15 mei 2017

Caroline Tensen: belooft namens kwf onsterfelijkheid

Drie jaar geleden had ik ook niet gedacht dat ik verslaafd zou kunnen raken aan quizzen op de verrekijk, maar sinds de vluchtelingencrisis heb ik het dagelijkse NOS-journaal (te deprimerend en te gekleurd) verruild voor een dagelijkse quiz. Een van die quizzen is ‘één tegen 100’ die niet dagelijks, maar wekelijks wordt uitgezonden. Het is niet de beste quiz, vooral niet omdat soms de muliple-choicevragen en/of –antwoorden wat dubieus zijn. De presentator, Caroline Tensen probeert het vooral gezellig te houden (“gebruik je laatste escape, dan kun je nog lekker doorspelen”), maar heeft inhoudelijk weinig te bieden. Het programma wordt gesponsord door de Postcodeloterij, bedacht door de gulle graaier Boudewijn Poelman. Nu gaat Caroline Tensen een show presenteren die ‘Marathontegen kanker’ heet, dit keer in samenwerking met het Koningin-Wilhelmina Fonds (kwf), ook al een vermaarde geldklopper met een dictatoriale  veelverdiener aan het hoofd. Het is de bedoeling geld te doneren aan hardlopende, fietsende of zwemmende mensen die het dan weer doorgeven aan het kwf. Namens het kwf belooft Caroline Tensen ons als tegenprestatie dat het geld gebruikt zal worden voor kankeronderzoek en dat er, dankzij dit onderzoek “een dag komt dat niemand meer sterft aan kanker”. Die belofte hebben we eerder gehoord en er vraagtekens bij geplaatst. Hoe weet Carolien Tensen (kwf) dat meer geld naar kankeronderzoek tot meer genezing leidt? Zitten we niet aan de top van de kennis? Als we nog meer besteden aan kankeronderzoek, halen we dan misschien goede onderzoekers weg bij het onderzoek naar hartproblemen, die daar meer vooruitgang zouden kunnen brengen dan bij het onderzoek naar de genezing van kanker? Dat soort vragen worden kennelijk niet gesteld, laat staan dat er antwoorden op gegeven worden, maar als iemand mij van het tegendeel kan overtuigen, hoor ik het graag. 

09 mei 2017

Joris Luyendijk: “Brexit heeft de EU-27 verenigd” (in wraakzucht)

Joris Luyendijk (JL) is een bekend journalist, o.a., door zijn boek over het perverse gedrag van bankiers. Wij vonden het een boek met wat particuliere meningen. Nu blijkt dat JL voormalig topbankier Emmanuel Macron wel een warm hart toedraagt, zie hier. Ook zien we dat JL denkt dat Brexit de overgebleven 27 EU-lidstaten verenigd heeft. Dat is dan wel een hele bijzondere manier van verenigen. Zoals bekend zijn de onderhandelingen tussen het VK en de EU over Brexit min of meer gestart. In die onderhandelingen moeten minstens twee dingen geregeld worden, namelijk welk bedrag het VK als ‘alimentatie’ moet betalen aan de EU en hoe de verhouding tussen de EU en het VK zal zijn als het VK de EU definitief heeft verlaten (in maart 2019, zo is de verwachting). Dan gaat het om zulke uiteenlopende vragen als: wat zijn de rechten van EU-burgers in het VK; hoe zit het met de landingsrechten van de VK-luchtvaart in de EU en de rest van de wereld, enz. enz. Als ding 1 (alimentatie) en ding 2 (heel veel zaken) niet geregeld zijn voor maart 2019, resteert wellicht chaos voor het VK. Het lijkt er niet op dat de EU-27 dat erg vinden: de eisen van de EU-onderhandelaars aan het VK worden voortdurend opgeschroefd. Zo was de alimentatie-eis eerst 60 miljard euro, terwijl het ‘bod’ van het VK op 35 miljard euro uitkwam. Inmiddels eist de EU 100 miljard euro van het VK. De EU-27 zijn kennelijk verenigd in het straffen van het VK voor zijn ontrouw. Als in de klassieke popsong moet nooit meer enig land op het idee komen de EU te willen verlaten. Het werkt: de Fransen kiezen zelfs een ex-bankier tot president, omdat hij in de EU wil blijven. 

06 mei 2017

Robert Went (WRR): doenvermogen

Robert Went is waarschijnlijk de bekendste en meest geraadpleegde twitteraar van Nederland. Zo nu en dan (als ik weer even op de hoogte wil zijn) ga ik naar zijn twitter account. Zo kwam ik er via een van zijn tweets achter dat de WRR een rapport had uitgebracht over zelfredzaamheid. Dat woord is min of meer een uitvinding van het nu demissionaire kabinet Rutte II dat vond dat niet de overheid, maar de mensen in de ‘participatiesamenleving’ zelf zoveel mogelijk hun eigen problemen moeten oplossen. Het WRR-rapport zegt daar nu over dat veel mensen niet in staat zijn de juiste beslissingen te nemen: zij hebben te weinig doenvermogen. Het woord doenvermogen heeft de WRR zelf bedacht en dat is ook zo ongeveer de belangrijkste prestatie van dit rapport. Want wie zou wel verwachten dat mensen altijd de juiste beslissingen nemen? Robert Went (zelf werkzaam bij WRR) kennelijk niet, want hij postte een dag later het plaatje hiernaast op zijn twitter account als dodelijk commentaar op het rapport van zijn werkgever. Zijn baas denkt echter wel dat er vaak van uitgegaan wordt dat mensen altijd de beste besluiten nemen, want, zo zegt de WRR, dat “is het rationalistische perspectief dat aan de basis ligt van veel (…) economische benaderingen” (blz. 132 van het rapport). Juist, de WRR bedoelt dat er economen zijn die geloven in de homo economicus, de super-rationele kunstmens die in staat is van ieder probleem de optimale oplossing te vinden. Die economen bestaan wellicht, maar die zijn niet op de plekken waar de burgers met problemen zich melden met een vraag om oplossingen. Daar moeten hulpverleners op last van Rutte II proberen na te gaan hoe zelfredzaam deze burgers met problemen zijn. Wat hebben ze daarbij aan het WRR-rapport? Nul komma nul!

