26 juni 2017

Brian Wansink (dieetgoeroe): “van kleine borden val je af”

Volgens mij is het beste dieet om iedere ochtend op de weegschaal te gaan staan. Dit is althans mijn ‘kuur’: weeg ik meer dan 75 kilo, dan geen koekje bij de koffie en een extra kilometer trimmen; weeg ik minder dan 75 kilo, dan wordt het tijd voor de progrestaart (van WalterVanErven, inderdaad) en wellicht een enkele Trappist. In alle andere gevallen (weegschaal zegt: 74 kg < gewicht <76 kg) doen we ‘normaal’ op culinair gebied (2,5 piepers, 2 ons groente, 1 ons vlees). Dieetgoeroes wantrouw ik, zeker als die goeroes ook nog eens een sociaal-wetenschappelijk sausje over hun dieetadviezen gieten. Het lijkt mij nogal voor de hand liggen dat we sinds het onderzoek van Roos Vonk / Diederik Stapel dit soort onderzoek over voeding moeten wantrouwen. Vonk-Stapel hadden gevonden dat vleeseters hufters zijn, maar natuurlijk zijn we dat helemaal niet, zoals al snel bleek toen de fraude in het onderzoek aan het licht kwam. Maar mensen zijn hardleers. Brian Wansink is, of was, ook een dieetgoeroe met wetenschappelijke wortels. Zijn onderzoek had uitgewezen dat je er op vele manieren voor kon zorgen minder calorieën tot je te nemen, bijvoorbeeld door van kleinere borden te eten. Volgens mijn krant had hij dit soort resultaten in ‘honderden wetenschappelijke artikelen’ aangetoond. Honderden (!!!) artikelen die zijn gelijk aantoonden en die hem topfuncties in het openbaar bestuur, roem en een aanstelling bij een van de topuniversiteiten opleverden. Je vraagt je af of dan niemand bij Cornell University ooit van wijlen Karl Popper had gehoord toen ze Brian Wansink een aanstelling gaven. Als alles in het wetenschappelijke werk van Wansink zo mooi klopt, kan dat dan wel kloppen?  En, inderdaad, hij blijkt alweer enkele maanden geleden ontmaskerd te zijn. 

22 juni 2017

Lodewijk Asscher (PvdA): wil juist wel rechts beleid voeren

Las ik een dezer dagen in mijn krant dat de leider van de PvdA, Lodewijk Asscher, het onaantrekkelijk zou vinden om in een kabinet met drie rechtse partijen op sociaal-economisch terrein samen te werken. Die partijen zijn VVD, CDA en D66. De fractieleider van D66, Alexander Pechtold, die zichzelf altijd progressief en vooruitstrevend vindt,  reageerde als door een mug gestoken. Hij liet journalisten weten dat “Asscher de laatste jaren rechts beleid heeft uitgevoerd en dat dat dus niet het probleem kan zijn”. Pechtold is niet mijn favoriete politicus, maar zo’n schot voor open doel kon hij toch niet missen. Asscher wil juist heel graag rechts beleid in plaats van links beleid voeren. Links beleid is nodig als het slecht gaat met de economie, bijvoorbeeld tijdens een financiële crisis. Dan heb je de welvaartsstaat nodig om nog een beetje bestaanszekerheid in stand te houden. Wat deed Asscher als minister in crisistijd? Hij schafte min of meer de WW af en verhoogde de AOW-leeftijd, niet bepaald linkse maatregelen in crisistijd. Asscher kan er natuurlijk ook weer niet zo veel aan doen: politici hebben nu eenmaal de neiging streng (rechts) beleid als het niet moet en soepel (links) beleid te voeren als het ook niet moet. Bijvoorbeeld, als het goed gaat met de economie. Dan is het tijd om streng te zijn, mensen hebben immers genoeg te besteden, er hoeft niet meer bij, zodat de overheid zijn eigen huishouding weer een beetje op orde kan brengen. Dat zou het beste beleid zijn, maar in goede tijden gaan juist de uitgavensluizen open. Links beleid dus. Dat gaat de komende jaren ook weer gebeuren. Maar Asscher wil niet meedoen. Natuurlijk niet, want hij wil juist graag rechts beleid voeren.

