26 oktober 2016

Cees Fasseur (hoflakei van Beatrix): postuum ontmaskerd

De dit jaar overleden historicus Cees Fasseur hebben wij al diverse malen besproken. Wij hadden kritiek op zijn onwetenschappelijk houding tegenover de geschiedenis (hier en hier) en op het boek dat hij schreef op bestelling van de toenmalige koningin Beatrix (zie hier).Hij kreeg als enige toegang tot de koninklijke archieven en hij leek vooral koningin Beatrix te behagen met zijn interpretatie dat prins Bernhard in de jaren 50 het Nederlandse koningshuis heeft gered. Collega historici van Fasseur hadden al beweerd dat Fasseur’s conclusies niet volgden uit de (oncontroleerbare) gegevens die hij had gebruikt. Jolande Withuis heeft nu een biografie geschreven over koningin Juliana, zonder enige medewerking van het koningshuis (wat een schande is, het koningshuis is publiek bezit). Toch bleek ze in staat vele bronnen aan te boren van nog levende vrienden en kennissen van Juliana en haar echtgenoot, prins Bernhard. Bernhard komt als een wel zeer verdorven persoon naar voren (lees dit interview met Withuis). Hij randde onder de ogen van Juliana vrouwelijke gasten aan, hij vernederde en kleineerde Juliana publiekelijk, en was voortdurend op stap met concubines. Wat volgens Fasseur de redding van het koningshuis was (namelijk de brief door Bernhard aan een Duits tijdschrift over de Greet Hofmans affaire), wordt door haar als een daad van verraad uit eigenbelang gezien. Bernhard was, kortom, een slecht mens die geen enkel mededogen had met zijn echtgenote en alleen maar uit was op een plezierig leventje met vrouwen in de buurt van de jet set. Het is haast niet voorstelbaar dat Fasseur dit zelf niet heeft geconcludeerd uit de stukken die hij van de toenmalige koningin mocht inzien. Maar waarschijnlijk wist hij ook wel dat Bernhard niet deugde, maar was hij te veel hoflakei van koningin Beatrix om zich onafhankelijk van het koninklijk huis te kunnen opstellen. 

24 oktober 2016

Gerard Cornelis van het Reve (1923-2006): De avonden in het Engels

Toen ik het meesterwerk van G.K. van het Reve De Avonden las, was ik een jaar of 15/16. Door het boek zag ik minstens een jaar alles om me heen als donker en leeg. Het boek was als een benauwende deken over me heen gaan liggen en het voelde alsof ik geen toekomst meer had. De novelles Werther Nieland en De ondergang van de familie Boslowits, uit ongeveer dezelfde tijd, hadden ongeveer hetzelfde effect. Ze waren van een ondefinieerbare triestheid waarvan ik me tot die tijd slechts vaag bewust was. Later kwamen daar nog zijn brievenboeken Op weg naar het einde en Nader tot U bij, die niet door triestheid, maar wel door een onnavolgbare stijl overrompelden. Zoals met veel sombere ervaringen vervaagde het effect later. Veel later heb ik Reve (zoals hij zich inmiddels kortheidshalve was gaan noemen) nog wel eens herlezen, maar toen vond ik zijn werk weinig spannend; als je het de-ontdekking-van-de-leegheid-van het-leven effect (dat het op mij als puber had) er af haalde, bleef er weinig van over. Zijn werk dreef te veel op zijn stijl. Reve heeft ook nog een tijdje in het Engels geschreven, maar een groot succes is dat niet geworden. Zijn stijl en sfeer zijn kennelijk typisch Nederlands en werd door de Engelse lezer niet erg gewaardeerd. Nu lezen wij in The Guardian echter dat tien jaar na de dood van Reve De Avonden voor het eerst in het Engels is vertaald. The Guardian meldt dat het boek “erg populair” is in Nederland. Dat waag ik ‘erg’ te betwijfelen. Zelfs toen ik als scholier zo onder de indruk was van het boek, vonden de meeste van mijn medeleerlingen het een saai boek. The Evenings gaat geen bestseller worden in het VK.

22 oktober 2016

Anna Dijkman (Das Kapital): Eigen risico is heel eerlijk

Eigen bijdragen, eigen risico’s of no-claim kortingen worden in verzekeringen gebruikt om de klanten er toe te bewegen het aantal claims op uitkeringen te beperken. In de Nederlandse zorgverzekeringen bestaat er een verplicht eigen risico van 385 euro. Het nadeel van een eigen risico is dat het vrij hoog moet zijn, wil er enig effect op claims zijn. Daarom zou een ‘effectief’ eigen risico bij duurdere specialistische zorg vele malen hoger moeten zijn dan 385 euro, een voor de meeste mensen niet te betalen bedrag zijn. Het eigen risico geldt voor een aantal relatief goedkopere behandelingen zoals bloed prikken of medicijngebruik. Maar de specialist of het ziekenhuis vallen er ook onder. Bij deze medische zorg heeft het eigen risico dus geen effect. Een groot effect op het gebruik van medische zorg zou het eigen risico hebben als de huisarts er onder viel. Het gebruikelijke politieke argument om de huisarts buiten het eigen risico te laten was/is/zal-het-altijd-blijven dat mensen anders een bezoek aan de huisarts te lang uitstellen (zie hier of hier zomaar willekeurige voorbeelden van deze nooit ophoudende discussie). Enfin, het punt is dat omdat het eigen risico nauwelijks enig effect heeft op het gebruik van medische zorg, het in feite een belasting is op ziek zijn. Enter Anna Dijkman. Zij vindt dat de rijkere en gezondere mensen al heel veel van de zorgkosten betalen voor hun armere en ziekere medemens. Niemand zal dit ontkennen. Toch begrijpt ze dat het voor de laatsten een domper is als er een rekening van 385 euro op de deurmat valt. Daarom voelt ze wel voor een no-claim korting of een eigen bijdrage. Is dat beter dan een eigen risico? Economisch (soms) wel, maar politiek niet (wordt vervolgd).

