30 juni 2014

Zomersluiting II

We gaan, zoals ieder jaar, weer even sluiten en dus kijken we terug: welke blogs werden het beste bekeken in het seizoen 2013/2014? Met afstand (mede dankzij Geen Stijl) het blog over de rector van de VU, die vierkant achter de leescommissie van Kourtit was gaan staan. De beschrijving van zijn niet erg consistent gedrag ten opzichte van leescommissies staat nu in de hitlijst aller tijden van mijn blog, weliswaar ver achter de koning, maar voor kanjers als Bert Molenkamp (“Amarantis is the biggest of the World and me too”), Rob Riemen (“Wilders is een fascist en ik heb Menno ter Braak gelezen.”) en Yassin Dardak (“Schop de grensrechter dood en ik heb niets gedaan.”). Een goed stel, zou sportverslaggever Theo Reitsma gezegd hebben als het hier voetballers betrof, maar mijn voormalige docent, collega, bestuurder/werkgever en nu dus rector aan de VU zou op het voetbalveld continu buitenspel staan. Overigens werden alle blogs over de affaire Nijkamp goed bekeken. Voor de geïnteresseerde lezer, in dit document staan ze allemaal op een rijtje. Leuk trouwens dat economische wetenschappers min of meer in paniek raakten toen de klachten over Nijkamp begonnen aan te zwellen. Zo werd de journalist Frank van Kolfschooten door econoom Peter Wakker (ongeveer even hoog op de economische toplijsten als Nijkamp) incompetent genoemd en Wakker vond de schade die FvK had aangericht met zijn plagiaatonderzoek schandalig. De boodschapper had het gedaan. Peter Nijkamp was ook niet vies van enige arrogantie door in zijn universiteitsblad  te beweren: Het identificeren van de substantie en originaliteit van onderzoek dient aan deskundigen te worden overgelaten en zeker niet aan de populaire pers.” Maar er was het afgelopen jaar natuurlijk nog van veel meer goede of slechte mensen te genieten. Daarom volgt nog een laatste aflevering van de zomersluiting.

29 juni 2014

Zomersluiting I

De zomer komt er aan en iedereen vertrekt. Daarom tot 1 september geen nieuwe aanvoer van blogs met goede en slechte mensen. Wat zien we als we het afgelopen seizoen weer eens terugkijken: academische fraudegevallen en opportunistische bestuurders, vooral op de universiteit waar ik ooit (45 jaar geleden) mijn eerste academische stappen zette, de Vrije Universiteit (VU). Daar was eerst de gepensioneerde ‘politiek antropoloog’ Max Bax die in zijn werkzame leven van alles uit zijn duim bleek te hebben gezogen en dat dan ook nog eens meerdere malen hergebruikte. Vervolgens was daar een niet erg rechtschapen rector die voor de verrekijk beweerde dat zulke dingen tegenwoordig niet meer voorkomen. Dat was uit de rectorale duim gezogen. Toen kwam in november de affaire Nijkamp weer even bovendrijven. Zijn promovenda Kourtit bleek wel fouten gemaakt te hebben, maar volgens een commissie was het allemaal niet zo ernstig, kon hersteld worden. Nijkamp en zijn rector voelden zich (kennelijk) zo gesterkt door deze mededeling dat ze een workshop gingen geven over ‘de kwaliteit van Nederlandse promoties.’ (Ik verzin dit echt niet, maar inderdaad, het is zo iets als Willem Holleeder die een workshop geeft over het deugdzaam kloosterleven.)  Helaas, er was meer aan de hand: in januari lieten zowel de NRC als De Volkskrant zien dat diverse artikelen van Peter Nijkamp c.s. uit bij elkaar geraapte fragmenten van andere artikelen bestond. Nijkamp boos (hetze), maar de geest was uit de fles en tot op vandaag waart de geest van plagiaat, slechte wetenschap, fraude rond het werk van Nijkamp. Waar was intussen de rector van de VU? O ja, die liet zich weer eens van zijn beste kant zien door vierkant achter de leescommissie rond het proefschrift van Kourtit te gaan staan.

