31 maart 2014

Marokkaanse overvaller N.N.: minder Marokkanen, ja het kan

Krijgt Geert Wilders zo maar steun uit onverwachte hoek met zijn wens dat er “als het even kan wat minder Marokkanen” mogen zijn, namelijk van een Marokkaan die afgelopen vrijdag een juwelier in Deurne overviel. Deze overvaller nam het door minister Opstelten aangeduide beroepsrisico van een overvaller voor lief, namelijk dat hij tijdens zijn beroepsuitoefening kan overlijden. Die kans is na een aantal recente gewelddadige overvallen (waarbij meestal de juwelier het loodje legde) wellicht toegenomen. Ondernemers die een grote kans lopen op een overval zullen zich beter beveiligen en verdedigen. Wij gaan er natuurlijk, net als de VVD, vanuit dat de dood van de overvaller door toedoen van de juweliersvrouw als noodweer kan worden beschouwd. Wat zou het anders kunnen zijn? Ze zal toch niet vriendelijk Marokkaanse Nederlanders hebben uitgenodigd haar zaak te komen overvallen, zodat ze de wens van Geert Wilders zou kunnen realiseren. Dus, onze inmiddels overleden Marokkaanse landgenoot kon het volgende rekensommetje maken. Er zijn meer Marokkaanse overvallers dan Nederlandse overvallers, in ieder geval naar verhouding. Er zullen dus naar verhouding ook meer Marokkaanse overvallers overlijden (beroepsrisico!). Dus, Geert Wilders wordt door Marokkaanse overvallers zelf op zijn wenken bediend. Er komen vanzelf (naar verhouding) minder Marokkanen.

29 maart 2014

Jacques de Koning: schaatsofficial die de regels niet kent

We herinneren ons Jacques de Koning, lid van een roemrijk schaatsgeslacht, die als official bij de NK-allround topschaatser Sven Kramer diskwalificeerde wegens een kickfinish. “Regels zijn regels”, zei Jacques de Koning, tot woede van vrijwel iedereen. Deze week zei hij het weer in mijn krant, waar hij en passant de leiding van de schaatsbond ervan beschuldigde dat zij tijdens de wedstrijd op ongeoorloofde wijze druk op hem had uitgeoefend om de diskwalificatie teniet te doen. Volgens de ‘geest’ van het verbod had Kramer niet gediskwalificeerd hoeven te worden. Maar De Koning snapte de opmerkingen over 'het handelen in de geest' van de wedstrijd niet: “Misschien kan dat bij contactsporten als voetbal of basketbal. Maar neem atletiek: bij hoogspringen gaat de lat er toch niet af of wel?” Helaas, de official blijkt de regel niet goed te kennen. Volgens de regel is het verboden opzettelijk de schaats over de finish te trappen. Het is dus niet zo simpel als de vraag of de lat bij het hoogspringen er afvalt of niet. Er is een oordeel nodig om te bepalen of de sporter opzettelijk het verbod heeft overtreden. Dit is de interpretatieruimte die De Koning had kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om Kramer een waarschuwing te geven het niet weer te doen. Helaas wist hij niet dat hij die ruimte had. Kan De Koning niet gediskwalificeerd worden als schaatsscheidsrechter?

28 maart 2014

Peter Nijkamp: eerherstel II?

Was dat dus een sympathieke actie van internationale collega’s van Nijkamp die het voor hem opnamen in een brief aan de rector van de VU? Ze wezen er immers op dat je soms oude resultaten nog eens moet laten zien om de nieuwe resultaten beter te kunnen begrijpen. Van ‘zelfplagiaat’, waar Nijkamp van beschuldigd werd, kan in dat geval dus geen sprake zijn, want het is gewoon een functionele herhaling van je eigen teksten. Zeker, dat is een legitieme praktijk, maar voor de artikelen van Peter Nijkamp die de journalist Van Kolfschooten heeft bekeken, gaat dit argument niet op. In die artikelen is namelijk geen originaliteit te ontdekken; er is geen sprake van kennisontwikkeling. Die artikelen zijn eerder uitdrukkingen van politieke correctheid. De bewering van Nijkamp c.s. is namelijk dat we allemaal beter worden van immigratie. Die bewering is dan weer voornamelijk gebaseerd op de beweringen van anderen, waarbij het bewijs jammerlijk ontbreekt. Bij bijna alle verschijnselen die door economen worden bestudeerd is er sprake van een trade-off: dat wil zeggen dat er voordelen zijn, maar ook nadelen. Dat geldt zeker ook bij immigratie, zou ik zeggen. Sommigen hebben er baat bij en anderen hebben er voornamelijk last van. Als je dan een hele rits artikelen durft te schrijven waarin je die trade-off ontkent zonder het te bewijzen, ben je rijp voor de academische slachtbank. Vraagje: als meer dan 80 wetenschappers een brief schrijven om Nijkamp in bescherming te nemen, is er dan geen een bij die even de moeite neemt om ook maar even naar de door Van Kolfschooten gefileerde artikelen te kijken? Zeker wel, maar dat maakt de brief van de wetenschappers alleen maar erger. Dat zien we de volgende keer.