26 april 2017

Jelle Brandt Corstius: draait Chriet Titulaer (1943-2017) door

Kijkt er nog iemand naar DWDD, naar steeds weer diezelfde types die dezelfde soort meningen ventileren en dezelfde soort grapjes maken? Kennelijk wel, want de manier waarop DWDD aandacht besteedde aan de dood van Chriet Titulaer heeft tot een storm van verontwaardiging geleid op sociale media. Dus heb ik, direct toen die storm op nu.nl voorbij trok, naar het desbetreffende fragment gekeken. Daar zat Jelle Brandt Corstius (JBC), die wij voornamelijk kennen als aanstichter van een stalking campagne tegen een voormalig bankier. JBC zat daar tot verrassing van master Matthijs van Nieuwkerk zelf, alsof deze laatste er niet zo blij mee was dat JBC was aangeschoven. En inderdaad, het was een schoolvoorbeeld van verkeerde casting. JBC had een obscure biografie van Titulaer meegenomen en las daar lukraak een aantal triviale passages uit voor, waarbij hij het Limburgse accent van Titulaer probeerde na te doen. Het studiopubliek vond het erg vermakelijk, maar het televisiepubliek kennelijk niet. JBC verklaarde later dat hij helemaal niet de bedoeling had gehad Titulaer belachelijk te maken. Het was dan ook niet de schuld van JBC dat hij uit de bocht vloog; het zit kennelijk in hem. Het was de schuld van DWDD zelf. Het ontbrak aan regie. JBC had daar niet moeten zitten; hij was niet gekwalificeerd om iets te zeggen over de verdiensten van Titulaer. Toen hij er eenmaal zat, had hem niet de gelegenheid moeten worden geboden om volstrekt niet relevante passages uit een volstrekt niet relevant werk voor te dragen met een volstrekt niet relevant accent. Het is symptomatisch voor de kwaliteit van DWDD. Men wil geen risico nemen en daarom worden steeds maar dezelfde hoofden in beeld gezet. Daarmee draait DWDD vooral zichzelf door.

24 april 2017

Mei Li Vos (PvdA): oude zwarte mannen zijn voor abortus

Mei Li Vos is gesneefd Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij stond als nummer 32 op de lijst, te laag gezien de 9 overgebleven zetels voor de partij. Ook voor haar begint de klok te tikken en ze zal voelen hoe moeilijk het voor haar is om als oudere (47 jaar) voet aan de grond te krijgen op de arbeidsmarkt. Haar eigen rancune richt zich echter op de oude, witte mannen, getuige haar tweet van 17 april: “Weer een reden om voor wat minder witte oude rechtse mannen in de politiek te pleiten” De aanleiding was dit bericht over een meisje (17 jaar) in de VS dat haar recht op abortus verdedigde tegenover oude, witte man en senator voor de Republikeinen Jeff Flake (55 jaar). Zonder meer dapper en welbespraakt. Van dit meisje, niet van Mei Li Vos. Haar tweet was juist weer aanleiding voor website GeenStijl om de lezertjes op te roepen Vos van racisme te betichten. We moeten natuurlijk wel wat te doen hebben: dus we gaan een formulier invullen. Nou, ik niet, want ik (66 jaar) vind ook dat oudere mannen hun mond moeten houden over het recht op abortus. Waarom zegt Vos niets over de oude zwarte mannen in de politiek, bijvoorbeeld mannen zoals Jacob Zuma (75 jaar, president Zuid Afrika) en Robert Mugabe (92 jaar, president Zimbabwe), die bereid en in staat zijn hun land in een economische en politieke afgrond te storten, en dat nog doen ook, alleen maar voor hun eigen gewin? Erg vrouwvriendelijk zijn deze zwarte mannen overigens niet, maar het is wel opvallend dat ze allebei voor abortus zijn. Dat zal toch hopelijk niet de reden zijn dat Vos niet pleit voor minder oude zwarte mannen in de politiek.

21 april 2017

Michel Rudolphie (kwf): dictatoriale grootverdiener voor een goed doel?

Mijn vader is aan longkanker overleden (lang geleden overigens, 1956) en ook mijn twee oudere broers zijn door kanker geveld. Het is niet ondenkbeeldig dat ik zelf ook via deze ziekte aan mijn eind kom (maar voor zover ik weet ben ik nog kerngezond, dank u). Vind ik het daarom nodig dat er jaarlijks meer dan honderd miljoen euro voor de kankerbestrijding wordt gedoneerd, bijvoorbeeld aan het Koningin Wilhelminafonds (kwf)? Niet echt. Mijn indruk is dat er al heel veel onderzoek naar de bestrijding van kanker wordt gedaan en dat al die extra miljoenen die via het kwf worden besteed kanker niet reduceert tot een chronische ziekte. Er lijkt bij kankeronderzoek sprake te zijn van bijna, wat economen zouden noemen, negatieve marginale productiviteit. Er wordt zoveel geld ingezameld voor kankeronderzoek dat men van gekkigheid niet meer weet waar men het aan moet besteden. Het kwf is tot een liefdadigheidsfabriek verworden, die steeds maar meer geld wil inzamelen. Dat moet het kwf ook, want het kost heel veel geld om de fabriek draaiende te houden. Volgens gegevens van het kwf zelf geeft het kwf jaarlijks ruim 15 miljoen euro aan personeelskosten uit. De directeur, Michel Rudolphie, komt met een bruto salaris van 152.000 euro (exclusief werkgeverslasten) daarbij niet al te altruïstisch over, maar, zo zegt het kwf, dit salaris is nodig in verband met de zwaarte van de functie en de complexiteit en de omvang van de organisatie. Tsja, maak het dan wat minder complex. Maar nee, nu blijkt dat rupsje-nooit-genoeg kwf de hele publiciteit over de ziekte en de patiënten wil monopoliseren. De fabriek moet blijven groeien en dus moeten de patiënten hun mond houden. Wordt het kwf dus nog complexer en mag Rudolphie nog meer verdienen. Voor een goed doel. Uiteraard.

16 april 2017

Pankaj Mishra: “terrorisme is niet exclusief voor moslims”

Pankaj Mishra heeft het boek Age of Anger geschreven. Het boek heeft als boodschap dat globalisering niet tot vrijheid en welvaart zal leiden, maar vooral tot een economische oorlog van allen tegen allen, waarbij vooral de economische elites profiteren. Ik heb het boek niet gelezen; misschien dat het er tijdens mijn levensavond nog eens van komt, maar met de boodschap kan ik het alleen maar eens zijn. Politici, behalve die aan de uiterst rechtse zijde, hebben bij het openen van de grenzen altijd onderschat dat er, behalve een paar positieve effecten, vooral voor heel veel van de ‘autochtone’ mensen, die het al niet erg goed hebben, negatieve gevolgen zullen optreden. Afgelopen weekend stond er een interessant interview met Mishra in de krant. Het terrorisme komt volgens hem voort uit machteloosheid, vernedering en woede die vooral door immigrantenfamilies gevoeld wordt en is niet exclusief voor moslims. Lees de volgende quote uit het interview: “Terrorisme verbinden met religieuze tradities, dat is een rampzalige denkfout (…). Het komt voort uit bepaalde sociaal-economische en politieke factoren, zoals armoede en onderdrukking. Dat zag je bij het anarchistische terrorisme in Rusland of Spanje en dat zie je bij het islamitische terrorisme nu. Mensen vergeten dat we in Europa altijd terrorisme hebben gehad. Daar kwamen in de jaren zestig en zeventig meer mensen bij om dan nu.” Daar zijn we het dan weer absoluut niet mee eens. Lees wat ik eerder over de terreur in de jaren zestig en zeventig opmerkte: “Er was echter één groot verschil tussen radicaal linkse groepen toen en radicale moslims nu. De marxisten hadden vrijwel geen steun van de bevolking, terwijl de jihadisten stilzwijgend gesteund worden door een groot aantal van de 40 miljoen moslims in Europa.