27 juni 2014

Linda Voortman (GL): wel gelekt, maar niet gelekt

Heel Nederland schijnt (niet) over haar heen te vallen, zie bijvoorbeeld Geen Stijl. Ze heeft misschien wel gelekt over wie er nog meer gesolliciteerd had naar de functie van nationale ombudsman. Het stuk op de Joop argumenteert dat het goed is dat Linda Voortman gelekt heeft, want Guido van Woerkom (voorheen ANWB) was “evident ongeschikt om de functie van onafhankelijk laatste toevluchtsoord te vervullen voor wie zich door de overheid gemaltraiteerd acht”, want: ongelukkige Marokkanengrap en asociale vertrekbonus van 3 ton die hij van de ANWB opstreek. Geen Stijl vindt nu juist dat Linda “de keurige en onbesproken Guido van Woerkom onnodig heeft beschadigd.” Moet GS zeggen! Ik dacht trouwens dat Linda met haar lek niet Van Woerkom had beschadigd, maar juist degenen die wel gesolliciteerd hadden, maar het niet geworden waren, waaronder Rob Mulder en Adriana van Dooijeweerd, want nu is immers gebleken dat zij nog minder geschikt waren voor de functie van nationale ombudsman dan Van Woerkom dat al was. Zelfs nu Van Woerkom al weg is als kandidaat ombudsman komen zij niet in aanmerking, neem ik aan. Hun functioneren bij hun huidige werkgevers staat dus op de tocht (want ze wilden weg), maar ze zijn kennelijk te slecht om ergens anders onderdak te komen. Overigens, Linda Voortman heeft toegegeven dat ze er met haar fractiegenoten over heeft gesproken, maar niet dat ze naar de pers heeft gelekt. Voor het lekken naar fractiegenoten is ze een maand geschorst (of eigenlijk: op verlof gestuurd). Maar wacht even, hier is iets vreemds aan de hand: die fractiegenoten konden toch ook de vertrouwelijke stukken over de benoemingsprocedure inzien? Hoe kun je nu lekken naar iets dat al vol water staat.

26 juni 2014

Abdoe Khoulani (Soenniet): importeert sektarisme

Ik mag het natuurlijk niet denken, maar eigenlijk vind ik het niet zo erg dat soennieten en sjiieten elkaar aan het afslachten zijn in Syrië en Irak. Als ze het op elkaar gemunt hebben, laten ze ons in ieder geval met rust. Voor zolang het duurt, dat wil zeggen totdat Nederlanders jihadstrijders die in Syrië en Irak actief zijn, terug keren. Of, totdat de soennieten en sjiieten elkaar genoeg uitgemoord hebben en elders nieuw emplooi voor hun fundamentalistische terreur gaan zoeken. Of, totdat Nederlandse moslims het soennitisch-sjiitische vuur hier gaan opsteken. Abdoe Khoulani is zo’n moslim. Hij heeft nationale faam gekregen door zijn uitspraak: “Leve ISIS en in naam van Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken.” ISIS is de soennitische terreurorganisatie die in Irak de sjiitische regering wil afzetten en inmiddels in grote delen van het land de sharia heeft ingevoerd en standrechtelijke executies op sjiieten lijkt uit te voeren. Die sjiitische regering in Bagdad is overigens een verzameling van bekrompen mannen die niet het beste voor hebben met soennieten. Khoulani zit ver van het strijdgewoel in de gemeenteraad van Den Haag en is secretaris van een stichting die een islamitische scholengemeenschap wil beginnen in Amsterdam. We mogen aannemen dat op die school alleen soennieten welkom zijn. We mogen ook aannemen dat het lesprogramma niet veel positieve informatie bevat over de sjiieten. Of, zelfs, zoals al in sommige moskeeën schijnt te gebeuren, dat er opgeroepen gaat worden tot geweld tegen sjiieten. Daarmee wordt de sektarische strijd naar Nederland geïmporteerd. Kunnen we Abdoe Khoulani niet exporteren?

25 juni 2014

Karima Kourtit (VU): gefeliciteerd

Vandaag mag Karima Kourtit dan eindelijk haar proefschrift verdedigen aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Ik wens haar van harte geluk. Dit is inmiddels het meest controversiële proefschrift van de afgelopen decennia geworden. Ten onrechte. Er worden in Nederland heel veel proefschriften geschreven en dit wordt door heel veel instanties aangemoedigd, niet in het minst door de overheid die de universiteiten een flinke bonus schenkt voor ieder voltooid proefschrift. Al die proefschriften kunnen echter niet allemaal een 9 of een 10 als eindcijfer opleveren. Of het proefschrift van Kourtit een 5,5 (en dus een voldoende is) moet de VU zelf maar uitmaken. Wat mij betreft hebben we het niet meer over Kourtit, maar alleen nog maar over haar ‘academische vader’ Peter Nijkamp. Op dit blog en mijn economieblog heb ik zelf al bijna een heel oeuvre bij elkaar geschreven over het gewraakte werk van Nijkamp. In dit document staan mijn blogs allemaal op een rijtje. Het viel me niet mee. Nijkamp lijdt aan een hoge mate van confirmation bias, onderbouwt zijn stellingen niet, motiveert het empirische werk slecht en trekt ongefundeerde conclusies. Wat misschien evenzeer verbazing wekkend is, is dat Nijkamp door zeer veel collega’s in bescherming is genomen. Ik noem maar: Jan Luiten van Zanden (net als Nijkamp winnaar van de in Nederland prestigieuze Spinozaprijs), Peter Wakker (een van de meest publicerende economen in Nederland), en een hele stoet van zo’n 80 wetenschappers uit de hele wereld die zelfs een open brief schreven aan de rector van de VU. Zouden al deze geleerde dames en heren het werk van Nijkamp niet gelezen hebben? Of is het academische niveau van de regionale economie zo erbarmelijk slecht dat de beoefenaren zelf het niet meer door hebben?