27 maart 2014

Peter Nijkamp: eerherstel I?

De afgelopen maand lijkt er een beweging op gang te komen om Peter Nijkamp te zuiveren van beschuldigingen van wetenschappelijk wangedrag, met name dat hij zich zou bezondigen aan zelfplagiaat. Zo was daar een brief aan de rector van de VU van meer dan 80 wetenschappers uit de hele wereld die het voor Nijkamp opnamen. Zij komen met het argument dat academisch onderzoek een reis is en geen bestemming en voortbouwt op vroeger gedaan onderzoek: “Dan is het vaak nodig om eerder onderzoek te parafraseren en bestaande data te gebruiken om voortgang te boeken met ons onderzoek en om onze nieuwe bijdragen uit te leggen.” Peter Wakker, een van de meest publicerende economen in Nederland in toonaangevende tijdschriften met Nobelprijswinnaars als co-auteurs (dus niet de eerste de beste) zegt in een reactie op deze brief in het universiteitsblad van de VU: “Eens met deze steun. De schade die het NRC, met hun incompetente journalist, hebben aangericht is schandalig. De frase ‘gebaseerd op eigen onderzoek’ van de NRC is kolderiek.” De ‘incompetente journalist’ is natuurlijk Frank van Kolfschooten die in de NRC liet zien dat een aantal artikelen van Nijkamp, al dan niet samen met zijn promovenda Karima Kourtit, bestond uit letterlijke herhalingen van teksten uit eerdere artikelen van Nijkamp zelf, zonder dat dit expliciet werd vermeld. Maar, zeggen de meer dan 80 collega’s, herhalen moet soms om vooruit te komen. De ‘incompetente’ Van Kolfschooten zat er helemaal naast. Waar of niet waar? Dat zien we de volgende keer.

24 maart 2014

Jean Wanningen (DDS): wel censuur over Geert Wilders
Ik schreef dus een half jaartje bij De Dagelijkse Standaard (DDS). Totdat Wilders om “minder Marokkanen” begon te roepen. Toen gebeurde er iets heel vreemds. DDS, doorgaans op hand van Wilders, liet hem opeens vallen. Ik heb Wilders altijd als een vermakelijke politieke hooligan beschouwd die voortdurend de randen van het debat opzocht. Ik vond hem over de rand gaan toen hij voor een ‘kopvoddentaks’ pleitte. Daarmee zette hij de allochtone vrouw die het op vele punten moeilijk had en heeft in de hoek. Een laffe daad, maar hij kwam er mee weg, zoals hij met zo veel weg kwam. Hij had ook vaak gelijk, dat scheelde: over Griekenland, over de negatieve effecten van immigratie, over het fundamentalisme in de islam, de criminaliteit van Marokkanen, enz. Maar nu hij een menigte “minder Marokkanen” liet roepen was het ineens uit. DDS plaatste het ene na het andere anti-Wildersstuk op hun site waarbij zelfs een stukje van Geen Stijl waar de band met Hitler heel direct werd gelegd. Voor mij was het duidelijk: als je altijd voor Wilders was geweest, kon je om de “minder Marokkanen”-roep  niet opeens zo radicaal tegen hem zijn; dan ga je mee in de hysterische anti-Wildersstemming. In de nacht van vrijdag op zaterdag 21/22 maart kon ik er nauwelijks van slapen en zaterdagochtend 22 maart om 8:17 uur uur lag bij Jean Wanningen (tweede van rechts op de foto, ik sta links) dit stukje in  zijn digitale brievenbus. Om 9:58 uur kreeg ik het volgende antwoord van Jean: “Ik heb je stuk nu gelezen, maar na overleg met Michael hebben we besloten dat we dit niet publiceren.” Dit was censuur en het was direct uit met DDS. Ik ga niet onder een dictatuur stukjes schrijven.