11 april 2017

Tomas Derckx (homo-activist): “geen islamfobie via homofilie”

Helaas loop ik achter met het nieuws, omdat ik de sociale media en de praatprogramma’s op de verrekijk niet of slecht volg. Ik moet het voor het nieuws over de uitslaande brandjes van mijn courant hebben. Uit dit stuk in de krant blijkt dat velen vinden dat de strijd tegen homogeweld misbruikt wordt om er islamofobie mee aan te wakkeren. Tomas Derckx, bijvoorbeeld, schreef: “Telkens als er homogeweld in het nieuws komt, volgt er een stroom van racistische, xenofobische en islamofobische uitspraken van niet alleen bekende racisten als Geert Wilders (…). Het uitspreken tegen homogeweld verpakt in een xenofobische uitspraak.” Het is curieus om Wilders een racist te noemen (tenzij moslim een ras is, maar dat is, voor zover ik weet, niet het geval), maar uit het citaat blijkt toch vooral dat Derckx niet in staat is Wikipedia te raadplegen. Daar lezen we dat in elf (11) moslimlanden de doodstraf staat op homoseksuele daden, in zeven andere moslimlanden zijn die daden eveneens strafbaar. Ook lezen we dat vrijwel unaniem islamitische ‘schriftgeleerden’ homoseksuele activiteiten als zondig en strafbaar beschouwen. De zondigheid van homoseksualiteit wordt overigens afgeleid uit het verhaal van Sodom en Gomorra dat de christenen onder ons eveneens kennen (Genesis, 18-19). Het is het bekende probleem: christenen nemen de Bijbelteksten allang niet meer letterlijk, maar de moslims blijven de koran zien als een geschrift, dat geschreven is door de profeet zelf, en waarvan de waarheid dus niet betwist kan worden. Dat geldt ook voor het overgrote deel van de moslims die wij in ons midden hebben. Wil dat dan zeggen dat er geen homofobie onder autochtonen is? Uiteraard is dat er wel, maar de autochtonen weten dat geweld tegen homo’s strafbaar is, terwijl de moslimdaders dit geweld met hun geloof kunnen rechtvaardigen. 

07 april 2017

Belle Derks (hoogleraar UU): “vrouwen moeten meedoen aan de rat-race naar de top”

Belle Derks is een fulltime werkende hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht (UU). Zij heeft in het land enige bekendheid verworven door een studie onder vrouwen in topposities. Als deze vrouwen in een organisatie werkten waar seksistische oordelen over vrouwen overheersten, gingen zij zich gedragen als mannen “om te laten zien dat ze competenter zijn dan andere vrouwen”. Dit noemt ze ‘queen-bee’ gedrag: deze ‘bijenkoninginnen’ zijn niet geneigd andere vrouwen bij zich in de buurt te dulden en zeker niet bereid andere vrouwen te helpen in hun carrière. Inderdaad, typisch mannelijk gedrag. Zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van menselijke queen-bees, was ik een paar jaar geleden al eens een queen-bee tegen gekomen, namelijk Edith Hooge. Zij beweerde dat vrouwen die in deeltijd in het onderwijs werken geen goede docent kunnen zijn. Het bewijs voor die stelling ontbrak. Uit een interview met De Volkskrant vernemen wij wat Belle Derks van in deeltijd werkende vrouwen vindt. Zij zegt: “het klopt dat fulltime of parttime werken een goede graadmeter is van een carrière, maar je zou moeten kijken naar de redenen waarom mensen het doen.” Begrijpen wij dit? Nou nee, zij zegt hier toch eenvoudigweg dat je in deeltijd geen carrière kunt maken, maar vrouwen kiezen er wel vaak voor, want: “het is in de huidige maatschappij een gemakkelijker manier van leven. Niemand stelt vragen: waarom doe je het zo, want de norm voor vrouwen is anders dan die voor mannen.” Kortom, vooral vrouwen werken in deeltijd (en hebben een makkelijk leven) en maken geen carrière. Ik interpreteer dit zo dat vrouwen die aan de top willen komen, van Belle Derks uiteindelijk gewoon met de mannen mee moeten doen aan de rat race naar de top.

29 maart 2017

Roos Vonk: “omdat er thuis geen camera’s hangen, is er veel kinderleed”

Roos Vonk beweerde het bewijs te hebben dat vleeseters hufters zijn. Dit liet ze alweer ruim 5 jaar geleden optekenen: “proefpersonen die naar een plaatje van een biefstuk hadden gekeken, bleken veel egoïstischer te zijn.” Dat bewijs met die proefpersonen had ze ‘empirisch’ samen met Diederik Stapel geleverd. De data waren door Stapel aangeleverd en we weten met the benefit of hindsight dat die data dus frauduleus waren. Vonk vond het kennelijk niet nodig die data te controleren. Je zou eigenlijk verwachten dat iemand die zo onderuit gegaan is met haar verachting voor de vleeseter haar mond zou houden over vlees. Maar nee, deze week had zij een opiniestuk in de krant over de vleesindustrie. Nu zijn niet langer de vleeseters de hufters, maar de industrie en dan met name de slachterijen. Helaas, weer zonder deugdelijk bewijs. Zo schrijft ze: “Op zo'n moment is het goed te onderstrepen dat alle vee, ook biologisch en ‘diervriendelijk’ gehouden, in hetzelfde slachthuis eindigt. En dat we geen idee hebben wat er in die slachthuizen precies gebeurt.” Onjuist, zo verneem ik uit betrouwbare bron. Voor biologische en beter-leven producten moeten slachterijen een speciaal keurmerk hebben en de slachterijen worden daarop streng gecontroleerd. Maar Vonk suggereert dat alle slachthuizen letsel toebrengen aan levende dieren, immers “varkens leven en sterven in de hel”. Het komt ons “beschaafde burgers” wel goed uit dat het zich afspeelt “achter gesloten deuren.” Misstanden komen niet aan het licht, want “er is geen cameratoezicht (…).” Ik ben ook sceptisch over de varkensindustrie, maar dat het ontbreken van cameratoezicht misstanden toelaat, is zo ongeveer hetzelfde als de bewering dat alle kinderen in Nederland mishandeld worden omdat er geen camera’s bij de gezinnen thuis hangen. Ook daarvoor ontbreekt gelukkig ieder bewijs. 

