30 september 2014

Heleen Mees: heeft emotionele schade van 8 ton per jaar

We schreven eerder over econoom Heleen Mees die met een wereldberoemde Nederlandse econoom, Willem Buiter, een relatie had gehad. Ze wilde van Buiter schadevergoeding voor de valse informatie die hij over haar had gegeven waardoor ze beroofd werd van haar inkomsten. Nu heeft ze, naar het schijnt, bij een rechtbank in New York een claim van 20 miljoen dollar ingediend. Buiter heeft nog steeds een hoog betaalde baan in New York, dus die kan dat wel betalen. Haar claim is nogal in strijd met haar vroegere opvattingen over de economische onafhankelijkheid van vrouwen: Mees vond dat vrouwen er voor moesten zorgen dat ze hun man/partner/vriend in beginsel financieel niet nodig hadden, zodat ze altijd alleen verder zouden kunnen, voor het geval dat. Maar als m/p/v eerst jouw verdiencapaciteit vernietigt, dan wordt het een ander verhaal. In een huwelijk werkt het soms net zo. De man vernietigt de verdiencapaciteit van zijn vrouw door haar voor de kinderen te laten zorgen en zelf een mooie carrière te maken. Bij een scheiding heeft zij dan recht op een deel van zijn toekomstige inkomsten, want die inkomsten had zij ook zelf kunnen hebben. Bij Mees gaat het om de gederfde inkomsten plus de emotionele schade. Ik weet natuurlijk niet wat Mees per jaar had kunnen verdienen zonder Buiter’s vernielzucht. Laten we het (genereus) houden op een kleine twee ton per jaar, de komende 30 jaar. Dan leert een snelle berekening dat Heleen, naar haar eigen verwachting, de rest van haar leven ieder jaar een emotionele schade gaat ondervinden van omgerekend een kleine acht ton per jaar. Ik wist niet dat ze zo’n gevoelige vrouw was.    

28 september 2014

Jan de Quay (1901-1985): held of schurk

Toen ik een jaar of 10 was (begin jaren 60) en mensen vroegen wat ik wilde worden, zei ik dat ik De Quay wilde worden. De Quay was toen minister-president en dat leek mij ook wel een mooi beroep. Waarom ik dat toen vond, weet ik niet meer. Misschien was dat omdat mensen het veel over De Quay hadden. Hij schijnt een populaire premier geweest te zijn. Deze week kwam een biografie van hem uit. Uit de krant begreep ik dat de auteur van de biografie vindt dat De Quay eerherstel verdient. Hij had immers als premier de Nieuw-Guinea kwestie opgelost. Daarbij moest Nederland buigen naar de VS en De Quay boog mee. Niet echt een uitzonderlijke prestatie. Verder zorgde hij, volgens de auteur, vlak na WOII voor een ‘Wirtschafswunder’ als commissaris der koningin (CdK) in Brabant. Dat is nauwelijks voor te stellen: een CdK die de economie kan beïnvloeden. De Quay is nu voornamelijk bekend als medeoprichter van de Nederlandse Unie aan het begin van WOII. Die Unie wilde met de bezetter samenwerken. Ik ken hem ook als falende bestuurder tijdens de Zeeuwse watersnoodramp (1953). Op de eerste avond (1 februari) van de ramp belde de burgermeester van het Brabantse stadje Willemstad de CdK, De Quay dus, en waarschuwde dat de dijken zouden kunnen breken. De Quay ging echter naar bed en toen De Quay in actie kwam, liep Willemstad al onder water en was het onbereikbaar geworden. Hij verdient wel een pluim voor zijn veroordeling van de erotische avonturen van Prins Bernhard. De Quay zou geschreven hebben: “Ik vind het ellendig. (…) Je land mag je niet verraden, je vrouw klaarblijkelijk wel.” Hij was echter weer niet zo dapper dat ook in het openbaar te zeggen.

27 september 2014

Anna Dijkman (Das Kapital): wil zeker rijk worden

Over Anna Dijkman, beheerder van Das Kapital, een winkeldochter van de internetsite Geen Stijl, hebben we het al eens gehad. Zij zoekt stad en land af voor een bewijs dat de rijken in Nederland helemaal niet zo rijk zijn, en als ze het wel zijn dat ze steeds armer worden. Interessant. Vooral interessant is het dat ze het bewijs het liefste buiten de deur zoekt, terwijl ons eigen CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) die cijfers gewoon in de kast heeft liggen. Het CBS heeft uitgerekend dat de top 1% van de Nederlandse vermogensbezitters 20% van het nationale vermogen bezit en de top 10% bezit 60%. Die percentages zijn nagenoeg constant de laatste 6 tot 8 jaar. Of de rijken te veel of te weinig hebben, is een kwestie van smaak. Ik vind het te veel en Anna kennelijk ook, want ze komt op de proppen met een rapport van een Duitse vermogensbeheerder die (volgens Anna) beweert dat de Nederlandse top 10% rijken ‘maar’ 40% van het nationale vermogen bezit en dat het aandeel bovendien is gedaald (van 44% naar 40% in 15 jaar). Moeten we nu Anna Allianz of ons eigen CBS vertrouwen? Wat Anna betreft, het helpt niet dat ze op dezelfde pagina reclame maakt voor de wel zeer onbetrouwbare Gerrit Zalm. Dus, ik hou het maar gewoon bij het CBS. Anna jokt dus Allianz na en waarom doet ze dat? Misschien wil ze zelf ook wel rijk worden, maar vreest ze een slecht geweten te krijgen als ze ‘te’ rijk wordt. Welnee, Anna, rijkdom is geen schande. Maar je moet er wel flink belasting over betalen, want (zie Piketty) als je eenmaal rijk bent, komt de meerdere rijkdom je vanzelf aanwaaien.

