23 maart 2017

Sylvester Eijffinger (TU Society): “de helft van de studie-inhoud van accountancy verdwijnt”

Eijffinger is voorzitter van de Tilburg University Society, een prestigieus genootschap dat bijeenkomsten organiseert, waarvoor ik (als Tilburger) nog nooit ben uitgenodigd. Alleen de allerbeste hersenen, de fine fleur van Tilburg, worden geacht aanwezig te zijn. Ik berust bescheiden in mijn domheid. Volgens het Financieele Dagblad (FD) adviseert Eijffinger het universiteitsbestuur over een vernieuwing van de curricula. Ik wist ik niet dat hij daarover adviseerde, en al evenmin dat hij verstand heeft van curricula. Reken maar van wel. Volgens het FD voorspelt Eijffinger: “De inhoud van de studies rechten, accountancy en economie wordt in belangrijke mate anders. De helft verdwijnt en daarvoor in de plaats komen modules als datawetenschap, kunstmatige intelligentie en ethiek.” Inderdaad, de onderwerpen die Eijffinger noemt, hebben momenteel een hoog hype-gehalte. Heel veel mensen praten er over dat intelligente robotten binnenkort allerlei door mensen gedane functies overbodig maakt. Zo beweren Rick van der Ploeg en Willem Vermeend (RvdPWV) in DFT dat accountants niet meer nodig zijn: “Deze ‘automatisering’ zien we ook bij onderdelen van werkzaamheden die in hogere functies worden verricht, zoals op het terrein van de accountancy (…) waar steeds meer met 'zelfdenkende' computers (kunstmatige intelligentie) wordt gewerkt.” Een robot kan ook een jaarrekening opstellen, zeggen RvdPWV dus, daar is geen accountant meer bij nodig. Vast wel, dat gebeurt nu al grotendeels automatisch. Worden de accountants bij bosjes ontslagen en lopen de accountantsopleidingen leeg? Juist het tegendeel: er is een tekort aan accountants en in accountancy vanmorgen zegt Hans Koning dat er een ‘war for talent’ aan het ontstaan is. Kortom, laat mensen als Sylvester Eijffinger en Rick van der Ploeg rustig filosoferen over de toekomst van de arbeidsmarkt/onderwijs. Dat hebben ze vaker gedaan. Neem ze niet al te serieus.

20 maart 2017

Thierry Baudet: ontmaskeringsvirus

Dacht ik eerst nog dat hij geen enkel politiek effect zou weten te sorteren; zit hij nu opeens met twee zetels in de Tweede Kamer. Dan heb ik nog niet eens op hem gestemd. Waarom niet eigenlijk? Met dit punt uit zijn verkiezingsprogramma was ik het bijvoorbeeld erg eens. Laat onze ‘allochtonen’ nu maar eens kleur bekennen: zijn zij van plan zich aan de Nederlandse rechtsstaat aan te passen, of willen ze toch liever met hun ‘allochtone vlaggen’ door Den Haag en Rotterdam als een vijfde kolonne blijven marcheren? Maar zijn standpunten over de EU pruimde ik dan weer niet. Enfin, afgelopen weekend een lezenswaardig interview met hem in mijn krant. Deze quote was mij uit het hart gegrepen: “Het lijkt wel alsof men mij bewust niet wil begrijpen. Men haalt iets uit de context en reageert daar vervolgens verontwaardigd op. Vooral journalisten zijn daar goed in. Men wil graag scoren, ophef veroorzaken. ” Juist! Tijdens de verkiezingstijd had ik dezelfde ervaring met een rapport over de AOW dat ik had geschreven voor 50Plus. Daarin stond dat als de AOW-leeftijd weer 65 jaar zou zijn, de AOW in 2060 14 miljard duurder zou uitvallen in 2060. Dit had het CPB al eerder berekend, maar het gold alleen als de AOW-uitkering welvaartsvast aan de economische groei zou zijn gekoppeld. Dat laatste is een absurde aanname, want het is in Nederland meer dan 30 jaar niet voorgekomen. 50Plus wilde de AOW-plus weer op 65-jarige leeftijd brengen en zei, op basis van het rapport, dat dit op een ‘betaalbare’ wijze kon. Dus maakten de journalisten er van dat 50Plus de AOW niet langer welvaartsvast wilde houden. Daarna ging het helemaal niet meer over de AOW, maar alleen nog maar om het ‘ontmaskeren’ van 50Plus als onbetrouwbare partij.

18 maart 2017

Bart van Urk: de cel in, met mosterd en open deur van de IGZ

De zaak Bart van Urk heeft vooral laten zien hoe jammerlijk de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland kan falen (zie hier), al dan niet in samenwerking met het openbaar ministerie. Bart van Urk is ernstig schizofreen dat zich kan uiten in gewelddadig gedrag. De familie van Bart van Urk hebben de instanties diverse malen gewaarschuwd voor de risico’s van zijn gedrag, maar de ggz vond hem niet gevaarlijk genoeg en rechters vonden dat ook niet. Bart van Urk heeft twee moorden op zijn naam staan, die voorkomen hadden kunnen worden als de instanties zich beter in de zaak Bart van U. hadden verdiept. De inspectie van de gezondheidszorg (igz) was in deze zaak overigens tot voor kort nergens te bekennen. De igz houdt zich meer bezig met het tot zelfmoord drijven van weerloze huisartsen, of blijkt niet in staat te zijn frauduleuze praktijken van zorginstellingen op het spoor te komen. Maar kijk, nadat al vele kalveren verdronken zijn, blijkt de igz ook een bijdrage te willen leveren aan het dempen van de put. Ach, laten we er nog maar een paar beeldspraken tegenaan gooien: de igz levert mosterd na de maaltijd en opent deuren die al lang open stonden, zoals de famile van Bart van Urk ook al concludeerde. Bart van U. moet voor zijn 2 moorden nu alsnog de cel in. Na die celstraf krijgt hij tbs met dwangverpleging. Die tbs duurt twee jaar en kan daarna door de rechter telkens met 1 of 2 jaar verlengd worden. Wij vrezen dat er op een gegeven moment een arts zal opstaan die concludeert dat Bart van Urk geen ‘gevaarzettend gedrag’ meer vertoont. En dat er dan een rechter zal zijn die de vrijlating van Bart van Urk gelast.

