23 september 2017

Sophie in ’t Veld (D66): “De EU is allang een transferunie”

Deze week een interview in de krant met Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Over de EU. Interessante statements, zoals deze: “Er was helemaal geen eurocrisis. De munt is al die tijd stabiel gebleven. (…) De kracht van een munt zit in het bestuur. Kijk naar de dollar. Tussen de Amerikaanse staten bestaan enorme verschillen en de federale overheid en de centrale bank plegen enorme transfers van de rijke naar de arme staten om de economie op de been te helpen.” Helaas voor mevrouw In ’t Veld zitten er diverse denkfouten in deze quote. Ten eerste was/is de eurocrisis niet zo zeer een extern probleem, zoals zij suggereert, maar een intern probleem. De waarde van de euro is feitelijk te hoog voor de zwakkere Zuid Europese landen en te laag voor de sterkere Noord Europese landen. Ten tweede worden in de VS grote verschillen tussen staten niet opgevangen door transfers van de federale overheid, maar door mobiliteit van de Amerikaanse burgers. In Europa is de mobiliteit van Zuid naar Noord te laag, waardoor economische verschillen tussen lidstaten niet automatisch worden gecompenseerd. Dan kun je die verschillen alleen maar compenseren door transfers te geven: transfers van de rijke naar de arme landen. Zijn die transfers er al, zoals In ’t Veld zegt? Ja, maar die worden alleen gegeven na moeizame onderhandelingen. In een echte transferunie zouden die (bijna) automatisch worden gegeven. Die transfers zijn bovendien ook geen ‘overdrachten om niet’, zoals eigenlijk zou moeten, maar ‘leningen’. Er is de suggestie dat een land als Griekenland die leningen ooit terug zal betalen. We weten allemaal dat dit niet waar is. Die leningen zijn overdrachten, die we eigenlijk niet willen. De EU is dus geen transferunie.

19 september 2017

Martin van Rijn (VWS): De perfecte politieke crimineel

Afgelopen voorjaar sprak een journalist mij aan op mijn stukjes over de met pgb’s gefinancierde huizen voor demente bejaarden, de zogenaamde Herbergiers. Mijn voornaamste bezwaar was dat door de financiering met pgb’s de parlementaire besluitvorming wordt doorkruist (zie hier, of anders hier). De journalist vond dat een raar argument, want het parlement had daar volgens hem al weinig over te zeggen. Ik kon me dat niet voorstellen. Een van de meest wezenlijke bevoegdheden van ons nationale parlement is om over de omvang van budgetten voor collectieve voorzieningen te besluiten. Tot mijn schande moet ik nu toegeven dat de journalist gelijk had. Ik wist niet dat het zogenaamde Zorginstituut los van het parlement kwaliteitsnormen voor de zorgsector kan opleggen. Die normen kunnen grote budgettaire consequenties hebben. Dat laatste bleek vanochtend uit een briljant stuk in mijn krant. Onze geliefde staatssecretaris van volksgezondheid, Martin van Rijn (ook demissionair niet weg te slaan uit de media), had namelijk besloten om het Zorginstituut een ‘kwaliteitskader’ voor de ouderenzorg op te laten stellen. Het resultaat vinden we hier (lees met name paragraaf 6.3). Volgens deskundigen zou dat kader op korte termijn 2 tot 3 miljard euro extra gaan kosten. Wat het op langere termijn (zeg 40 jaar) zou kunnen kosten, durft kennelijk niemand te zeggen. Zullen we het op 8 tot 12 miljard euro extra houden? Martin van Rijn heeft dus, zonder dat de Kamer dat door had, een flinke rekening bij de huidige en toekomstige belastingbetaler neergelegd. Dat is wat de krant een perfecte politieke misdaad noemt: zonder het de Kamer te zeggen de Kamer beroven van zijn parlementaire bevoegdheden. Is het boerenslimheid of een juridische blunder van de staatssecretaris? Laten we het houden op het afschuiven van verantwoordelijkheid. Daar is hij als bewindsman goed in geweest.

15 september 2017

Beatrice de Graaf (terrorexpert??): vervang haar door Janny Groen

Janny Groen
Hoogleraar en Dè Nationale Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf mocht de afgelopen jaren in diverse Verrekijkprogramma’s uitleggen hoe uitmuntend het Nederlandse dé-radicaliseringsbeleid was. Ze zei dat bij voorkeur met de desbetreffende autoriteiten erbij, de burgemeester van Amsterdam, bijvoorbeeld. Het is altijd risicovol autoriteiten stroop rond de mond te smeren, vooral als je uitspraken niet op eigen onderzoek zijn gebaseerd. Dat leek me bij de professor sterk het geval. De boekenwijsheid zit wel goed bij De Graaf. Ze kent de literatuur over de geschiedenis van het terrorisme en mag daar als ‘deskundige’ uitgebreid over vertellen op de Verrekijk. Het zij haar gegund, maar over het huidige anti-terrorismebeleid lijkt haar kennis echter vooral op horen zeggen te zijn gebaseerd. Janny Groen, journalist van De Volkskrant, gaat wel de straat op en de ambtelijke burelen in. Zij is al geruime tijd bezig de ambtelijke aanpak van de (dé)radicalisering te ontrafelen. In Amsterdam blijft er weinig positiefs over van die aanpak. Onlangs liet ze zien hoe de afdeling radicalisering ten onder ging aan nepotisme. Deze week werden we getrakteerd op een verhaal over een veroordeelde jihadist die later als zogenaamde spijtoptant in het welzijnswerk moslimjongeren zou moeten behoeden voor radicalisering. Er is nu het vermoeden dat hij het omgekeerde deed, want sommige jongeren onder zijn hoede probeerden naar Syrië af te reizen. Ik kan het helaas niet nalaten Beatrice De Graaf nog eens te citeren uit een programma op de Verrekijk: “Burgemeesters van de grote gemeenten hebben stelselmatig aan ‘community policing’ gedaan. Dat wil zeggen, er zijn op wijkniveau kennisknooppunten opgebouwd (…) we weten waar de salafisten zitten (…) we gaan naar de haarvaten van de samenleving.” Dankzij Janny Groen weten we dat die haarvaten behoorlijk verstopt zitten. Kan Janny Groen niet de nationale terroristenexpert worden?