20 oktober 2016

Emile Roemer (SP): Nu wij een zorgfonds, II

Veel woorden maakt het concept verkiezingsprogramma van de SP (Titel: “Nu wij”) niet vuil over de vraag waarom Nederland een nationaal zorgfonds nodig heeft. Het moet gewoon. Elders bekijk ik welke problemen zorgverzekeringen met zich meebrengen. Eén probleem is dat in een marktgerichte zorgverzekering de toegang tot de zorg voor de ‘slechte risico’s’ niet gegarandeerd is. Slechte risico’s zijn mensen die een grote kans op ziekte hebben en/of bij ziekte dure medische behandelingen nodig hebben. Voor verzekeraars zijn deze mensen geen aantrekkelijke klanten door de hoge (verwachte) ziektekosten die de verzekeraar aan artsen moet vergoeden. Hogere verwachte ziektekosten leiden tot hogere premies die een verzekeraar aan zijn klanten in rekening moet brengen. Hogere premies leiden dan weer tot een slechtere concurrentiepositie voor de verzekeraar en dus het verlies van klanten. Op een niet door de overheid gereguleerde markt zullen verzekeraars daarom proberen deze slechte risico’s te weren of hen hoge premies in rekening te brengen, zodat zij geen ‘verliesgevende’ klanten worden. In de VS hadden mensen met hoge verwachte ziektekosten vaak geen zorgverzekering. Tot Obamacare alles veranderde. Het nieuwe Amerikaanse zorgverzekeringsstelsel is geïnspireerd door het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel (zie hier), maar is veel ingewikkelder en de markt heeft er nog veel invloed (tel uw zegeningen, mijnheer Roemer). In Nederland kan het effect van risico-selectie, dat in een volledig private markt zou optreden, niet heel erg groot zijn. Het kan in ieder geval niet de reden zijn waarom Roemer en zijn partij zo graag een nationaal zorgfonds wil hebben. Zou hij dan willen dat te dure medische behandelingen niet langer worden vergoed? We zullen het zien.

19 oktober 2016

Gloria Wekker: allochtonen studeren niet door ons koloniaal verleden

Ik geef nu al meer dan 40 jaar les aan Nederlandse universiteiten en het aantal allochtone studenten, dat ik in al die jaren heb gehad, is te verwaarlozen. Hoe komt dat? Ik heb als amateur-socioloog alleen maar vermoedens. Mijn vader was kleermaker en voor hij stierf (1956) zei hij tegen mijn moeder dat ik (toen 5 jaar oud) naar een goede lagere school moest en niet naar de inferieure parochieschool. Het tekent de ambitie die in de jaren 50 en 60 bij een groot deel van de lagere middenklasse in Nederland bestond: hun kinderen moesten het beter krijgen dan zijzelf. Zelfs op hun sterfbed waren zij zich daar nog van bewust. Ik vrees dat dit verlangen naar opwaartse mobiliteit bij veel allochtonen in Nederland ontbreekt. Veel van hen (uiteraard niet allemaal) blijven liever in hun eigen cultuur hangen en houden eerder tegen dan dat ze stimuleren dat hun kinderen de universiteit halen. Volgens Gloria Wekker, die we ook kennen van de Zwarte-Piet discussie, ligt het echter aan ons, witte autochtonen. In de krant (alleen voor abonnees) beweert ze: “De 400 jaar dat Nederland een koloniale macht was, hebben geleid tot een diepgeworteld gevoel van witte superioriteit” en: “Het idee van de koloniale overheerser was: wij witten zijn beter en moeten jullie zwarten civiliseren.”  Het heeft geen zin dit te ontkennen, aldus Wekker, want wij zijn het er ons na “400 jaar” niet eens meer van bewust dat we zo denken. Tsja. Dit is een stelling die altijd waar (en dus nooit waar) is. Er is geen enkel tegenbewijs mogelijk. Kinderen van allochtonen hebben er echter niets aan: die komen met schijnredeneringen niet uit de omklemming van hun cultuur. Geen probleem voor Wekker: zij wil alleen haar zwart-wit verhaal kwijt.

17 oktober 2016

Emile Roemer (SP): Nu wij een zorgfonds

Het concept verkiezingsprogramma van de SP (Titel: “Nu wij”) is uitgekomen. Het was al lang verwacht, maar inderdaad, het nationaal zorgfonds wordt in het programma aangekondigd. Wordt er ook uitgelegd waarom zo’n fonds beter is dan het huidige stelsel van concurrerende zorgverzekeraars? Nou, nee, er wordt alleen gezegd dat we de zorgverzekeraars niet meer nodig hebben, maar niet welk probleem een zorgfonds oplost. Eerder zei Emile Roemer, fractieleider van de SP, bij Pauw dat het vooral gaat om het terugdringen van de macht van de zorgverzekeraars, want door de marktwerking (zo zegt hij rond de 10e minuut bij Pauw) zijn de zorgverzekeraars vooral bezig geweest met het maken van winst en het optuigen van bureaucratie. Bovendien vinden er, doordat bij marktwerking artsen betaald worden per verrichting, onnodige medische behandelingen plaats. Dat laatste was natuurlijk een slip of the tongue, want marktwerking maakt betaling per verrichting niet noodzakelijk. Integendeel, in de VS (tot Obamacare het Walhalla van de marktwerking in de zorg) zijn (of waren) er verzekeraars die zelf artsen in dienst hadden met een salaris dat juist niet afhing van het aantal verrichtingen, maar bijvoorbeeld van de winst van de verzekeraar (wat uiteraard ook niet ideaal is). Enfin, de stelling van Roemer (SP) is dat door de marktwerking de gezondheidszorg alleen maar duurder is geworden. Daar heeft hij natuurlijk geen bewijs voor, want de gezondheidszorg was misschien wel nog duurder geworden zonder marktwerking. Dat zullen we helaas nooit weten. Welke problemen lost dat nationaal zorgfonds dan eigenlijk wel op? Laten we eerst eens kijken welke problemen zorgverzekeringen met zich meebrengen. Dan kunnen we daarna vanzelf zien of de SP en Emile Roemer gelijk hebben, namelijk dat met een zorgfonds de zorg goedkoper zal worden. Die problemen bespreek ik elders