20 juni 2017

Loek Winter (DDN BV): draait de reguliere zorginstellingen een loer

Wij zagen dat Loek Winter als mede-eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN) in grote delen van het land is begonnen met kleinschalige woonvoorzieningen voor demente bejaarden (de Herbergiers). DDN pretendeert dat met “een mix van ondernemerschap, minimale bureaucratie en maximale keuzevrijheid voor elk[e] mens” demente bejaarden uitstekende en liefdevolle zorg kan worden geboden. Wij hebben echter uitgerekend dat als alle demente bejaarden door DDN worden opgevangen, dat 19,4 miljard euro aan belastinggeld zou kosten. Momenteel zijn de collectieve uitgaven aan verpleeg- en verzorghuizen 8,4 miljard euro en de overheid wil eigenlijk dat dit bedrag nog verder naar beneden gaat. Hoe hoger de uitgaven voor de Herbergiershuizen zijn (en die worden ieder jaar hoger), des te minder geld er overblijft voor de reguliere zorginstellingen. De bezuinigingen op die instellingen zullen dus moeten toenemen. Waarom wordt er dan niet op de Herbergiers bezuinigd? Wel, eenvoudigweg, dat kan niet! De reguliere zorginstellingen worden gefinancierd met budgetten die ze vanwege de overheid zijn toegewezen. De Herbergiers worden echter gefinancierd door de demente bejaarden zelf, die een persoonsgebonden budget (pgb) inbrengen. Die kan de overheid niet zo maar afnemen als ze op De Herbergierhuizen zou willen bezuinigen. Loek Winter heeft zijn franchise-organisatie afgeschermd voor bezuinigingen door zich te laten financieren door pgb’s. Hij kan ongehinderd het aantal Herbergiers uitbreiden, tot de laatste reguliere zorginstelling de deuren moet sluiten, omdat Loek Winter al het budget heeft opgesoupeerd met zijn pgb’s. Het is dan ook geen wonder dat hij fel reageert op voorstellen om de pgb’s terug te schroeven. Uiteraard, het pgb-stelsel is de benzine waar Loek Winter op rijdt, en volgens Winter zelf zijn de reguliere instellingen daar ‘institutioneel jaloers’ op. Ook geen wonder, Loek Winter draait ze allemaal een loer. 

15 juni 2017

Michael Schaap (Joodse regisseur): “De moslims van nu zijn de Joden van WOII”

Mensen kunnen soms vreemde gedachtenkronkels hebben. Zo zagen we dat de arabist Jan Jaap de Ruiter en verdediger van het gedrag van de moslims in West Europa, opeens voor een soort ‘Joodsche Raad’ ging pleiten waarin moslims radicale moslims zouden moeten aangeven bij de ‘autoriteiten’. Deze week stond er een interview in de krant met documentairemaker Michael Schaap, die van Joodse afkomst blijkt te zijn. Het interview ging over het fascisme en het lot van de joden in WO II. Het ging ook over het fascisme nu. Dit zei hij daarover: “Het fascisme komt dit keer in een pak (..) met Meneer Baudet, die weer een stukje slimmer is dan meneer Wilders.” Meneer Wilders en Baudet zijn, zoals bekend, niet erg ingenomen met de manier waarop veel moslims de islam belijden. Ondergetekende ook niet. Veel moslims nemen de koran letterlijk en zijn intolerant tegenover andersdenkenden. Ze stellen de koran boven onze rechtsstaat en sommigen zijn bereid met geweld de profeet te dienen die veel verboden heeft waar ‘wij’ westerlingen van houden, zoals alcohol, muziek, spotprentjes, en wat al niet. Enfin, wat Schaap in bovenstaand citaat suggereert is dat moslims geen daders zijn (die bewust of onbewust het Westerse leven omver willen werpen), maar slachtoffers. Slachtoffers dus van mensen als Wilders en Baudet. Moslims nu zijn de Joden van 1933-2045. Waren de Joden in die tijd in Europa bezig hun geloof aan anderen op te dringen door het plegen van aanslagen, zoals moslims nu? Antwoord: nee (hier niet, maar in Palestina wel, maar dat is een ander verhaal). En omgekeerd, zijn de moslims nu vogelvrij, zoals de Joden dat toen waren? Retorische vraag. Laten we het er op houden dat Schaap gevolg en oorzaak niet uit elkaar kan houden. 