13 september 2017

Martin van Rijn (VWS): “fraudeer door in de zorg, nu het nog kan”

We waren nog wel bang dat we hem zouden gaan missen, maar Martin van Rijn is gewoon niet weg te slaan van het front. Nu heeft hij bij de beantwoording van vragen van Kamerlid Marijnissen alweer laten blijken dat ‘graaien in de zorg’ hem bepaald geen doorn in het oog is. Er zijn directeuren van meestal kleine zorginstellingen die van hun omzet, gefinancierd met belastinggeld, meer dan 5 ton per jaar naar hun eigen rekening overschrijven. Dit is dan meestal in de vorm van een winstuitkering, want het salaris van een zorgbestuurder is door de wetgever aan een maximum gebonden, maar de winstuitkering niet. Is dat laatste niet een beetje vreemd, mijnheer de staatssecretaris? “Nee hoor,” zegt de staatssecretaris van volksgezondheid, “Instellingen hebben een positief bedrijfsresultaat nodig met het oog op de continuïteit van hun dienstverlening en investeringen in bijvoorbeeld een betere kwaliteit van zorg.” Maar die winsten steken de bestuurders in eigen zak, hoe kan dat dan tot een betere kwaliteit van de zorg leiden? Ook daarop heeft de bewindsman een antwoord: “Daarnaast heeft de interne toezichthouder van de zorgaanbieder een belangrijke rol. Deze moet beoordelen of het uitkeren van dividend in het belang is van de continuïteit van de aanbieder en de zorgverlening aan patiënten/cliënten.” Kortom, als zorggeld verdwijnt in de zakken van de zorgbestuurders, dan moet u niet bij de staatssecretaris van volksgezondheid wezen. In feite zegt hij dat malafide zorgbestuurders nog wel een beetje mogen blijven frauderen, zolang hij, Martin van Rijn in functie is. Het is voor dit blog een groot verlies dat hij niet terugkeert als bewindsman, maar dat is het zeker ook voor die vele zorgbestuurders in het land die hun zakken aan het vullen zijn met zorggeld.

12 september 2017

Peter Janssen (dopingarts, 75 jaar): hypocriet en immoreel

Peter Janssen diende als arts doping toe aan wielrenners, zegt hij in de Volkskrant. Hij noemt, onder andere, Leontien van Moorsel als een klant van hem. Van Moorsel is nog actief in de wielrenwereld, Peter Janssen niet. Hij zit, bejaard en wel, veilig ver weg met zijn Thaise vrouw in Thailand. Het schaadt hem niet als hij bekent doping te hebben toegediend. Hij zal niet opgepakt worden door de Thaise politie, hij hoeft zich voor niemand te verantwoorden. Hij kan zelfs zeggen wat hij wil, hij kan de reputatie van anderen besmeuren zelfs als hij geen enkel bewijs kan leveren voor zijn beweringen. Een kleine dertig jaar geleden, toen dokter Janssen volop bezig was doping toe te dienen en hij, mogen we aannemen, flink verdiende aan zijn dopingpraktijken zou openbaarheid hem wel geschaad hebben. Uiteraard, maar toen hield hij zijn mond dicht, terwijl de wielersport er toen mee gediend zou zijn als dopingpraktijken naar buiten waren gekomen. Het is dus nogal hypocriet en immoreel om daar nu mee te komen: de renners van toen kunnen zich op geen enkele manier verdedigen. Er is immers, mogen we aannemen, geen bewijsmateriaal meer aanwezig waarmee schuld of onschuld aangetoond kan worden. Zodra echter een renner in verband wordt gebracht met doping, bewijs of niet, vindt men hem/haar schuldig, want de controles waren (en zijn) niet waterdicht. Dit is ook wat ‘expert’ Thijs Zonneveld meent. Hij schrijft: “Dat verschillende betrokkenen zijn beschuldigingen ontkennen is bijna traditie: het gebeurt bij vrijwel alle dopingverhalen. Maar de auteurs van het artikel zijn niet over één nacht ijs gegaan: het verhaal van Janssen wordt op verschillende punten bevestigd door andere bronnen.” Dan leest Zonneveld meer dan ik: de ‘bronnen’ bevestigen de verhalen van Janssen alleen maar op onschuldige onderdelen.

09 september 2017

Cathy O’Neil: “Houdt meer VVD-ers aan” (slot)

Het gebruik van big data leidt tot het bevestigen van vooroordelen over de misdadigheid van ‘risicogroepen’, schrijft Cathy O’Neil, of erger, tot het opvoeren van de misdaadkansen van deze groepen. Het gaat in de VS om arme Afro-Amerikanen of latino’s, in Nederland zou het gaan om allochtone minderheden uit de mindere buurten in de grote steden. Big data verworden zo tot self-fulfilling prophesies. De misdaadcijfers van groepen waar de politie niet op focust, worden echter relatief lager. Neem de VVD-ers. Hoe veel van hen hebben frauduleus gedrag door de vingers gezien, dan wel zich er zelf aan schuldig gemaakt? We noemen slechts: Hooijmaiers, Van Rey, Hermans en Keizer, Zalm en de meest recente VVD-vis aan de haak Robin Linschoten. De politie valt echter zelden ledenvergaderingen van de VVD binnen om verdachte VVD-ers staande te houden. Als dat wel zou gebeuren, zou dat frauduleus gedrag misschien eerder en beter boven water komen (= misdadigheidskans onder VVD-ers stijgt). Ook VVD-ers zullen zich wellicht verzetten tegen een aanhouding en gearresteerd worden (= misdadigheidskans onder VVD-ers stijgt). Maar VVD-ers worden niet willekeurig aangehouden en dus zullen hun misdaadkansen in de big-data statistieken niet toenemen, zoals bij de gebruikelijke risicogroepen. Maar stel nu eens, zegt O’Neil, dat de politie een zero-tolerance beleid zou willen voeren tegen financiële wanpraktijken. Zou de politie dan undercover gaan in de gelegenheden waar de VVD-ers (O’Neill heeft het over topbankiers) elkaar ontmoeten om zo deze praktijken op het spoor te komen? Nee dus. Dus komen die wanpraktijken ook niet op de data files en zijn en blijven de meeste VVD-ers onkwetsbaar. Misdaadregistratie richt zich op dat wat gemeten kan worden. Misdaad door de armen kan meestal eenvoudig gemeten worden, maar misdaad door rijke VVD-ers niet. Big data maakt die onrechtvaardigheid van de misdaadbestrijding gebaseerd op waarneembaarheid alleen maar groter.