23 maart 2014

Jean Wanningen (DDS): geen censuur

Jean Wanningen is hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard( DDS), een nieuws- en opiniesite van conservatieve snit met een sterk eurosceptische inslag. Ik had een tijdje voor de opiniesite Joop geschreven, een soort uitloper van de Vara, van linkse snit dus. Op een gegeven moment begonnen redacteuren teksten te censureren. Deze tekst bijvoorbeeld, kon geen genade vinden. Dat was te veel op de man gespeeld, vond de redactie, hoewel het voor een groot deel tekst van de overleden columnist Martin Bril was. Aan dat gemiezemaus had ik geen zin. Dus weg bij Joop en toen Jean Wanningen mij eens vroeg een stukje voor DDS te schrijven, nam ik die uitnodiging met plezier aan. Het is wel een vreemde site, DDS, rijp en groen, dom en slim, leuk en melig, het staat allemaal ongecensureerd door elkaar. Maar o.k., vrijheid, blijheid. Laat duizend bloemen bloeien, om met de grote liberale Chinese volksleider Mao tse-toeng te spreken. Hoe dan ook, ik vond het prima en op een gegeven ogenblik schreef ik dat het een aard had. Tot op een kwade dag Wilders zijn aanhang om ‘minder Marokkanen’ liet roepen. Toen... (morgen verder).

21 maart 2014

Pieter Klein (RTL-nieuws): “Geert, ga je schamen”

Een van de meest opvallende betuigingen van afschuw over de “minder Marokkanen”-leus van Geert Wilders is de open brief van RTL-nieuws. Volgens de schrijver van die brief, Pieter Klein, is Wilders een grens overgegaan door een zaal met PVV-aanhangers “minder, minder” te laten scanderen en daar zelf aan toe te voegen, “dat gaan we regelen”. Associaties met “Juden raus”, enzovoorts, liggen voor de hand. En, let wel, de RTL weet ook dat Marokkanen naar verhouding misdadiger zijn, maar dat is nog geen excuus om een hele bevolkingsgroep te discrimineren. Tot zo ver, RTL. Tsja, het is inderdaad geen groot geheim dat Marokkaanse jongens naar verhouding misdadiger zijn dan Nederlandse jongens. De oorzaken zijn ook bekend. De ouders schieten tekort en dat komt dan weer voor een deel omdat de vrouw als tweederangs wordt beschouwd. Moeders kunnen daardoor geen weerwerk geven tegen criminele neigingen van hun jongens. Veel Marokkaanse jongens komen zo ongehinderd  in een gewelddadige straatcultuur terecht. Dit is allemaal al duizend keer opgeschreven, maar de buitenproportionele misdadigheid van Marokkaanse jongens duurt maar voort, zonder verbetering. Vraag het aan mensen in Culemborg, Den Haag en Gouda hoe opgelucht ze zijn dat de lokale Marokkaanse straatbendes achter slot en grendel zitten. Voor even, want we zijn in juridische zin zo humaan dat wij ze over korte tijd al weer vrij over straat laten struinen, om het leven van anderen te verpesten. De hele politieke wereld, inclusief uiteraard Geert Wilders zelf, heeft dit ‘Marokkanenprobleem’ al meer dan 30 jaar niet kunnen oplossen. Is het dan een wonder dat sommigen denken dat “minder Marokkanen” de oplossing is? 