14 maart 2017

Dries van Agt: doodde Molukkers & stemt geen CDA, maar DENKbaar

Dries van Agt heeft de media gehaald omdat hij niet op het CDA zal stemmen, want hij zegt “niet langer te kunnen leven met de opstelling van zijn partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.” Dat verbaast ons niets, al verbaast het ons weer wel dat hij nu pas “niet langer” op het CDA stemt. Van Agt is al meer dan 20 jaar sympathisant van de Hamas, die een dictatuur op de Gazastrook heeft gevestigd. Hamas wordt door een groot deel van de wereld als een terroristische groep beschouwd, maar niet door Van Agt. Wij weten dat Van Agt begrip heeft voor Hamas. Zijn houding tegen terroristen is niet altijd zo begripvol geweest. Van Agt is de Sharon van Nederland. Ariel Sharon liet het in 1982 als minister van defensie van Israël toe dat Christelijke Libanese milities Arabische mensen in Libanese vluchtelingenkampen afslachtten. Als minister van justitie liet Van Agt het nadrukkelijk toe dat bij de gewelddadige beëindiging van de treinkaping uit 1977 Molukse kapers werden doodgeschoten. Hij prees indertijd de commando’s van het Nederlandse leger die volgens hem op “uiterst moedige en kundige wijze” te werk waren gegaan. Geen enkel woord van begrip te bekennen voor de Molukkers, wier land was bezet (door Indonesiërs) en die door beloften van Nederlandse regeringen over een onafhankelijk Molukken op het verkeerde been waren gezet en meer dan 25 jaar door opeenvolgende regeringen aan het lintje waren gehouden. Terroristen en terroristen, dat is bij Van Agt niet hetzelfde. Terrorisme door moslimfundamentalisten is voor Van Agt niet bezwaarlijk, maar terrorisme door Christenen (Molukkers) is dat wel. Ach, het is natuurlijk duidelijk waarom Van Agt nu pas niet meer het CDA stemt. Hij heeft nu eindelijk een DENKbaar alternatief.

13 maart 2017

Jessias Klaver (hemelbestormer): AOW alleen voor de elite

Jesse Klaver, voorman van GroenLinks, wordt door sommigen als een nieuwe Messias gezien. Hij denkt dat hij heel links en sociaal is, maar een plan om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar vindt hij “volstrekt idioot”. De verhoging van de AOW-leeftijd treft vooral mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. Sommigen van hen zijn nu 20-ers en overwegen wellicht op de Jessias te stemmen. Niet doen, zou ik zeggen; over 40 jaar blijkt dat de AOW achter de horizon van je leven is verdwenen. Dankzij de Jessias. Maar GroenLinks wil toch dat de verhoging van de AOW-leeftijd eerlijk gebeurt? Ja zeker, dit zegt een andere GL-er: “mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek zware beroepen, [moeten] wel de mogelijkheid krijgen om vervroegd met pensioen te gaan”. De onduidelijkheid druipt van deze quote af. Hoe jong moet je met werken begonnen zijn om toch eerder AOW te krijgen; krijg je dan een volledige AOW, of een AOW waarbij je toch nog in de bijstand terecht komt; krijg je de vervroegde AOW alleen als je in een fysiek zwaar beroep terecht komt; wat betekent “dat je de mogelijkheid moet krijgen”, moet iemand daar toestemming voor geven, kan die persoon (misschien de Jessias zelve) dat ook weigeren? Kortom, dit programmapunt is zo opgeschreven dat de Jessias tot niets verplicht is. Waarom is hij trouwens zo tegen verlaging van de AOW-leeftijd? Dat kan om geen andere reden zijn (want het is best wel betaalbaar, zie hier) dan dat hij vindt dat alleen de langlevende welvoorziene elite van de AOW moet kunnen profiteren. Voor deze elite wordt de AOW ook nog eens fors verhoogd.

12 maart 2017

Mathijs Bouman (econoom): lijdt aan AOW-leeftijdssimplisme, II

De econoom Matthijs Bouman vindt dat de AOW-leeftijd verhoogd moet worden, omdat er dan meer werkenden per AOW-er zijn. Wij noemden dat AOW-leeftijdssimplisme. Het simplisme zat hem er in dat hij aannam dat alle mensen die pas na 65-jarige leeftijd AOW krijgen, na hun 65e zullen blijven doorwerken. Momenteel blijft ongeveer een kwart van deze mensen doorwerken. De rest krijgt misschien een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering, is door de werkgever met een bonus naar huis gestuurd, of financiert zelf maar zijn of haar eigen pensioen. Hoe dan ook, verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot nu toe nauwelijks tot een hogere arbeidsparticipatie van 65-plussers. Er is echter nog een tweede simplisme in de redenering van televisie-econoom Bouman. Hij gaat er namelijk zonder meer van uit dat AOW-ers niet werken. Staat zoiets in de wet? Nee, natuurlijk niet. Iedereen met AOW zou eigenlijk door moeten kunnen werken en er zijn ook mensen die dat doen (waaronder schrijver dezes). Het wordt alleen niet erg gestimuleerd door werkgevers. Zij reageren niet welwillend als aan oudere werknemer aangeeft na zijn/haar AOW door te willen werken. Werkgevers zijn echter blij dat ze van hun oudere werknemers af zijn. Toch zou het, zowel voor de AOW-ers als voor de werkgevers een goede deal kunnen zijn. als AOW-ers door blijven werken. Als de AOW-ers zelf hun AOW als een basisinkomen beschouwen, en werkgevers weten dat ze AOW-ers door het bestaan van de AOW als basisinkomen niet een volledig inkomen hoeven te betalen, zouden de AOW-ers voor werkgevers aantrekkelijke werknemers moeten zijn. Economen als Mathijs Bouman zijn blijkbaar niet in staat op zo’n simpel idee te komen. Politici trouwens ook niet.