15 oktober 2016

Martin van Rijn (staatssecretaris VWS): een beetje dom

Ja, laten we het dan maar weer eens hebben over Martin van Rijn, de staatssecretaris van volksgezondheid. Hij is per slot van rekening verantwoordelijk voor de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Mijn trouwe lezers (ergens tussen de 50 en 100) weten dat ik het volgende had geschreven: “De invloed van het ministerie van VWS op de gedecentraliseerde zorg kan op een ramp voor gemeenten uitdraaien.” Dat was op 11 oktober en, inderdaad, een dag later meldde mijn krant dat de gemeenten de jeugdzorg niet meer kunnen financieren. De journaliste van dienst meldde: “Zo wordt nu langzaam zichtbaar dat de zogenoemde decentralisatie in 2015 nog niet tot de gehoopte 'lichtere zorg' heeft geleid. De bedoeling was dat door de gemeente de jeugdzorg te laten organiseren, kinderen met gedragsproblemen of psychische aandoeningen niet zo snel zouden worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een dure psychiater.” Er werd ook nog vermeld dat onze staatssecretaris ‘ontstemd’ was over de problemen. Wat nou? Hij heeft ze zelf veroorzaakt. Dit zei hij eerder: “Het is straks niet de gemeente die bepaalt welke zorg en medicijnen een kind krijgt, maar de professional. We moeten ervan uitgaan dat artsen behandelbeslissingen nemen op basis van hun professionele inzichten.” Er is helemaal geen sprake van decentralisatie, want door de bemoeizucht van Martin van Rijn krijgen de gemeenten de ‘ontzorging’ van de hulp voor kinderen niet voor elkaar. Ik kon het niet nalaten een brief naar de krant te sturen met de (impliciete) mededeling dat Martin van Rijn oliedom is. De krant maakte daar ‘een beetje dom’ van. Ook goed. 

11 oktober 2016

Edith Schippers (minister VWS): Haar rampzalige zorg is een gifbeker

Kamerlid Arno Rutte (VVD) heeft het plan van de SP voor een nationaal zorgfonds een gifpil genoemd, terwijl minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid het plan een ramp voor het land noemde. Bedoelde ze daarmee ook te zeggen dat de ongebreidelde marktwerking in de zorg, zoals die momenteel geldt, een zegen voor het land is? Het is nauwelijks voorstelbaar. In sommige sectoren van de zorg, zoals bijvoorbeeld bij de zorg voor mensen met licht verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen, is marktwerking ondoordacht ingevoerd. In die sectoren maken commerciële zorgondernemers, onder het mom van efficiëntie, woekerwinsten ten koste van de belastingbetaler, en waarschijnlijk ook ten koste van hun cliënten. Dezelfde belastingbetaler die volgens Schippers zo slecht af zou zijn met het SP-plan. De controle en het toezicht op die zorgondernemers is een onoverzichtelijke lappendeken, waar geen enkele instantie zich geroepen voelt de belangen van de belastingbetaler te behartigen. Daardoor dreigde ‘marktwerking’ in deze sector voor het Rijk een gifbeker te worden. Dus werd het tijd om die beker door te schuiven naar de gemeenten. Het officiële argument daarvoor was dat gemeenten beter dan het Rijk er voor kunnen zorgen dat mensen zelf hun problemen oplossen. Helaas heeft het Rijk zijn handen toch niet van de decentralisatie af kunnen houden. Bij de jeugdzorg, bijvoorbeeld, die ook grotendeels naar de gemeenten is gedecentraliseerd, heeft het Rijk bepaald dat ook huisartsen mogen doorverwijzen. Uiteraard gebeurt dat op kosten van de gemeenten, en dus stromen de declaraties voor te leveren zorg bij gemeenten binnen zonder dat gemeenten zelf hebben kunnen vaststellen of de zorg terecht is geleverd. De invloed van het ministerie van VWS op de gedecentraliseerde zorg kan op een ramp voor gemeenten uitdraaien, maar de gifbeker moet tot de bodem worden leeg gedronken. 

07 oktober 2016

Gert van Dijk (medisch ethicus): beschermt het ongeboren kind niet

Deze week laaide in mijn krant weer eens de discussie op over verplichte anticonceptie voor vrouwen als zij aantoonbaar onbekwaam zijn als ouder. Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familierecht, is daar al jaren een groot voorstander van. Er zijn allerlei praktische problemen verbonden aan verplichte anticonceptie, maar er is één belangrijk argument voor verplichte anticonceptie. Om mijzelf maar eens te citeren: het is een sympathiek idee “omdat niet alleen het al geboren kind, maar ook het nog niet verwekte kind bescherming van de overheid verdient. Als er alle reden is om aan te nemen dat een kind van sommige ouders een gemankeerd en kansloos leven tegemoet gaat, mag, zo niet moet, de overheid er voor zorgen dat zo’n kind niet ter wereld komt.” Vlaardingerbroek noemt het voorbeeld van een vrouw die veertien kinderen kreeg die allemaal op één na uit huis werden geplaatst Dat ene kind leed uiteindelijk aan obesitas. Een ander schrijnend citaat: “Ik schat dat jaarlijks in Nederland wel 250 kinderen al in de baarmoeder feitelijk onder toezicht worden gesteld.” Uiteindelijk gaat deze discussie om het recht dat je als vrouw zelf over je eigen lichaam mag beschikken tegenover het recht van een kind op een leven dat niet bij voorbaat ellendig zal zijn. Het is een moeilijke afweging, maar een die toch gemaakt moet worden, zeker door medische ethici die van huis uit de levende mens plaatsen voor (nog) niet levende mensen. Gert van Dijk, medisch ethicus, kwam ook in de krant aan het woord. Het was onthutsend te constateren dat hij die afweging niet gemaakt had. Toen hem over de rechten van het ongeboren kind werd gevraagd, zei hij letterlijk: “Er zijn andere manieren om het kind te beschermen.” Het woord ‘ongeboren’ ontbrak, inderdaad.

03 oktober 2016

Gerjanne te Winkel (topadvocaat): “Ik ga u stalken, of u maar even wilt overleggen.” III

Laten we nog even het voorgaande herhalen. Gerjanne te Winkel (GtW) behartigt de belangen van Woonfoyers B.V., althans van de arme heren Bleichroth en Postma (B&P), die wel/niet/wel/niet bij Woonfoyers betrokken zijn (doorhalen hetgeen juridisch niet verlangd wordt). GtW is topadvocaat bij advocatenkantoor Jones Day, maar ze had het onderzoekrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over het zorgbedrijf Woonfoyers niet zo goed gelezen. Dat rapport is helaas mislukt, zoals nu zelfs de verantwoordelijke staatssecretaris toegeeft: de IGZ moet zijn huiswerk overdoen. GtW verweet mij te weinig kennis van het strafrecht zodat ik niet als ‘expert’ bij het RTL-nieuws had behoren te zeggen dat ik de frauduleuze praktijken van Woonfoyers B.V. frauduleus vond. Bovendien had ik de feiten moeten verifiëren. Ze zou me blijven stalken, tenzij ik alsnog met haar wilde overleggen. Dat wilde ik niet. En wat die feiten betreft, ik heb mij inderdaad gebaseerd op de van RTL ter inzage gekregen brieven en e-mails van (ex-)medewerkers, waarin de gesignaleerde praktijken aan de orde worden gesteld. Ik ben er van uit gegaan dat RTL die brieven en mails niet uit de eigen duim heeft gezogen. Waar GtW zich op baseert om overtuigd te zijn van de onschuld van Woonfoyers/B&P/Woonfoyers/B&P (doorhalen, etc), is mij overigens een raadsel. Uit de jaarrekening van 2014 van Woonfoyers zal ze het niet gehaald hebben. Die heb ik namelijk ook bekeken en, zoals wel vaker bij dit soort ‘duistere’ zorgbedrijven, ontbrak daarin vrijwel alle informatie die van belang is om de activiteiten van Woonfoyers te kunnen beoordelen. Zouden B&P hun financiële boeken voor GtW geopend hebben? Het zou kunnen, maar dan heeft ze die misschien net zo goed bestudeerd als het rapport van de IGZ. 