13 juni 2017

Loek Winter (DDN BV): “Wij doen de zorg voor demente bejaarden goedkoper”

Wij zagen dat Loek Winter als mede-eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN) in grote delen van het land is begonnen met kleinschalige woonvoorzieningen voor demente bejaarden (de Herbergiers). DDN pretendeert dat met “een mix van ondernemerschap, minimale bureaucratie en maximale keuzevrijheid voor elk[e] mens” demente bejaarden uitstekende en liefdevolle zorg kan worden geboden. Het basisprincipe is, er wordt door DDN een huis doorverhuurd aan ‘zorgondernemers’ (vaak een echtpaar) die de zorg voor de bejaarden op zich nemen. Die bejaarden brengen een persoonsgebonden budget (pgb) in en eventuele andere inkomsten zoals een AOW-uitkering en de zorgondernemers moeten daarmee de exploitatie van hun huis rond zien te krijgen. Het manifest van Hugo Borst heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de zorg voor demente bejaarden in sommige reguliere zorginstellingen te wensen overlaat. Gaat dat met de Herbergiers beter, zoals ze zelf beweren in een brief aan de Tweede Kamer? En zijn ze, zoals DDN op hun website beweert, ook nog eens goedkoper dan de reguliere instellingen? Een onderbouwing van die laatste bewering. is niet zo eenvoudig te geven, maar het doet er ook niet toe. DDN is namelijk gebaseerd op een misleidend uitgangspunt, namelijk dat er geen enkele financiële belemmering is voor het geven van hulp aan demente bejaarden. Laten we maar even met DDN meerekenen. Momenteel zijn er 270.000 mensen in Nederland met dementie (zie hier). Het kost DDN naar eigen zeggen 72.000 euro per jaar om een demente bejaarde zorg en inwoning te bieden. Als alle demente bejaarden door DDN worden opgevangen kost dat dus 19,4 miljard euro. Goedkoop? Momenteel zijn de collectieve uitgaven aan verpleeg- en verzorghuizen 8,4 miljard euro. Volgens de regering is dat al te veel. Wat gaat er fout? (wordt vervolgd)

10 juni 2017

Jan Jaap de Ruiter (arabist ter stede): “Voer een Joodse raad voor moslims in”

Jan Jaap de Ruiter kennen we als de arabist die denkt dat er heel veel moslims uitstekend functioneren in een democratie. Ook heeft hij zich volgens de krant verzet tegen het idee om ‘beroepsmoslims’ uit te zetten. Wat beroepsmoslims precies zijn was niet duidelijk, maar bedoeld werden waarschijnlijk imams die de fundamentalistische islam prediken. Laat ze rustig blijven preken, was de boodschap van De Ruiter. Heeft hij dan misschien een idee hoe te voorkomen dat we in Nederland ook te maken krijgen met terreuraanslagen? Jazeker, daar heeft De Ruiter zo zijn ideeën over: in De Volkskrant mocht hij uitleggen dat er een “geïnstitutionaliseerd verplicht en bindend overleg tussen de overheid en alle islamitische instellingen, zoals onderwijsinstituten en natuurlijk moskeeën in ons land” moet komen. In dat overleg dienen de islamitische instellingen “signalen van ontsporende elementen aan de autoriteiten door te geven die dan kunnen optreden. Het is hom of kuit voor islamitische centra, en in plaats van zalvende bruggen bouwende woorden dienen ze namen en rugnummers te geven.” Zijn we blij dat De Ruiter in een paar maanden tijd opeens zo anders is gaan denken over de moslims in Nederland? Nou nee, want het uitzetten van imams is in Nederland tamelijk ondenkbaar, maar verplicht overleg is in onze open samenleving minstens zo ondenkbaar. Het roept ongetwijfeld associaties op met de Joodse Raad die de Duitse bezetter verplicht in het leven riep. De ‘Joodse moslim raad’ moet hun geloofsbroeders, die denken dat in de koran een rechtvaardiging kan worden gevonden om ongelovigen te vermoorden voor hun verachting van de profeet, gaan aangeven bij de ‘autoriteiten’. Die autoriteiten zijn ook ongelovigen. Jan Jaap de Ruiter gelooft toch niet dat moslims bereid zijn moslims te verraden aan ongelovigen? 