09 maart 2017

Jetta Klijnsma (PvdA): met rollator en al onderuit gehaald door CBS

Jetta Klijnsma beweegt zichzelf voort met een rollator. Zoals we al eerder zeiden, is het knap dat ze zich desondanks zo lang als bewindspersoon staande houdt. Ze is, met een onderbreking van twee jaar, sinds 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar beleid vinden we niet erg sociaal. Zo is dankzij haar ruimhartige steun de AOW-leeftijd verhoogd. Die verhoging treft vooral ‘zwakkere’ ouderen: namelijk mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. De mensen dus waarvoor de AOW in de jaren 50 van de vorige eeuw is ingevoerd. Behalve dat voor hen de AOW-leeftijd is verhoogd, zijn door haar ook de AOW-uitkeringen ten opzichte van de inkomens van werkenden op achterstand gezet. Zijzelf denkt van niet. In de AOW-leeftijdshype die een paar weken geleden opeens ontstond (en weer verdween), zei ze volgens het niet altijd betrouwbare Algemeen Dagblad: “Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden.” Mooi, maar kijk nu eens op het plaatje, afkomstig uit De Volkskrant, dat een bewerking geeft van CBS-gegevens. We zien in het plaatje de koopkrachtontwikkeling vanaf 2000 voor werkenden weergegeven door een rode curve en voor ouderen met alleen AOW of een laag aanvullend pensioen (tot 5.000 euro) door de bovenste gestippelde blauwe curve. Het blijkt dat de koopkrachtontwikkeling van ouderen sinds 2000 is achter gebleven bij die van werkenden. Ik weet natuurlijk niet wat Klijnsma met ‘lange termijn’ bedoelt, maar ik vind 17 jaar (vanaf 2000) toch een behoorlijk lange termijn. Bovendien is sinds 2008 (het jaar van haar aantreden) de achterstand van ouderen alleen maar groter geworden. Sociale Jetta lijkt nu toch, met rollator en al, door de cijfers van het CBS onderuit gehaald te zijn.

07 maart 2017

Mathijs Bouman (econoom): lijdt aan AOW-leeftijdssimplisme, I

Alles wat ik gezien heb van het lijsttrekkersdebat in Carré, afgelopen zondag, is de volgende samenvatting van de discussie door de zich econoom noemende Mathijs Bouman. Dit fragment betreft zijn commentaar op de AOW-leeftijd-discussie tussen de lijsttrekkers. Die discussie, zo zei onze econoom ter plaatse smalend, ging over de vraag of de AOW wel of niet betaalbaar was, maar zo zei hij “als econoom vind ik dat zonde, want er is een veel betere reden om de AOW-leeftijd te verlagen, namelijk om de schaarste aan werknemers in de toekomst te voorkomen.” Hij liet vervolgens het plaatje hiernaast zien. Dat geeft het aantal werkenden per AOW-er nu en in 2050. In 2050 zijn er 2 werkenden per AOW-er als de AOW-leeftijd 65 jaar zou zijn en 3 werkenden per AOW-er als de AOW-leeftijd tegen die tijd 70,5 jaar is (zoals momenteel wettelijk is vastgelegd). “Daar gaat het om,” zegt Bouman, “niet om de poen, maar of er nog genoeg werknemers zijn in de toekomst.” De kijker moet dan kennelijk direct inzien dat als de AOW-leeftijd wordt verhoogd, alle nog niet AOW-gerechtigden blijven werken. Helaas voor Bouman is daar nog geen enkel zicht op. Momenteel blijft ongeveer een kwart van de mensen, die voor hun 65e werkten en op hun 65e nog geen AOW krijgen, doorwerken. Hoe dat in 2050 zal zijn, weet ik, in tegenstelling tot Bouman, niet, maar als het net zo is als nu, dan zullen er tegenover elke AOW-er bij een AOW-leeftijd van 70,5 jaar geen 3, maar 2,25 werkenden staan. Die 0,75 werkenden die Bouman ziet in zijn glazen bol, maar ik niet, zouden wel eens een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering kunnen ontvangen. Meestal zijn de kosten daarvan hoger dan de AOW. Tel uit je winst (wordt vervolgd).  

05 maart 2017

Frank v/d Duyn Schouten (v/h UvT): hield ook fraudeur Arie de Ruijter uit de wind

Frank van der Duyn Schouten (FDS), voormalig rector van de UvT, zijn we hier en hier eerder tegen gekomen. Deze week werd ik weer aan hem herinnerd. Dankzij de frauderende Arie de Ruijter (AdR), voormalig decaan van de sociale wetenschappen van de UvT, blijken er vele twijfelachtige doctoren op de wereld rond te lopen. Nu is de kwaliteit van proefschriften een tricky business, maar FDS heeft geen brandschone reputatie op dit gebied (zie hier en hier). De berichtgeving over AdR was, wat mij betreft, opnieuw een bevestiging. Het zit zo. Ik begeleidde ruim 15 jaar geleden bij de sociale faculteit, waar AdR decaan was, een promovendus. De voltooiing van zijn proefschrift ging moeizaam, maar op een gegeven ogenblik vond ik dat de promovendus met nog een paar extra analyses een proefschrift had dat verdedigbaar was. De promovendus had toen echter zijn geduld verloren, schreef mij een boze brief, en vertrok naar een hoogleraar in Utrecht. Enter AdR! Hij zag opeens het geld dat de overheid voor een verdedigd proefschrift toekent aan zijn neus voorbij gaan en besloot mijn ex-promovendus terug te halen en het (volgens mij nog niet verdedigbaar) proefschrift toe te laten tot de promotie. Ik was not amused en schreef een e-mail aan mijn rector (enter FDS!) waarin ik mijn beklag deed over de kwaliteit van het proefschrift en de handelwijze van AdR. Ik kreeg een mail terug waarin FDS mij meedeelde dat de kwaliteit van het proefschrift van mijn ex gegarandeerd was door de samenstelling van de commissie. Met de benefit of hindsight worden wij alsnog cynisch over de kwaliteit van die commissie. Kan de rol van FDS aan de UvT (Cabbolet, Stapel, de Ruijter en wie weet wie nog meer) ook niet eens onderzocht worden?