25 september 2014

Lodewijk Asscher: het gaat niet goed met oudere werklozen (correctie)

Oeps! Gaf ik in mijn vorige blog de verkeerde Barometer 50-Plus van het UWV weer. Deze was van juli dit jaar, maar in september is er al weer zo’n Barometer uitgekomen: zie hier. Inderdaad, ten opzichte van juli-augustus 2013 konden de afgelopen twee maanden meer oudere werklozen een baan vinden (namelijk 10.854 versus 8.046). Dus, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is echter dat de werkloosheid onder ouderen ten opzichte van de vorige Barometer gegroeid is, namelijk van 188.000 naar 191.500. De werkloosheid onder 55-plussers is meer dan 9%, terwijl voor de jongere leeftijdsgroepen, volgens het UWV, de werkloosheidspercentages lager zijn. Dat is een vrij unieke prestatie van het huidige beleid van onze minister van sociale zaken, Lodewijk Asscher (maar natuurlijk vooral ook van zijn voorgangers). In het boek waaruit ik jonge economen in de dop de eerste beginselen van de macroeconomie probeer bij te brengen staat (in mijn vertaling): “Het verschijnsel dat jeugdwerkloosheid veel hoger is dan werkloosheid onder ouderen is een kenmerk van zowel de arbeidsmarkten op het Europees continent als in het Verenigd Koninkrijk” (voor de liefhebbers: dit is uit Mankiw en Taylor, macroeconomics, de Europese editie van 2014, blz. 224). Zoals het hier is opgeschreven lijkt het een natuurwet. Mooi dat Nederlandse regeringen in staat zijn geweest deze economische natuurwet te herschrijven. Eerlijk is eerlijk, Lodewijk Asscher is absoluut niet trots op deze prestatie. Hij schrijft in de Barometer van september: “Het is sociaal onaanvaardbaar en economisch onverantwoord om oudere werkzoekenden langdurig aan de kant te laten staan.” Ja, dan moet je natuurlijk ook niet een asociale maatregel als de verhoging van de AOW-leeftijd nemen.       

23 september 2014

Lodewijk Asscher: het gaat niet goed met oudere werklozen

Lodewijk Asscher, minister van sociale zaken, is een eerlijk man. Vandaag bracht het ANP een juichend bericht uit dat meer oudere werklozen werk vinden. Dit bericht was overgenomen van de zogeheten Barometer 50-Plus die door het UWVwordt uitgegeven. De Telegraaf juicht zelfs nog iets harder om die barometer: “Oudere werklozen krijgen een baan,” kopt de krant, alsof het voor ouderen een Luilekkerland is op de arbeidsmarkt. Wie even naar die barometer kijkt (overigens al in juli [niet waar, zie hier voor een correctie] uitgekomen met wat mij betreft vooral verwarrende plaatjes) ziet naar enig puzzelen dat er inderdaad wel meer oudere werklozen dan vorig jaar een baan hebben gevonden, maar dat er tegelijkertijd bijna twee keer meer 50+-ers een baan verloren (namelijk 11.435) dan een baan vonden (namelijk 6.035). De werkloosheid onder ouderen stijgt dus nog steeds. Terwijl ouderen langer moeten werken van dit kabinet, verslechtert hun positie op de arbeidsmarkt. Dat is geen wonder: werkgevers willen (nog steeds) liever geen oudere werknemers in dienst nemen en door de hogere AOW-leeftijd zal die bereidheid alleen maar verder afnemen. De werkloosheid onder 55-plussers is nu meer dan 9%, terwijl voor de leeftijdsgroep 25-35 jaar de werkloosheid 4% bedraagt. In de toekomst moeten we misschien tot 71 jaar doorwerken. Dat maakt het er voor ouderen die willen (of moeten) werken niet beter op. Mijn voorspelling: de werkloosheid onder 50+-ers zal nog wel even blijven stijgen. Lodewijk Asscher is hier eerlijk over. Nu.nl citeert hem als volgt: “voor veel oudere werkzoekenden is er nog geen reden om feest te vieren.” Asscher voelt het als zijn plicht zich voor oudere werklozen in te blijven zetten. Heel goed. Hier alvast een gratis tip: verlaag de AOW-leeftijd!

22 september 2014

Jozias van Aartsen (burgervader): Dorbeck of Osewoudt, II?

Wij vroegen ons eerder af of Jozias van Aartsen, de Haagse burgemeester een Osewoudt (landverrader) of een Dorbeck (held) was. Hij had zijn woordvoerder laten zeggen dat met de oproep om Joden te vermoorden door ISIS-aanhangers, in de Haagse Schilderswijk, geen strafbare grenzen waren overschreden. Grote verontwaardiging in het land en een roep om zijn aftreden. Zelf beweerde hij dat er gewoon een hetze tegen hem gaande was. Vandaag poetst Van Aartsen zijn heldhaftige beeld (Van Aartsen als Dorbeck) verder op. Hij wilde niet optreden tegen de fanatieke moordzuchtige moslims, omdat hij al wist “dat er arrestaties aanstaande waren.” Van Aartsen wilde het Openbaar ministerie niet voor de voeten lopen. De afgelopen zomer was er onrust in veel grote Europese steden (nog steeds volgens Van Aartsen). “Gevoelens van onzekerheid manifesteren zich in de samenleving (…). Daar wordt af en toe seismisch op gereageerd. Bestuurders moeten dan het hoofd koel houden.”  Kortom, het was maar goed dat de Haagse politie niet de oproep tot moord met arrestaties had beantwoord. Dat zou alleen maar tot een “seismische” reactie hebben geleid (ofte wel: Den Haag als het San Francisco van Nederland, liggend op het breukvlak van moordzuchtige moslims en verontwaardigde autochtonen). Iemand moest het hoofd koel houden. Dat werd dus Van Aartsen (zegt hij zelf) en die arrestaties zouden toch wel volgen (want dat wist Van Aartsen al). Van Artsen dus toch een Dorbeck, vragen we nog maar eens een keer? Wat mij betreft heeft hij toch iets te veel aan fotoshopping gedaan. 