02 oktober 2016

Werner Heisenberg (1901-1976): geniale lafaard of schurk?

De Duitser Werner Heisenberg leverde voor zijn 25e jaar geniale bijdragen aan de kwantummechanica. Duitsland was toen (de jaren 1920) het centrum van de natuurkunde. De giganten van de natuurkunde (Einstein, Bohr, Planck, Lorentz en anderen) spraken Duits met elkaar. Als Adolf Hitler er niet geweest was, hadden we nu een discussie over Duits in de collegezaal, in plaats van Engels. Maar Adolf Hitler kwam wel en Heisenberg bleef in Duitsland en protesteerde niet (net als die andere beroemde fysicus Max Planck). Zijn rol bij de poging van de nazi’s om een atoombom te maken, is altijd duister gebleven. Aan Niels Bohr schijnt Heisenberg tijdens de oorlog opgebiecht te hebben dat hij aan de bouw ervan met de nazi’s meewerkte. Zelf heeft hij na de oorlog de schijn gewekt dat hij het naziproject opzettelijk saboteerde. Daar wordt door velen aan getwijfeld. Er wordt beweerd (zie hier of hier) dat het naziproject mislukte omdat Heisenberg het principe van kernsplitsing niet goed begreep. Dit weekend werd in mijn krant nog eens het verhaal gememoreerd dat de Groningse fysicus Dirk Coster in de oorlog gepoogd had de (Joodse) ouders van de naar de VS geëmigreerde fysicus Sam Goudsmit (in het wit op de foto uit 1939) te redden uit de handen van de nazi’s. Hij schrijft aan Heisenberg, die dan in hoog aanzien is in Hitler-Duitsland. Heisenberg schreef in februari 1943 “een wezenloos briefje terug aan Coster dat hij Sam [Goudsmit] goed kent en als collega zeer waardeert en dat hij hoopt dat zijn ouders niets zal overkomen.” De ouders van Goudsmit waren toen al vermoord in Auschwitz. Heisenberg (midden op de foto) was in ieder geval een lafaard, maar waarschijnlijk een schurk. Na de oorlog werd hij gerehabiliteerd en richtte de Max-Planck(!!) instituten op.

26 september 2016

Gerjanne te Winkel (topadvocaat): “Ik ga u stalken, of u maar even wilt overleggen.” II

In het RTL-nieuws van 15 september jl. beweerde ik dat de praktijken van de zorginstelling Woonfoyers B.V. getuigden van valsheid in geschrifte en dat de verantwoordelijken vervolgd zouden moeten worden. Advocaat Gerjanne te Winkel (GtW) van advocatenkantoor Jones Day vroeg mij daarop hoe ik tot die conclusie kon komen. Die frauduleuze praktijken hadden (aldus GtW) niet plaats kunnen vinden, want de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) had immers een onderzoek gedaan en geen enkele misstand geconstateerd. Helaas had GtW het onderzoekrapport van de IGZ niet zo goed gelezen, want de IGZ deed in dat onderzoek geen poging frauduleuze financiële praktijken op het spoor te komen. De IGZ ondervroeg een aantal cliënten die door de directie van Woonfoyers B.V. waren aangewezen. De directie zal vast geen cliënten aanwijzen die al te zeer klagen bij de IGZ. Inderdaad, dat bleek. Bovendien stelde de IGZ de verkeerde vragen. De IGZ vroeg niet aan de cliënten of ze te weinig zorg hadden gekregen en of er sprake was geweest van onjuiste declaraties. De IGZ richtte zich in het onderzoek op de kwaliteit van de zorg, maar dat was nu even niet aan de orde. Het was dus bizar dat GtW dit rapport als bewijs nam voor de onschuld van de directie van Woonfoyers B.V. Mijn belangrijkste bron voor het bewijs van de frauduleuze praktijken van Woonfoyers was de RTL zelf. Dit vond GtW op haar beurt weer niet genoeg. Zij verweet mij de door RTL gepresenteerde feiten niet geverifieerd te hebben, alvorens voor haar cliënten, die arme heren Bleichroth en Postma, schadelijke conclusies te trekken. Ze zou me wel weten te vinden, was de impliciete boodschap, maar overleg met haar was nog mogelijk. (wordt vervolgd).

23 september 2016

Gerjanne te Winkel (topadvocaat): “Ik ga u stalken, of u maar even wilt overleggen.” I

Zij is topadvocaat in het procesrecht, zoals ze hier bevestigt en in die hoedanigheid vroeg ze mij hoe ik toch de heren Bleichroth en Postma op 15 september bij RTLnieuws van fraude kon beschuldigen. Tot ik deze vraag kreeg, had ik nog nooit van deze heren gehoord, laat staan dat ik ze van fraude kon beschuldigen. Maar de heren blijken bestuurders en aandeelhouders te zijn van Freya Holding B.V. die weer aan het hoofd staat van de groep van Woonfoyers B.V. Woonfoyers B.V. is een zorgbedrijf dat dan weer onderdeel is van de zorggroep Alliade. Hallo, bent u daar nog? Ja echt, zo gaat dat kennelijk in de zorg dat de ene onderaannemer de baas is over de andere aannemer en daar kan best een schoonmaakbedrijf tussen zitten waar cliënten van een zorgbedrijf ‘therapeutisch’ als schoonmaker worden ingezet en waar het zorgbedrijf dan op basis van een PersoonsGebonden Budget (pgb) uren voor declareert bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB). De SVB controleerde tot voor kort deze pgb-declaraties nauwelijks (zie hier), dus geen haan die er naar kraait. Woonfoyers B.V. hanteerde ook dit soort praktijken, maar helaas journalistieke speurneuzen van, inderdaad, RTL kwamen er achter, zie hier. RTL vroeg mij wat ik van dit soort en andere praktijken vond. (Andere praktijken: declaratiebriefjes ongezien door cliënten laten ondertekenen, groepsactiviteiten declareren als individuele begeleiding, uren declareren voor tijden dat cliënten aantoonbaar andere bezigheden hadden.) Ik vond dit frauduleuze praktijken en, aannemende dat de RTL zijn werk goed gedaan had (en ik had weinig reden daaraan te twijfelen) zouden de verantwoordelijken voor het gerecht gesleept moeten worden. Enter dus Gerjanne te Winkel, die kennelijk de heren Bleichroth en Postma vertegenwoordigt (wordt vervolgd).