24 juni 2014

Jetta Klijnsma (PvdA): verstand van moestuin, niet van de AOW

Ze heeft ons aangeraden een moestuin te beginnen als we met pensioen gaan, maar wat heeft ze nu eigenlijk gezegd over het Nederlandse pensioenstelsel? Dit onder andere: “Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat we iets moeten veranderen. Nederland ziet er niet meer zo uit als in de tijd dat Drees de AOW invoerde.” Daarmee suggereert ze dat er iets aan de hand is met de AOW, maar daar is helemaal niets mis mee. Er komen weliswaar van jaar tot jaar meer 65-ers in Nederland, maar dat is een proces dat al decennia bezig is en desondanks bestaat de AOW nog steeds. Bovendien, als er meer ouderen komen, komen er ook meer rijkere ouderen. Die gaan belasting betalen en je kunt bijna op je vingers natellen dat de extra belastingopbrengst van de ouderen de extra uitgaven van de AOW bij benadering compenseert. Het is bovendien vrij eenvoudig om de AOW nog meer bestendig te maken tegen de vergrijzing, namelijk door de hoogte van de AOW afhankelijk te maken van het inkomen. Prinses Beatrix zou dan bijvoorbeeld geen AOW meer krijgen. Zal ze geen last van hebben. In feite is de AOW al inkomensafhankelijk, omdat de AOW de afgelopen decennia is afgekalfd en de gevolgen voor de bejaarden met de laagste inkomens gecompenseerd zijn via de belastingen. Geen politicus die dat zal toegeven en dus ook Jetta Klijnsma niet. Die doet liever alsof de AOW er al bijna niet meer is, maar eigenlijk wil ze dat zelf ook. Zoals we eerder zagen, is korten op de inkomens van ouderen voor haar immers een feest.

22 juni 2014

Peter Nijkamp (VU): Succesvolle Marokkaanse ondernemers zijn succesvol

Wij gaan verder met het bespreken van artikelen van Peter Nijkamp. Dit gaat dus over de inhoud van zijn werk. Dit was ook wat Nijkamp verlangde van de critici die hem van zelfplagiaat beschuldigden: het moest over de inhoud gaan. Het volgende is weer een artikel dat ook in het proefschrift van Kourtit was opgenomen, als hoofdstuk 6, maar dan in de oude versie van het proefschrift. In de nieuwe versie is een ander artikel over hetzelfde onderwerp opgenomen. Het ‘review’ staat weer op mijn economieblog. Voor degenen die niet veel zin hebben een ietwat saaie samenvatting en beoordeling van dit artikel te lezen het volgende. Het artikel is gebaseerd op een vragenlijst die afgenomen is van 24 jonge Marokkaanse ondernemers in de dienstverlening (ICT, consultancy, ed.). Van die 24 was er één ondernemer die verlies had geleden over het afgelopen jaar. Het artikel geeft eerst een samenvatting van de antwoorden die de ondernemers gaven op de gestelde vragen (of ze een ondernemingsplan hadden, wat ze in het verleden gedaan hadden, enz.). Tenslotte proberen de auteurs na te gaan welke individuele kenmerken leiden tot goede ondernemingsresultaten. Omdat er niet zo veel waarnemingen zijn (24) en omdat er maar één ondernemer met verlies is, valt daar niet zo veel over te zeggen. Toch komen de auteurs met de ‘algemene’ conclusie dat de jonge Marokkaanse ondernemers meer open zijn en meer zoeken naar nieuwe kansen buiten de traditionele markten. Waar deze conclusie vandaan zou kunnen komen, zou ik niet weten. Als ik auteur van dit artikel was geweest, zou mijn conclusie zijn geweest: succesvolle Marokkaanse ondernemers zijn succesvol. 