23 maart 2017

Sylvester Eijffinger (TU Society): “de helft van de studie-inhoud van accountancy verdwijnt”

Eijffinger is voorzitter van de Tilburg University Society, een prestigieus genootschap dat bijeenkomsten organiseert, waarvoor ik (als Tilburger) nog nooit ben uitgenodigd. Alleen de allerbeste hersenen, de fine fleur van Tilburg, worden geacht aanwezig te zijn. Ik berust bescheiden in mijn domheid. Volgens het Financieele Dagblad (FD) adviseert Eijffinger het universiteitsbestuur over een vernieuwing van de curricula. Ik wist ik niet dat hij daarover adviseerde, en al evenmin dat hij verstand heeft van curricula. Reken maar van wel. Volgens het FD voorspelt Eijffinger: “De inhoud van de studies rechten, accountancy en economie wordt in belangrijke mate anders. De helft verdwijnt en daarvoor in de plaats komen modules als datawetenschap, kunstmatige intelligentie en ethiek.” Inderdaad, de onderwerpen die Eijffinger noemt, hebben momenteel een hoog hype-gehalte. Heel veel mensen praten er over dat intelligente robotten binnenkort allerlei door mensen gedane functies overbodig maakt. Zo beweren Rick van der Ploeg en Willem Vermeend (RvdPWV) in DFT dat accountants niet meer nodig zijn: “Deze ‘automatisering’ zien we ook bij onderdelen van werkzaamheden die in hogere functies worden verricht, zoals op het terrein van de accountancy (…) waar steeds meer met 'zelfdenkende' computers (kunstmatige intelligentie) wordt gewerkt.” Een robot kan ook een jaarrekening opstellen, zeggen RvdPWV dus, daar is geen accountant meer bij nodig. Vast wel, dat gebeurt nu al grotendeels automatisch. Worden de accountants bij bosjes ontslagen en lopen de accountantsopleidingen leeg? Juist het tegendeel: er is een tekort aan accountants en in accountancy vanmorgen zegt Hans Koning dat er een ‘war for talent’ aan het ontstaan is. Kortom, laat mensen als Sylvester Eijffinger en Rick van der Ploeg rustig filosoferen over de toekomst van de arbeidsmarkt/onderwijs. Dat hebben ze vaker gedaan. Neem ze niet al te serieus.

20 maart 2017

Thierry Baudet: ontmaskeringsvirus

Dacht ik eerst nog dat hij geen enkel politiek effect zou weten te sorteren; zit hij nu opeens met twee zetels in de Tweede Kamer. Dan heb ik nog niet eens op hem gestemd. Waarom niet eigenlijk? Met dit punt uit zijn verkiezingsprogramma was ik het bijvoorbeeld erg eens. Laat onze ‘allochtonen’ nu maar eens kleur bekennen: zijn zij van plan zich aan de Nederlandse rechtsstaat aan te passen, of willen ze toch liever met hun ‘allochtone vlaggen’ door Den Haag en Rotterdam als een vijfde kolonne blijven marcheren? Maar zijn standpunten over de EU pruimde ik dan weer niet. Enfin, afgelopen weekend een lezenswaardig interview met hem in mijn krant. Deze quote was mij uit het hart gegrepen: “Het lijkt wel alsof men mij bewust niet wil begrijpen. Men haalt iets uit de context en reageert daar vervolgens verontwaardigd op. Vooral journalisten zijn daar goed in. Men wil graag scoren, ophef veroorzaken. ” Juist! Tijdens de verkiezingstijd had ik dezelfde ervaring met een rapport over de AOW dat ik had geschreven voor 50Plus. Daarin stond dat als de AOW-leeftijd weer 65 jaar zou zijn, de AOW in 2060 14 miljard duurder zou uitvallen in 2060. Dit had het CPB al eerder berekend, maar het gold alleen als de AOW-uitkering welvaartsvast aan de economische groei zou zijn gekoppeld. Dat laatste is een absurde aanname, want het is in Nederland meer dan 30 jaar niet voorgekomen. 50Plus wilde de AOW-plus weer op 65-jarige leeftijd brengen en zei, op basis van het rapport, dat dit op een ‘betaalbare’ wijze kon. Dus maakten de journalisten er van dat 50Plus de AOW niet langer welvaartsvast wilde houden. Daarna ging het helemaal niet meer over de AOW, maar alleen nog maar om het ‘ontmaskeren’ van 50Plus als onbetrouwbare partij.

18 maart 2017

Bart van Urk: de cel in, met mosterd en open deur van de IGZ

De zaak Bart van Urk heeft vooral laten zien hoe jammerlijk de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland kan falen (zie hier), al dan niet in samenwerking met het openbaar ministerie. Bart van Urk is ernstig schizofreen dat zich kan uiten in gewelddadig gedrag. De familie van Bart van Urk hebben de instanties diverse malen gewaarschuwd voor de risico’s van zijn gedrag, maar de ggz vond hem niet gevaarlijk genoeg en rechters vonden dat ook niet. Bart van Urk heeft twee moorden op zijn naam staan, die voorkomen hadden kunnen worden als de instanties zich beter in de zaak Bart van U. hadden verdiept. De inspectie van de gezondheidszorg (igz) was in deze zaak overigens tot voor kort nergens te bekennen. De igz houdt zich meer bezig met het tot zelfmoord drijven van weerloze huisartsen, of blijkt niet in staat te zijn frauduleuze praktijken van zorginstellingen op het spoor te komen. Maar kijk, nadat al vele kalveren verdronken zijn, blijkt de igz ook een bijdrage te willen leveren aan het dempen van de put. Ach, laten we er nog maar een paar beeldspraken tegenaan gooien: de igz levert mosterd na de maaltijd en opent deuren die al lang open stonden, zoals de famile van Bart van Urk ook al concludeerde. Bart van U. moet voor zijn 2 moorden nu alsnog de cel in. Na die celstraf krijgt hij tbs met dwangverpleging. Die tbs duurt twee jaar en kan daarna door de rechter telkens met 1 of 2 jaar verlengd worden. Wij vrezen dat er op een gegeven moment een arts zal opstaan die concludeert dat Bart van Urk geen ‘gevaarzettend gedrag’ meer vertoont. En dat er dan een rechter zal zijn die de vrijlating van Bart van Urk gelast.

14 maart 2017

Dries van Agt: doodde Molukkers & stemt geen CDA, maar DENKbaar

Dries van Agt heeft de media gehaald omdat hij niet op het CDA zal stemmen, want hij zegt “niet langer te kunnen leven met de opstelling van zijn partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.” Dat verbaast ons niets, al verbaast het ons weer wel dat hij nu pas “niet langer” op het CDA stemt. Van Agt is al meer dan 20 jaar sympathisant van de Hamas, die een dictatuur op de Gazastrook heeft gevestigd. Hamas wordt door een groot deel van de wereld als een terroristische groep beschouwd, maar niet door Van Agt. Wij weten dat Van Agt begrip heeft voor Hamas. Zijn houding tegen terroristen is niet altijd zo begripvol geweest. Van Agt is de Sharon van Nederland. Ariel Sharon liet het in 1982 als minister van defensie van Israël toe dat Christelijke Libanese milities Arabische mensen in Libanese vluchtelingenkampen afslachtten. Als minister van justitie liet Van Agt het nadrukkelijk toe dat bij de gewelddadige beëindiging van de treinkaping uit 1977 Molukse kapers werden doodgeschoten. Hij prees indertijd de commando’s van het Nederlandse leger die volgens hem op “uiterst moedige en kundige wijze” te werk waren gegaan. Geen enkel woord van begrip te bekennen voor de Molukkers, wier land was bezet (door Indonesiërs) en die door beloften van Nederlandse regeringen over een onafhankelijk Molukken op het verkeerde been waren gezet en meer dan 25 jaar door opeenvolgende regeringen aan het lintje waren gehouden. Terroristen en terroristen, dat is bij Van Agt niet hetzelfde. Terrorisme door moslimfundamentalisten is voor Van Agt niet bezwaarlijk, maar terrorisme door Christenen (Molukkers) is dat wel. Ach, het is natuurlijk duidelijk waarom Van Agt nu pas niet meer het CDA stemt. Hij heeft nu eindelijk een DENKbaar alternatief.