21 september 2016

Jan Bouwens: te veel geloof in de neo-klassieke economie II

Wij zeiden dat Jan Bouwens te veel vertrouwen heeft in de (neo-klassieke) economische theorie. Hij volgt de theorie op gebieden waar het zeer onwaarschijnlijk is dat de neoklassieke theorie van toepassing is. Met name bij de salariëring van topmanagers. In de theorie is het salaris van een werknemer het gevolg van zijn (marginale) bijdrage aan de productie. Het is voor een bedrijf het meest voordelig als het net zo veel werknemers in dienst neemt tot het salaris (dat door de markt wordt opgelegd) gelijk is aan de (marginale) bijdrage aan de productie van de laatst in dienst genomen werknemer (kijk hier voor een duizelingwekkende uitleg, en hier voor een iets rustiger uitleg). Het is waar dat een bedrijf ook een topmanager in dienst moet nemen en dus zullen net zo veel topmanagers in dienst worden genomen tot hun loon gelijk is aan hun bijdrage aan de productie. Maar nu verrijzen er minstens drie problemen! Ten eerste wordt er maar één topmanager in dienst genomen, ten tweede zal het lastig (eigenlijk onmogelijk) zijn de bijdrage van de topmanager te meten, ten derde heeft de topmanager zelf een grote invloed op het salaris dat hij krijgt. Deze drie problemen zouden al genoeg moeten zijn om de theorie op dit punt (de salariëring van topmanagers) in de prullenbak te gooien. Niet voor Jan Bouwens, want hij beroept zich op een artikel van twee slimme Franse economen Gabaix en Landier, generatiegenoten van Thomas Piketty, waarin wordt ‘aangetoond’ dat de beste topmanagers naar de grootste bedrijven gaan en ook meer betaald moeten worden, naarmate ze een groter bedrijf leiden (kijk hier voor een wat bredere en meer verbale uitleg). Aangetoond staat tussen ‘ ’ omdat het eigenlijk niet wordt aangetoond, maar wordt aangenomen.

20 september 2016

Henk Jan Out: “medicijnen zijn duur omdat ze waardevol zijn.”

De farmaceutische industrie heeft geen goede reputatie meer in het land. Ten onrechte, zegt Henk Jan Out afgelopen weekend in een interview in De Volkskrant (alleen voor abonnees). Dankzij de farmaceutische industrie zijn er medicijnen op de markt gekomen die veel gezondheidswinst hebben opgeleverd. En ja, de industrie maakt wel ongekend veel winst (zo’n 20%), maar het risico op mislukkingen is dan ook erg groot. En, nog steeds volgens Out, als we nieuwe medicijnen te duur vinden, zeg dan wat ze wel mogen kosten. Inderdaad (zegt schrijver dezes), bij ieder nieuw (of oud) medicijn zou de discussie moeten gaan over de vraag of de genezingskans voldoende opweegt tegen de extra kosten van het medicijn, want niet alles wat de medische techniek vermag kan uit de algemene financiële middelen worden gefinancierd. In het Verenigd Koninkrijk is er een maximaal bedrag per gewonnen levensjaar ingesteld. Maar in Nederland wordt dat min of meer schandelijk gevonden. Zie de discussie over het zogenaamde Pompemedicijn tegen spierziekte, waar zelfs cabaretiers zich mee bemoeiden. Hoe komt het toch, wordt aan Out gevraagd, dat er geen verband lijkt te zijn tussen de vraagprijs van een medicijn en de kostprijs? En daar blijkt helaas dat Out niet veel kaas van economie heeft gegeten. Hij zegt letterlijk: “De prijs wordt meestal niet bepaald door de productiekosten, maar door de waarde voor de gebruikers. Ook bij geneesmiddelen. Een medicijn dat patiënten geneest, of minder ziek maakt, is van grote waarde voor patiënten en de maatschappij.” Water en zuurstof, zou ik zeggen, zijn ook van zeer grote waarde voor de maatschappij, we kunnen niet zonder. Toch betaal je er weinig (water) of niets (zuurstof) voor. Misschien kan Henk Jan Out, zelf overigens in dienst bij een farmaceut, daar eens over nadenken.

17 september 2016

Jan Bouwens: te veel geloof in de neo-klassieke economie I

Jan Bouwens heeft uitgesproken opvattingen over topsalarissen en deze week mocht ik in mijn krant daar tegen te keer gaan. Bouwens beweert dat topmanagers van succesvolle bedrijven topsalarissen moeten blijven ontvangen omdat ze schaars zijn en zeer productief. Dankzij hun goede beslissingen worden er door hun bedrijf miljoenen- of miljardenwinsten geboekt en daarvoor mogen ze dan ook fors betaald worden. Als in Nederland de salarissen voor topmanagers aan een maximum zouden worden gebonden, is er een grote kans dat de grote bedrijven failliet gaan. Want bij lage salarissen horen managers die alleen maar kleinere bedrijven succesvol kunnen leiden, maar niet de grotere bedrijven. Tot zover Jan Bouwens. Het grote probleem van Jan Bouwens is dat hij te veel vertrouwen heeft in de (neo-klassieke) economische theorie. Zoals men desgewenst hier kan nalezen hecht ik ook grote waarde aan de theorie, alleen niet omdat die theorie op een of andere manier empirisch waar zou zijn (want dat is niet aan te tonen), of dat je er mee zou kunnen voorspellen (want dat kun je niet), of dat beleidsmakers er iets aan zouden kunnen hebben (want dat is niet zo), maar omdat je er op een zuivere manier mee kan redeneren. Dus, als je vindt dat topmanagers topsalarissen behoren te hebben, dan zeg je dat de bijdrage van die topmanagers aan de waarde van het bedrijf groot is en dat ze daar dus naar betaald moeten worden. Dit is inderdaad wat Bouwens beweert en hij volgt hier de (neo)klassieke theorie, namelijk dat werkers betaald zullen (en moeten) worden naar hun extra bijdrage aan het bedrijf. Probleempje: bij de betaling van managers van grote bedrijven is het zeer onwaarschijnlijk dat de neoklassieke theorie van toepassing is (wordt vervolgd).