21 juni 2014

Meindert Fennema (hoogleraar): heeft bijles over de euro nodig

Meindert Fennema schreef op Volkskrant.nl dat bij een devaluatie van een eigen munt de lonen en prijzen en het besteedbaar inkomen “net zo goed dalen als nu”. Met “nu” bedoelt hij een aanpassing van lonen en prijzen binnen het eurogebied. Zoals we zagen bleek hij echter het verschil niet te kennen tussen een externe devaluatie en een interne devaluatie (binnen een muntgebied als de euro). Hij begrijpt kennelijk ook niet dat een economie binnen een gezamenlijke munt alleen maar kan floreren als ze zich op nagenoeg dezelfde manier ontwikkelt als de andere economieën. Dat Spanje en Italië sinds de invoering van euro “geweldig gemoderniseerd zijn”, zoals hij schrijft, zou best kunnen, maar dat is niet relevant. Als die “geweldige modernisering” achter blijft bij de economische groei in de noordelijke eurolanden, komen die zuidelijke landen vroeg of laat in de problemen. Waarom? Omdat de loongroei in de noordelijke landen stelselmatig gematigd is ten opzichte van de lonen in de zuidelijke landen. De laatstgenoemde landen prijzen zich daarom uit de markt en moeten schulden gaan maken om bij te blijven. Het gevolg is de schuldencrisis. Eerst in Griekenland en Portugal, later ook in Italië en Spanje. De exporten in die landen groeit nu weer, juicht Fennema. Het zou wat zijn als het niet zo was na de draconische en chaotische loon- en prijsdalingen in die landen. Maar heeft hij wel eens naar hun werkloosheidscijfers gekeken? Zou dat komen door die geweldige modernisering? Of misschien toch door de euro? Fennema heeft, kortom, bijles nodig over wat een optimaal muntgebied is. Misschien moet hij eerst maar eens Kleinknecht lezen. 

20 juni 2014

Ronald Plasterk (PvdA): nieuwe politieke kras

Hij is minister van binnenlandse zaken, tegen wil en dank. Dat departement heeft niet zo heel veel taken. Veel taken zijn aan het begin van deze kabinetsperiode overgegaan naar het departement van justitie, zoals taken op het gebied van politie, immigratie, asiel en integratie. De meest spraakmakende prestatie van Plasterk tot nu toe is het doorgeven van afgeluisterde gegevens aan de Amerikanen. Het kostte Plasterk bijna zijn politieke kop, omdat hij eerder gezegd had zulks niet te hebben gedaan. Het bleef bij een politieke kras. De belangrijkste taak in deze regeerperiode voor Plasterk is om de bijl in gemeenten en provincies te zetten. Ze moeten gaan fuseren. Waarom weet niemand, alleen de regering kennelijk. Fusies, zo beweerde Plasterk ergens, leidt tot meer vakkundige ambtenaren en meer efficiënt beleid. Het bewijs voor dit statement ontbrak. Grote gemeenten of provincies kunnen heel inefficiënt zijn, maar Plasterk begon alvast met de fusie van Utrecht, Noord Holland en Flevoland uit te werken. Later zouden de andere provincies volgen. We weten nu dat zelfs dit eerste schaap niet over de dam zal gaan, want de oppositiepartijen werken niet mee. Weer een politieke kras erbij. Bovendien kan Plasterk er ook wel mee ophouden die andere schapen over de dam te helpen, zodat een groot deel van zijn werkzaamheden vervalt. Dat heeft natuurlijk ook een voordeel. Kan hij zich weer naar hartelust storten in feesten en partijen, met de hoed op en gitaar bij de hand. 