01 maart 2017

Deborah Jongejan (journaliste AD): verzint zelf AOW-cijfers van sociale zaken

Er is tegenwoordig veel discussie over zogenaamd nepnieuws. Komt nepnieuws ook voor in een van de oude media, namelijk de courant? Toen ik mij vorige week in het oog van een mediastormpje rond de AOW-leeftijd bevond, was objectieve informatie over de AOW in de kranten ver te zoeken. Wij hadden het al over Deborah Jongejan (DH) van het Algemeen Dagblad. Zij had een stuk in haar krant over de kwestie geschreven. Ze schreef: Volgens het ministerie van Sociale Zaken is de AOW sinds 2001 altijd mee gestegen met de lonen, behalve in 2004 en 2005.” Mooi, als het ministerie zeker weet dat de uitkeringen mee zijn gestegen met de lonen (welke lonen trouwens: cao-lonen of verdiende lonen, dat maakt nogal wat uit), dan willen we dat nog wel even verifiëren. Dus, heeft DH misschien de cijfers van het ministerie voor mij? Ja, DH had, naar eigen zeggen, de cijfers van het ministerie gekregen, maar helaas kon zij die cijfers niet doorsturen. OK, dan vragen wij ze zelf wel op. Het ministerie stond mij geduldig en minzaam te woord, maar het ministerie zegt helemaal geen gegevens te hebben over de ontwikkeling van de AOW-uitkering en ook niet over de lonen. Ik zou het nog eens bij de SVB of het CBS kunnen proberen. Toen ik verwees naar de berichtgeving van het AD over de AOW en de lonen, zei de voorlichter dat het ministerie niet verantwoordelijk is voor wat de kranten over het ministerie schrijven. Daar viel weinig tegenin te brengen. Als kranten nepnieuws brengen, mogen we daar het ministerie niet op aanspreken. Evenmin is het de schuld van het ministerie als Deborah Jongejan zelf de cijfers van Sociale Zaken verzint en daarover in haar krant schrijft.

26 februari 2017

Lex Oomkes (journalist Trouw): “Wil Henk Krol soms AOW-ers vermoorden?”

Vorige week zat ik een beetje ongezien in het oog van een politiek stormpje over de AOW-leeftijd. Samen met David Hollanders had ik laten zien dat het CPB stelselmatig de toekomstige AOW-uitgaven overschat. Het CPB neemt namelijk aan dat de AOW-uitkering net zo hard of zelfs harder stijgt dan de verdiende lonen. Volgens de wet hoeft dat niet. Als de AOW-uitkering wordt aangepast aan de stijging van de cao-lonen (die minder stijgen dan de verdiende lonen) is het ook goed en zelfs minder dan dat mag van de wetgever. De AOW-uitkering is de afgelopen 30 jaar met minder dan de verdiende lonen toegenomen. Wij rekenden uit wat er zou gebeuren met de AOW-uitgaven de komende 40 jaar als de AOW-uitkering niet het CPB-pad volgt, maar het pad dat de wetgever (zeg dus maar de Tweede Kamer) de afgelopen 30 jaar voor de AOW had uitgestippeld. Dat leverde veel lagere uitgaven op. Let wel, bij dit ‘meer realistische’ pad zal de AOW-uitkering in de komende 40 jaar stijgen, maar de AOW-uitgaven zullen een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen in beslag nemen. 50Plus nam onze berekeningen als ‘bewijs’ dat de AOW-leeftijd op 65 jaar zou kunnen worden gezet zonder dat dit tot een ‘onbetaalbare’’ AOW zou leiden. Slimme of op een scoop jagende journalisten maakten daarvan dat de AOW-uitkering dus niet meer de welvaart zou kunnen volgen. Lex Oomkes van dagblad Trouw maakte het wel erg bont. In de krant van 23 februari schreef hij dat 50Plus de AOW-leeftijd op 65 jaar wil financieren door een lagere uitkering. Als hij had geschreven dat Henk Krol van 50Plus een lagere AOW-leeftijd wil financieren door AOW-ers te vermoorden, was hij niet verder van de waarheid af geweest.

22 februari 2017

Deborah Jongejan (journaliste AD): Jetta Klijnsma wil de AOW welvaartsvast houden

Zo’n 10 jaar ben ik een hartstochtelijk tegenstander van verhoging van de AOW-leeftijd. Veel aandacht heeft dat nooit getrokken, maar nu ik mijn meningen daarover via een politieke partij (50Plus) heb uitgedragen, weten journalisten mij opeens te vinden. Zo sprak ik langdurig met Deborah Jongejan (Algemeen Dagblad) over de berekeningen die ik (met David Hollanders) had gemaakt. Het CPB is, m.i., de kwade genius in de hele discussie omdat het bureau steeds weer kwam met berekeningen over de onbetaalbaarheid van de AOW, er van uitgaande dat de AOW de verdiende lonen volgde. Dat is in de afgelopen 40 jaar (gemiddeld) niet het geval geweest. Daardoor zijn de AOW-uitgaven als percentage van het nationale inkomen zelfs gedaald. De journaliste van het AD schreef er na ons gesprek een stuk over in haar krant en suggereerde dat ik de niet-welvaartsvastheid zelf verzonnen had: “Je kunt dat principe (van welvaartsvastheid, HV) dus ook loslaten, zegt hoogleraar Verbon.” Maar, zo vervolgde Deborah Jongejan, “het loslaten van de welvaartsvastheid is een politieke keuze, waar in Den Haag geen enkele andere partij voor te porren is”. Als dat zo is, dan zijn die partijen hypocriet, want menig ‘andere partij’ heeft de afgelopen 30 jaar er mee ingestemd dat de AOW niet welvaartvast was. De journaliste geeft hier een tamelijk valse voorstelling van zaken, maar toen kwam er een passage waar ik van achterover viel: Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden’’, reageert PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken." Jetta Klijnsma, die anders graag ouderen kort, laat nu weten dat de AOW al meer dan 15 jaar welvaartsvast is, en blijft. Met een leugen werpt ze zich op als de grote beschermvrouwe van de oudere (wordt natuurlijk vervolgd).