21 september 2014

Willem Jan Hilderink (Das Kapital): heeft Piketty niet gelezen

Wat is dat toch, dat een van de betere economische werken van de laatste 50 jaar zo veel haatgevoelens oproept bij internetsites als Geen Stijl en De Dagelijkse Standaard? We hebben het uiteraard over Capital  van Piketty en gisteren zagen we dat op de site Das Kapital (een dochter van Geen Stijl) door de bazin van de site een mislukte poging was gedaan Piketty ‘onderuit te schoffelen’ aan de hand van een Kamerbrief van de regering. Het citaat waarmee ze Piketty een kopje kleiner wilde maken, bleek perfect in Piketty’s werk te passen. Nu is haar redacteur W.J. Hilderink aan de beurt voor een poging ‘vloer die Piketty’. Helaas, alleen maar geneuzel, lees het hier. Zo vindt Hilderink het ethisch niet verantwoord dat Piketty in Zuid Korea over ongelijkheid heeft gepraat, terwijl er in Noord Korea hongersnood heerst. Dat is wel een zeer curieuze filosofie (Hilderink schijnt filosofie gestudeerd te hebben), maar het is niet de meest opvallende opmerking richting Piketty. Dat is meer het volgende citaat: “want Piketty hield zijn gehoor voor dat de inkomensongelijkheid (euhm, nu gaat t ineens weer om inkomen?)... ”  Dus Hilderink heeft Piketty ook al niet gelezen. Eerder al had Willem Vermeend (PvdA, naar eigen zeggen) op dezelfde manier laten blijken Piketty niet gelezen te hebben, maar toch zeer te haten. Het ontgaat beide heren dat Piketty op 2/3 van zijn boek veel aandacht aan ‘arbeidsinkomens’ besteedt bij zijn beschrijving van de ongelijkheid. Hij heeft het over de opkomst van de ‘supermanagers’ die zich dankzij hun ‘supersalarissen’ in de wereld van de grote vermogens hebben genesteld. Het zijn dus niet alleen ‘renteniers’ die een onevenredig groot deel van het nationale inkomen opeisen, maar ook de mensen als Gerrit Zalm

20 september 2014

Anna Dijkman (Das Kapital): Doei Piketty? Doei Dijkman!

Das Kapital is een winkeldochter van de internetsite Geen Stijl en A. (Anna) Dijkman beheert de winkel. Piketty wordt er niet verkocht. Dit schrijft Dijkman een paar dagen geleden: “Zo. Linkse held Piketty is nog niet eens in de Tweede Kamer geweest maar zijn verhaal is alvast onderuitgeschoffeld door minister Asscher en staatssecretaris Wiebes in een Kamerbrief over vermogensongelijkheid in Nederland. Piketty, we zeiden het eerder, heeft een boek geschreven over kapitaalinkomen in de 21e eeuw en daarmee grote opgang gemaakt in de economenwereld. Het boek beweert dat, net als in de 18e en 19e eeuw vermogende mensen steeds rijker worden ten opzichte van de mensen die van een ‘gewoon’ looninkomen moeten rondkomen. Deze stelling is eigenlijk nauwelijks te ontkennen, omdat hij behalve in perioden van oorlogen en crises (de periode van 1914 tot 1945, bijvoorbeeld) bijna per definitie moet gelden (zoals Piketty zelf ook in het begin van het boek uitlegt). Maar sites zoals Geen Stijl en De Dagelijkse Standaard geloven niet in logica. Dijkman gooit er nog maar eens een citaatje van bewindsmannen Asscher en Wiebes tegenaan om aan te tonen dat ook de regering Piketty niet serieus neemt: “Anderzijds valt wel op dat het vermogen van huishoudens aan de bovenkant van de vermogensverdeling de afgelopen twintig jaar is gestegen ten opzichte van het gemiddelde besteedbare inkomen van huishoudens met inkomen uit arbeid, al is deze verhouding sinds 2006 constant gebleven.” Dit is figuur 2 in de Kamerbrief en wie goed naar die figuur kijkt ziet dat die verhouding niet sinds 2006, maar sinds 2008 constant is gebleven. Vraagje aan Dijkman: wanneer begon ook alweer de kredietcrisis?  Goed zo, figuur 2 is dus volledig in de lijn van Piketty. Doei Dijkman.

19 september 2014

Fred de Graaf (VVD): schaamteloos naar de troonrede

Fred de Graaf, lid van de Eerste Kamer voor de VVD werd anderhalf jaar geleden door vriend en vijand uitgespuugd nadat hij tegen een journalist van De Volkskrant had gezegd dat hij het niet gepast had gevonden als Geert Wilders (PVV) bij Willem-Alexander had gelopen bij diens inhuldiging als koning. De Graaf was toen nog Kamervoorzitter en had politiek onafhankelijk moeten zijn. Hij was dus partijdig geweest en moest aftreden als Kamervoorzitter. Je zou verwachten dat zo iemand de eer aan zichzelf houdt en dat anders anderen hem die eer inpeperen, maar nee, want wie zagen we daar op Prinsjesdag naast onze eigen koningin lopen en vlak achter de koning? Warempel, het was hem. Fred de Graaf was lid van de commissie van in- en uitgeleide en kwam prominent en voluit glimlachend in beeld toen het koninklijk paar de Ridderzaal binnen ging voor het uitspreken van de Troonrede. Hij was overduidelijk zeer tevreden met zichzelf en met de situatie. Iemand zal hem benoemd hebben als lid van die commissie. Was die vergeten hoe dom deze mijnheer Fred de Graaf had gehandeld als Kamervoorzitter? OK, ook domme mensen moeten naast de koningin kunnen lopen. Ik zou me in zijn plaats rot geschaamd hebben, vooral ook om dat andere akkefietje met de koningin tijdens de afgelopen Koningsdag. Maar goed, ik ben dan ook niet zo dom als Fred de Graaf. 