18 juni 2014

Frank v/d Duyn Schouten (VU): leescommissie Kourtit is wel goed


Frank van der Duyn Schouten (FDS vanaf nu) is rector aan de VU. In die functie is hij uiteindelijk verantwoordelijk voor het wel en wee van de proefschriften die aan de VU verdedigd worden. Hij is een soort achtervang die kan optreden als er wat fout gaat. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat hij optreedt, want de hele procedure rond de voltooiing van een proefschrift is in handen van de begeleider (de promotor) en de leescommissie die op wetenschappelijke gronden moeten beslissen of een voltooid proefschrift van voldoende niveau is om tot een doctorstitel te leiden. Ik heb zelf een paar keer meegemaakt dat FDS wel intervenieerde toen hij elders rector was (ergens in Brabant, zeg in K). Een van die keren betrof het een promovendus die met promotor en al kwaad met zijn proefschrift was vertrokken van universiteit K naar een andere universiteit (ergens in Brabant, zeg E) waar men hem, na advies van de leescommissie, tot de promotie wilde toelaten. Maar FDS fluisterde de rector van universiteit E in dat het proefschrift beneden ieder peil was. De rector van E, kennelijk bang voor een schandaal, gelastte de promotie af. Nu hebben we Karima Kourtit aan de VU. Haar proefschrift is eveneens door de leescommissie goed gekeurd. Over een oude versie van dit proefschrift, dat ook al was goed gekeurd door een leescommissie en de promotor, Peter Nijkamp, ontstond rumoer. Over die nieuwe versie zal eveneens rumoer ontstaan. Wat laat FDS nu zijn woordvoerder meedelen: “Het bestuurscollege staat vierkant achter het proefschrift aangezien het is goedgekeurd door (…) de leescommissie”. Het is voor een bestuurder moeilijk consistent te blijven. 

16 juni 2014

Frans Timmermans (MinBuZa): zwijgt over terugkerende Jihadisten

Pas sinds president Bush in het vorige decennium Irak binnen viel, weten wij dat het tussen moslims onderling lang niet koek en ei is. Dat is een understatement. De soennieten en de sjiieten, die allebei hun religieuze gevoelens uit de koran halen, vinden het alleszins gerechtvaardigd elkaar af te slachten. Nu weer in Irak, waar extremistische soennieten bezig zijn aan een opmars om de regering die vooral pro-sjiieten is, af te zetten. Een burgeroorlog dreigt, wreedheden worden alom gemeld. Onze minister van buitenlandse zaken heeft daar nu net een brief over geschreven aan de Kamer. Keurig netjes wordt er opgesomd wat er allemaal gaande is in Syrië en Irak. Soennieten (opstandelingen) versus sjiieten (regering), kortom. Bravo, goed dat dit weer eens op een rijtje wordt gezet, ook al wisten we dit al. Er lijken, net als in Syrië, in Irak ook weer Nederlanders als jihadstrijders actief te zijn, aan de kant van de soennieten. Onze nationale inlichtingendienst heeft er al een tijd geleden voor gewaarschuwd dat terug kerende jihadstrijders geradicaliseerd kunnen zijn en een risico voor de veiligheid vormen. Hoewel Timmermans van buitenlandse en niet van binnenlandse zaken is, zou hij zich dit mogen aantrekken; in ieder geval had hij er in zijn brief wat van kunnen vermelden. Timmermans doet dat niet, hij vermeldt slechts dat voorkomen moet worden dat er nog meer ten strijde trekken. Had ik ook kunnen bedenken. Maar wat te doen met terugkerende terroristen? In het gevang gooien? Terug sturen? Ze bestraffend toespreken, een aai over de bol en een uitkering geven? Timmermans zwijgt. Als het graf waar later de slachtoffers van de jihadisten in liggen.

14 juni 2014

Meindert Fennema (hoogleraar): kan niet eurolezen

Hij is een gepensioneerd hoogleraar in de politicologie. Ik ken hem niet persoonlijk, maar weet wel uit eigen ervaring dat hij er moeite mee heeft Europese stukken goed te duiden. Hij heeft er ook problemen mee kritische stukken over de euro goed te lezen, zoals deze opiniebijdrage van mij. Nergens in dit stuk zeg ik dat de Zuid-Europese landen hun eigen munten moeten terug krijgen, maar in een stuk op Volkskrant.nl van Fennema, waarin hij op mij reageert, staat al in de kop dat ik dat beweer (en dat het ‘gelul’ is). Hij blijkt echter het verschil niet te kennen tussen een externe devaluatie (met een eigen munt) en een interne devaluatie (binnen een muntgebied als de euro). Bij een interne devaluatie moet je om hetzelfde effect te krijgen als bij een externe devaluatie alle (met de nadruk op alle), dus alle lonen en prijzen met eenzelfde percentage verlagen. Dus, niet alleen de lonen van de ambtenaren, maar ook de lonen van de vrachtwagenchauffeurs, van de notarissen, van de bankdirecteur, de prijzen van de bloemkool, de koffie, enz., enz. Het zal duidelijk zijn dat zoiets zelfs in de oude Sovjet-Russische planeconomie niet gelukt zou zijn. Wat je kunt krijgen is dat wel de ambtenarensalarissen verlaagd worden, maar bijvoorbeeld de prijs van olijven niet. De prijzen zullen dus ongeordend verlaagd worden (of niet) en daarom ook tot economische verstoringen leiden, omdat ze niet meer in overeenstemming zijn met marktverhoudingen. Deze simpele economische basiskennis is aan politicoloog Fennema voorbij gegaan. Hij heeft wat bijscholing nodig. Daarom volgende keer verder.

