 2011 ben ik met dit blog begonnen dat eerst slechte mensen heette, naar een boek van Maarten Biesheuvel, maar nu laat ik inmiddels ook goede mensen toe. Die laatste zijn ver in de minderheid, maar dat hangt natuurlijk van je definitie van goed en slecht af. Goede mensen zijn vaak dood, zoals de jongeren die in wanhoop zelfmoord plegen. Slechte mensen zijn we volop tegen gekomen: frauderende en ijdele wetenschappers, slapende of laffe toezichthouders en bestuurders, megalomane managers, corrupte rechters, ijdele advocaten, opportunistische politici, hypocriete bankiers, moslimfanatici, incompetente topeconomen, wolven in schaapskleren, of gewoon moordenaars. Te veel om op te noemen. De bijna 700 blogs zijn, schat ik, voor meer dan 80 percent gevuld met slechte mensen. Een week of wat geleden noteerde ik de 100.000e hit op mijn blog. Dat is dus 25.000 hits per jaar, ruim 2000 per maand, ongeveer 70 hits per dag. Is dat veel? Waarschijnlijk niet. Een van mijn collega’s meldt op zijn eigen website dat hij 100.000 hits per maand heeft. Ik kijk wel eens naar die website (zoals nu) en kom dan tot de conclusie dat die collega vooral heel erg tevreden met zichzelf is. Van mij mag hij! Je kunt alleen maar wat bereiken in deze wereld als je voldoende tevreden bent met jezelf. Dat leren we van alle slechte mensen die in mijn blog zijn opgetreden. Maar, bij mij begint er wel enige verveling op te treden. Alles is ijdelheid en het najagen van wind. Dat stond al in de bijbel. Dus waarom moet ik dat dan nog honderden keren herhalen? Enfin, ik laat dit blog lekker staan, maar zal het zeker niet meer elke dag verversen met een nieuwe ijdelheid.  

08 november 2015

Lense Koopmans (1943-2015): sterfhuisconstructie

Ergens in de jaren 90 ben ik hem een of twee keer tegen gekomen, ver na de tijd dat hij de term sterfhuisconstructie had uitgevonden, waarover in dit bericht nader wordt uitgeweid. Hij is nu zelf overleden. Hij had de uitstraling en de charme van een jonge god, met zijn stevige blonde haardos en blauwe ogen. Die haardos bleef hij tot het eind houden. Als je met hem sprak, vroeg je je af hoe hij toch zo succesvol en invloedrijk kon zijn. Hij sprak rustig. Hij leek niet iemand die voortdurend in gezelschap aan het rondkijken is wie de meest veelbelovende gesprekspartner voor hem zelf kon zijn. Netwerken ging hem kennelijk zo eenvoudig af dat je niet eens door had dat hij er mee bezig was. Hij reeg de ene na de andere functie aan elkaar en dat deed hij vanaf zeer jonge leeftijd. Op zijn 28e werd hij hoogleraar openbare financiën, terwijl hij niet eens een econoom was. Rond die zelfde tijd had hij al een leerboek op de markt, overheidsfinanciën geheten, dat ook al een groot succes was. Dat was raadselachtig, omdat het een slecht boek was: het ging misschien wel over overheidsfinanciën, maar het boek ging niet over de economie van de overheidsfinanciën. Daarvoor was het te oppervlakkig. Het was een boek van weetjes, niet van analyses. Toch zijn vele generaties studenten met dit boek groot gebracht. Het bestaat zelfs nog steeds, al is de kwaliteit van het boek wel toegenomen sinds met name Flip de Kam er als co-auteur is bijgehaald. Hoe dan ook, Koopmans veranderde (bijna) alles wat hij aanraakte in goud, zelfs als het in feite alleen maar om blik ging. Maar ook jonge goden moeten sterven. Dat is dan vorige week gebeurd.

03 november 2015

Loek Hermans (VVD, ex-Meavita): vrijwillig publiek vernederd voor een fooi

Twee jaar geleden mochten wij (en vele anderen) het al over toezichthouder Loek Hermans hebben. Hij was in 2007 toezichthouder geworden bij de grote thuiszorginstelling Meavita, maar hij stond erbij en hij keek er naar toen dit concern in 2009 failliet ging en tientallen miljoenen schuld naliet. Hij leek al direct in 2009 medeschuldig door onzorgvuldig toezicht en in 2013 kwam dat weer naar boven. Loek Hermans wilde toen niet reageren, maar wilde wachten tot “alle feiten op tafel liggen, in een door de Ondernemingskamer vastgesteld definitief rapport." Die feiten spraken 2 jaar geleden al voor zich en 6 jaar geleden ook al. Daar had hij niet op hoeven wachten. Hij had net zo goed 2 (of 6 jaar) geleden met stille trom kunnen vertrekken, maar hij ging door met zijn bijbanen en met zijn politieke spilfunctie in de Eerste Kamer. Nu is er dan een voor hem vernietigend rapport over het debacle met de Meavita-organisatie. Dat doet twee vragen opkomen. Waarom wilde hij toezichthouder worden bij een financieel gedrocht voor (naar het schijnt) 15.000 euro per jaar? Dat moet toch wel een heel karige beloning zijn voor zo’n groot afbreukrisico. Tweede vraag: waarom wachtte hij de gesel van het officieel rapport en de vernedering van een publieke val af, terwijl hij in stilte had kunnen verdwijnen, zoals Lense Koopmans dat deed na de Ogem-affaire in de jaren 80? Of, had hij echt zelf niet door hoe zeer hij gefaald heeft als toezichthouder en hoe ongeschikt hij was/is voor toezichtfuncties? 

01 november 2015

Diederik Samson (PvdA): Goed voor vluchteling, slecht voor achterban, II

Immigratie van vluchtelingen leidt tot een concurrentiestrijd met lager en middelbaar geschoolde Nederlanders, zo concludeerden wij. Hoe veel concurrentie? Dat hangt er vanaf. Hoe meer vluchtelingen, des te meer concurrentie, maar als al die vluchtelingen hoog geschoold zijn en direct op de R&D afdeling van Philips of Mars aan de slag kunnen, dan hebben laag geschoolden economisch gezien natuurlijk geen last van vluchtelingen. De ervaring leert echter dat, als toegelaten asielzoekers een plaats op de arbeidsmarkt vinden, dat meestal niet in banen is die een hogere opleiding vragen. Zelfs niet als vluchtelingen die opleiding wel hebben. Dus, vluchtelingen komen meestal aan de onderkant van de arbeidsmarkt terecht. Velen verwachten dat er geen banen meer bijkomen aan die onderkant (hoewel dat koffiedik kijken is), dat er ook geen vaste contracten meer zullen worden geboden en dat er vooral veel tijdelijke, maar misschien ook wel langdurige werkloosheid zal zijn onder laag en middelbaar geschoolden. Voor mensen met hoog gekwalificeerd werk ziet de toekomst er veel rooskleuriger uit. Als je de Nederlanders aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil beschermen, moet je dus het aantal toegelaten vluchtelingen beperken. Een partij als de PvdA zou zich dat moeten aantrekken, want aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten de kiezers van de PvdA. Doet ze dit? Partijleider Diederik Samson zei in een interview in De Volkskrant: “Die hoeveelheid [vluchtelingen] kan best groot zijn. Ook een aantal van 60 duizend kunnen we in Nederland aan. Als je een grens in getallen wil vatten, vraag je erom bedrogen te worden. (…) Een macronorm biedt schijnzekerheid.” Wij wensen de PvdA geen snelle verkiezingen toe; de partij zou worden weggevaagd.