19 maart 2014

Annemarie Jorritsma (VVD): koningin van onrendabele investeringen

Ik associeer de aanleg van de Betuwelijn altijd met Wim Kok (Pvda) die indertijd een warm voorstander was van de aanleg van dit superdure spoorlijntje. Maar volgens mijn krant vanochtend was het toch echt de huidige burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma, die de stuwende kracht was achter dit onrendabele project. De Hogesnelheidslijn (HSL), ook zo’n onrendabele spoorlijn waar haast geen treinen over rijden, blijkt ook haar idee geweest te zijn. We hebben het over midden jaren 90. Paars was aan het bewind en er moest geïnvesteerd worden. Annemarie, toen minister van verkeer en waterstaat, wist dus kennelijk wel wat te verzinnen. Het vervelende van dit soort investeringen, zoals de Betuwelijn, was dat je al van het begin zag aankomen dat er een fiasco zou volgen. Annemarie en Wim hadden bijvoorbeeld zo veel haast de Betuwelijn aan te leggen dat ze er niet voor zorgden dat er aan de grens met Duitsland een goede aansluitende verbinding was. De Betuwelijn liep in feite dood op het lokale Duitse spoornet. Naar het schijnt zal een goede aansluiting op het Duitse spoornet ergens in het volgende decennium voltooid zijn. Tot die tijd blijft de exploitatie van de Betuwelijn een verliespost. Laat staan dat de vele miljarden die de aanleg hebben gekost terug verdiend kunnen worden. Met de HSL is het ongeveer hetzelfde verhaal. We hoeven alleen maar het woord Fyra te laten vallen en we weten ongeveer welke drama’s bij dit project spelen. Het wordt Jorritsma allang niet meer aangerekend dat zij verantwoordelijk is voor de verspilling van vele miljarden belastinggeld. “Hare Majesteit”, wordt ze in Almere genoemd en het schijnt liefkozend bedoeld te zijn. Ze is in ieder geval de ongekroonde  koningin van vele onrendabele overheidsinvesteringen.

17 maart 2014

Geert Wilders (PVV): minder Marokkanen en meer autochtonen

De uitspraak van Geert Wilders dat de Haagse kiezer stemt voor een stad met “als het even kan wat minder Marokkanen” trilt nog even na. Vanochtend in de krant werden enkele ‘goede’ Marokkanen opgevoerd, dat wil zeggen Marokkanen die minder misdadig, meer geïntegreerd en minder fundamentalistisch zijn dan, ja, dan de gemiddelde Marokkaanse Nederlander. De goede Marokkanen hebben natuurlijk het meeste last van de min of meer op statistiek gebaseerde discriminatie waar Wilders gebruik van maakt. Zij krijgen die mooie baan niet, omdat zij worden vereenzelvigd met de Marokkaanse Nederlanders die niet deugen. De goede Marokkanen willen dat er massaal aangifte gedaan wordt tegen Wilders. Heeft Wilders inderdaad wat fout gezegd? In een toelichting zei hij dat als er minder Marokkanen zijn er ook minder criminaliteit zal zijn in Den Haag. Klopt als een bus, maar dat geldt natuurlijk ook als er minder autochtone Nederlanders zijn, al daalt de criminaliteit dan minder. Hij had dus moeten zeggen “als het even kan wat minder Marokkanen en wat meer autochtonen”. Hij zei dat niet en dus was zijn uitspraak puur op discriminatie gebaseerd (en dus niet op toegepaste statistiek). Op naar de rechter.

16 maart 2014

Klaas Knot (DNB): kent onze buffers niet

Nederland is misschien wel het meest spaarzame land ter wereld, niet dat het sparen helemaal van harte gaat, want de meeste Nederlanders moeten verplicht sparen via het pensioenfonds van hun werkgever. De overheid spaart ook, want bezuinigen is namelijk ook sparen. Volgens Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), moet de overheid nog meer bezuinigen. Hij noemt dat buffers aanleggen om te voorkomen dat de schuld van de overheid uit de hand loopt. Alsof we al niet genoeg buffers hebben. In onze pensioenfondsen zit een vermogen dat bijna twee keer zo groot is als de schuld. Geen enkel land ter wereld heeft dat. Dat had Klaas toch aan dat meisje naast hem, Joanne Kellerman, kunnen vragen? Zij gaat over pensioenen bij DNB. Als we nu eens de volgende grote verdwijntruc toepassen. We strepen ons pensioenvermogen weg tegen de overheidsschuld, en we strepen de jaarlijkse stijging van het pensioenvermogen (in 2013 zo’n 16 miljard euro) weg tegen het financieringstekort (in 2013 ietsje meer: ongeveer 18 miljard euro). Mag dat zo maar, dat wegstrepen? Zeker, want dat pensioenvermogen is eigenlijk net zo collectief als de overheidsschuld: het is van ons allemaal. Resultaat: de schuld van de overheid is opeens een vermogen geworden en er is nauwelijks nog een tekort over. Overigens, wees niet bang dat uw pensioeninkomen opeens weg is. We hebben alleen maar een boekhoudtruc toegepast, maar wel één die hout snijdt en niet misdadig is. Verder blijft alles bij het oude, hoewel we het er nog over kunnen hebben of we niet beter voor de jongeren de pensioenpremies kunnen verlagen. De grote verdwijntruc verlost ons van alle begrotingsproblemen zonder dat er iets verandert. Daar kan Klaas Knot nog wat van leren. 