13 juni 2014

Erik Staal (ex-Vestia): zijn vrienden hielden toezicht op hem

Van Erik Staal, de voormalige opperbaas van woningcoöperatie Vestia, weten we nu wel dat hij niet deugde. Zijn inkomen bij Vestia (sociale woningbouw!) was te hoog (half miljoen), hij zorgde er voor dat zijn vrienden commissaris werden bij Vestia (Lugte, Noordanus en Baart), hij sloeg kritiek en waarschuwingen in de wind (over de derivaten), en, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt, hij sprak te veel en luisterde te weinig. Dat laatste bleek ook weer eens uit de verhoren voor de parlementaire enquête woningcoöperaties. Het leek mij bij voorbaat zinloos Staal te ‘verhoren’ voor de enquêtecommissie en, inderdaad, Staal bleef minutenlang doorpraten over irrelevante feiten zonder door de commissie in de rede gevallen te worden. Zo ging het er indertijd ook aan toe in vergaderingen met de raad van commissarissen, stel ik mij voor. Alle kritiek (voor zover aanwezig) werd door Staal als een bulldozer plat gewalst. Het ergste is misschien nog wel dat dit ook jarenlang getolereerd is, zonder dat iemand het nodig vond in te grijpen. Als in 2010/2011 de rente niet was gedaald en Vestia dus geen 2 miljard euro verlies op zijn ongedekte derivatencontracten had geleden, zou Staal misschien nu nog steeds de dictator van Vestia zijn. Of misschien is het ergste wel dat het nog steeds zo is dat toezichthouders vooral mensen die zijn die een netwerk hebben, die, met andere woorden, uit de kennissen- en vriendenkring komen van degenen die zij moeten controleren. Wat mij betreft zou de les moeten zijn: “benoem mensen met een netwerk niet tot toezichthouders”. Benoem autisten!

12 juni 2014

Karima Kourtit (VU): mag proefschrift verdedigen

Een proefschrift is een bewijs dat de schrijver in staat is zelfstandig academisch onderzoek te doen van een voldoende niveau. Wat zelfstandig en wat voldoende is, bepaalt de promotor in samenspraak met de zogenaamde leescommissie. De rector van de universiteit zet als laatste zijn stempel. Bij Kourtit was de promotor Nijkamp en de leescommissie vond Kourtit een “veel belovende jonge wetenschapper”. Anderen dachten er anders over. Zij meenden plagiaat te zien, of zelfs fraude. Een vrij schimmige procedure, die de Vrije Universiteit (VU) zelf bedacht leek te hebben, bracht als uitkomst dat er fouten waren gemaakt, maar die waren te herstellen. Dus werd de promotor vervangen en de samenstelling van de leescommissie veranderd en ligt er nu een brandnieuwe versie van het proefschrift van Kourtit. Ze heeft gedaan wat sommige studenten doen als de docent kritiek heeft op onderdelen van hun schrijfwerk: ze schrapte de gewraakte onderdelen. Bij Kourtit kon dat ook makkelijk, want de vorige versie van het proefschrift was een boekenkast die volgepropt was met vaak onrijp werk dat zij met veelschrijver Nijkamp had gedaan. Het meest dubieuze werk heeft ze verwijderd, zodat de al dan niet anonieme criticasters de mond gesnoerd is of opnieuw kunnen beginnen. Is het ook beter geworden? Ik heb vooralsnog alleen hoofdstuk 6 gelezen en ze blijkt nog steeds te lijden aan de confirmation bias waar Nijkamp zelf ook zo’n last van heeft. In dit hoofdstuk wil ze bewijzen dat allochtone ondernemers van de tweede generatie een “bron zijn van socio-economische kansen in moderne steden”. Dus bewijst ze het. Echt? Ik heb mijn twijfels. Als gebruikelijk zijn haar data, haar methoden en haar resultaten in nevelen gehuld. Maar de promotor, de leescommissie en, niet te vergeten, de rector vinden het goed. En ik dus ook.   