06 juni 2017

Paul Scheffer: heeft waterige oplossing voor het multiculturele drama

Paul Scheffer zette in 2000 de discussie over de multiculturele samenleving in Nederland op scherp. Lees nogmaals hoe gelijk hij had en verbaas je erover dat in de 17 jaar die sindsdien zijn verlopen het multiculturele drama alleen maar groter lijkt te zijn geworden. Scheffer schreef dat de etnische minderheden grotendeels bestaan uit “enorme aantallen achterblijvers en kanslozen, die de Nederlandse samenleving in toenemende mate zullen belasten”. Hij onderkende toen al dat moslims in Nederland niet bereid zouden zijn de Nederlandse rechtsstaat te accepteren: “De islamitische wet verbindt aan afvalligheid rechtsgevolgen die in ons land onaanvaardbaar zijn: zoals ontbinding van huwelijk, ontzegging uit de ouderlijke macht en verval van erfrechtaanspraken”. Dit soort bevindingen is recent bevestigd door hoogleraar sociologie Ruud Koopmans (zie hier). De overgrote meerderheid van de moslims in West Europa (en dus Nederland) wenst onze liberale normen en waarden niet over te nemen. Heeft Scheffer een oplossing of is hij inmiddels de wanhoop en het cynisme nabij, nu het ‘moslimprobleem’ een steeds gewelddadiger vorm krijgt. Radicale moslims achten het gerechtvaardigd de ‘zondige’ kanten van het Westerse leven (uitgaan, zie Parijs; meisjes en muziek, zie Manchester, enz.) met geweld te bestrijden. In zijn recente boek(je) De vrijheid van de grens besteedt hij een hoofdstuk aan de radicale islam en de hunkering naar ‘het kalifaat’. Hij schrijft dat het belangrijk is dat moslims zich niet alleen uitspreken over het geweld van jihadgangers, “maar juist ook over de ideeën waarmee ze dat geweld rechtvaardigen” (blz. 75). Dat was voor mij een zonderlinge advies. De meerderheid van de moslims onderschrijft die ideeën immers. Wat lost het op als ze dat, op verzoek van Scheffer, hardop uitspreken? Op zijn best heeft Scheffer een waterige oplossing voor het moslimprobleem, op zijn slechtst is het een wanhoopskreet.