13 maart 2017

Jessias Klaver (hemelbestormer): AOW alleen voor de elite

Jesse Klaver, voorman van GroenLinks, wordt door sommigen als een nieuwe Messias gezien. Hij denkt dat hij heel links en sociaal is, maar een plan om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar vindt hij “volstrekt idioot”. De verhoging van de AOW-leeftijd treft vooral mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. Sommigen van hen zijn nu 20-ers en overwegen wellicht op de Jessias te stemmen. Niet doen, zou ik zeggen; over 40 jaar blijkt dat de AOW achter de horizon van je leven is verdwenen. Dankzij de Jessias. Maar GroenLinks wil toch dat de verhoging van de AOW-leeftijd eerlijk gebeurt? Ja zeker, dit zegt een andere GL-er: “mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek zware beroepen, [moeten] wel de mogelijkheid krijgen om vervroegd met pensioen te gaan”. De onduidelijkheid druipt van deze quote af. Hoe jong moet je met werken begonnen zijn om toch eerder AOW te krijgen; krijg je dan een volledige AOW, of een AOW waarbij je toch nog in de bijstand terecht komt; krijg je de vervroegde AOW alleen als je in een fysiek zwaar beroep terecht komt; wat betekent “dat je de mogelijkheid moet krijgen”, moet iemand daar toestemming voor geven, kan die persoon (misschien de Jessias zelve) dat ook weigeren? Kortom, dit programmapunt is zo opgeschreven dat de Jessias tot niets verplicht is. Waarom is hij trouwens zo tegen verlaging van de AOW-leeftijd? Dat kan om geen andere reden zijn (want het is best wel betaalbaar, zie hier) dan dat hij vindt dat alleen de langlevende welvoorziene elite van de AOW moet kunnen profiteren. Voor deze elite wordt de AOW ook nog eens fors verhoogd.

12 maart 2017

Mathijs Bouman (econoom): lijdt aan AOW-leeftijdssimplisme, II

De econoom Matthijs Bouman vindt dat de AOW-leeftijd verhoogd moet worden, omdat er dan meer werkenden per AOW-er zijn. Wij noemden dat AOW-leeftijdssimplisme. Het simplisme zat hem er in dat hij aannam dat alle mensen die pas na 65-jarige leeftijd AOW krijgen, na hun 65e zullen blijven doorwerken. Momenteel blijft ongeveer een kwart van deze mensen doorwerken. De rest krijgt misschien een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering, is door de werkgever met een bonus naar huis gestuurd, of financiert zelf maar zijn of haar eigen pensioen. Hoe dan ook, verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot nu toe nauwelijks tot een hogere arbeidsparticipatie van 65-plussers. Er is echter nog een tweede simplisme in de redenering van televisie-econoom Bouman. Hij gaat er namelijk zonder meer van uit dat AOW-ers niet werken. Staat zoiets in de wet? Nee, natuurlijk niet. Iedereen met AOW zou eigenlijk door moeten kunnen werken en er zijn ook mensen die dat doen (waaronder schrijver dezes). Het wordt alleen niet erg gestimuleerd door werkgevers. Zij reageren niet welwillend als aan oudere werknemer aangeeft na zijn/haar AOW door te willen werken. Werkgevers zijn echter blij dat ze van hun oudere werknemers af zijn. Toch zou het, zowel voor de AOW-ers als voor de werkgevers een goede deal kunnen zijn. als AOW-ers door blijven werken. Als de AOW-ers zelf hun AOW als een basisinkomen beschouwen, en werkgevers weten dat ze AOW-ers door het bestaan van de AOW als basisinkomen niet een volledig inkomen hoeven te betalen, zouden de AOW-ers voor werkgevers aantrekkelijke werknemers moeten zijn. Economen als Mathijs Bouman zijn blijkbaar niet in staat op zo’n simpel idee te komen. Politici trouwens ook niet.

09 maart 2017

Jetta Klijnsma (PvdA): met rollator en al onderuit gehaald door CBS

Jetta Klijnsma beweegt zichzelf voort met een rollator. Zoals we al eerder zeiden, is het knap dat ze zich desondanks zo lang als bewindspersoon staande houdt. Ze is, met een onderbreking van twee jaar, sinds 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar beleid vinden we niet erg sociaal. Zo is dankzij haar ruimhartige steun de AOW-leeftijd verhoogd. Die verhoging treft vooral ‘zwakkere’ ouderen: namelijk mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. De mensen dus waarvoor de AOW in de jaren 50 van de vorige eeuw is ingevoerd. Behalve dat voor hen de AOW-leeftijd is verhoogd, zijn door haar ook de AOW-uitkeringen ten opzichte van de inkomens van werkenden op achterstand gezet. Zijzelf denkt van niet. In de AOW-leeftijdshype die een paar weken geleden opeens ontstond (en weer verdween), zei ze volgens het niet altijd betrouwbare Algemeen Dagblad: “Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden.” Mooi, maar kijk nu eens op het plaatje, afkomstig uit De Volkskrant, dat een bewerking geeft van CBS-gegevens. We zien in het plaatje de koopkrachtontwikkeling vanaf 2000 voor werkenden weergegeven door een rode curve en voor ouderen met alleen AOW of een laag aanvullend pensioen (tot 5.000 euro) door de bovenste gestippelde blauwe curve. Het blijkt dat de koopkrachtontwikkeling van ouderen sinds 2000 is achter gebleven bij die van werkenden. Ik weet natuurlijk niet wat Klijnsma met ‘lange termijn’ bedoelt, maar ik vind 17 jaar (vanaf 2000) toch een behoorlijk lange termijn. Bovendien is sinds 2008 (het jaar van haar aantreden) de achterstand van ouderen alleen maar groter geworden. Sociale Jetta lijkt nu toch, met rollator en al, door de cijfers van het CBS onderuit gehaald te zijn.

07 maart 2017

Mathijs Bouman (econoom): lijdt aan AOW-leeftijdssimplisme, I

Alles wat ik gezien heb van het lijsttrekkersdebat in Carré, afgelopen zondag, is de volgende samenvatting van de discussie door de zich econoom noemende Mathijs Bouman. Dit fragment betreft zijn commentaar op de AOW-leeftijd-discussie tussen de lijsttrekkers. Die discussie, zo zei onze econoom ter plaatse smalend, ging over de vraag of de AOW wel of niet betaalbaar was, maar zo zei hij “als econoom vind ik dat zonde, want er is een veel betere reden om de AOW-leeftijd te verhogen, namelijk om de schaarste aan werknemers in de toekomst te voorkomen.” Hij liet vervolgens het plaatje hiernaast zien. Dat geeft het aantal werkenden per AOW-er nu en in 2050. In 2050 zijn er 2 werkenden per AOW-er als de AOW-leeftijd 65 jaar zou zijn en 3 werkenden per AOW-er als de AOW-leeftijd tegen die tijd 70,5 jaar is (zoals momenteel wettelijk is vastgelegd). “Daar gaat het om,” zegt Bouman, “niet om de poen, maar of er nog genoeg werknemers zijn in de toekomst.” De kijker moet dan kennelijk direct inzien dat als de AOW-leeftijd wordt verhoogd, alle nog niet AOW-gerechtigden blijven werken. Helaas voor Bouman is daar nog geen enkel zicht op. Momenteel blijft ongeveer een kwart van de mensen, die voor hun 65e werkten en op hun 65e nog geen AOW krijgen, doorwerken. Hoe dat in 2050 zal zijn, weet ik, in tegenstelling tot Bouman, niet, maar als het net zo is als nu, dan zullen er tegenover elke AOW-er bij een AOW-leeftijd van 70,5 jaar geen 3, maar 2,25 werkenden staan. Die 0,75 werkenden die Bouman ziet in zijn glazen bol, maar ik niet, zouden wel eens een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering kunnen ontvangen. Meestal zijn de kosten daarvan hoger dan de AOW. Tel uit je winst (wordt vervolgd).  