Arnon Grunberg (voetnoot): rancuneleer onder intellectuelen

Arnon Grunberg staat bij mij niet in de boekenkast. Zo nu en dan las ik wel zijn ‘voetnoten’ in De Volkskrant, maar ik vond de inhoud meestal zo stuitend (zie hier en hier) dat ik ze nu oversla tenzij toevallig mijn oog erop valt. Zoals op dinsdag 21 februari. De krant had eerder interviews met hoogopgeleide PVV-stemmers afgedrukt. Die interviews gingen eigenlijk nauwelijks over de opvattingen van de geïnterviewde personen, maar meer over de problemen die ze ondervinden omdat het bekend was dat ze PVV-stemmers waren. De reden om PVV te stemmen waren de gebruikelijke: overlast van Marokkaanse jongeren, de radicale islam, terroristische aanslagen. Het is inmiddels een cliché aan het worden dat veel moslims een fundamentalistische opvatting hebben van hun geloof. Zij willen wel onze welvaart, maar ze willen niet de vrijheid en de tolerantie, die tot die welvaart hebben geleid. Zij vinden de Koran belangrijker dan de rechtsstaat en het lijdt geen twijfel dat ze, mochten ze ooit hier de meerderheid vormen, de democratische rechtsorde direct afschaffen. Dit is wat fundamentalistische moslims overal doen zodra ze in de meerderheid zijn (omdat Allah dat wil). Wat schrijft Grunberg over de angst van deze PVV-ers? Dit: “Het onvermogen om de eigen frustraties te accepteren komt ook onder hoogopgeleide burgers voor. Precies dit onvermogen maakt de rancuneleer aantrekkelijk (…)” 'Rancuneleer' is een term van Menno ter Braak die de populariteit van het fascisme verklaarde uit een soort jaloezie op mensen die het beter hebben dan jij. Zou Arnon Grunberg echt denken dat die hoogopgeleide PVV-stemmers jaloers zijn op overlast gevende Marokkanen, moslims die hun eigen maar Koptische arts vermoorden, zelfmoordterroristen, enz.? Inderdaad, ik hoop dat voorlopig mijn oog niet meer op een ‘voetnoot’ valt.

21 februari 2017

Donald Trump (president VS): Hoe hij een goed idee verkwanselde

Het enige goede idee dat president Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne naar voren bracht, heeft hij op een primitieve en onwettige manier proberen in te voeren. Het gaat natuurlijk om de ideologische test voor potentiële immigranten die hij in een toespraak had voorgesteld. Trump stelde voor geen moslims meer toe te laten in de VS die de cultuur van tolerantie en pluralisme van het Westen niet willen accepteren. Prima idee, dit is een voorstel voor selectieve immigratie en dat is uiteraard niets nieuws. De VS (maar ook Canada, helaas niet of nauwelijks de EU) had altijd al voorwaarden waaronder je het land mocht binnen komen. Je moest een baan hebben, een goede opleiding, of voldoende vermogen. Ras, geloof of geaardheid hoorden niet bij die selectiecriteria. Je kunt dus niet alle moslims weigeren en zeker niet alle moslims uit sommige landen (Irak, Syrië, enz) wel de toegang weigeren, maar alle moslims uit sommige andere landen (Saoedi-Arabië, Pakistan, bijv) zonder meer toelaten. Het gaat om sommige moslims uit alle moslimlanden. Het gaat om fundamentalisten en terroristen die we geen vrijkaart voor misdaad en/of onderdrukking in het Westen willen geven. Dat kunnen er even goed wel heel veel zijn, maar je zult ze er uit moeten zeven. Zo’n ideologische zeeftest moet te bedenken zijn, dachten wij zo, maar helaas wilde Trump daar kennelijk geen moeite voor doen. Hij gebruikte liever een botte bijl die op willekeurige wijze, in plaats van op een selectieve wijze, mensen de toegang tot de VS verbood. Voer voor juristen, zeker in de VS, waar de juristendichtheid waarschijnlijk het hoogste van de wereld is. Rechters staken een stokje voor deze ‘executive order’ van de president. Helaas, zo werd een goed idee verkwanseld. Politiek correct Europa was zeer in haar/zijn nopjes.

13 februari 2017

Nico Schrijver (hoogleraar): waarom leest hij in het verdrag van Geneve iets dat er niet staat II?

Wij vinden het internationale recht, zoals dat via de VN wordt beoefend, failliet, maar Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, meent toch dat Trump met zijn inreisverbod voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië “overduidelijk” internationale-rechtsregels overtreedt. Zijn inreisverbod “gaat geheel in tegen de geest van het vluchtelingenverdrag.” Dat verdrag is het verdrag van Geneve uit 1954 dat handelt over vluchtelingen. Vluchtelingen zijn volgens dit verdrag mensen die “op grond van gefundeerde angst voor vervolging wegens ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging” hun land zijn ontvlucht. De Syrische vluchtelingen zijn hun land ontvlucht omdat ze gevaar lopen door oorlog, niet door vervolging. Mensen die vervolgd werden in hun eigen land konden vrij vaak een goed heenkomen vinden in Nederland. Portugese Joden of Engelse Pilgrims zijn daar voorbeelden van. In de huidige tijd denken we aan iemand als Afshin Ellian die door zijn overtuiging zijn leven niet zeker was en in Nederland politiek asiel kreeg. Dit is de categorie mensen waar het verdrag van Geneve op doelt. Oorlogsvluchtelingen is een hele andere categorie. Op heel veel plaatsen in de wereld is er oorlog. Als wij alle mensen die er door getroffen worden, in de EU op zouden moeten nemen, gaan we dat niet schaffen, ondanks Frau Merkel’s bewering van het tegendeel. Bovendien, omdat deze oorlogsvluchtelingen vaak komen uit gebieden waar het moslimfundamentalisme hoogtij viert, gaan wij dan mensen toelaten die juist niet iedereen van willekeurig welk “ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging” wensen te accepteren. Door iedereen uit oorlogsgebieden in de EU toe te laten, wordt de tolerantie voor mensen met een andere geaardheid, ras, etc. allengs minder. Wij schieten dan in onze eigen voeten.