10 juni 2014

Gaya Branderhorst: “zwakke mannen zijn seksistisch”

Als puber was ik niet populair bij meisjes. Mijn probleem was dat ik ze eigenlijk niet durfde aan te spreken. Toch kreeg ik toen ik 16 was een vriendinnetje. Ik had haar opgedoken tijdens een schoolfeest, november 1967. Ik was in een euforische staat: kennelijk was ik toch zo veel waard dat iemand van de andere sekse mij interessant vond. Ik droomde van oneindig geluk. Met seks had dit niet zoveel te maken: ik heb haar in de paar maanden dat ik haar zo nu en dan zag niet eens een zoen gegeven. Bovendien was daar het volgende probleem: ik kon het gesprek met haar nauwelijks aan de gang houden. Dat was een kunde die mij niet geleerd was door mijn moeder (mijn vader was in 1956 gestorven). Dus werd het niks en ging mijn euforie over in een maanden durende depressie. Meisjes raakten uit zicht en ik probeerde me er mee te verzoenen dat meisjes mij niet wilden. Eerlijk was het niet: waarom waren oppervlakkige, meestal dom zwetsende machomannen beter dan ik? Waarom liepen meisjes/vrouwen in de val van zulke jongens/mannen die helemaal niet van plan zijn bijzonder veel aandacht aan hun veroveringen te besteden? Zo waren ook de overwegingen van Elliot Rodger toen hij op 23 mei jl. in Californië aan een moordpartij begon, bedoeld om vrouwen “te straffen”, omdat ze hem niet wilden. Gay Branderhorst schreef vanochtend in De Volkskrant dat Elliot Rodger een vrouwvijandige seksist was die meende recht te hebben op vrouwen. Een groot misverstand! De seksisten zijn de machomannen die vinden het recht te hebben iedere vrouw en ieder meisje te bezitten. Types Harry Mulisch, John F. Kennedy  en Harvey Weinstein. En ze krijgen die meisjes en vrouwen ook nog, De telling van Mulisch zelf in 1970: meer dan 1000.

08 juni 2014

Frank Kalshoven: economisch denker? II

In de westerse wereld is er waarschijnlijk geen volk dat zo verzot is op werken als het Amerikaanse volk. Vakantie vinden Amerikanen eigenlijk een onzinnige uitvinding en in deeltijd werken is zonde van de tijd. Er zijn ook relatief veel Amerikanen met dubbele banen, vooral aan de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt. Dat komt ook omdat het in de VS moeilijk is om van een minimuminkomen rond te komen. Er is veel werkgelegenheid in de VS, maar er zijn ook veel slecht betaalde pulpbanen. Al met al is de VS wel het rijkste land op aarde. Daar komt bij dat ook veel vernieuwingen uit de VS komen. Kijken we alleen maar naar de Nobelprijzen: die worden vaak toegekend aan Amerikaanse wetenschappers, ook al zijn die vaak ‘geïmporteerd’ uit Aziatische landen. Volgens Frank Kalshoven moeten wij Nederlanders ook meer gaan werken, meer uren maken, jonger beginnen met werken en veel later met pensioen gaan. In De Volkskrant van 24 mei 2014 zei hij dat de cao’s weer uit moeten gaan van een 60-urige werkweek. Letterlijk zei hij: “De economische groei zal omhoog gestuwd worden door meer uren te werken en meer te investeren, vooral in menselijk kapitaal.” Helaas, dit is de redenering van een boekhouder, niet van een economisch denker. 1+1 is hier geen 2. Als u wilt weten hoe dat zit, ga dan naar mijn economieblog.

06 juni 2014

Willem Vermeend: salonsocialist en fraudeadviseur

Willem Vermeend, lid van de PvdA en hevig bevriend met die andere PvdA-coryfee Rick van der Ploeg, is zijn hele leven alleen maar een socialist in naam geweest, een salonsocialist derhalve. Als staatssecretaris van financiën eind jaren 90 stelde hij een enorme herverdelingsoperatie van lage inkomens naar hoge inkomens voor. Hij wilde hogere BTW-tarieven en lagere marginale tarieven voor de inkomensbelasting. Dat was zeer nadelig voor de lage inkomens, omdat zij relatief meer BTW betalen dan hogere inkomens en juist relatief minder inkomstenbelasting. Samen met Van der Ploeg heeft hij een paar jaar geleden ook nog eens een kreupel macro-economisch model opgesteld waar vooral VVD-beleid het goed deed. Nu schrijft hij, met diezelfde RvdP, rabiaat rechtse stukken in De Telegraaf. Na zijn politieke carrière was hij adviseur van heel veel bedrijven en personen. Veel van die personen deden zaken, na advies van Vermeend, die het daglicht niet konden verdragen. Zoals bijvoorbeeld Hubert Möllenkamp, de ex-topman van woningcorporatie Rochdale. Möllenkamp, in het bezit van villa’s met inpandige zwembaden in Nederland en Spanje, wordt vervolgd voor fraude en corruptie. Nu de parlementaire enquête over die corporaties net is begonnen komen die adviezen van Vermeend weer boven water. Naar De Volkskrant vandaag wist te melden was Vermeend indertijd het brein achter het optuigen van de Maserati Quattorporte van Möllenkamp met blauwe nummerborden, oftewel de taxivergunning, zodat Möllenkamp over de trambaan kon rijden, en ook nog eens minder belasting hoefde te betalen. Vermeend ontkent natuurlijk dat dit advies van hem komt, want fiscalist Vermeend was wel adviseur, maar geen fiscaal adviseur. Bovendien, zo citeert de krant hem, het zou ook nog eens een “heel dom advies” geweest zijn. Wat? Een fiscaal advies dat belasting bespaart zou heel dom zijn? Hoe zou Vermeend dan aan zijn vermogen gekomen zijn? 