05 maart 2017

Frank v/d Duyn Schouten (v/h UvT): hield ook fraudeur Arie de Ruijter uit de wind

Frank van der Duyn Schouten (FDS), voormalig rector van de UvT, zijn we hier en hier eerder tegen gekomen. Deze week werd ik weer aan hem herinnerd. Dankzij de frauderende Arie de Ruijter (AdR), voormalig decaan van de sociale wetenschappen van de UvT, blijken er vele twijfelachtige doctoren op de wereld rond te lopen. Nu is de kwaliteit van proefschriften een tricky business, maar FDS heeft geen brandschone reputatie op dit gebied (zie hier en hier). De berichtgeving over AdR was, wat mij betreft, opnieuw een bevestiging. Het zit zo. Ik begeleidde ruim 15 jaar geleden bij de sociale faculteit, waar AdR decaan was, een promovendus. De voltooiing van zijn proefschrift ging moeizaam, maar op een gegeven ogenblik vond ik dat de promovendus met nog een paar extra analyses een proefschrift had dat verdedigbaar was. De promovendus had toen echter zijn geduld verloren, schreef mij een boze brief, en vertrok naar een hoogleraar in Utrecht. Enter AdR! Hij zag opeens het geld dat de overheid voor een verdedigd proefschrift toekent aan zijn neus voorbij gaan en besloot mijn ex-promovendus terug te halen en het (volgens mij nog niet verdedigbaar) proefschrift toe te laten tot de promotie. Ik was not amused en schreef een e-mail aan mijn rector (enter FDS!) waarin ik mijn beklag deed over de kwaliteit van het proefschrift en de handelwijze van AdR. Ik kreeg een mail terug waarin FDS mij meedeelde dat de kwaliteit van het proefschrift van mijn ex gegarandeerd was door de samenstelling van de commissie. Met de benefit of hindsight worden wij alsnog cynisch over de kwaliteit van die commissie. Kan de rol van FDS aan de UvT (Cabbolet, Stapel, de Ruijter en wie weet wie nog meer) ook niet eens onderzocht worden?

01 maart 2017

Deborah Jongejan (journaliste AD): verzint zelf AOW-cijfers van sociale zaken

Er is tegenwoordig veel discussie over zogenaamd nepnieuws. Komt nepnieuws ook voor in een van de oude media, namelijk de courant? Toen ik mij vorige week in het oog van een mediastormpje rond de AOW-leeftijd bevond, was objectieve informatie over de AOW in de kranten ver te zoeken. Wij hadden het al over Deborah Jongejan (DH) van het Algemeen Dagblad. Zij had een stuk in haar krant over de kwestie geschreven. Ze schreef: Volgens het ministerie van Sociale Zaken is de AOW sinds 2001 altijd mee gestegen met de lonen, behalve in 2004 en 2005.” Mooi, als het ministerie zeker weet dat de uitkeringen mee zijn gestegen met de lonen (welke lonen trouwens: cao-lonen of verdiende lonen, dat maakt nogal wat uit), dan willen we dat nog wel even verifiëren. Dus, heeft DH misschien de cijfers van het ministerie voor mij? Ja, DH had, naar eigen zeggen, de cijfers van het ministerie gekregen, maar helaas kon zij die cijfers niet doorsturen. OK, dan vragen wij ze zelf wel op. Het ministerie stond mij geduldig en minzaam te woord, maar het ministerie zegt helemaal geen gegevens te hebben over de ontwikkeling van de AOW-uitkering en ook niet over de lonen. Ik zou het nog eens bij de SVB of het CBS kunnen proberen. Toen ik verwees naar de berichtgeving van het AD over de AOW en de lonen, zei de voorlichter dat het ministerie niet verantwoordelijk is voor wat de kranten over het ministerie schrijven. Daar viel weinig tegenin te brengen. Als kranten nepnieuws brengen, mogen we daar het ministerie niet op aanspreken. Evenmin is het de schuld van het ministerie als Deborah Jongejan zelf de cijfers van Sociale Zaken verzint en daarover in haar krant schrijft.

26 februari 2017

Lex Oomkes (journalist Trouw): “Wil Henk Krol soms AOW-ers vermoorden?”

Vorige week zat ik een beetje ongezien in het oog van een politiek stormpje over de AOW-leeftijd. Samen met David Hollanders had ik laten zien dat het CPB stelselmatig de toekomstige AOW-uitgaven overschat. Het CPB neemt namelijk aan dat de AOW-uitkering net zo hard of zelfs harder stijgt dan de verdiende lonen. Volgens de wet hoeft dat niet. Als de AOW-uitkering wordt aangepast aan de stijging van de cao-lonen (die minder stijgen dan de verdiende lonen) is het ook goed en zelfs minder dan dat mag van de wetgever. De AOW-uitkering is de afgelopen 30 jaar met minder dan de verdiende lonen toegenomen. Wij rekenden uit wat er zou gebeuren met de AOW-uitgaven de komende 40 jaar als de AOW-uitkering niet het CPB-pad volgt, maar het pad dat de wetgever (zeg dus maar de Tweede Kamer) de afgelopen 30 jaar voor de AOW had uitgestippeld. Dat leverde veel lagere uitgaven op. Let wel, bij dit ‘meer realistische’ pad zal de AOW-uitkering in de komende 40 jaar stijgen, maar de AOW-uitgaven zullen een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen in beslag nemen. 50Plus nam onze berekeningen als ‘bewijs’ dat de AOW-leeftijd op 65 jaar zou kunnen worden gezet zonder dat dit tot een ‘onbetaalbare’’ AOW zou leiden. Slimme of op een scoop jagende journalisten maakten daarvan dat de AOW-uitkering dus niet meer de welvaart zou kunnen volgen. Lex Oomkes van dagblad Trouw maakte het wel erg bont. In de krant van 23 februari schreef hij dat 50Plus de AOW-leeftijd op 65 jaar wil financieren door een lagere uitkering. Als hij had geschreven dat Henk Krol van 50Plus een lagere AOW-leeftijd wil financieren door AOW-ers te vermoorden, was hij niet verder van de waarheid af geweest.