01 juni 2017

Jetta Klijnsma (PvdA): stopt te laat met korten ouderen

Het is waar: over het sociale karakter van Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het huidige demissionaire kabinet Rutte hebben we ons vaak zorgen gemaakt. Wat heeft zij niet allemaal op haar geweten. Een onaangekondigde vervroegde afschaffing van de partnertoeslag in de AOW, waardoor een paar duizend gepensioneerden onverwacht hun inkomen met een paar honderd euro per maand lager zouden zien uitvallen. Na fel protest trok ze het voorstel in. Vervolgens kwam het voorstel om ouderen die bij hun kinderen intrekken te korten op hun AOW, de zogeheten mantelzorgboete. Vervolgens wreef ze nog flink wat zout in de electorale PvdA-wond door enthousiast mee te werken aan de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, een maatregel die vooral ‘zwakkere’ ouderen treft, namelijk mensen met een relatief korte levensverwachting, geen of een beperkt aanvullend pensioen en een slechte positie op de arbeidsmarkt. En alsof het allemaal niet genoeg was, wilde ze vlak voor de verkiezingen ook nog wel een leugentje over de AOW-uitkering vertellen. Ze zei: Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden.” Ze wilde het niet, maar ze deed het toch. Dat alles leverde de PvdA weinig electoraal krediet, zoals de recente Kamerverkiezingen hebben laten zien. Maar kijk, de verkiezingen zijn geweest, Jetta Klijnsma kan haar politieke testament opmaken en daar komt de staatssecretaris toch nog met het idee om de mantelzorgboete niet door te laten gaan. Het is natuurlijk beter om ons Jetta Klijnsma later te herinneren als de bewindsvrouw die de mantelzorgboete van tafel heeft weten te krijgen, maar de timing is niet erg fijngevoelig nu alle PvdA-kalveren inmiddels zijn verdronken. 

30 mei 2017

Loek Winter (DDN BV): “geef mij de zorg voor demente bejaarden”

Loek Winter is mede-eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN). Dat is een franchiseorganisatie achter kleinschalige woonvoorzieningen voor gehandicapten (de zogenaamde Thomashuizen) en demente bejaarden (de Herbergiers). DDN faciliteert dat zorgondernemers (vaak een echtpaar) een huis runnen met zorgbehoevenden waarbij de inkomsten grotendeels bestaan uit de zogenaamde persoonsgebonden budgetten (pgb’s) die de bewoners ontvangen. Een pgb is een geldbedrag dat iemand die zorg nodig heeft, kan ontvangen om daarmee zelf zorg in te kopen. Bij de Thomashuizen en de Herbergiers geven de bewoners hun pgb aan de echtparen die zo’n huis runnen. De bedoeling is dat ze daar zorg voor terug krijgen. Soms is dat zo, maar soms niet voor het volle bedrag. In een aantal gevallen is de zorg beneden de maat. Die pgb’s worden door de zorgondernemers namelijk ook gebruikt om de exploitatie van hun huis rond te krijgen. Ze moeten zelf, per slot van rekening, ook de huur betalen (aan DDN!) en er zelf ook van leven. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van een pgb: zij mogen aangewend worden voor zorg en in de kostprijs van de zorg moeten alle relevante kosten verwerkt zijn. Toch afficheren DDN (Loek Winter) zich als de oplossing van de problemen in de zorg voor demente bejaarden. De zorg voor deze groep staat ter discussie, vooral ook sinds het manifest van voetbaljournalist Hugo Borst. Dit manifest was er op gericht zo veel geld vrij te maken dat voor demente bejaarden een menswaardige verzorging is gegarandeerd. Maar, zo zegt DDN in een brief aan de Tweede Kamer, daar zorgen wij al jaren voor. Dus, laat u met een gerust hart de demente bejaarden aan ons over. Hugo Borst was trouwens ook enthousiast, aldus DDN. Wij ook? Nou, nee (wordt vervolgd).

25 mei 2017

Mark Rutte: “United we stand” (tegen islamitische meisjesmoord)