04 februari 2017

Jan Jaap de Ruiter (arabist ter stede): “Veel moslims functioneren goed”

Jan Jaap de Ruiter was aanwezig bij het veel besproken debat in Amsterdam over moslims en de islam. Hier, vanaf ongeveer 1:30 in dat debat haalt een mevrouw het bekende onderzoek van Ruud Koopmans aan. Dat onderzoek laat zien dat de meeste moslims in West Europa de Koran belangrijker vinden dan de rechtsstaat. Even later krijgt Jan Jaap de Ruiter het woord en hij zegt, alsof hij de mevrouw niet gehoord heeft, zoiets als dat er “20 miljoen moslims in West Europa wonen, waarvan er “heel veel uitstekend functioneren in een democratie.” Wat bedoelde hij daarmee? Bedoelde hij daarmee dat ondanks het fundamentalisme onder een meerderheid van de moslims wij daar helemaal geen last van hebben? Dat is misschien voor velen onder ‘ons’ waar, maar de moslims zelf (althans de gematigden onder hen) hebben er wel last van. Kijk bijvoorbeeld eens naar de ervaringen van Deeyah Khan, in 1977 in Oslo geboren uit Pakistaanse ouders. Zij werd vanaf jonge leeftijd door haar vader gestimuleerd aan muziek te doen en werd daar succesvol in. Het kwam haar op doodsbedreigingen van haar geloofsgenoten uit Noorwegen te staan, want een vrouw met islamitische achtergrond mag dan in Noorwegen geboren zijn, dat wil niet zeggen dat de fundamentalistische moslims in Noorwegen haar zullen toestaan van de rechten gebruik te maken die iedere Noorse vrouw zou moeten hebben. Die bedreigingen werden zo erg dat ze besloot te emigreren naar het VK, waar, zoals bekend, ook een groot contingent aan fundamentalistische moslims aanwezig is, die met een vrijgevochten moslima wel raad weten. Uiteindelijk emigreerde ze naar de VS. Zou ze het erg vinden dat Donald Trump een immigratiestop vanuit een aantal moslimlanden heeft ingesteld? Jan Jaap vast wel, maar hij heeft dan ook helemaal geen last van fundamentalisitische moslims.

03 februari 2017

Nico Schrijver (hoogleraar): waarom leest hij in het verdrag van Geneve iets dat er niet staat?

Je moet wel heel naïef zijn om nog enig vertrouwen in het internationale recht te hebben. Neem de voortwoekerende burgeroorlog in Syrië, waar de VN niet kon ingrijpen door een veto van Rusland en China. Toen de VS onder Obama overwoog op eigen gelegenheid in te grijpen, verwees Poetin cynisch naar het internationaal recht dat immers het monopolie van geweld in internationale conflictsituatie aan de VN heeft toegewezen. Dat weerhield Rusland er uiteraard niet van om later alsnog zelf wel in te grijpen in het Syrische conflict. De ridderlijke verdedigers van het internationale recht bleven muisstil. Wereldleiders misbruiken al decennia het internationale recht via hun opportunistische machtspolitiek in de VN. Het internationale recht, zoals dat via de VN wordt beoefend, is failliet. Maar kijk, The Donald vaardigt een decreet uit met een inreisverbod voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië en opeens worden de beoefenaren van het internationale recht in Nederland wakker. Zo schreef mijn krant (alleen voor abonnees): “Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, kent 'geen vergelijkbare, recente precedenten' en vindt de strijdigheid met het internationaal recht overduidelijk: 'Het gaat geheel in tegen de geest van het vluchtelingenverdrag'.” Ik ben natuurlijk maar een amateur in het internationaal recht en beroep me op geschriften voor dummies om iets te weten te komen over het verdrag van Geneve dat handelt over vluchtelingen. Hier staat bijvoorbeeld dat artikel 1 van dat verdrag een vluchteling definieert als een persoon die “op grond van gefundeerde angst voor vervolging wegens ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging buiten zijn natiestaat verblijft.” Dit lijkt mij een treffende definitie, maar oorlogsvluchtelingen uit Syrië, zoals die de afgelopen jaren met miljoenen hun land zijn ontvlucht, voldoen niet aan die definitie (wordt misschien wel vervolgd).

30 januari 2017

Jan Jaap de Ruiter (arabist ter stede): volksheld voorkomt deportatie moslims?

Als de meerderheid van de moslims in West Europa denkt dat er slechts één mogelijke interpretatie is van de Koran en dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten, wat betekent dat dan voor de democratie in West Europa? Voorlopig niets, want zij vormen de minderheid. Maar mochten deze moslims ooit de meerderheid krijgen dan is het gedaan met het democratische systeem van checks and balances dat we in de Westerse wereld kennen. In een democratie organiseer je tegenspraak tussen instituties (wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht) om iedereen scherp te houden en, vooral, om er voor te zorgen dat er niet één groep is die alles voor het zeggen heeft. Als je denkt dat je de waarheid in pacht hebt, zoals de fundamentalistische moslims, is tegenspraak juist zondig. Er is immers maar één waarheid en daar heeft iedereen zich naar te voegen. Het is dan ook geen wonder dat als bij democratische verkiezingen een fundamentalistische moslimpartij de absolute meerderheid krijgt, de eerste daad van die partij is de democratie af te schaffen (zie Egypte, Algerije, en andere landen; Iran is een interessante uitzondering). Over dit soort zaken ging de veel besproken discussie in Amsterdam, waar Bernadette de Wit voorstelde beroepsmoslims te deporteren. Bij die discussie was ook aanwezig Jan Jaap de Ruijter, arabist hier ter stede. Hij werd door zijn aanwezigheid zelfs even een dappere nationale volksheld omdat hij, volgens de kranten, de enige was die zich verbijsterd toonde over het voorstel tot uitzetting. Mijn felicitaties, uiteraard, hoewel, wat is precies de prestatie als je je druk maakt om een voorstel dat totaal geen kans maakt? Wij gaan heus geen moslims uitzetten, zolang wij moslims als asielzoekers toelaten die atheïsten, christenen en homoseksuelen bedreigen (zie hier en hier). 