22 februari 2017

Deborah Jongejan (journaliste AD): Jetta Klijnsma wil de AOW welvaartsvast houden

Zo’n 10 jaar ben ik een hartstochtelijk tegenstander van verhoging van de AOW-leeftijd. Veel aandacht heeft dat nooit getrokken, maar nu ik mijn meningen daarover via een politieke partij (50Plus) heb uitgedragen, weten journalisten mij opeens te vinden. Zo sprak ik langdurig met Deborah Jongejan (Algemeen Dagblad) over de berekeningen die ik (met David Hollanders) had gemaakt. Het CPB is, m.i., de kwade genius in de hele discussie omdat het bureau steeds weer kwam met berekeningen over de onbetaalbaarheid van de AOW, er van uitgaande dat de AOW de verdiende lonen volgde. Dat is in de afgelopen 40 jaar (gemiddeld) niet het geval geweest. Daardoor zijn de AOW-uitgaven als percentage van het nationale inkomen zelfs gedaald. De journaliste van het AD schreef er na ons gesprek een stuk over in haar krant en suggereerde dat ik de niet-welvaartsvastheid zelf verzonnen had: “Je kunt dat principe (van welvaartsvastheid, HV) dus ook loslaten, zegt hoogleraar Verbon.” Maar, zo vervolgde Deborah Jongejan, “het loslaten van de welvaartsvastheid is een politieke keuze, waar in Den Haag geen enkele andere partij voor te porren is”. Als dat zo is, dan zijn die partijen hypocriet, want menig ‘andere partij’ heeft de afgelopen 30 jaar er mee ingestemd dat de AOW niet welvaartvast was. De journaliste geeft hier een tamelijk valse voorstelling van zaken, maar toen kwam er een passage waar ik van achterover viel: Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden’’, reageert PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken." Jetta Klijnsma, die anders graag ouderen kort, laat nu weten dat de AOW al meer dan 15 jaar welvaartsvast is, en blijft. Met een leugen werpt ze zich op als de grote beschermvrouwe van de oudere (wordt natuurlijk vervolgd).

Arnon Grunberg (voetnoot): rancuneleer onder intellectuelen

Arnon Grunberg staat bij mij niet in de boekenkast. Zo nu en dan las ik wel zijn ‘voetnoten’ in De Volkskrant, maar ik vond de inhoud meestal zo stuitend (zie hier en hier) dat ik ze nu oversla tenzij toevallig mijn oog erop valt. Zoals op dinsdag 21 februari. De krant had eerder interviews met hoogopgeleide PVV-stemmers afgedrukt. Die interviews gingen eigenlijk nauwelijks over de opvattingen van de geïnterviewde personen, maar meer over de problemen die ze ondervinden omdat het bekend was dat ze PVV-stemmers waren. De reden om PVV te stemmen waren de gebruikelijke: overlast van Marokkaanse jongeren, de radicale islam, terroristische aanslagen. Het is inmiddels een cliché aan het worden dat veel moslims een fundamentalistische opvatting hebben van hun geloof. Zij willen wel onze welvaart, maar ze willen niet de vrijheid en de tolerantie, die tot die welvaart hebben geleid. Zij vinden de Koran belangrijker dan de rechtsstaat en het lijdt geen twijfel dat ze, mochten ze ooit hier de meerderheid vormen, de democratische rechtsorde direct afschaffen. Dit is wat fundamentalistische moslims overal doen zodra ze in de meerderheid zijn (omdat Allah dat wil). Wat schrijft Grunberg over de angst van deze PVV-ers? Dit: “Het onvermogen om de eigen frustraties te accepteren komt ook onder hoogopgeleide burgers voor. Precies dit onvermogen maakt de rancuneleer aantrekkelijk (…)” 'Rancuneleer' is een term van Menno ter Braak die de populariteit van het fascisme verklaarde uit een soort jaloezie op mensen die het beter hebben dan jij. Zou Arnon Grunberg echt denken dat die hoogopgeleide PVV-stemmers jaloers zijn op overlast gevende Marokkanen, moslims die hun eigen maar Koptische arts vermoorden, zelfmoordterroristen, enz.? Inderdaad, ik hoop dat voorlopig mijn oog niet meer op een ‘voetnoot’ valt.

21 februari 2017

Donald Trump (president VS): Hoe hij een goed idee verkwanselde

Het enige goede idee dat president Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne naar voren bracht, heeft hij op een primitieve en onwettige manier proberen in te voeren. Het gaat natuurlijk om de ideologische test voor potentiële immigranten die hij in een toespraak had voorgesteld. Trump stelde voor geen moslims meer toe te laten in de VS die de cultuur van tolerantie en pluralisme van het Westen niet willen accepteren. Prima idee, dit is een voorstel voor selectieve immigratie en dat is uiteraard niets nieuws. De VS (maar ook Canada, helaas niet of nauwelijks de EU) had altijd al voorwaarden waaronder je het land mocht binnen komen. Je moest een baan hebben, een goede opleiding, of voldoende vermogen. Ras, geloof of geaardheid hoorden niet bij die selectiecriteria. Je kunt dus niet alle moslims weigeren en zeker niet alle moslims uit sommige landen (Irak, Syrië, enz) wel de toegang weigeren, maar alle moslims uit sommige andere landen (Saoedi-Arabië, Pakistan, bijv) zonder meer toelaten. Het gaat om sommige moslims uit alle moslimlanden. Het gaat om fundamentalisten en terroristen die we geen vrijkaart voor misdaad en/of onderdrukking in het Westen willen geven. Dat kunnen er even goed wel heel veel zijn, maar je zult ze er uit moeten zeven. Zo’n ideologische zeeftest moet te bedenken zijn, dachten wij zo, maar helaas wilde Trump daar kennelijk geen moeite voor doen. Hij gebruikte liever een botte bijl die op willekeurige wijze, in plaats van op een selectieve wijze, mensen de toegang tot de VS verbood. Voer voor juristen, zeker in de VS, waar de juristendichtheid waarschijnlijk het hoogste van de wereld is. Rechters staken een stokje voor deze ‘executive order’ van de president. Helaas, zo werd een goed idee verkwanseld. Politiek correct Europa was zeer in haar/zijn nopjes.

13 februari 2017

Nico Schrijver (hoogleraar): waarom leest hij in het verdrag van Geneve iets dat er niet staat II?