15 september 2016

Diederik Stapel/Heleen Mees: geen/wel tweede kans?

Heleen Mees was een gevierd columniste, die ‘groot’ is geworden in Nederland door haar mening dat hoog opgeleide vrouwen zich voor 100 procent op hun carrière moeten storten. De meeste vrouwen echter geven hun economische zelfstandigheid op zodra ze zwanger raken, aldus Mees. Ze kiezen voor de kinderen en worden afhankelijk van hun partner. Toen bleek in de zomer van 2013 dat Heleen Mees een affaire had gehad met econoom Willem Buiter en dat zij hem bleef stalken nadat Buiter de relatie had beëindigd. Ze had zich afhankelijk gemaakt van een man, precies wat ze Nederlandse vrouwen jarenlang had verweten. Diederik Stapel was een gevierd onderzoeker in de sociale psychologie, totdat bleek dat hij al zijn mooie onderzoekresultaten bij elkaar had gefantaseerd. De geloofwaardigheid van Mees en Stapel lag in duigen. Maar in een humane maatschappij krijgen mensen die een misstap begaan hebben een nieuwe kans. Heleen Mees heeft die kans gekregen: zij schrijft columns in De Volkskrant. Stapel heeft inmiddels twee keer geprobeerd bij het hoger beroepsonderwijs aan de slag te gaan, het laatst bij de NHTV. Bij de NHTV bleek hij echter te controversieel, de medezeggenschapsraad wilde hem niet. Moordenaars, terroristen, Syrië-gangers, verkrachters, dieven, zij mogen allemaal weer reclasseren, maar Diederik Stapel die alleen maar een toch al verdachte wetenschap de nek omgedraaid heeft, mag niet eens meer studenten uit het hbo toespreken. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik de columns van Heleen Mees niet meer lees. Zo humaan ben ik dus zelf ook niet. Het vertrouwen in haar oprechtheid is definitief weg. Kennelijk vinden we alleen in abstracto dat mensen met een ‘strafblad’ een tweede kans moeten krijgen. Zodra we weten wat ze gedaan hebben, zien we bij alles wat ze doen dat strafblad achter hun daden verrijzen. 

12 september 2016

Sükran Ince (ErdoganTurk): Engel des doods?

Op 3 september 2016 kwam De Volkskrant met de onthulling dat Sükran Ince een “drijvende kracht achter de uittocht van leerlingen en personeel bij vermeende Gülenscholen in Amsterdam en Zaandam” zou zijn. Zij had een lijst van Turks-Nederlandse kinderen opgesteld die niet meer naar de zogenaamde Gülen-scholen zouden willen gaan en naar de gemeenten gestuurd. Ouders van kinderen die niet op die lijst stonden, waren daardoor verontrust. Zij zouden door de Turkse autoriteiten als landverraders kunnen worden beschouwd. De Gülenbeweging zat immers, volgens de Turkse autoriteiten, achter de mislukte coupe in Turkije. Deze scoop werd door vele media overgenomen, inclusief de foto (hier ook bijgevoegd). Geen Stijl noemde Sükran Ince zelfs een engel des doods die kopgeld zou verdienen door het aanbrengen van aanhangers van Gülen. Kopgeld, voor de niet historisch ingevoerde lezer, werd door de Duitse bezetter in WOII aan Nederlanders uitbetaald voor iedere Jood die ze dood of levend aan de Duitse autoriteiten uitleverden. Het is bekend dat ook Nederlandse politieagenten in de oorlog meewerkten aan het arresteren of bewaken van Joden. Des te erger dus dat Sükran Ince ook nog een functie bij de Nederlandse politie blijkt te hebben. Ze zal haar functie dus wel misbruiken als Klikdogan-Turk. Aldus Geen Stijl. Daarna verdween ze stilletjes uit de krant, terwijl de berichtgeving over de Gülenscholen doorging. Was ze dan toch geen engel des doods, vroegen wij ons af? Inderdaad, foutje gemaakt door de krant, die dat zelf toegaf. Ince was ‘slechts’ bemiddelaar tussen de ouders die hun kinderen van school wilden halen en de desbetreffende scholen. Ince is, naar eigen zeggen, wel een Erdogan-aanhanger, maar dat was ons uit de foto al duidelijk geworden. Het zal nog wel even duren voor ze haar imago van Dracula kwijt is.  

09 september 2016

Jan Sinnige (iso): academische docenten kunnen geen les geven

Jan Sinnige van de iso vindt dat iedere academische docent een basiskwalificatie onderwijs (bko) moet hebben. Ik heb geen bko; heel lang geleden heb ik wel een cursus didactiek voor de middelbare school gevolgd. Daar was ik, geloof ik, niet erg geschikt voor en ik ben er zonder diploma mee opgehouden. Wat niet verhinderde dat ik in het najaar van 1976 les begon te geven aan econometriestudenten (en nu, 40 jaar later, doe ik het nog steeds). Dus, zonder een bko. Een natuurtalent was ik niet. Het duurde zeker 15 jaar voor ik het idee had dat ik zowel boven de stof als boven de studenten stond die ik moest onderwijzen. Nog steeds win ik geen prijzen als de beste docent. Daar staat tegenover dat er studenten zijn die jaren nadat ze bij mij een college gevolgd hebben, mij bedanken dat ik ze kennis die ze nergens anders konden vinden, heb bijgebracht. Inderdaad is academisch onderwijs soms paarlen voor de zwijnen, maar die paar studenten die het je kunnen vergeven dat je niet als een cabaretier voor de klas staat, maar diepe kennis voor ze opgraaft, vergoeden veel. Ben ik daarom tegen een bko? Nou nee, een aantal praktische tips voor de beginnende academische docent zou zeker handig zijn. Maar kwaliteit van onderwijs is een rekbaar begrip. Ik heb een collega gehad die een van de meest populaire docenten was. Het bleek mij al gauw dat hij zijn populariteit op peil hield door de leerstof niet te moeilijk te maken voor de studenten. Jan Sinnige denkt echter dat als de studenten meer tevreden zijn over hun docenten de kwaliteit van het onderwijs toeneemt. Het kan dus ook heel goed andersom zijn.