07 september 2017

Rint Sybesma (hooggeleerde Leidse bakker): “eet hamburgers en geen fruit” (grapje)

Stel, je bent een hooggeleerde bakker, maar je adverteert met de boodschap dat hamburgers beter zijn dan fruit. Sterker nog, fruit kun je beter niet eten. Waarom zou een bakker dat doen? Wel, misschien omdat als men hamburgers eet, er ook behoefte aan broodjes zal zijn waar de hamburger op moet. Vreemd, maar het zou kunnen, maar eigenlijk is het ook heel anders, want het is een ironisch grapje, haha, van de hooggeleerde bakker. Hij bedoelde juist te zeggen dat we alleen nog maar fruit moeten eten en de hamburgers moeten laten staan. OK, en dat brood dan, voor wie bakt de hooggeleerde bakker eigenlijk dat brood? Stel, de hooggeleerde bakker bakt zulke lekkere broodjes, dat zelfs bakkers van heinde en verre, bijvoorbeeld topbakkers uit het Verre Oosten, komen aanzetten om die broodjes te kopen met het doel er de hamburgers mee te beleggen die ze (toevallig) ook hebben meegesjouwd. Gaat onze hooggeleerde bakker uit Leiden deze broodjes dan niet verkopen aan zijn klanten uit het Verre Oosten, omdat hij hamburgers boycot? Wat moet zijn werkgever daar dan niet van vinden die hem toch als bakker voor klanten uit het Verre Oosten heeft aangesteld? Zijn de broodjes dan alleen bestemd voor de klanten die er fruit (van bakker’s eigen bodem) op doen? Enfin, het bovenstaande is natuurlijk ook ironisch bedoeld, hahaha, mijn echte mening is hier, hier en hier. Prof. Sybesma doceert Chinese taalkunde, maar hij wil alleen in het Nederlands doceren! Kennelijk wil hij, deskundige in de Chinese taalkunde, niet in het Engels of het Chinees doceren. Stel je voor dat er Chinese studenten naar zijn colleges komen. Dan komen ze lekker niets te weten te over de Chinese taalkunde die Sybesma doceert. Misschien maar beter voor Sybesma.

06 september 2017

Theo Hiddema (FvD): rassenvermenging of integratie?

Bestaan er mensenrassen? Bekijk eens de Joods-religieuze definitie van een Jood. Volgens die definitie is een Jood hij of zij die een Joodse moeder heeft. Dit leidt tot een oneindige regressie: want om vast te stellen of de moeder een Jodin is, moet je naar haar moeder kijken. Voor je het weet ben je aanbeland bij de eerste vrouwelijke homo sapiens (Oost Afrika) 150.000 jaar geleden, duidelijk geen Jodin. De rassenwetten van de nazi’s maakten het nog bonter, omdat daar ook de grootouders van belang waren bij de definitie van het Joodse ras. Conclusie: er kan geen ras zijn. Toch was de site Joop verontwaardigd over FvD-kopstuk Hiddema die gezegd heeft: “Als al die Marokkanen zich nou eens gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes is er verder niks aan de hand. Dat is een natuurlijk proces en dat noem ik vermenging.” Joop noemt dit een bewijs van de “extreem racistische ideeën over rassenvermenging” van Hiddema. Joop begrijpt kennelijk niet dat een Marokkaan, of hij nu geboren is in Nederland, Spanje of Marokko, geen ras is (zie boven) al was het maar omdat geboorteplaats niet bepalend voor ras kan zijn. Anders zou een zwangere vrouw, door vlak voor ze is uitgeteld naar de gewenste bestemming te reizen, het ras van haar kind kunnen bepalen. Bovendien, Hiddema had het niet over rassenvermenging. Als iedereen het met iedereen ‘doet’, lijkt, na verloop van tijd, iedereen op iedereen en is er geen integratieprobleem meer. Simpel. Probleem: moslimmannen mogen wel met Joden en christenen trouwen, maar moslimvrouwen mogen van de Koran alleen maar met moslimmannen trouwen (zie hier). Het was mij liever geweest als de Profeet andersom had besloten. Nu moeten, zoals Hiddema al suggereerde, de Marokkaanse mannen voor de integratie in Nederland zorgen. Ik zie dat niet gebeuren.

03 september 2017

Jimmy F. (student bij Avans): anti-anti-anti-anti-terrorisme

Gaat het wel goed met het bestrijden van het terrorisme in Nederland? Eerst blijkt dat in Amsterdam, onder de neus van burgemeester Van der Laan, de afdeling radicalisering onder leiding van Saadia A-T bol staat van corruptie en nepotisme. Vervolgens wordt Jimmy F. (volledige naam bij de redactie bekend) als terrorist opgepakt, omdat hij met een aanslag dreigde op een popconcert in de graansilo in Rotterdam. Maar misschien was dat niet zo, hij deed alleen maar alsof, om een terrorist met wie hij op de donkere krochten van het net aan het chatten was, om de tuin te leiden. De Spaanse politie ving deze chat op en seinde deze door naar de Nederlandse politie. De Nederlandse politie zag hem niet voor een anti-terrorist aan, maar voor een anti-anti-terrorist. Nu circuleren er verhalen in de media dat hij toch echt op zoek was naar terroristen op het net om vervolgens hun namen door te kunnen spelen naar de inlichtingendienst, de AIVD. Hij was dus eigenlijk een anti-anti-anti-terrorist, maar of hij ooit voor de AIVD terroristen ontmaskerd heeft, wilde de AIVD niet bevestigen, zie daarvoor dit stuk in De Volkskrant (alleen voor abonnees). Hoe wist Jimmy F. dat de personen waarmee hij chatte terroristen waren? Zij konden natuurlijk ook amateur-terroristenjagers zijn, of zelfs beroepsterroristenjagers, die juist hem, Jimmy F., om de tuin wilde leiden door fake-plannen van aanslagen te ontvouwen. Door daar in mee te gaan bleek juist Jimmy F. verdacht. Hij is nog niet dood geschoten, zoals Henri Osewoudt die zich zelf ook als een verzetsheld zag, maar na de oorlog als collaborateur werd beschouwd. Jimmy F. kan dus net zo goed een anti-anti-anti-anti-terrorist zijn. En zeg nu eens eerlijk: als Jimmy F. een Marokkaan was geweest, had u dan geloofd in zijn onschuld?