Wij vinden het internationale recht, zoals dat via de VN wordt beoefend, failliet, maar Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, meent toch dat Trump met zijn inreisverbod voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië “overduidelijk” internationale-rechtsregels overtreedt. Zijn inreisverbod “gaat geheel in tegen de geest van het vluchtelingenverdrag.” Dat verdrag is het verdrag van Geneve uit 1954 dat handelt over vluchtelingen. Vluchtelingen zijn volgens dit verdrag mensen die “op grond van gefundeerde angst voor vervolging wegens ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging” hun land zijn ontvlucht. De Syrische vluchtelingen zijn hun land ontvlucht omdat ze gevaar lopen door oorlog, niet door vervolging. Mensen die vervolgd werden in hun eigen land konden vrij vaak een goed heenkomen vinden in Nederland. Portugese Joden of Engelse Pilgrims zijn daar voorbeelden van. In de huidige tijd denken we aan iemand als Afshin Ellian die door zijn overtuiging zijn leven niet zeker was en in Nederland politiek asiel kreeg. Dit is de categorie mensen waar het verdrag van Geneve op doelt. Oorlogsvluchtelingen is een hele andere categorie. Op heel veel plaatsen in de wereld is er oorlog. Als wij alle mensen die er door getroffen worden, in de EU op zouden moeten nemen, gaan we dat niet schaffen, ondanks Frau Merkel’s bewering van het tegendeel. Bovendien, omdat deze oorlogsvluchtelingen vaak komen uit gebieden waar het moslimfundamentalisme hoogtij viert, gaan wij dan mensen toelaten die juist niet iedereen van willekeurig welk “ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging” wensen te accepteren. Door iedereen uit oorlogsgebieden in de EU toe te laten, wordt de tolerantie voor mensen met een andere geaardheid, ras, etc. allengs minder. Wij schieten dan in onze eigen voeten.

04 februari 2017

Jan Jaap de Ruiter (arabist ter stede): “Veel moslims functioneren goed”

Jan Jaap de Ruiter was aanwezig bij het veel besproken debat in Amsterdam over moslims en de islam. Hier, vanaf ongeveer 1:30 in dat debat haalt een mevrouw het bekende onderzoek van Ruud Koopmans aan. Dat onderzoek laat zien dat de meeste moslims in West Europa de Koran belangrijker vinden dan de rechtsstaat. Even later krijgt Jan Jaap de Ruiter het woord en hij zegt, alsof hij de mevrouw niet gehoord heeft, zoiets als dat er “20 miljoen moslims in West Europa wonen, waarvan er “heel veel uitstekend functioneren in een democratie.” Wat bedoelde hij daarmee? Bedoelde hij daarmee dat ondanks het fundamentalisme onder een meerderheid van de moslims wij daar helemaal geen last van hebben? Dat is misschien voor velen onder ‘ons’ waar, maar de moslims zelf (althans de gematigden onder hen) hebben er wel last van. Kijk bijvoorbeeld eens naar de ervaringen van Deeyah Khan, in 1977 in Oslo geboren uit Pakistaanse ouders. Zij werd vanaf jonge leeftijd door haar vader gestimuleerd aan muziek te doen en werd daar succesvol in. Het kwam haar op doodsbedreigingen van haar geloofsgenoten uit Noorwegen te staan, want een vrouw met islamitische achtergrond mag dan in Noorwegen geboren zijn, dat wil niet zeggen dat de fundamentalistische moslims in Noorwegen haar zullen toestaan van de rechten gebruik te maken die iedere Noorse vrouw zou moeten hebben. Die bedreigingen werden zo erg dat ze besloot te emigreren naar het VK, waar, zoals bekend, ook een groot contingent aan fundamentalistische moslims aanwezig is, die met een vrijgevochten moslima wel raad weten. Uiteindelijk emigreerde ze naar de VS. Zou ze het erg vinden dat Donald Trump een immigratiestop vanuit een aantal moslimlanden heeft ingesteld? Jan Jaap vast wel, maar hij heeft dan ook helemaal geen last van fundamentalisitische moslims.

03 februari 2017

Nico Schrijver (hoogleraar): waarom leest hij in het verdrag van Geneve iets dat er niet staat?

Je moet wel heel naïef zijn om nog enig vertrouwen in het internationale recht te hebben. Neem de voortwoekerende burgeroorlog in Syrië, waar de VN niet kon ingrijpen door een veto van Rusland en China. Toen de VS onder Obama overwoog op eigen gelegenheid in te grijpen, verwees Poetin cynisch naar het internationaal recht dat immers het monopolie van geweld in internationale conflictsituatie aan de VN heeft toegewezen. Dat weerhield Rusland er uiteraard niet van om later alsnog zelf wel in te grijpen in het Syrische conflict. De ridderlijke verdedigers van het internationale recht bleven muisstil. Wereldleiders misbruiken al decennia het internationale recht via hun opportunistische machtspolitiek in de VN. Het internationale recht, zoals dat via de VN wordt beoefend, is failliet. Maar kijk, The Donald vaardigt een decreet uit met een inreisverbod voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië en opeens worden de beoefenaren van het internationale recht in Nederland wakker. Zo schreef mijn krant (alleen voor abonnees): “Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, kent 'geen vergelijkbare, recente precedenten' en vindt de strijdigheid met het internationaal recht overduidelijk: 'Het gaat geheel in tegen de geest van het vluchtelingenverdrag'.” Ik ben natuurlijk maar een amateur in het internationaal recht en beroep me op geschriften voor dummies om iets te weten te komen over het verdrag van Geneve dat handelt over vluchtelingen. Hier staat bijvoorbeeld dat artikel 1 van dat verdrag een vluchteling definieert als een persoon die “op grond van gefundeerde angst voor vervolging wegens ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging buiten zijn natiestaat verblijft.” Dit lijkt mij een treffende definitie, maar oorlogsvluchtelingen uit Syrië, zoals die de afgelopen jaren met miljoenen hun land zijn ontvlucht, voldoen niet aan die definitie (wordt misschien wel vervolgd).

30 januari 2017

Jan Jaap de Ruiter (arabist ter stede): volksheld voorkomt deportatie moslims?

Als de meerderheid van de moslims in West Europa denkt dat er slechts één mogelijke interpretatie is van de Koran en dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten, wat betekent dat dan voor de democratie in West Europa? Voorlopig niets, want zij vormen de minderheid. Maar mochten deze moslims ooit de meerderheid krijgen dan is het gedaan met het democratische systeem van checks and balances dat we in de Westerse wereld kennen. In een democratie organiseer je tegenspraak tussen instituties (wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht) om iedereen scherp te houden en, vooral, om er voor te zorgen dat er niet één groep is die alles voor het zeggen heeft. Als je denkt dat je de waarheid in pacht hebt, zoals de fundamentalistische moslims, is tegenspraak juist zondig. Er is immers maar één waarheid en daar heeft iedereen zich naar te voegen. Het is dan ook geen wonder dat als bij democratische verkiezingen een fundamentalistische moslimpartij de absolute meerderheid krijgt, de eerste daad van die partij is de democratie af te schaffen (zie Egypte, Algerije, en andere landen; Iran is een interessante uitzondering). Over dit soort zaken ging de veel besproken discussie in Amsterdam, waar Bernadette de Wit voorstelde beroepsmoslims te deporteren. Bij die discussie was ook aanwezig Jan Jaap de Ruijter, arabist hier ter stede. Hij werd door zijn aanwezigheid zelfs even een dappere nationale volksheld omdat hij, volgens de kranten, de enige was die zich verbijsterd toonde over het voorstel tot uitzetting. Mijn felicitaties, uiteraard, hoewel, wat is precies de prestatie als je je druk maakt om een voorstel dat totaal geen kans maakt? Wij gaan heus geen moslims uitzetten, zolang wij moslims als asielzoekers toelaten die atheïsten, christenen en homoseksuelen bedreigen (zie hier en hier).