15 maart 2014

Geert Wilders (PVV): meer gelijk als Fouad Sidali (PvdA)

De gemiddelde Nederlandse politicus vindt het lastig dat er een Marokkanenprobleem is, ofte wel dat er naar verhouding veel meer Marokkaanse Nederlanders misdadig zijn (of een uitkering ontvangen) dan autochtone Nederlanders. Statistieken zijn niet racistisch en je kunt ze ook niet ontkennen. Natuurlijk zijn er ook goedwillende Marokkaanse Nederlanders met diploma’s op zak, maar zij krijgen die mooie baan die ze willen hebben niet en de autochtone Nederlander wel. De kans dat die goedwillende Marokkaanse Nederlander niet deugt is namelijk vijf keer zo groot dan de kans dat die autochtone Nederlander niet deugt. Dat is discriminatie als toegepaste statistiek. Nu heeft Geert Wilders gezegd dat de Haagse kiezer stemt voor een stad met “als het even kan wat minder Marokkanen.” Hij lichtte daarna toe dat hij bedoelde te zeggen dat er dan naar verhouding minder criminaliteit zal zijn in Den Haag. Statistieken liegen niet, met andere woorden. Het is duidelijk dat Marokkaanse Nederlanders de paria’s van Nederland worden, maar wel door eigen schuld. De Pavlov-reactie op Wilders’ uitspraak was ook voorspelbaar. PvdA-bestuurder Fouad Sidali vergeleek Wilders met Adolf Hitler die immers vond dat er minder Joden moesten zijn. Helaas, een domme vergelijking. Dat hoeven we hopelijk niet uit te leggen. Fouad Sidali begrijpt het zelf inmiddels ook en heeft toegegeven dat de vergelijking ongepast was.

13 maart 2014

Mick Jagger (71 jaar): the winner takes it all

Gewone stervelingen, grijze muizen als u en ik, kunnen enige troost putten uit het boek Fooled by randomness van Nassim Taleb. Een van de kernpunten van dit boek is dat supersterren op allerlei gebieden (van beurshandelaren tot popmuzikanten) supersterren zijn door de speling van het lot. Neem als voorbeeld een beurshandelaar die onder vele andere beurshandelaren probeert winsten uit aandelenhandel te halen. Tijdens iedere ronde is er 50 procent kans dat hem/haar dit lukt en 50 procent kans dat het mislukt. Als het mislukt, zit je carrière als beurshandelaar er op. Als het lukt, ga je door naar de volgende ronde waar weer dezelfde kans van 50 procent op slagen geldt. Als je met 4 miljard 294 miljoen 560.000 collega beurshandelaren start en je hebt mazzel, dan ben je na 6 rondes de enige overgebleven beurshandelaar: je bent een schatrijke en door iedereen vereerde superster. Inderdaad puur mazzel: het had ook een van jouw collega’s kunnen zijn. Of dat ene musicaltalent dat op een auditie wordt uitgekozen en vervolgens een grootse carrière maakt. Die anderen die auditie deden hadden misschien wel evenveel talent of misschien zelfs meer dan de uitverkorene, maar zij werden het toch niet en serveren nu koffie bij de Starbucks. Of neem Mick Jagger van de Rolling Stones: was hij met zijn groep nu zoveel beter dan al die beatgroepjes uit de jaren 60 die nu zo goed als vergeten zijn? Mick Jagger is al meer dan 50 jaar een megasuperster, omdat hij misschien net iets beter was dan al die anderen. Nu komt hij op zijn oude dag nog op Pinkpop zingen. Hij zal alle aandacht voor zich opeisen.   