03 september 2016

Dries van Agt: zette zelf de Molukse treinkapingen in scêne

Binnenkort is het 15 jaar geleden dat op 9/11 Arabische vliegtuigkapers de Twin Towers in New York invlogen. Er zijn mensen die menen dat 9/11 helemaal niet het werk van moslims is geweest, maar wellicht van Amerikanen die een motief zochten om in de islamitische wereld in te grijpen. Zo leek het er op dat de torens door aangebrachte explosieven waren neergestort. Verdacht! Coen Vermeeren heeft een heel boek geschreven over deze ‘andere’ visie op 9/11. Ik ga daar mijn tijd niet aan besteden. Zelfs als 9/11 niet door een islamitische terreurorganisatie is begaan, dan heeft het toch vele fundamentalistische terroristen geïnspireerd, getuige bijvoorbeeld de recente zelfmoordaanslag op Zaventem. Tenzij Vermeeren natuurlijk met bewijs komt dat het Vlaams Belang achter die aanslag zat. Nee, wat mij opvalt is dat Dries van Agt ook sympathie heeft voor de opvatting dat 9/11 misschien wel eens uit een andere hoek is komen aanwaaien. Hij heeft immers een aanbeveling voor het boek van Vermeeren geschreven. Zoals wij weten steunt Van Agt Hamas, de terreurorganisatie die nu al meer dan een decennium de Gaza-strook in zijn macht heeft, maar heeft hij nooit de in Nederland wonende Molukkers gesteund. Dezen hadden na WOII zwart op wit van de Nederlandse regering gekregen dat ze een autonome status zouden krijgen in de Indonesische staat. Deze belofte is nooit ingelost door de regering en dat leidde tot gewelddadige treinkapingen van Molukkers in de jaren 70. Die konden echter op keiharde represailles rekenen van de toenmalige minister van justitie Van Agt. Maar wacht eens! Die treinkapingen door Molukse Nederlanders indertijd waren natuurlijk door Van Agt in scene gezet, zodat hij een motief had om de Molukkers een lesje te leren. Laat Coen Vermeeren dat ook maar eens gaan uitzoeken.

29 augustus 2016

Martin Sommer (columnist): de Geert Wilders van het Hoger Onderwijs

Martin Sommer, columnist bij De Volkskrant, is aan een veldtocht tegen het oprukkende Engels als voertaal in de collegebanken begonnen (zie hier en hier). Nadat eerder Aleid Truijens in dezelfde krant het ook al eens geprobeerd had (zie hier en hier). Met ongeveer dezelfde argumenten: de gemiddelde docent geeft in halfbakken Engels college, de gemiddelde student begrijpt daar ongeveer de helft van. Het resultaat is dat een kwart van de inhoud van de collegestof over komt. Laat het waar zijn. Wat is dan het alternatief? De helft van de studenten aan de opleiding waar ik les geef, komt uit het buitenland, veelal uit Oost Europa. Moeten we die dan op zijn Geert Wilders terugsturen, of moeten ze verplicht Nederlands leren voor ze komen? Martin Sommer vindt, geloof ik, het eerste, want dat Nederlandse universiteiten Engelstalige opleidingen aanbieden om buitenlandse studenten te kunnen bedienen, vindt hij maar een ‘opgewonden argument’. Weg met die buitenlandse studenten. Dit is een vreemde opvatting in de EU, waar van hogerhand is besloten dat alle universitaire opleidingen eenzelfde structuur moeten hebben zodat studenten binnen de EU eenvoudig kunnen switchen tussen universiteiten. Engelstalige opleidingen worden dus niet aangeboden om de Angelsaksische landen te plezieren, zoals Sommer suggereert (“net nu Engeland afscheid neemt van het continent”, zoals hij retorisch schrijft). Britse studenten komen nauwelijks naar het continent, en als ze komen, dan gaat het juist fout met het Engels, zo is mijn ervaring. Oost Europese studenten verstaan het Engels van de Britse studenten vaak niet en omgekeerd. Het stone coal Engels van Martin Sommer is dus niet slecht Engels, het is continental Engels waarmee de continentale Europeanen met elkaar kunnen communiceren. Sommer voert dus eigenlijk een strijd tegen de eenwording van continentaal Europa.

27 augustus 2016

Mokhtar A.(uit A’foort): wil harem beginnen met de zegen van Marokkaanse rechter

Wat zijn de gevolgen van polygamie of veelwijverij zoals dat in de islamitische wereld (nog steeds) vaak voorkomt? Ten eerste, omdat er gemiddeld evenveel mannen als vrouwen zijn, betekent het dat als sommige mannen meerdere vrouwen erop na houden, andere mannen zonder vrouw door het leven zullen moeten. Er ontstaat een tweedeling: mannen (veelal rijk en machtig) die een harem in hun huis hebben en mannen (arm en zonder macht) die noodgedwongen als vrijgezel door het leven moeten. Een ander gevolg van veelwijverij is dat de positie van de vrouw per definitie een onderdanige wordt. Een man kan alleen met meerdere vrouwen samenleven als die vrouwen gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan die man. De positie van de vrouw in de islamitische wereld is, zoals bekend, niet erg sterk. In de ontwikkelde Westerse wereld is veelwijverij niet toegestaan en wij begrijpen nu waarom. Onze wereld wil gelijkwaardigheid voor iedereen: man tegen man en man tegen vrouw. Daarom is poly-, en zelfs ook bigamie in Nederland verboden. Mokhtar A., een Marokkaanse Nederlander uit Amersfoort, wilde echter, volgens de krant, gewoon een tweede vrouw trouwen zonder dat hij van zijn eerste vrouw gescheiden was. In Nederland zou dat dus strafbaar zijn, maar in Marokko (kennelijk) niet, want Hollandse Mokhtar toog naar Marokko, vroeg aan de rechter aldaar toestemming met een tweede vrouw te trouwen, kreeg die toestemming, trouwde en kwam weer gewoon in Nederland wonen. Dit is een slinkse manier om islamitische gewoontes van ongelijkheid (zie boven) in onze op gelijkheid gestoelde maatschappij in te voeren. Schokkend is wel dat blijkens het krantenbericht het openbaar ministerie er pas een zaak van wilde maken na herhaald juridisch aandringen van de eerste vrouw van Mokhtar. Wordt het niet tijd dat Mokhtar zijn Marokkaanse paspoort inlevert?