18 september 2014

Halbe Zijlstra (VVD): had hij maar eerder de tijd genomen

Op de site van BNR las ik het volgende: “Het kabinet is 'druk bezig' met het voorbereiden van een belastingherziening, maar het kan wel vijf tot zes jaar duren voor een hervorming van het stelsel rond is. Dat zei Zijlstra op kritiek van CDA-leider Buma dat het kabinet niets doet op dit gebied.” Heel goed: grootse belastingherzieningen kosten meestal heel veel extra belastinggeld (smeergeld om iedereen tevreden te houden), leiden er toe dat er binnen een jaar alweer reparaties moeten worden gedaan en tenslotte is na een decennium iedereen volkomen ontevreden over het nieuwe stelsel en begint men om een nog nieuwer stelsel te roepen. Dus heel goed van de fractieleider van de VVD dat hij om geduld vroeg bij het veranderen van het belastingstelsel. Alleen, had hij in zijn eerdere functie als staatssecretaris onderwijs ook niet zo bedachtzaam kunnen zijn alvorens prestatieafspraken in het hoger onderwijs af te dwingen? Alle instellingen van hoger onderwijs moesten van staatssecretaris Halbe Zijlstra een plan schrijven over de prestaties die ze de komende jaren denken te gaan leveren. Halbe wilde meer excellente studenten, minder studieuitval, sneller afstuderen. Goed zo: we geven voortaan alle studenten in ieder geval een 6 voor een tentamen, en een scriptie wordt na de derde keer inleveren automatisch goedgekeurd. Dat alles om aan de prestatieafspraken te kunnen voldoen. Die prestatieafspraken leiden dus tot perverse prikkels in het hoger onderwijs. Er zijn Kamerleden die dat nu ook door hebben. Maar veel steun krijgen die niet. Andere Kamerleden en ook de huidige minister vinden dat instellingen van hoger onderwijs best wat opgejaagd kunnen worden. Had Halbe er eerst maar 6 jaar over nagedacht!

16 september 2014

Willem Vermeend (PvdA): moet Piketty nog lezen

Willem Vermeend, wij constateerden het eerder, is altijd meer een salonsocialist geweest die liever arme mensen dan rijke mensen belastte. Hij is zelf rijk, dus dat zal wel meespelen. Nu maakte begin dit jaar een boek van de Franse econoom Thomas Piketty over kapitaalinkomen in de 21e eeuw grote opgang in de wereldwijde wereld van economen. Het boek (bijna 600 bladzijden dik, exclusief noten en dergelijke) heeft eigenlijk één centrale stelling. Die is dat, net als in de 18e en 19e eeuw vermogende mensen steeds rijker worden ten opzichte van de mensen die van een ‘gewoon’ looninkomen moeten rondkomen. Het is eigenlijk niet zo’n verrassende stelling, omdat het een soort wetmatigheid in de economie is dat de groei van kapitaalinkomen op de lange termijn hoger moet zijn dan de groei van looninkomen. Waarom dat zo is, leg ik nog wel eens uit. Piketty laat in feite zeer uitvoerig zien dat die wetmatigheid inderdaad opgaat, behalve in een groot deel van de 20e eeuw. Dat kwam omdat een groot deel van het kapitaal in de 20e eeuw door oorlogen en depressies werd vernietigd. Maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw zien we een toename van de hoge inkomens. Er dreigt weer een groeiende ongelijkheid te ontstaan. Dat komt dit keer niet door de adel met zijn uitgebreide bezittingen aan land, maar vooral ook door de ‘nieuwe managers’ waaronder “self-employed entrepreneurs”, zoals Piketty op blz. 280 schrijft. Mensen als Vermeend dus. Wat zegt nu Willem Vermeend (volgens nu.nl)? Het volgende: “Vermeend verwijt de Franse econoom vooral een foute visie op de toekomst te hebben (…). De rentenierssamenleving komt niet meer terug. De echt vermogende mensen worden ondernemers." Juist, Vermeend moet Piketty nog lezen (maar heeft wel alvast een mening). 

15 september 2014

Abu Moussa (ISIS-aanhanger): wie van de drie(100)?

Eind augustus werd Abu Moussa gearresteerd omdat hij Jihadstrijders zou ronselen in Den Haag en omstreken. Hij zit nog steeds in voorarrest. Wie? Abu Moussa. Nee, niet de metgezel van Mohammed, die is uiteraard al eeuwen dood en, hoewel een vechtersbaas, werd deze Abu Moussa toch ook als een wijs man beschouwd. Dat kunnen we van de huidige Abu Moussa niet zeggen: hij ronselt (vecht dus niet zelf) en zijn wijsheid lijkt wel erg archaïsch. Hij is niet als de oude Abu Moussa met zijn tijd meegegaan. Hij was een van de spreekstalmeesters tijdens de veel besproken ISIS demonstratie voor Gaza in Den Haag waarin opgeroepen werd joden te vermoorden (en waarbij burgervader Jozias van Aartsen liet zeggen dat het allemaal niet grensoverschrijdend was). Abu Moussa is niet zijn echte naam, want om een of andere reden kiezen veel fanatieke fundamentalistische moslims voor een andere naam. Vaak zit daar Moussa in en Abu. Moussa schijnt ook (ironisch!!) Mozes te betekenen. Mozes leidde volgens de bijbel het joodse volk Egypte uit tot ergens in het hedendaagse Israël. Maar ook in de koran wordt hij een profeet genoemd. Ik ga het niet opzoeken. Dat zal Abu Moussa (de valse) wel weten. Zijn echte naam blijkt Azzedine Choukoud te zijn. Had hij die niet beter kunnen aanhouden? Er is ook al een Abu Moussa die gewoon Gerrit de Jong blijkt te heten, er is ook nog een eilandje Abu Moussa, er is een woordvoerder van ISIS die ook Abu Moussa heet (maar die schijnt inmiddels omgekomen bij een bombardement) en diverse toplieden van Hamas hebben ook Abu Moussa  in hun naam. Kortom, Abu Moussa, probeer origineel te zijn en houd je eigen naam aan.