29 januari 2017

Bernadette de Wit: “Deporteer beroepsmoslims”

We hebben al diverse malen gesproken over de bevindingen van hoogleraar sociologie Ruud Koopmans (zie hier). Van de moslims in West Europa denkt de overgrote meerderheid dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten die in West Europa gelden. De meeste moslims in West Europa (en dus Nederland) wensen de liberale normen en waarden van dit land niet over te nemen. Dit suggereert dat zodra de meerderheid van de Nederlanders de fundamentalistische islam aanhangt, de ‘wetten’ van de Koran leidend worden. Nederland wordt als Saoedie-Arabië, waar vrouwen niet aan het openbare leven mogen deelnemen, laat staan dat ze een café in zouden mogen. Zo ver is het nog lang niet. Er zijn maar honderdvijftig vrouwen in een nikab in Nederland, zoals Nasdrin Dchar onlangs smalend opmerkte. Waar maken we ons bang over? Welnu, wij maken ons bang dat die honderdvijftig vrouwen het begin is van een zich hardnekkig uitbreidende vlek waarbij langzaam maar zeker onze seculiere rechtsstaat wordt afgebroken, waarbij wij onze liberale levenshouding en tolerantie op moeten geven. In Frankrijk is het al zover dat in de ‘banlieues’ vrouwen geweigerd worden in sommige café’s. In Nederland hebben we ook no-go areas waar je als vrouw, homo of herkenbare Jood beter niet kunt zijn. Wat doen ‘we’ daar tegen? Bernadette de Wit had daar een simpele mening over. Begin met de beroepsmoslims uit te zetten, zegt zij, dan gaan de andere moslims hun geloof thuis belijden en is het probleem opgelost. Die ‘oplossing’ leidde tot een “storm in een glas water” waarmee zelfs onze vice-premier Asscher en de Amsterdamse gemeenteraad zich bemoeiden. Hadden zij een oplossing? Welnee, ze zagen niet eens het probleem, zie hier.

28 januari 2017

Nasdrin Dchar (NL/Mar): Marokkanen wilden integreren (maar nu niet meer) II

Nasdrin Dchar gaf onlangs een interview aan mijn krant en het was ontroerend, omdat je zijn onderhuidse angst voelde dat zijn kinderen door de autochtone Nederlanders zullen worden uitgespuugd. De meerderheid van de Marokkaanse Nederlanders wilden zich aan de Nederlandse samenleving aanpassen, zegt hij, maar voor de derde generatie Marokkaanse Nederlanders is dat niet langer het geval, “omdat ze hier niet mogen zijn. Omdat alles wat ze lezen, zien, horen, tégen hen is. (…) Alles wat normaal is, alles wat positief is, is niet interessant. We richten ons liever op groepjes die het verpesten voor de grote groep. En het enge van deze tijd is dat het lijkt alsof die kleine groepjes, die minderheid, de regel zijn geworden.” Het ontroerende is ook dat je zou willen dat Nasdrin Dchar gelijk heeft, dat de meeste Marokkanen zich inderdaad willen aanpassen, dat ze ‘onze’ rechtsstaat, onze liberale levenshouding en tolerantie willen overnemen en homoseksuelen, atheïsten en vrouwen op dezelfde manier willen accepteren als ‘wij’ dat doen. Je zou inderdaad willen dat de meeste Marokkaanse Nederlanders begrijpen dat als zij, als moslim, de profeet niet mogen afbeelden, dat niet geldt voor mensen die niet geloven. Je zou willen dat Marokkanen begrijpen dat atheïsten niet vermoord mogen worden, ook als de Koran (en het Oude Testament) dat wel aanbeveelt. Je zou dat willen, maar het is niet zo. Ik haal nog maar even de bevindingen van hoogleraar sociologie Ruud Koopmans (zie hier) naar boven. Van de moslims in West Europa denkt 75% dat er slechts één mogelijke interpretatie is van de Koran en 65% denkt dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten die in West Europa gelden. Ik zie bij de meerderheid van de Marokkanen geen enkele wens tot integratie in de Westerse samenleving.

26 januari 2017

Nasdrin Dchar (NL/Mar): Marokkanen willen integreren, I

Onze Marokkaanse landgenoten hebben het niet gemakkelijk, vooral niet als ze alleen nog maar door hun naam van een ‘autochtone’ Nederlander te onderscheiden zijn. Dit is bij Nashdrin Dchar het geval. Afgelopen week stond er een ontroerend interview met hem in mijn krant. Laten we maar een interessante quote van hem overnemen: “De eerste generatie Marokkaanse mannen (…) zien ook dat het híér allemaal moet gebeuren, dat hun kinderen de normen en waarden van dit land overnemen.” Hij zegt dat de Marokkaanse Nederlanders die zich aan de Nederlandse samenleving aanpassen de regel zijn, maar:  “De schoonvader van een vriend van me is opeens bang dat Nederland over vijf jaar is geïslamiseerd. (…) Hoe is het mogelijk? Dan ben je volledig geïndoctrineerd door de media. (…) Er wordt gefocust op die honderdvijftig vrouwen in een nikab in Nederland. Honderdvijftig, come on! De angst wordt gevoed en gevoed.” Over Wilders die, zoals bekend, minder, minder Marokkanen wil, zegt hij: “Ik wil zo graag tegen mensen die overwegen op Wilders te stemmen, zeggen: denk alsjeblieft nog een keer goed na. Een stem op hem, voelt als een aanval op mij. Waar hij voor staat, is een wereld zonder mij. Zijn manier van politiek bedrijven, drijft mensen uit elkaar. Erger, door hem gaat de ene groep de andere haten.” Over zijn kinderen: “Ik hoop dat mijn kinderen in een land opgroeien waar ze mogen zijn wie ze zijn. (…). Ik ben altijd geëngageerd geweest, maar door het vaderschap is dat enorm versterkt. Dingen beginnen nu echt pijn te doen.” Inderdaad, stel dat hier een Duitse Joodse man in de jaren dertig aan het woord was, dan krijg je tranen in de ogen, want dan zou je weten dat die kinderen zelfs niet mochten zijn (wordt vervolgd).