04 juni 2014

Frank Kalshoven: gespreksleider II

Het CPB beweerde dus in maart 2010 dat er per jaar zeker 29 miljard euro bezuinigd zou moeten worden om de schuld van de overheid binnen de perken (‘houdbaar’) te houden. Ik kwam tot 0, maar de hooggeleerde economen Lans Bovenberg en Bas Jacobs kwamen tot 65 miljard bezuinigingen per jaar. We zaten toen al midden in de kredietcrisis en de eurocrisis begon net op stoom te komen. Bezuinigingen zoals Bovenberg en Jacobs wilden zouden de Nederlandse economie en misschien ook wel de Europese economie behoorlijk verder in de put helpen, maar dat hadden Lans en Bas nog niet door (nu wel, ze zijn nu adepten van Paul Krugman). Hoe dan ook, tijd voor een economenbijeenkomst onder gespreksleider Frank Kalshoven. Ik was ook in de zaal. Wat bleek? Kalshoven had zelf al een bezuinigingsbedrag in gedachten, namelijk ergens tussen de 29 miljard en 65 euro en als gespreksleider wilde hij het aanwezige publiek naar die conclusie toe leiden. Voor mij werd het lijden, want dat het bedrag ook gelijk aan 0 zou kunnen zijn, mocht niet ter tafel komen van leider Kalshoven. Dus toen ik wilde gaan uitleggen waarom de schuld van de Nederlandse overheid heel goed houdbaar zou kunnen zijn (en er dus geen bezuinigingen nodig waren) snoerde hij mij de mond omdat ik al te vaak aan het woord was geweest. Tegenwoordig heeft niemand het er meer over dat de overheidsschuld onhoudbaar zou kunnen zijn. Kalshoven ook niet. Hij is een man met voorop gezette meningen, maar zal ze nooit terug nemen als die meningen geen stand houden. Hij pronkt nu weer met een andere mening: we moeten langere werkweken maken. Zullen we het daar een volgende keer eens over hebben? 

Filips VI (Spaanse troonopvolger): wel vriend van Willem

 Over Willem van Oranje hebben we het onlangs nog gehad. Hij stond als onze Vader des Vaderlands tegenover de Spaanse koning, tevens heer der Nederlanden, Filips II (zie foto), in zijn strijd voor geloofsvrijheid en uiteindelijk een vrije republiek in de Nederlanden. Willem en Filips II waren geen vrienden, met andere woorden. Hoewel Filips Willem nog wel in hoge posten had benoemd, was hij toen hij in 1559 definitief naar Spanje vertrok, zijn vertrouwen in Willem kwijt. Het zou nooit meer goed komen tussen die twee, terwijl de vader van Filips, Karel V, nog als de beschermheer van Willem was opgetreden. Spanje is in de loop der tijd diverse keren overgegaan van een monarchie naar een republiek en weer terug. Pas sinds 1975 is er weer een volwaardige monarchie. De oude koning Juan Carlos treedt nu af en zijn zoon Filips zal waarschijnlijk als Filips VI de troon bestijgen. Waarschijnlijk, want er is een flinke republikeinse stroming in Spanje die een referendum eist met als inzet het al dan niet afschaffen van de monarchie. Dat is de ironie van de geschiedenis. Terwijl wij hier in de zestiende/zeventiende eeuw streden voor een republiek tegen de Spaanse monarchie, hebben we nu een monarchie die vrijwel niemand (op een enkeling na, zoals Erwin Lensink) wil beëindigen. Maar de Spanjaarden hebben een monarchie waar velen een einde aan willen maken. Nog meer ironie: onze eigen koning Willem schijnt goed bevriend te zijn met de toekomstige koning Filips VI. Zou Willem dan inderdaad geen echte Oranje zijn?