14 september 2014

Lucas Woudstra (23): dood door wiens schuld?

Dit weekend een hartverscheurend verhaal in de krant over Lucas Woudstra die, min of meer onder de ogen van zijn ouders, zelfmoord pleegde. Lucas wordt in het interview door zijn ouders omschreven als een slimme, maar verlegen, teruggetrokken, om niet te zeggen contact gestoorde jongen. Tijdens het lezen van het interview zie je voor je hoe Lucas vergeefs pogingen doet in een groep terecht te komen en van zijn ouders los te raken. Hij woonde op een studentenkamer in Amsterdam en was onder psychologische behandeling. Dat was op zijn eigen initiatief, de ouders wisten niet wat er met hem aan de hand was. De artsen/psychologen/psychiaters bij wie hij in therapie was, wilden het de ouders ook niet uitleggen, dat kon alleen als Lucas daar toestemming voor gaf, maar Lucas wilde daar niet over praten. Dat kon hij waarschijnlijk ook niet: je gaat je ouders toch niet vertellen dat je een geestelijk wrak bent. Toen kwam er een crisissituatie en Lucas werd door de geestelijke gezondheidszorg  (GGZ) uit zijn kamer opgehaald en in een isoleercel opgesloten. Lucas smeekte zijn ouders om hem daar weg te halen. Dat gebeurde, Lucas ging weer thuis wonen, zijn ouders verzorgden hem, maar nog steeds wilden de behandelaars de ouders niet vertellen wat er mis was. Het zou de ‘vertrouwensband’ tussen behandelaar en patiënt kunnen schaden. Er was echter geen enkele behandeling meer door de GGZ en de ouders moesten ongeïnformeerd aanmodderen. Tot Lucas eind vorig jaar zelfmoord pleegde, 23 jaar oud. Wat bewijst dit? Sommige psychiaters orakelen graag over het al dan niet bestaan van een vrije wil. Als er geen vrije wil is hebben wij geen GGZ meer nodig. Inderdaad zou Lucas zonder GGZ misschien nu nog geleefd hebben. 

12 september 2014

Frans Timmermans: omhoog door MH17, II

Frans Timmermans is zo’n politicus die ondanks missers en blunders fier overeind blijft. Zo verdedigde hij als tweede Kamerlid namens de PvdA in 2004 en 2005 een grondwet voor de EU die vol stond met ongerijmdheden. In die grondwet zat de kern van de huidige problemen in de EU al ingebakken: een begrotingsnorm voor de eurolanden bijvoorbeeld die niet werkte, zodat landen als Griekenland er ongestraft een bende van konden maken. Timmermans had zelf meegeschreven aan die grondwet en tot op de dag van vandaag denkt hij dat het een reuze goede grondwet was. Rond die tijd (2004) dacht hij ook dat uitbreiding van de EU naar het oosten niet tot immigratie naar West Europa zou leiden. Hij was overigens niet de enige die last had van dit soort struisvogelpolitiek. Hoe dan ook, de Polen en later de Roemenen kwamen, met goede of minder goede bedoelingen. Twee jaar geleden zorgde hij er op een stiekeme manier voor dat zijn toenmalige partijleider Job Cohen moest opstappen als partijleider. Het is hem allemaal niet kwalijk genomen en het hielp dat Timmermans het ook heel goed met zichzelf kon vinden. Hij mocht minister van buitenlandse zaken worden. Wereldwijd trok hij de afgelopen zomer in die functie de aandacht door in de VN een gepassioneerd betoog over de rampvlucht MH17 te houden. Nu mag hij zelfs de tweede man van de Europese Commissie worden. Hij mag in de woorden van Geen Stijl Supercommissaris van Papercliprantsoenen, Fotokopiepasjes en Dereguleringsregulering” worden. Dat is dan wel weer een functie die bij hem past.

11 september 2014

Peter Nijkamp (VU): nu al weer top

Is het, met nog ruim drie maanden te gaan, al weer tijd voor een top 10 over 2014? Jazeker, ScienceGuide heeft er alvast maar eentje opgesteld en wie zien we daar op een verdienstelijke negende plaats: niemand minder dan Peter Nijkamp. Inderdaad, we zijn een beetje vergeten wat er met deze man mis was, maar ScienceGuide heft hem gewoon weer op het schild. Lees even mee: “Nijkamps verdediging tegen overdrijving en 19e-eeuwse opvattingen over oorspronkelijkheid in een tijd van digitale kennisdeling sneed hout, hoe kwetsbaar hij ook bleef. Hij kreeg massale steun van internationale vakgenoten.” Dus, helemaal niet erg dat Nijkamp zijn schrijfsels tot in het oneindige kopieerde, we leven nu eenmaal in een tijd van ‘digitale kennisdeling’ (sic??). Naaktfoto’s van celebrities worden ook oneindig maal vermenigvuldigd op internet. Dus, wat maak je je druk als prof Nijkamp voortdurend zichzelf herhaalt. Helaas, de redacteur van ScienceGuide had beter nog even drie maanden kunnen studeren op het geval Nijkamp. Zelfplagiaat is misschien wel het minste dat je Nijkamp kunt verwijten. Wat Nijkamp produceert is gewoon slechte wetenschap (zie hier waarin ik de ‘affaire Nijkamp’ probeer samen te vatten).” Waarom mag je niet gewoon slechte wetenschap bedrijven”, vroeg een collega mij onlangs, “we kunnen toch niet allemaal even geniaal zijn?” Zeker, zo zijn ook niet alle schilders even geniaal als Johannes Vermeer. Helemaal niet erg als je weinig origineel bent. Maar het wordt anders als je je voordoet als Johannes Vermeer, terwijl je Han van Meegeren bent. Dat is wat Peter Nijkamp doet en die ‘internationale vakgenoten’, waar ScienceGuide naar verwijst, waarschijnlijk ook. 