01 september 2017

Saadia a. T. (v/h radicaliseringsdeskundige): anti-anti-terrorisme

Gaat het wel goed met het bestrijden van het terrorisme in Nederland? We horen het de Nationale Terrorismedeskundige en hoogleraar Beatrice de Graaf nog zeggen: dat wij in NL niet bang hoeven te zijn voor bloedige aanslagen als in Parijs, Berlijn, Nice, Barcelona, Manchester, Brussel, Madrid, Londen….. Ze zei het in diverse Verrekijkprogramma’s, zoals bijvoorbeeld in de uitzending van Pauw op 14 november 2015: “Burgemeesters van de grote gemeenten, samen met het kabinet, hebben stelselmatig aan ‘community policing’ gedaan. Dat wil zeggen, er zijn op wijkniveau kennisknooppunten opgebouwd (…) we weten waar de salafisten zitten (…) we gaan naar de haarvaten van de samenleving.” Burgemeester Van der Laan van Amsterdam zat in diezelfde uitzending bij Pauw enthousiast ja te knikken. Ik was niet overtuigd, het leek mij dat ze het vooral van horen zeggen had. Ik was niet de enige, Janny Groen, journalist van De Volkskrant, schreef er al diverse kritische stukken over. Ambtenaren die potentiële terroristen in de gaten moeten houden, zijn naïef en pamperen radicalen. Te veel semi-academici eten mee uit de subsidieruif die is open getrokken om radicalisering van moslimjongeren tegen te gaan, maar het effect van het ‘lijstjes afvinken’ is ongewis. Janny Groen heeft in De Volkskrant alweer een nieuwe beerput open getrokken. Hoe, in het Amsterdam van de enthousiaste burgemeester Van der Laan, de afdeling radicalisering onder leiding van Saadia A-T (volledige naam bij de redactie bekend) haar eigen koninkrijkje bouwde, waar men elkaar gul opdrachten gaf, maar waar op signalen van radicalisering geen acht werd geslagen. Men had het te druk met elkaar te fêteren. Dat er nog geen bloedige aanslagen in NL geweest zijn, hebben we dus niet aan de afdeling radicalisering van Amsterdam te danken. Hun anti-terrorisme was eerder anti-anti-terrorisme.

30 augustus 2017

Pieter Duisenberg (VVD): wordt, dankzij masochisme HO, baas VSNU

Pieter Duisenberg kennen we uiteraard: als iemand die plannen heeft voor het hoger onderwijs (namelijk afrekenen per cursus door studenten) die tot een nachtmerrie-achtige administratieve chaos zal kunnen leiden. Geen probleem dergelijke plannetjes, want Pieter Duisenberg is een politicus die ook eens een ballonnetje wil, of moet oplaten. Die ballonnetjes knappen vanzelf. Ook wilde hij ooit dat de minister een onderzoek zou doen naar de politieke kleur van wetenschappers. Minister Jet Bussemaker, de moeder van het rendementsdenken, zei zowaar wat verstandigs als reactie op dit idee, namelijk: “Ik ga niet van onze universiteiten en hogescholen politiek correcte organisaties maken, dan moeten we dat bij alle beroepsgroepen doen en moeten we ook een quota bij het bedrijfsleven invoeren, omdat iedereen politiek correct verdeeld moet zijn.” Juist, politieke kleur zou niet relevant moeten zijn in het wetenschappelijk onderzoek (of in welke baan dan ook), maar Duisenberg is kennelijk bang dat er te veel ‘links’ of zelfs ‘pro-IS’ onderzoek wordt gedaan. Ik zal niet ontkennen dat er in sommige hoeken ‘gekleurd’ onderzoek wordt gedaan, maar dat is dan vaak gewoon slechte wetenschap. We moeten dus niet op de (politieke) kleur van de onderzoekers letten, maar op de kwaliteit van hun werk. Dat is dan ook weer niet zo eenvoudig en verwordt heel gauw tot cijferfetisjisme met perverse prikkels, maar over kwaliteit van het onderzoek hoor ik hem niet. Hij is zo naïef om te denken dat als het ministerie van economische zaken beweert dat het topsectorenbeleid een succes is, het ook echt een succes is. Dit alles bewijst dat Duisenberg niet erg geschikt is om portefeuillehouder hoger onderwijs in de Tweede Kamer te zijn. Hij houdt er dan ook mee op en wordt voorzitter van de VSNU. De wetenschappelijke wereld pijnigt zich zelf graag, kennelijk.