Veel moslims vinden het zondig als vrouwen/ meisjes zich met muziek bezig houden en sommigen (velen??) van hen vinden het gerechtvaardigd als meisjes/vrouwen belemmerd worden bij het beoefenen of genieten van muziek. Daar weet Deeyah Khan van mee te praten. Zij kreeg doodsbedreigingen van haar geloofsgenoten toen zij succes kreeg in muziek en emigreerde daarom van Noorwegen (haar geboorteland), via het Verenigd Koninkrijk (waar de bedreigingen alleen maar erger werden) naar de Verenigde Staten. Dat die bedreigingen niet loos waren, weten we sinds de Manchester terreuraanval. Daar waren vooral meisjes, veelal kinderen, die net naar een concert waren geweest, het doelwit van een moslimfundamentalist. De controversiële columniste Katie Hopkins heeft genoeg van politici die zeggen dat we ons moeten verenigen in antwoord op terreur, maar inmiddels onschuldige kinderen bloot stellen aan terugkerende ‘Syriëgangers’. Hoe is dat in Nederland? Zijn wij zoveel beter af? Welnu, onze eigen minister-president zei inderdaad na de terreuraanval in Parijs, november 2015, dat we ons niet uit elkaar moeten laten spelen. Wij zijn niet in oorlog met de islam, aldus Rutte. Na de recente terreuraanslag op meisjes in Manchester zei hij dat dit een laffe, lege, doelloze aanslag van een gewetenloze terrorist was. Fout! Het was niet gewetenloos. Het was juist een goede daad, want de profeet keurt het niet goed dat meisjes zich met muziek bezig houden. Dus, weg ermee. Doorboor die kinderen met spijkers, ruk hun benen en armen af. Laf? Heel niet: een dappere daad in dienst van de profeet. Jammer dat Rutte niet weet hoe de islam door een meerderheid van de moslims beleden wordt. Maar misschien weet hij het wel, maar wil hij dat zijn hulpeloosheid bij het vinden van een ‘oplossing’ van het moslimprobleem niet te veel opvalt.

24 mei 2017

Salman Abedi: kindermoord op basis van de islam

Wij zien op de foto Salman Abedi, gelovige moslim in een moslimklasje, die met een door islamitische religie gemotiveerde terreuraanslag in Manchester tientallen kinderen heeft vermoord en de toekomst van nog meer andere kinderen heeft verwoest. We herhalen het nog maar weer eens: dat de islam tot dergelijke daden leidt is helemaal niet verwonderlijk. De overgrote meerderheid van de moslims in Europa wenst de Westerse liberale normen en waarden niet over te nemen en vindt de Westerse manier van leven in strijd met wat de profeet heeft voorgeschreven. Sommigen daarvan zien daar kennelijk een rechtvaardiging in om dit leven dan maar alvast te vernietigen. Wat doen ‘we’ daar tegen? Bernadette de Wit vond dat we maar eens moesten beginnen met het uitzetten van de beroepsmoslims. Die ‘oplossing’ leidde tot een storm van verontwaardiging. De Engelse columniste Katie Hopkins vroeg om een ‘final solution’ van het moslimprobleem. Opnieuw een storm van verontwaardiging, omdat die term associaties opriep met de Endlösung die Adolf Hitler had bedacht voor de Joden. Er is nogal een verschil tussen het Jodenprobleem van de Nazi’s en ‘ons’ moslimprobleem. De haat tegen de Joden was gebaseerd op afgunst op het succes van veel Joden in Duitsland tijdens het interbellum. Er is een moslimprobleem in het Westen omdat te veel moslims extreem geweld als een dienst aan de profeet zien. Het is een kleine minderheid, zeggen de politiek correcten onder ons dan. Inderdaad, in het Westen wordt het geweld gepleegd door een minderheid van de moslims, maar de meerderheid accepteert onze levensstijl niet. Het is dus naïef te stellen dat we ons door extremisten niet uit elkaar moeten laten drijven. Laten we Katie Hopkins citeren: “Tell me, will you stand united even when your legs are blown off?”