12 maart 2014

André Krouwel (VU-politicoloog): orakelt verder

We hebben het al over hem gehad. Hij is een van de bedenkers van het Kieskompas  en is, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet uit kranten en tv weg te slaan met allerhande orakels. Hij is zo vaak op de verrekijk dat je wel eens een orakeltje van hem over het hoofd ziet. Deze bijvoorbeeld. Hoe krijg je meer kiezers naar de stembus? Wel, zegt het orakel, je moet “meer aansprekende politici op de lijst zetten die duidelijk kunnen maken waar de partij voor staat”. Dat de lokale politieke partijen daar niet eerder aan dachten. Wat is overigens ‘aansprekend’, hoe weten wij wie aansprekend is en waar vinden wij die aansprekende politici en willen ze wel in de raad van, zeg Oldambt (opkomstpercentage in 2009: 42%), gaan zitten en, als ze daar dan eenmaal zitten, spreken ze dan nog wel aan? Verder moet er volgens Krouwel meer gebruik gemaakt worden van Stemwijzer en Kieskompas. Juist, die laatste heeft hij zelf ontwikkeld, maar hij is wel zo fair de concurrent Stemwijzer er bij te vermelden. Zou het helpen? Ik vulde zelf maar eens de Stemwijzer in (bij Kieskompas is Tilburg niet opgenomen) en kreeg tot mijn grote schrik als aanbeveling om op de laatste overblijfselen van het gedachtengoed van Rita Verdonk, Trots op Tilburg, te stemmen. Overigens niet eens zo’n slechte partij, ze stellen soms wel eens de juiste stekelige vragen. Gauw naar de volgende aanbeveling van orakel Krouwel. “Van de verkiezingen moet je een groot feest maken.”  OK, het feest der lokale democratie. We houden in het vervolg de gemeenteraadsverkiezingen op Bevrijdingsdag. Zul je zien dat iedereen op vakantie gaat. Opkomst: 10%.

11 maart 2014

Heleen Mees: strikes back? part II

Wereldnieuws over onze eigen Heleen Mees! Nog maar weer herhalen: ze werd afgelopen zomer opgepakt in New York wegens het stalken van een van de beste Nederlandse economen, Willem Buiter, nadat ze met Buiter een relatie had gehad. In oktober stelde een New Yorkse rechter een schikking voor. Als ze schuld zou bekennen en in therapie zou gaan, zou de klacht worden ingetrokken. Ze weigerde. Nu (10 maart 2014) heeft een rechter voorgesteld dat hij de zaak zou laten vallen als ze in therapie gaat en een jaar lang geen moeilijkheden veroorzaakt. Over schuld bekennen wordt niet meer gesproken. Zij en haar advocaten interpreteren dit ‘vonnis’ als vrijspraak en dus een argument om Buiter als schuldige aan te klagen. Ze wil schadevergoeding voor de valse informatie die hij over haar heeft gegeven en die haar beroofd heeft van veel van haar inkomsten (uit columns, consultatie, colleges, enz.). Los dan nog van alle emotionele ongemak die zij heeft moeten doorstaan dankzij Buiter’s leugens. Uiteraard wens ik haar veel succes, Buiter verdient het voor zijn escapades te moeten boeten. Er is wel een vreemd aspect aan deze zaak. Als Heleen Mees inderdaad onschuldig is, zoals zij en haar advocaten beweren, waarom moet zij dan van de rechter in therapie en zich een jaar koest houden? Is ze dan misschien toch schuldig? 

10 maart 2014

Pieter Hilhorst (PvdA): redt of verspeelt Amsterdam?

Waarom zijn sommige mensen zo innemend, zo positief en hebben ze zo’n charmante persoonlijkheid, en andere mensen (waaronder ongetwijfeld schrijver dezes) niet? Er is veel oneerlijkheid op de wereld, maar dat sommige mensen geboren worden met een karakter dat alle deuren voor ze opent, terwijl voor andere mensen de deuren stijf gesloten blijven dat is toch zeker ook een grote onrechtvaardigheid. Hieraan moest ik denken toen ik vernam van de problemen die Pieter Hilhorst als wethouder in Amsterdam, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, ondervindt. Heeft hij dan niet de juiste persoonlijkheid? Integendeel! Hij is een keer bij mij thuis geweest voor een televisieopname naar aanleiding van een item over de zogenaamde individualisering van de aow. Die was zonder waarschuwing vooraf door de dienstdoende staatssecretaris Jette Klijnsma (PvdA) met enkele jaren vervroegd waardoor diverse echtparen opeens gedurende soms meer dan vijf jaar de helft van hun aow-uitkering kwijt raakten. Enfin, Hilhorst, toen ombudsman bij de vara, wist kennelijk dat ik dat een voorbeeld van onbehoorlijk beleid vond en ik mocht er thuis voor de camera een paar zinnen over uitspreken, in antwoord op vragen van Pieter Hilhorst. Inderdaad heb ik zelden zo’n vrolijk, positief en innemend manspersoon gezien als Pieter Hilhorst. Natuurlijk fronste ik ook even de wenkbrauwen toen hij in 2012 opeens op een zware bestuurspost in de hoofdstad werd gedropt. Dat kon haast niet goed gaan en het begint er op te lijken dat het niet goed gaat, zie bijvoorbeeld hier. De PvdA dreigt een forse verkiezingsnederlaag te gaan lijden in Amsterdam. Mijn voorspelling: Pieter Hilhorst gaat alsnog nog vele kiezersharten voor zich winnen en sleept Amsterdam weg voor de voeten van de asociale concurrent D66.