25 augustus 2017

Cathy O’Neil: “big data is slecht voor de armen en de zwakken” II

Het gebruik van big data leidt tot het bevestigen van vooroordelen, schrijft Cathy O’Neil. Zo kan met behulp van big data eenvoudig nagegaan worden waar en door wie de meeste (grote en kleine) misdaden begaan worden. Als de politie zich bij zijn misdaadbestrijding door die statistieken laat leiden, zal men zich vooral gaan richten op de ‘risicogroepen’. In Nederland zijn dat de allochtone minderheden. Dit etnisch profileren is in Nederland omstreden en kwam in de publieke discussie toen zanger Typhoon het aan de kaak stelde. Er lijkt geen kwaad te zitten in etnisch profileren: als je misdaad wilt bestrijden, moet je je aandacht richten op de groepen waar de meeste misdaad voorkomt. Het heeft geen zin mensen staande te houden waarvan het (vrijwel!!) zeker is dat ze geen misdaad op hun geweten hebben, bijvoorbeeld topbankiers. Er zijn echter volgens O’Neil minstens twee redenen waarom etnisch profileren ongewenst is. De eerste reden is dat mensen die aangehouden worden, zeker als ze volkomen onschuldig zijn, verontwaardigd kunnen reageren op hun aanhouding, zich wellicht gaan verzetten en, voor ze het weten, gearresteerd worden wegens openlijk verzet tegen de justitie, of nog erger zoals Mitch Henriquez overkwam. Dat is dan direct weer nieuwe big-data invoer voor de misdaadstatistieken. Zo bevestigt een ‘objectief’ vastgesteld feit (minderheden zijn misdadiger) zichzelf als justitie zich door dit feit laat leiden bij de misdaadbestrijding. Erger is dat het feit daardoor juist versterkt wordt. Naarmate de politie meer mensen uit de risicogroepen aanhoudt, worden er meer strafbare feiten in deze groepen geconstateerd en is er des te meer reden deze groepen op de huid te zitten. Kortom, deze groepen zitten dankzij etnische profilering in een neerwaartse spiraal, waar niet meer uit te komen is (wordt vervolgd). 

22 augustus 2017

Pankaj Mishra (historicus): terrorisme als ressentiment

In zijn boek Age of Anger verklaart Pankaj Mishra terrorisme uit de niet vervulde beloften van de globale trend naar stijgende welvaart die zou voortvloeien uit toenemend individualisme en het najagen van eigen belang. Het is dus niet zo, zoals de grondlegger van de economische wetenschap Adam Smith bijna 240 jaar geleden beweerde, dat als iedereen zijn eigen belang najaagt, iedereen daardoor beter af zal zijn. Volgens Mishra leidt globalisering en concurrentie tot het ontstaan van winnaars en verliezers. Die ‘verliezers’ plukken niet de vruchten van de toenemende welvaart, maar zien het verschil met de ‘winnaars’ alleen maar groter worden. Dit leidt tot wraakgevoelens (“ressentiment”) waar een klein deel van de verliezers aan toegeeft door terroristische aanslagen te plegen. De terroristen zijn dus geen vrome gelovigen, maar zitten in de hoek waar de klappen vallen en willen terug slaan. En inderdaad, aanslagplegers weten vaak weinig van de islam, drinken  alcohol, en hebben soms een aantal (kleine) misdaden achter hun naam staan. Dat is niet bepaald het beeld van vrome moslims. Islamitische terroristen hebben dus weinig te maken met de islam (aldus Mishra), maar hebben, daarentegen, wel veel gemeenschappelijks met blanke ‘supremacists’, zoals Timothy McVeigh die in 1995 een overheidsgebouw in Oklahoma opblies en daarbij 168 mensen vermoordde. Het gemeenschappelijke van islamitische terreurgroepen en blanke ‘supremacists’ is dat zij archetypen zijn van de man “zonder belangen, die niets te maken heeft met de bestaande orde, geen gevoelens heeft (…) Hij is de genadeloze en gewetenloze vijand van de sociale orde, die hij wil vernietigen.” Dit is een citaat uit Age of Anger (blz. 278, mijn vertaling), maar Mishra citeert op zijn beurt een pamflet uit 1869, met Bakunin als co-auteur, de aartsvader van het revolutionaire terrorisme.

18 augustus 2017

Bas Jacobs (televisie-econoom): belasting is te hoog, nee te laag

Over Bas Jacobs meldden wij dat hij zo’n beetje met alle populaire economie-winden meewaait. Geen punt overigens, de economie is geen wetenschap waarmee je met zekerheid voorspellingen kan doen: lees dit maar eens. Je kunt dus zonder problemen van standpunt veranderen. Bas Jacobs verandert geregeld van standpunt. Het vervelende is echter dat hij zijn nieuwe standpunten verdedigt alsof hij er nooit anders over heeft gedacht en onwrikbare waarheden verkondigt. Zo vond hij in 2010, dus nog tijdens de financiële crisis, dat het (toenmalige) kabinet meer moest gaan bezuinigen, maar een paar jaar later moest het kabinet van hem juist meer uitgeven. Dit ging gepaard met een stijgende verering voor de Keynesiaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman en ik vermoed hier niet alleen correlatie, maar ook causaliteit. Ook schreef hij eens dat het toptarief van de inkomstenbelasting verlaagd zou moeten worden om de belastinginkomsten te vergroten. Die conclusie was gebaseerd op een nogal gekunsteld empirisch onderzoek (van hemzelf), waaruit naar mijn idee onmogelijk kon worden afgeleid dat de toptarieven te hoog waren (zie ook hier). Toen kwam de Piketty-hype onder economen. Belangrijkste stelling van Piketty was dat de vermogensongelijkheid en ook de inkomensongelijkheid in de 21e eeuw aan het toenemen is. Verhoging van tarieven in de inkomstenbelasting en, vooral, de vermogensbelasting zou dat tegen kunnen gaan (al was Piketty niet erg optimistisch dat het zou helpen). En kijk wat Bas Jacobs onlangs twitterde: dat Nederland de laagste belastingdruk op kapitaalinkomen van de hele EU heeft. Dat bedoelde hij ongetwijfeld niet als een compliment voor de Nederlandse belastingpolitiek. We moeten natuurlijk nog even wachten tot iedereen zijn CPB-onderzoekje over het toptarief in de inkomstenbelasting vergeten is, maar dan zal hij ongetwijfeld met verve gaan verkondigen dat het toptarief in de inkomstenbelasting verhoogd moet worden.