10 september 2014

Jaap Hamburger: een pruttelend Joods geluid

Jaap Hamburger is voorzitter van Een ander Joods geluid en zo nu en dan laat hij dat geluid horen in de krant. Zo op 31 juli jl. in De Volkskrant en het volgende citaat is eigenlijk voldoende om te begrijpen wat hij te zeggen heeft: “Ik ben wanhopig­ - en woedend ­- dat Israël voor de derde keer in zes jaar daadwerkelijk en grootschalig dood en verderf zaait in Gaza  (…). Ik voel mij eenzaam over het schier collectieve onvermogen van de meeste joodse instanties en organisaties in Nederland om afstand te nemen van het gedrag van de Israëlische staat, vooral als het land ten oorlog trekt (…).”  Zo pruttelt hij, 600 woorden lang: hoe wanhopig, woedend, eenzaam, angstig hij is door het Israëlische gedrag. Legt hij ook uit wat hem zo tegenstaat aan het oorlogvoerende Israël? Nee, dat niet, de krantelezer wordt geacht dat te weten. Deze krantelezer weet het in ieder geval niet. Een oorlog als antwoord op willekeurige en frequente raketaanvallen op Israëlische burgers lijkt mij geen slecht motief. Maar goed, die oorlog is ook alweer voorbij. Wat nu? Weet Hamburger het? Zeker, luister wat hij zegt op de site van zijn club: “De blokkade van de Gazastrook moet worden opgeheven, zodat het gebied weer kan ademen. De heropbouw van de Strook mag niet belemmerd worden, en de gehele internationale gemeenschap, met inbegrip van Nederland, moet erop toezien dat Gaza er weer bovenop komt.” En als al die bouwmaterialen voor Gaza nu door Hamas gebruikt worden om tunnels te graven naar Israël, of om raketinstallaties te bouwen en raketten op Israël af te vuren, terroristische acties te financieren? Dat soort vragen stelt Hamburger zich echter niet. Er is bij hem maar één slechterik, en dat is niet Hamas. 

09 september 2014

Willem Witteveen: MH17

Bijna iedereen in Nederland kent wel iemand die op de fatale vlucht MH17 van 17/7/14 zat. Voor mij was dat mijn voormalige collega Willem Witteveen. Hij was hoogleraar in Tilburg en had daar de Liberal Arts & Sciences opleiding opgezet. Voor mijn gevoel 5 jaar te laat en de Sciences ontbraken in het programma, maar daar kon hij weinig aan doen. De opleiding kwam een paar jaar geleden nationaal in opspraak door een bachelorscriptie die ‘bewees’ dat Wilders een fascist was. De scriptie was een schoolvoorbeeld van confirmation bias, gekoppeld aan het methodologisch onhoudbare idee dat de geschiedenis een onafwendbaar verloop heeft. Een giftig mengsel, maar de begeleiders (waaronder niet W.W.) van de scriptie gaven een 10. Een collega die zich hier kwaad over maakte en er een ietwat ironisch stukje over schreef, werd daar door het College van Bestuur van de universiteit over gekapitteld en er werd gedreigd met disciplinaire maatregelen. Willem Witteveen reageerde niet op de consternatie, hoewel zijn opleiding opeens onderwerp was van nationale discussie. Zelf schreef hij in 2009: “Ja, ook ik ben voorstander van een compromisloze verdediging van het vrije debat (…) de kern van de vrijheid is (…) de mogelijkheid in een scherp debat op andere gedachten te komen, je te ontdoen van je eigen vooroordelen en stereotype beelden.” Pas na zijn dood kwam ik er achter dat hij de zoon was van de door mij bewonderde Johannes Witteveen. Mijn gedachten waren bij die man, maar ook bij zijn kleinzoon Freek die in één klap op zo’n afgrijselijke en zinloze manier zijn vader, moeder en zus verloor.

08 september 2014

Jozias van Aartsen (burgervader): Dorbeck of Osewoudt?

Kunnen we dan helemaal niets positiefs zeggen over de mensen die deze zomer, ondanks de komkommertijd, zo in het nieuws waren? De Haagse burgervader, bijvoorbeeld? Was hij nu echt een Osewoudt, door iedereen gezien als landverrader, of een Dorbeck, het heldhaftige alter ego van Osewoudt? Het bleek dat Van Aartsen erg ontdaan was over de petitie die zijn aftreden eiste. Want wat zijn woordvoerder had gezegd over de grenzen die door ISIS-aanhangers in de Haagse Schilderswijk al dan niet waren overschreden, was helemaal niet waar, en bovendien had Omroep West de woordvoerder fout geciteerd. Was het eigenlijk wel zijn woordvoerder die zei dat er geen grenzen waren overschreden toen de ISIS-sympathisanten hadden opgeroepen om Joden te vermoorden? Was er niet gewoon een hetze tegen hem aan de gang, zoals hij zelf beweerde toen hij eindelijk terug was van zijn welverdiende vakantie? Burgemeester Van Aartsen vond het natuurlijk verschrikkelijk wat de ISIS-aanhangers hadden geroepen. En was hij ook niet een fervent bestrijder van Nederlandse jihadstrijders? Zeker! Dat was hij. Ja toch, er werden dankzij hem ronselaars voor de jihad in Syrië en Irak opgepakt. Dat kon hij op 29 augustus trots op de verrekijk meedelen. Het ging om moslims, die jongeren hadden geronseld om met fundamentalistische moslims mee te strijden in de burgeroorlog in Syrië. Is Van Aartsen dus toch een Dorbeck? In ieder geval wel volgens Van Aartsen zelf. Maar Osewoudt dacht ook dat hij een verzetsheld was, maar werd toch als collaborateur op de vlucht dood geschoten.