24 augustus 2016

Sifan Hassan (atlete): tactisch inzicht II


Vijftig jaar geleden had ik een grote trainingsachterstand ten opzichte van mijn concurrenten in een interscolaire middenafstandsrace in Utrecht. Toch nam ik direct de koppositie en probeerde de concurrenten er uit te lopen, een tactische blunder. Afgelopen zomer had Sifan Hassan ongeveer hetzelfde probleem: een trainingsachterstand. Ze had dat kunnen compenseren door een handige tactiek. Hassan begint een race altijd achteraan de groep om dan de laatste 200-300 meter naar voren te komen. Dat kan voor haar fout gaan als er te vroeg tempoversnellingen worden ingezet. Dan moet ze een grote inspanning plegen om de kopgroep niet uit het oog te verliezen. Bij de finalerace voor de OS leek dit ook te gaan gebeuren, maar ze was alert genoeg om op tijd naar voren te sprinten. Het trio dat de tempoversnelling had ingezet, moest ze echter laten gaan. Toen was er een ronde voor het einde opeens een gat tussen Sifan Hassan en het leidende trio. Ze was in ongeveer dezelfde situatie als ik 50 jaar geleden, namelijk aan de kop van een groepje van vier. Hassan zette de achtervolging in en haalde de nummer drie (Laura Muir) in, maar waarschijnlijk kon ze haar belagers achter zich (Jenny Simpson en Shannon Rowbury) wel horen snuiven. Die lieten zich gangmaken door Hassan en snelden haar 100 meter voor de finish voorbij. Het was alsof mijn enige officiële atletiekwedstrijd van 50 jaar geleden zich weer voor mij afspeelde. Ze had, dankzij haar gangmakersrol, de winnares van het brons (Simpson) keurig bij de finish in een (brons) winnende positie afgezet. Zelf werd ze vijfde. Als ze de inhaalrace aan Jenny Simpson had overgelaten, had ze vrijwel zeker brons gewonnen.

23 augustus 2016

Sifan Hassan (atlete): tactisch inzicht I

Vijftig jaar geleden won ik op mijn middelbare school met gemak, zonder noemenswaardige training, de atletiekwedstrijden op de middellange afstand van 800 meter. Daarbij had ik een hele simpele tactiek. Ik nam vanaf het begin de kop en stond die niet meer af voor de finish. Het was de tactiek van koning eenoog, want niemand van mijn medeleerlingen kon mij volgen. Toen bedacht mijn gymnastiekleraar mijnheer Van Welsum dat het wel eens goed zou zijn als ik met een interscolaire wedstrijd ging meedoen. Daar stond ik toen tussen middelbare scholieren uit de hele stad Utrecht die allemaal lid waren van een atletiekvereniging. Beslist niet uit het land der blinden, zo besefte ik veel later, toen mijn kortstondige carrière als atleet er al weer opzat. Ik nam ook in deze wedstrijd de kop en dacht te gaan winnen, hoewel ik wel veel gesnuif vlak achter mij hoorde. Dat was ik op mijn middelbare school niet gewend. Vlak voor de laatste bocht begonnen ze me in te halen, eerst één concurrent, toen een tweede en tenslotte nog een derde. Ik werd vierde, de meest teleurstellende plaats voor een atleet, zoals wij weten. De nummers één tot en met drie feliciteerden elkaar, ze bleken elkaar te kennen van eerdere wedstrijden. Ik droop af om pas veel later weer mee te gaan doen aan trimloopjes. Misschien dat alles anders was gelopen (letterlijk), als iemand mij enig tactisch inzicht had bijgebracht. De Nederlandse atlete Sifan Hassan was in zeker opzicht in de 1500 meter finale bij de Olympische spelen in dezelfde positie als ik 50 jaar geleden: ze had te weinig getraind om voldoende snelheid te kunnen ontwikkelen in de slotfase van een race. Ze zou het dus van haar tactisch inzicht moeten hebben. We bekijken haar race in de finale en komen terug op haar tactiek. 

18 augustus 2016

Hans Wansink: weet niet wat neoklassieke economie is (schrijft er wel over)

Wij schreven over Volkskrantjournalist Wansink. Hij schreef een boek “Creatief na de crisis”. In de krant van 5 augustus mocht hij 1½ bladzijde lang er volop reclame voor maken. Hij beweert dat tot de kredietcrisis alle economen dachten dat de markt alles perfect regelt en voor optimale welvaart zorgt, maar sinds de kredietcrisis: ”De neoklassieke hegemonie die te lang het economie-onderwijs in zijn greep heeft gehouden, kreeg te maken met creatieve destructie.” Een van de economen die aan “het onklaar maken van het neoklassieke discours in de economische wetenschap én ver daarbuiten” heeft bijgedragen is, volgens Wansink, Thomas Piketty. Helaas weet Wansink niet waar hij het over heeft. Piketty is een neoklassieke econoom pur sang. Hij is zelfs zo neoklassiek dat Marxistische economen, die kapitalisten als uitbuiters zien, Piketty kapittelen omdat hij geen oog heeft voor de opvatting van kapitaal als basis voor macht en machtsmisbruik (zie hier). Piketty’s beroemde boek stoelt op neoklassieke uitgangspunten (maar dat ontgaat Wansink). Zonder die uitgangspunten had hij dat boek zelfs niet kunnen schrijven. Een zo’n uitgangspunt, bijvoorbeeld, is dat je kapitaal kunt meten, eenvoudigweg door de waarde van niet-menselijke hulpmiddelen die gebruikt worden bij de productie van goederen en diensten (machines, gebouwen, computers, etc.) bij elkaar op te tellen. Die meting is nogal cruciaal in het boek van Piketty, maar volgens een Marxistisch econoom is zo’n meting neoklassieke onzin: de waarde van kapitaal wordt vooral bepaald door manipulatie van de kapitaalbezitters. Zij kunnen, afhankelijk van de situatie, soms de waarde van hun bezit kunstmatig oppompen en soms klapt de waarde uit elkaar. Maar Wansink denkt dat zodra een econoom het over vermogensongelijkheid heeft, hij/zij geen neoklassiek econoom kan zijn. Wansink is gelukkig niet te oud (62) om aan een studie economie te beginnen.