17 augustus 2017

Cathy O’Neil: “big data is slecht voor de armen en de zwakken” I

De big-data economie is hot. Mijn eigen universiteit is zelfs een hele opleiding begonnen die gewijd is aan big data. De studenten stromen toe. Als oudere jongere (1951-) begreep ik enige tijd niet zo goed wat er zo bijzonder is aan big data: er waren altijd al data (gegevens dus) en het enige verschil is dat er nu veel meer gegevens zijn en dat die min of meer op straat liggen. Die gegevens kunnen overal vandaan komen. Van heel veel mensen kan nagegaan worden in welke winkels ze hun inkopen doen, waar ze wonen, op welke school ze gezeten hebben, wat voor medische testen ze ondergaan hebben, welke overtredingen ze begaan hebben, enzovoorts. Terwijl je vroeger als statisticus veel moeite moest doen om gegevens van mensen aan elkaar te koppelen, is dat nu een peuleschil geworden. Ergens zijn er mensen die heel veel van jou (ja, van jou) weten. Degenen die deze data beheren (of verkopen!) kunnen uit al die gegevens allerlei samenhangen afleiden. Is dat erg? Vaak wel helaas, schrijft Cathy O’Neil in een boek (zie plaatje en hier voor een interview). Het gebruik van die data bevestigt vooral vooroordelen en straft de armen en de zwakken van de samenleving. De samenhangen die gevonden worden, zijn bovendien alleen aan ‘insiders’ bekend. Als jij als niets vermoedend persoon voor een hypotheek naar de bank gaat, zou de rente die je over die hypotheek moet betalen wel eens gebaseerd kunnen zijn op het gebruik van big data door de bank. Zonder dat je dat weet en zonder dat je kunt nagaan of de samenhangen, die de bank denkt te kennen, kloppen. Vaak klopt het niet, zegt O’Neil en worden mensen ten onrechte ‘gestraft’ door big-data gebruikers (wordt vervolgd).

10 augustus 2017

Bas Jacobs: gauw de AOW-leeftijd verlagen

Ach ja, Bas Jacobs! Hij behoort tot het gilde van de televisie-economen. Journalisten bewonderen hem omdat hij, volgens hen, dingen ziet die niemand nog ziet. Zie, bijvoorbeeld, hier. Weten zij veel dat Bas Jacobs zich gewoon door de waan van de dag laat leiden. In 2010 vond hij nog dat het (toenmalige) kabinet 65 miljard moest gaan bezuinigen om er voor te zorgen dat de Nederlandse overheidsschuld houdbaar zou worden. Dat was een waanzinnig onproductief voorstel, maar korte tijd later had hij Nobelprijswinnaar Paul Krugman gelezen, die geheel Keynesiaans beweerde dat je in een crisis niet moet bezuinigen. Vanaf toen hoefde de Nederlandse regering van Bas Jacobs ook niet meer te bezuinigen. Als de AOW-leeftijd maar flink verhoogd zou worden, zie hier. Dan kwam alles wel weer in orde met de Nederlandse overheidsfinanciën. Daarmee sprak hij het CPB na dat jaren achtereen beweerd had dat de overheidsschuld onhoudbaar was. Geen enkel ander gezaghebbend instituut, zoals het IMF of de Wereldbank, had ooit beweerd dat de Nederlandse overheidsschuld uit de hand zou kunnen lopen (dus onhoudbaar was). De Nederlandse politici, journalisten en economen als Bas Jacobs nemen echter alles wat het CPB beweert voor zoete koek aan. En zo werd ook massaal ‘geloofd’ dat het verhogen van de AOW-leeftijd goed zou zijn voor de overheidsfinanciën. De AOW-leeftijd werd dus verhoogd. Maar kijk, nu blijken opeens heel veel werkgevers het verhogen van de AOW-leeftijd toch niet zo’n goed idee te vinden. Wij kunnen dus geduldig gaan wachten op het moment dat ziener Bas Jacobs gaat beweren dat de AOW-leeftijd weer naar 65 moet. De argumenten daarvoor kan hij hier alvast vinden.

27 juli 2017

Dennis Wiersma (VVD): “laat het zware werk aan de ouderen”

Hij is een nieuwkomer in de landelijke politiek, maar heeft in deze zomerse komkommertijd al direct aandacht getrokken door de volgende quote die de afgelopen weken op het internet rondzwierf: “Het beroep wordt niet minder zwaar als je vijf jaar eerder kunt stoppen met werken.” Deze quote had betrekking op het verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties om mensen met zware beroepen uit te zonderen van de snelle verhoging van de AOW-leeftijd die momenteel gaande is. AOW-simplist Matthijs Bouman had daar ook wat over te zeggen, zoals we zagen. Laten we eens proberen te achterhalen wat Wiersma precies bedoelde. Er zijn zware beroepen, daar is hij het kennelijk mee eens. Er moeten dus mensen zijn die de zware beroepen uitoefenen. Er moeten mensen verpleegd worden, straten gelegd en op steigers gestaan worden. Als ouderen vijf jaar eerder (eerder dan wat: 71.5 jaar, wat de AOW-leeftijd in 2060 zal zijn, of 65 jaar en 9 maanden wat dit jaar de AOW-leeftijd is?) met pensioen gaan, zullen er meer jongeren moeten worden gerekruteerd om dat werk te doen. Het beroep wordt er immers niet minder zwaar op als ouderen, die dat beroep niet meer aankunnen, eerder met pensioen gaan. Wiersma vindt het dus kennelijk niet juist dat meer jongeren de zware beroepen ingaan om de plaatsen van (vroeg) gepensioneerde ouderen over te nemen. Ouderen moeten gewoon de zware beroepen blijven doen. Tot ze erbij neervallen, of arbeidsongeschikt of werkloos worden. Het ontgaat hem dus ook, net als Matthijs Bouman, hoe contraproductief verhoging van de AOW-leeftijd kan zijn (zie hier). Dennis Wiersma wil dan ouderen ook nog eens tot het uiterste afmatten. Dat wil Matthijs Bouman dan in ieder geval weer niet.