05 maart 2014

André Krouwel (VU-politicoloog): lokaal orakel

André Krouwel is een van de bedenkers van het Kieskompas, de hulp op internet bij het bepalen van de politieke voorkeur. Hij is daarmee inmiddels een bekende Nederlander (BN) geworden. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is hij niet uit kranten en van tv weg te slaan. Hij heeft inmiddels al voorspeld dat de grotere invloed van lokale partijen zal leiden tot ‘balkanisering’ van de gemeentepolitiek. Hij bedoelt daarmee dat al die concurrerende lokale partijen elkaar de raad uit willen vechten. Dat zal soms wel eens gebeuren, maar soms ook niet. Altijd goed dus, zo’n uitspraak. Een van zijn laatste orakels is dat de allochtone jongeren aan het ‘ontzuilen’ zijn en daarom niet langer op de PvdA willen stemmen. De PvdA is dus een allochtone zuil, volgens Krouwel en hij weet dat allochtone jongeren die partij niet meer willen omdat ze aan het ‘emanciperen’ zijn. Prachtig, maar te controleren is zijn uitspraak niet. Krouwel komt daarmee dichtbij de orakels van Maurice de Hond vlak voor verkiezingen. Die komen nooit uit, dat wil zeggen bij ‘echte’ verkiezingen komt er altijd iets heel anders uit dan Maurice de Hond had georakeld. Wat zei Krouwel een aantal jaren geleden ook al weer? Het volgende: “Dit weerhoudt De Hond er niet van gedurende verkiezingscampagnes vele uitspraken te doen over ‘wat de Nederlandse kiezer vindt’. Omdat hij bijzonder veel media-aandacht krijgt (denk aan het dagelijkse gebabbel bij De Wereld Draait Door) heeft De Hond grote invloed op het stemgedrag van burgers. Vaak zegt Maurice de Hond dingen die achteraf de grootst mogelijke onzin blijken te zijn (…)”.  Vervang in de voorgaande quote De Hond door Krouwel en Maurice door André en het is nog steeds waar wat er staat.

03 maart 2014

Jacques de Koning (schaatsofficial): wraak voor zijn oom

Jacques de Koning was het afgelopen weekend even het middelpunt (of liever: mikpunt) van sportminnend Nederland. In de nostalgische ambiance van het Olympisch stadion had hij het als scheidsrechter bij de NK-allround gewaagd topschaatser Sven Kramer te diskwalificeren na de 5.000 meter omdat deze een kickfinish zou hebben gemaakt. Bij een kickfinish maakt een schaatser een schoppende beweging om tijdwinst te boeken. Kramer maakte geen schoppende beweging. Hij had wel een schaats van het ijs toen hij de finish passeerde, maar dat was evident niet met de bedoeling tijdwinst te boeken, want hij was al snelheid aan het minderen. Volgens de ‘geest’ van het verbod had Kramer dus niet gediskwalificeerd hoeven te worden. Maar: “regels zijn regels”, zei Jacques de Koning, tot woede van vrijwel iedereen. Behalve Jacques zelf natuurlijk. Jacques is niet zo maar iemand. Hij komt uit een roemrucht Noord-Hollands schaatsgeslacht. De broer van zijn Opa was Coen de Koning die twee keer de Elfstedentocht won (1912 en 1917) en de opa zelf (Sjaak) won in 1914 het NK-allround. De vader van Jacques (die ook al Sjaak heette) was ook een verdienstelijk schaatser, al zijn er geen grootse prestaties van hem te vermelden. Wel van zijn oom Aad (dus de broer van Sjaak) die een elfstedenheld was (net als diens oom Coen). In 1954 eindigde hij als tweede, in 1956 kwam hij arm in arm over de finish met vier anderen. Dit was volgens de reglementen verboden. Hij werd gediskwalificeerd. Het schijnt dat Aad dit zijn hele verdere leven (dat in 2010 eindigde) als een trauma met zich meedroeg. Zijn neefje Jacques heeft die diskwalificatie nu na bijna 60 jaar eindelijk kunnen wreken. 