20 januari 2017

Martin van Rijn (VWS): we gaan hem missen

Het moet wel heel raar lopen, wil Martin van Rijn, de staatssecretaris van volksgezondheid, in die functie terug komen. Op de eerste plaats moet de PvdA dan uit zijn as herrijzen de komende Kamerverkiezingen (maart 2017). Op de tweede plaats moet het niet uitlekken dat de staatssecretaris een beetje dom’ is. Hij was verantwoordelijk voor de decentralisatie van een deel van de zorg naar de gemeenten. Dat was, zoals wij eerder schreven een afschuifoperatie waarbij het Rijk de financiële problemen van de zorg naar de gemeenten verschoof, maar nog wel aan allerlei touwtjes bleef trekken. De wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), die door gemeenten wordt uitgevoerd zegt dat mensen die menen dat ze niet zelfredzaam genoeg zijn en daarom hulp vragen eerst een beroep moeten doen op hun eigen familie of hun netwerk alvorens de gemeente zorg moet bieden. Dit is de participatiesamenleving waar het kabinet Rutte/Samsom zo de mond vol van had. Gemeenten die dit letterlijk nemen worden echter door de rechter terug gefloten. Het is op zichzelf curieus dat de rechter de wet heel anders uitlegt dan de bedoeling is, maar het is misschien nog curieuzer dat Van Rijn dat zelf ook doet. De krant meldde immers ook dat gemeenten van Van Rijn niet mogen voorschrijven dat hulpbehoevende inwoners met een bovenminimaal inkomen zelf hun huishoudelijke hulp moeten regelen. Er is dus helemaal geen sprake van decentralisatie, want de bemoeizucht van Martin van Rijn bemoeilijkt de ‘ontzorging’ waar de gemeenten volgens die zelfde Van Rijn voor moeten zorgen. Ja, Martin van Rijn is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het zou voor dit blog een groot verlies zijn als hij niet terugkeert als bewindsman. Geen mens is onmisbaar, maar dat geldt niet voor Martin van Rijn: we zullen hem gaan missen.

15 januari 2017

Eva Jinek: graaier Boudewijn Poelmann is een gulle gever

Als voorzitters van goede-doelenorganisaties meer blijken te verdienen dan ministers, ontstaat er verontwaardiging. Waarom zouden wij geld gaan geven aan een goed doel als een groot deel van onze donaties in de zakken van bestuurders verdwijnt? Inderdaad, wij gaan dus niets geven aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Oranje Fonds, KNGF Geleidehonden en KWF Kankerbestrijding. Wat mij betreft, pek en veren voor deze twee dames en twee heren. Maar wat zij verdienen en (nog gaan verdienen) is vrijwel niets vergeleken met wat Boudewijn Poelmann inmiddels verdiend heeft aan de Postcodeloterij. Er wordt een bedrag van 40 miljoen genoemd. Adriana Esmeijer gaat dat nooit bij elkaar verdienen met haar Prins Bernhard Cultuurfonds. Dus, als er iemand van pek en veren voorzien dient te worden, is het wel Poelmann. Wij noemden hem eerder de Dirk Scheringa van het loterijwezen. Dirk Scheringa leidde arme mensen om de tuin met zijn verzekeringsproducten; Boudewijn Poelmann dwingt mensen die bang zijn dat er miljoenen aan hun neus voorbij gaan, de loten van zijn postcodeloterij te kopen. Boudewijn Poelmann chanteert mensen, want als je niet meedoet aan zijn loterij kan aan het eind van het jaar bij de trekking blijken dat je een grote verliezer bent, namelijk als jouw postcode wordt getrokken. Er is geen enkele loterij in de wereld waar je te weten komt dat je een verliezer bent als je geen lot bij die loterij hebt gekocht. Behalve dus bij de postcodeloterij, maar heel veel mensen in Nederland schijnen dat normaal te vinden. Het is zelfs erger. Via columnist Peter de Waard kwam ik er namelijk achter dat Poelmann door Eva Jinek gekroond is tot koning van de filantropie. Graaien, chanteren en gedwongen winkelnering, het blijkt als weldoenerij uitgelegd te kunnen worden.

12 januari 2017

Marie-José Thunnissen (NVAB): mosterd over de AOW-leeftijd

Toen begin 2009 plotseling de politieke steun voor een verhoging van de AOW-leeftijd begon toe te nemen, verzette ik me daar heel alleen of met diverse anderen tegen. Een van de tegenargumenten was dat een verhoging van de AOW-leeftijd vooral nadelig zou zijn voor mensen met een laag inkomen. Behalve dat zij een laag inkomen hebben, zijn zij minder gezond en kunnen daardoor niet zonder problemen langer doorwerken. Bovendien leven deze mensen korter en als ze dan langer moeten doorwerken, profiteren ze, vergeleken met mensen die het beter hebben, nog minder van de AOW. Allemaal heel erg voor de hand liggende argumenten, maar het mocht niet baten: te veel economen en te veel politici waren voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Inmiddels staat de AOW-leeftijd voor dit jaar op 65 jaar plus 9 maanden en zullen, volgens de huidige wet, in 2060 mensen pas als ze 71 jaar en 6 maanden zijn voor het eerst van hun leven een AOW-uitkering krijgen. Wat dit betekent voor de mensen met lage inkomens en slechte gezondheid is niet zo moeilijk te raden. “Het leidt tot voortijdige uitval, niet alleen bij traditioneel als zwaar bekendstaande functies (…). We zien dat werknemers in de zorg en in het onderwijs nu soms al de 65 niet halen.” Juist, dat zeiden wij in 2009 (zie boven). Maar nee, dit was geen zelfcitatie; dit heeft Marie-José Thunnissen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde deze maand, januari 2017, gezegd en zij heeft er de krant mee gehaald. Zij vertegenwoordigt de bedrijfsartsen in Nederland. Mooi dat wij na 8 jaar gelijk krijgen. Jammer alleen dat deze noodkreet over de verhoging van de AOW-leeftijd 8 jaar te laat komt. Daarmee heeft deze klacht van de bedrijfsartsen nu wel erg een mosterd-na-de-maaltijd karakter.