25 juli 2017

Matthijs Bouman (AOW-simplist): in de AOW-leeftijdkramp

Elk land krijgt de columnisten die het verdient, zeg ik maar even, vrij naar AOW-simplist Matthijs Bouman. Hij schrijft op 22 juli in het FD: “Verhogen van de AOW-leeftijd was een bureaucratische maatregel die niemand pijn deed, maar het mogelijk maken dat werknemers die hogere AOW-leeftijd ook werkend halen, is een heel ander proces.” De onaangekondigde leeftijdsverhoging van de AOW deed velen wel pijn, maar daar heeft Bouman kennelijk geen weet van. Het tweede deel van zijn bewering is wel een waarheid als een koe, want, inderdaad, naarmate de AOW-leeftijd hoger wordt, wordt het voor veel oudere werknemers steeds moelijker ongeschonden de AOW-leeftijd te halen. Dat moet dan maar opgelost worden, aldus Bouman, maar de AOW-leeftijd kan niet omlaag, want: “vergrijzing is een feit. Ontgroening ook.” Dat is beide ook waar, alleen bewijst dit nog niet dat de AOW-leeftijd niet omlaag kan. De afgelopen 30 jaar was er ook al vergrijzing (hoewel nog niet zo veel ontgroening) en toch zijn de AOW-uitgaven niet gestegen als percentage van het nationaal inkomen. “We worden ouder en blijven langer vitaal.” Niet helemaal waar, want sommige groepen ons ‘ons’ worden helemaal niet zo heel veel ouder als vroeger. Dat zijn de mensen met lage inkomens die weinig gespaard hebben en veel gezondheidsproblemen hebben. Zij hebben de meeste last van de extra AOW-leeftijdsverhoging: een van de meest asociale maatregelen die het kabinet Rutte (VVD/PvdA) heeft ingevoerd. Waarom krijgt Bouman, maar ook Rutte en vele andere VVD-ers kramp als het om het terugdraaien van de AOW-leeftijd gaat? Dat komt door het CPB die op basis van, nou ja, gewoon absurde veronderstellingen kon aantonen dat het verlagen van de AOW-leeftijd tot hoge extra uitgaven in 2060 (!!!) zouden leiden. Van die berekeningen kreeg ik weer kramp: zie hier.

28 juni 2017

Gerrit Zalm: met Dirk Scheringa en Michiel Scheltema in kabinet

Daar wordt Gerrit Zalm door de vaderlandse politiek uit zijn politieke graf getakeld om een kabinet in elkaar te zetten. De zeer overschatte minister van financiën uit de jaren 90 van de vorige eeuw: hij leefde zijn eigen financiële normen niet na. Hij is daarnaast van top tot teen besmet door zijn verleden bij de bank DSB van Dirk Scheringa, Zalm was financieel topman bij DSB en in die functie de slippendrager van Scheringa, een zakenman die zijn klanten met wurgcontracten opzadelde. Zalm wist het, zag het, maar vond het goed, althans, hij deed er niets aan. Dat werd hem niet kwalijk genomen door zijn vriend Michiel Scheltema die moest beoordelen of het gedrag van Zalm bij DSB integer was. Scheltema kwam tot de conclusie dat Zalm reuze deskundig was, maar zweeg over de ethische kant van zijn gedrag bij DSB. Zalm kon vervolgens miljoenen blijven verdienen als topbankier bij Abn/Amro. Daar is hij ook min of meer mislukt. Niemand in politiek Nederland neemt hem echter iets kwalijk, zo blijkt nu. Hij mag gewoon met de huidige politieke kopstukken aan tafel zitten. Natuurlijk werd in de media Dirk Scheringa om zijn mening gevraagd over Gerrit Zalm. Zalm kan uitstekend rekenen, aldus Scheringa, maar hij heeft geen gevoel. Daarom kan hij (medisch-)ethische kwesties niet tot een goed einde brengen. Echt? Vond Zalm het ethisch niet verwerpelijk dat de klanten van DSB door Scheringa in de val werden gelokt? Vond Zalm Scheringa dus echt een goed bestuurder die met trucs en leugens een imperium opbouwde (dat vervolgens toch instortte)? Dan weten we ook wie Zalm graag als minister-president zou willen zien: Dirk Scheringa, met Michiel Scheltema als minister van justitie. Natuurlijk wil hij zelf dan  wel weer minister van financiën worden.

26 juni 2017

Brian Wansink (dieetgoeroe): “van kleine borden val je af”

Volgens mij is het beste dieet om iedere ochtend op de weegschaal te gaan staan. Dit is althans mijn ‘kuur’: weeg ik meer dan 75 kilo, dan geen koekje bij de koffie en een extra kilometer trimmen; weeg ik minder dan 75 kilo, dan wordt het tijd voor de progrestaart (van WalterVanErven, inderdaad) en wellicht een enkele Trappist. In alle andere gevallen (weegschaal zegt: 74 kg < gewicht <76 kg) doen we ‘normaal’ op culinair gebied (2,5 piepers, 2 ons groente, 1 ons vlees). Dieetgoeroes wantrouw ik, zeker als die goeroes ook nog eens een sociaal-wetenschappelijk sausje over hun dieetadviezen gieten. Het lijkt mij nogal voor de hand liggen dat we sinds het onderzoek van Roos Vonk / Diederik Stapel dit soort onderzoek over voeding moeten wantrouwen. Vonk-Stapel hadden gevonden dat vleeseters hufters zijn, maar natuurlijk zijn we dat helemaal niet, zoals al snel bleek toen de fraude in het onderzoek aan het licht kwam. Maar mensen zijn hardleers. Brian Wansink is, of was, ook een dieetgoeroe met wetenschappelijke wortels. Zijn onderzoek had uitgewezen dat je er op vele manieren voor kon zorgen minder calorieën tot je te nemen, bijvoorbeeld door van kleinere borden te eten. Volgens mijn krant had hij dit soort resultaten in ‘honderden wetenschappelijke artikelen’ aangetoond. Honderden (!!!) artikelen die zijn gelijk aantoonden en die hem topfuncties in het openbaar bestuur, roem en een aanstelling bij een van de topuniversiteiten opleverden. Je vraagt je af of dan niemand bij Cornell University ooit van wijlen Karl Popper had gehoord toen ze Brian Wansink een aanstelling gaven. Als alles in het wetenschappelijke werk van Wansink zo mooi klopt, kan dat dan wel kloppen?  En, inderdaad, hij blijkt alweer enkele maanden geleden ontmaskerd te zijn. 