06 september 2014

Corine de Ruiter: te goed voor Nederland II

Keren we nog even terug naar Corine de Ruiter die afgelopen zomer mocht laten zien dat ze aan een waarschijnlijk niet ernstige vorm van hoogmoedswaanzin lijdt. Ze past om haar grootheid te bewijzen een truc toe die een door mij eerder aangehaalde collega ook toepast: ze vertelt hoezeer ze in de VS (het mekka van de wetenschap, tenslotte) wordt gewaardeerd. Mijn collega doet dat ook: hij vertelt over alle lunches en diners die hij met Nobelprijswinnaars en andere eminente geleerden op zijn vakgebied heeft. Soms stopt hij er een foto bij als bewijs. Al die geleerden blijken zijn mening zeer op prijs te stellen. Corine de Ruiter vermeldt ook hoe zeer zij door haar Amerikaanse vakgenoten gewaardeerd wordt en dat die haar zelfs waarschuwen voor afgunst van Nederlandse collega’s. Hoe controleren we al deze loftuitingen? Lastig, wat mijn collega betreft, het finale bewijs zal er zijn als hij een topartikel samen met een superster heeft geschreven. Dat artikel is er niet, maar het kan nog komen. Het zou mij niet eens verbazen: uit ervaring weet ik dat als hij een slachtoffer in zijn bek heeft, hij pas los laat als hij zijn zin heeft gekregen. In dit geval zou dat een topartikel zijn. Helaas voor De Ruiter blijkt een van haar Amerikaanse sterren ontkend te hebben haar te hebben gewaarschuwd voor afgunstige collega’s, zie hier. Mijn vorige conclusie moet ik dus iets nuanceren: zij (De Ruiter) is zeker te klein voor Nederland.

05 september 2014

Jozias van Aartsen (burgervader): liever wel minder Joden

We gaan weer putten uit de hete zomer van 2014, maar eerst herinneren wij ons wat de Haagse burgervader zei de dag nadat Wilders tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen had geroepen dat hij het ”ging regelen” dat er minder Marokkanen in het land zouden zijn. Van Aartsen was er als de kippen bij om te beweren dat Wilders zijn morele kompas kwijt was. “Datgene wat hij deze week zei in Den Haag staat haaks op de beginselen van democratie en de rechtsstaat waar een burgemeester in een stad voor moet staan.” Stoere taal. Maar toen werd het zomer en 24 juli 2014, de MH17 was een week eerder al neergehaald, maar Nederlandse moslims, aanhangers van de zogenaamde Islamitische Staat voor Irak en Syrië, gingen in de Haagse Schilderswijk protesteren tegen de Gazaoorlog. Er werd opgeroepen om Joden te gaan vermoorden en er werden Nederlandse journalisten bedreigd. Wat zei de woordvoerder van Jozias van Aartsen daarover, met het morele kompas in de hand, naar wij aannemen? Volgens Omroep West het volgende: “Volgens hem [de woordvoerder] zijn er duidelijke grenzen afgesproken door het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente. Er zijn geen arrestaties verricht en dus zijn er volgens de woordvoerder geen strafbare grenzen overschreden. Burgemeester Van Aartsen wil verder geen toelichting geven.”  Volgens het morele kompas van burgemeester Van Aartsen mag je in Nederland niet om minder Marokkanen roepen, maar wel oproepen om Joden te vermoorden. Dat vonden weer heel veel mensen (>18.000) in Nederland zo grensoverschrijdend dat ze in een petitie om het aftreden van de Haagse burgervader vroegen. Uiteraard was het een volledig zinloze petitie, maar ook ik heb hem ondertekend en vertrok voor mijn vakantie naar elders, net als Van Aartsen.

04 september 2014

Frans Timmermans: omhoog door MH17

Onze minister van buitenlandse zaken is innig verbonden met de ramp van 17/07/14. Hij is er helemaal door opge-leefd en mag nu aan een mooie nieuwe baan bij de EU beginnen. Nee, ik wil niet suggereren dat hij de ramp diep in zijn hart om politieke redenen verwelkomde. Zijn compassie en verdriet met de nabestaanden leken echt, zijn woede en verbittering om de criminele Russen en separa-tisten in het oosten van Oekraïne waren ook niet gespeeld. Het neerschieten van de MH17 op 17 juli jl. heeft voor Nederland ongeveer dezelfde impact gehad als de 9/11 aanvallen op de WTC-torens in New York in 2001. De wereld leek net zo mee te leven en te luisteren naar de grieven van Nederland als indertijd naar de Amerikanen werd geluisterd. Wie kon die grieven beter verwoorden dan talenwonder Frans Timmermans in de VN? Inderdaad, dit was een meesterlijk betoog, in jaloers makend onberispelijk Engels uitgesproken, waarvan zelfs de meest fervente Timmermanshaters tranen van in de ogen kregen. Dit was echt wereldpolitiek, er viel wat te regelen en Nederland, dus Frans Timmermans, speelde de hoofdrol. Dat was weer even wat anders dan naar het CDA een middelvinger opsteken. Het CDA? Wie dacht de afgelopen zomer in een tijd van verdriet en wanhoop nog aan het CDA? Het waren de minister-president Mark Rutte (VVD) en mibuza Frans Timmermans (PvdA) die de rouw en de verwerking vorm gaven. Konden de partijen het maar meenemen naar de volgende verkiezingen. Dan zouden we in één klap een tweepartijen-democratie worden. Gelukkig stak Jozias van Aartsen (VVD) een staak in het wiel.