02 maart 2014

Hugo Brandt Corstius (1935-2014): dood, nu zijn kleine generaal nog

Over Hugo Brandt Corstius (HBC) heb ik gemengde gevoelens. Zijn  Opperlandse Taal & Letterkunde vond ik een geweldig boek bij eerste lezing, zijn vele beschouwingen over van alles en nog wat (bijvoorbeeld: of je het beste op de linker- of de rechterrijbaan voor een rood stoplicht kunt gaan wachten) vaak spitsvondig. Maar helaas blijft hij toch vooral degene die karaktermoord op Wouter Buikhuisen heeft gepleegd. Buikhuisen wilde eind jaren 70 onderzoek doen naar de biologische oorzaken van criminaliteit, maar HBC vond dit onderzoek fascistisch, te vergelijken met de ‘medische experimenten’ die artsen in concentratiekampen op onschuldige gevangenen uitvoerden. Hij ontketende een hetze tegen Buikhuisen waarin hij als een soort Radovan Karadzic tekeer ging. Indertijd schijnt HBC de ‘eminente geleerde’ socioloog Cees Schuyt zijn ‘kleine generaal’ genoemd te hebben, omdat hij ook zeer effectief de positie van Buikhuisen ondermijnde. Schuyt beweerde een paar jaar geleden dat hij indertijd slechts ‘methodologische bezwaren’ had, namelijk dat het moeilijk zou zijn een causale relatie aan te tonen tussen crimineel gedrag en biologische factoren. Dit is een triviaal bezwaar en dat hij dit vaststelde kun je Schuyt dan ook moeilijk kwalijk nemen, wel dat hij daarmee bijdroeg aan de hetze tegen Buikhuisen. Momenteel is deze ‘kleine generaal’ de officiële waakhond over de Nederlandse wetenschappelijke integriteit. Alsof je Ratko Mladic de mensenrechten in de Centraal Afrikaanse Republiek laat bewaken.

01 maart 2014

Pankkaj Dhonukshe (celbioloog): solofraude

Het is bekend dat in de exacte wetenschappen papers geschreven worden door soms omvangrijke teams van wetenschappers. Aan een van de artikelen van planten-celbioloog Pankkaj Dhonukshe, waar nu de lucht van fraude omheen hangt, werkten 18 auteurs mee. Dhonukshe was de hoofdauteur, maar die andere 17 auteurs zullen ongeveer weten waar het onderzoek over ging en meegedaan hebben aan sommige experimenten. Het lijkt niet zo te zijn. We weten dat Dhonukshe de resultaten van verschillende experimenten zo bij elkaar had gevoegd dat er iets mooiers uitkwam dan uit de afzonderlijke experimenten. Geen van de 17 co-auteurs had het door. Ik begrijp dat als je met 18 man aan een project werkt, je niet alle 18 tegelijk aan de experimenten meewerkt. Maar ik begrijp niet dat slechts 1 persoon voldoende afweet van de experimenten die gedaan worden en die dus niet gecontroleerd kan worden door zijn co-auteurs op de manier waarop hij de bevindingen presenteert. Volgens de rector van de Universiteit van Utrecht valt die andere co-auteurs toch niets te verwijten: “De co-auteurs hebben niet zomaar hun naam bij het artikel gezet, ze hebben hun best gedaan om te controleren of wat geschreven werd klopte met de gebruikte afbeeldingen, en andersom.” Het schijnt dat twee Canadese wetenschappers die niet rechtstreeks bij het onderzoek van Dhonukshe betrokken waren, de datamanipulatie door Dhonukshe op het spoor kwamen. Als deze wetenschappers de fraude wel zagen, waarom zagen de co-auteurs die wel daadwerkelijk meegewerkt hadden (volgens de rector) aan het onderzoek dat dan niet? Een groot vraagteken. Conclusie: bij beide constateringen van de rector over de co-auteurs (echt meegewerkt, goed gecontroleerd) kan een groot vraagteken worden gezet.