22 juni 2017

Lodewijk Asscher (PvdA): wil juist wel rechts beleid voeren

Las ik een dezer dagen in mijn krant dat de leider van de PvdA, Lodewijk Asscher, het onaantrekkelijk zou vinden om in een kabinet met drie rechtse partijen op sociaal-economisch terrein samen te werken. Die partijen zijn VVD, CDA en D66. De fractieleider van D66, Alexander Pechtold, die zichzelf altijd progressief en vooruitstrevend vindt,  reageerde als door een mug gestoken. Hij liet journalisten weten dat “Asscher de laatste jaren rechts beleid heeft uitgevoerd en dat dat dus niet het probleem kan zijn”. Pechtold is niet mijn favoriete politicus, maar zo’n schot voor open doel kon hij toch niet missen. Asscher wil juist heel graag rechts beleid in plaats van links beleid voeren. Links beleid is nodig als het slecht gaat met de economie, bijvoorbeeld tijdens een financiële crisis. Dan heb je de welvaartsstaat nodig om nog een beetje bestaanszekerheid in stand te houden. Wat deed Asscher als minister in crisistijd? Hij schafte min of meer de WW af en verhoogde de AOW-leeftijd, niet bepaald linkse maatregelen in crisistijd. Asscher kan er natuurlijk ook weer niet zo veel aan doen: politici hebben nu eenmaal de neiging streng (rechts) beleid als het niet moet en soepel (links) beleid te voeren als het ook niet moet. Bijvoorbeeld, als het goed gaat met de economie. Dan is het tijd om streng te zijn, mensen hebben immers genoeg te besteden, er hoeft niet meer bij, zodat de overheid zijn eigen huishouding weer een beetje op orde kan brengen. Dat zou het beste beleid zijn, maar in goede tijden gaan juist de uitgavensluizen open. Links beleid dus. Dat gaat de komende jaren ook weer gebeuren. Maar Asscher wil niet meedoen. Natuurlijk niet, want hij wil juist graag rechts beleid voeren.

20 juni 2017

Loek Winter (DDN BV): draait de reguliere zorginstellingen een loer

Wij zagen dat Loek Winter als mede-eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN) in grote delen van het land is begonnen met kleinschalige woonvoorzieningen voor demente bejaarden (de Herbergiers). DDN pretendeert dat met “een mix van ondernemerschap, minimale bureaucratie en maximale keuzevrijheid voor elk[e] mens” demente bejaarden uitstekende en liefdevolle zorg kan worden geboden. Wij hebben echter uitgerekend dat als alle demente bejaarden door DDN worden opgevangen, dat 19,4 miljard euro aan belastinggeld zou kosten. Momenteel zijn de collectieve uitgaven aan verpleeg- en verzorghuizen 8,4 miljard euro en de overheid wil eigenlijk dat dit bedrag nog verder naar beneden gaat. Hoe hoger de uitgaven voor de Herbergiershuizen zijn (en die worden ieder jaar hoger), des te minder geld er overblijft voor de reguliere zorginstellingen. De bezuinigingen op die instellingen zullen dus moeten toenemen. Waarom wordt er dan niet op de Herbergiers bezuinigd? Wel, eenvoudigweg, dat kan niet! De reguliere zorginstellingen worden gefinancierd met budgetten die ze vanwege de overheid zijn toegewezen. De Herbergiers worden echter gefinancierd door de demente bejaarden zelf, die een persoonsgebonden budget (pgb) inbrengen. Die kan de overheid niet zo maar afnemen als ze op De Herbergierhuizen zou willen bezuinigen. Loek Winter heeft zijn franchise-organisatie afgeschermd voor bezuinigingen door zich te laten financieren door pgb’s. Hij kan ongehinderd het aantal Herbergiers uitbreiden, tot de laatste reguliere zorginstelling de deuren moet sluiten, omdat Loek Winter al het budget heeft opgesoupeerd met zijn pgb’s. Het is dan ook geen wonder dat hij fel reageert op voorstellen om de pgb’s terug te schroeven. Uiteraard, het pgb-stelsel is de benzine waar Loek Winter op rijdt, en volgens Winter zelf zijn de reguliere instellingen daar ‘institutioneel jaloers’ op. Ook geen wonder, Loek Winter draait ze allemaal een loer. 

15 juni 2017

Michael Schaap (Joodse regisseur): “De moslims van nu zijn de Joden van WOII”

Mensen kunnen soms vreemde gedachtenkronkels hebben. Zo zagen we dat de arabist Jan Jaap de Ruiter en verdediger van het gedrag van de moslims in West Europa, opeens voor een soort ‘Joodsche Raad’ ging pleiten waarin moslims radicale moslims zouden moeten aangeven bij de ‘autoriteiten’. Deze week stond er een interview in de krant met documentairemaker Michael Schaap, die van Joodse afkomst blijkt te zijn. Het interview ging over het fascisme en het lot van de joden in WO II. Het ging ook over het fascisme nu. Dit zei hij daarover: “Het fascisme komt dit keer in een pak (..) met Meneer Baudet, die weer een stukje slimmer is dan meneer Wilders.” Meneer Wilders en Baudet zijn, zoals bekend, niet erg ingenomen met de manier waarop veel moslims de islam belijden. Ondergetekende ook niet. Veel moslims nemen de koran letterlijk en zijn intolerant tegenover andersdenkenden. Ze stellen de koran boven onze rechtsstaat en sommigen zijn bereid met geweld de profeet te dienen die veel verboden heeft waar ‘wij’ westerlingen van houden, zoals alcohol, muziek, spotprentjes, en wat al niet. Enfin, wat Schaap in bovenstaand citaat suggereert is dat moslims geen daders zijn (die bewust of onbewust het Westerse leven omver willen werpen), maar slachtoffers. Slachtoffers dus van mensen als Wilders en Baudet. Moslims nu zijn de Joden van 1933-2045. Waren de Joden in die tijd in Europa bezig hun geloof aan anderen op te dringen door het plegen van aanslagen, zoals moslims nu? Antwoord: nee (hier niet, maar in Palestina wel, maar dat is een ander verhaal). En omgekeerd, zijn de moslims nu vogelvrij, zoals de Joden dat toen waren? Retorische vraag. Laten we het er op houden dat Schaap gevolg en oorzaak niet uit elkaar kan houden.