03 september 2014

Gaya Branderhorst: komkommeractie tegen seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op straat, het schijnt voor te komen. Gaya Branderhorst, bijvoorbeeld, kan er van meepraten. Zij wordt geregeld lastig gevallen op straat, en dan vooral door allochtone mannen, zoals ze bij Knevel en Van den Brink aan het eind van de zomer mocht uitleggen. Op de door Gaya gemaakte website lezen we: “Vrouwen worden op straat uitgemaakt voor 'hoer', worden nagesist, of worden herhaaldelijk en agressief gevraagd of ze seks willen door een volslagen onbekende.” Dat willen Gaya en de haren allemaal wettelijk verbieden. Een sympathieke actie? Ik weet het niet. Op de eerste plaats zijn er vrouwen die meer wettelijke bescherming nodig hebben dan vrouwen als Gaya. Vrouwen die het slachtoffer zijn van vrouwenhandel, bijvoorbeeld, of allochtone vrouwen die zich niet op straat mogen vertonen, of uitgehuwelijkt worden, of ten prooi zijn aan eerwraak (en dat allemaal in Nederland, waar de geest van de middeleeuwen soms wel lijkt terug te keren; nog even en onze allochtone medemannen gaan hun meisjes en vrouwen als heks verbranden, als ze het al niet doen). Ten tweede lijkt Gaya zelf niet veel te begrijpen van de paradoxale verhouding der seksen. Zij denkt bijvoorbeeld dat ‘zwakke’ mannen seksisten zijn. Dat zijn ze niet, de seksisten zijn de dominante alfamannen die vrouwen vooral gebruiken ter bevrediging van hun lust. Types als John F. Kennedy (†) en Harry Mulisch (†). Vrouwen klagen in het openbaar over dit soort mannen, maar privé vallen ze er bij bosjes voor. Vanuit genetisch opzicht allemaal te verklaren, uiteraard. De evolutie heeft vrouwen (en alfamannen) zo gemaakt (betamannen zijn mislukte mutaties). Gaya moet eerst maar eens een goed boek over de evolutie lezen voor ze zich in het openbaar met seksuele intimidatie bezig houdt. 

02 september 2014

Corine de Ruiter: te goed voor Nederland

Het leek me dat alleen mannen er last van hadden, maar er zijn ook vrouwen die denken dat ze te goed zijn voor het armzalige en platte Nederland. Zo bleek afgelopen zomer in een groot interview in De Volkskrant met Corine de Ruiter, die bekend/berucht is om haar lange-afstand diagnoses. Enige citaten van de hooggeleerde: “In Amerika is veel meer respect voor de deskundige. Daar ben ik een gevierd forensisch psycholoog.” En: “De weerstand tegen mij zit erin dat ik voor honderd procent kies voor de kwaliteit van de zorg.” En: “Ik heb workshops gegeven in Amerika, de deelnemers hangen aan je lippen. Hier is het: wie ben jij om me te vertellen dat ik mijn werk anders zou moeten doen.” Het doet me erg denken aan een collega van mij die ook voortdurend beweert dat excellentie hier niet gewaardeerd wordt en dat hij in de VS veel meer zou kunnen verdienen. Dan gaan je toch naar de VS, lijkt het voor de hand liggende advies. Maar dat doet hij niet, want hij doet het immers niet voor het geld. Hij vergeet erbij te zeggen dat hij, gezien zijn publicatielijst, bij geen enkele top100 universiteit in de VS een kans zou maken op een baan. Corine de Ruiter heeft ongeveer dezelfde reactie op een suggestie van de interviewer van de krant om dan maar naar de VS te gaan: “Nee hoor, want ik ben heel erg Nederlands. Ik denk wel dat ik in het verkeerde land geboren ben,” enz. Mijn interpretatie is dan dat zij (De Ruiter en mannen zoals mijn collega) eigenlijk precies groot genoeg zijn voor Nederland. Of misschien zelfs iets te klein.

01 september 2014

De zomer van ISIS, Gaza, MH17 (en twee komkommervrouwen)

In de zomer schrijf ik geen blogs, want er is toch niemand en omdat er niemand is, voelt ook niemand de behoefte iets doms te zeggen. De zomer leek begin juli inderdaad aan een lange en hete leegte te beginnen, met komkommer-nieuws. Corinne de Ruiter mocht aan De Volkskrant uitleggen waarom zij zo goed is, maar men het alleen in de VS schijnt te weten. Gaap, gaap, maar het was ook al weer flink aan het rommelen in het Midden-Oosten. Het rommelt daar overigens voortdurend. Zullen we nog eens de raketaanvallen van Hamas vanuit Gaza op burgerdoelen in Israël tellen vanaf januari tot en met juni. Het waren er, respectievelijk, 22, 9, 65, 19, 4 en 53 raketten. Die raketaanvallen zijn veelal ineffectief en dienen ook geen enkel militair doel, behalve dan het uitlokken van een tegenaanval van Israël. Inderdaad, op 8 juli was het zover: Israël begon een actie om Hamas ‘definitief’ uit te schakelen. Inmiddels meer dan 2000 Gazanen dood en 60 Israëliërs. Protesten natuurlijk tegen het Israëlische optreden, ook in Den Haag waar een groepje radicale moslims, aanhangers van ISIS, opriep Joden te vermoorden. Dat gebeurde nadat bijna 200 Nederlandse burgers gedood waren door een aanval, vermoedelijk van Russische separatisten op de vlucht MH17, op 17 juli 2014. Fijngevoelig was anders, maar volgens de burgemeester van Den Haag waren er door de moslims toch geen grenzen overschreden. Gelukkig werd de zomer dan toch nog geheel in komkommerstijl afgesloten: Gaya Branderhorst wil een wetsvoorstel tegen het nasissen van vrouwen door (seksistische) mannen en kwam daarom met een petitie. Zij mocht het op de verrekijk komen uitleggen. Laten we de komende dagen nog even terugkijken op deze barre, trieste en soms zonnige zomer.