23 mei 2017

Loek Winter (DDN BV): “franchise zet ons zorgconcept in de markt”

Loek Winter is eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN) Dat is een franchiseorganisatie achter kleinschalige woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten (de zogenaamde Thomashuizen) en demente bejaarden (de Herbergiers). DDN faciliteert dat zorgondernemers (vaak een echtpaar) een huis runnen met zorgbehoevenden. De zorgondernemers krijgen dan de zogeheten persoonsgebonden budgetten (pgb) van de bewoners tot hun beschikking, eventueel aangevuld met andere inkomsten van de bewoners (voor de ouderen zijn dat de aow en het pensioeninkomen en voor de gehandicapten gaat het meestal om de wajong-uitkeringen). De zorgondernemers betalen op hun beurt aan DDN voor de huur van hun pand zo’n 100.000 euro en een franchise-fee van 25.000 euro. Dat zijn forse bedragen, maar de zorgondernemers zijn overigens zelfstandig. Die komen er wel uit volgens DDN (Winter), want zelfstandigheid “creëert een grotere toewijding en betrokkenheid van de ‘uitdragers’ van je concept, wat zich specifiek vertaalt in een persoonlijke aanpak en het bieden van zorg op maat.” Of de zorgondernemers allemaal zorg op maat bieden, zullen we nog wel eens zien. DDN, en dus Loek Winter als eigenaar, wordt in ieder geval van deze constructie niet slechter. De jaarrekening van DDN laat voor 2016 een netto bedrijfsresultaat van ruim 730.000 euro zien. Hoeveel daarvan naar de eigenaren (en dus Loek Winter) gaat, wordt uit het jaarverslag niet duidelijk. Het vermeldt slechts dat de “de resterende winst uitsluitend toe [komt] aan houders van gewone aandelen”. Winter heeft een deel van de aandelen in bezit (vanaf 1 januari 2019 is hij 100% eigenaar van DDN B.V.). Naast een deel van de winst heeft hij ook nog recht op een bezoldiging. Voor de bestuurders van DDN was in 2016 circa €254.130 beschikbaar. Niet vermeld wordt wie die bestuurders zijn, maar Winter is er ongetwijfeld één van.

15 mei 2017

Caroline Tensen: belooft namens kwf onsterfelijkheid

Drie jaar geleden had ik ook niet gedacht dat ik verslaafd zou kunnen raken aan quizzen op de verrekijk, maar sinds de vluchtelingencrisis heb ik het dagelijkse NOS-journaal (te deprimerend en te gekleurd) verruild voor een dagelijkse quiz. Een van die quizzen is ‘één tegen 100’ die niet dagelijks, maar wekelijks wordt uitgezonden. Het is niet de beste quiz, vooral niet omdat soms de muliple-choicevragen en/of –antwoorden wat dubieus zijn. De presentator, Caroline Tensen probeert het vooral gezellig te houden (“gebruik je laatste escape, dan kun je nog lekker doorspelen”), maar heeft inhoudelijk weinig te bieden. Het programma wordt gesponsord door de Postcodeloterij, bedacht door de gulle graaier Boudewijn Poelman. Nu gaat Caroline Tensen een show presenteren die ‘Marathontegen kanker’ heet, dit keer in samenwerking met het Koningin-Wilhelmina Fonds (kwf), ook al een vermaarde geldklopper met een dictatoriale  veelverdiener aan het hoofd. Het is de bedoeling geld te doneren aan hardlopende, fietsende of zwemmende mensen die het dan weer doorgeven aan het kwf. Namens het kwf belooft Caroline Tensen ons als tegenprestatie dat het geld gebruikt zal worden voor kankeronderzoek en dat er, dankzij dit onderzoek “een dag komt dat niemand meer sterft aan kanker”. Die belofte hebben we eerder gehoord en er vraagtekens bij geplaatst. Hoe weet Carolien Tensen (kwf) dat meer geld naar kankeronderzoek tot meer genezing leidt? Zitten we niet aan de top van de kennis? Als we nog meer besteden aan kankeronderzoek, halen we dan misschien goede onderzoekers weg bij het onderzoek naar hartproblemen, die daar meer vooruitgang zouden kunnen brengen dan bij het onderzoek naar de genezing van kanker? Dat soort vragen worden kennelijk niet gesteld, laat staan dat er antwoorden op gegeven worden, maar als iemand mij van het tegendeel kan overtuigen, hoor ik het graag. 

09 mei 2017

Joris Luyendijk: “Brexit heeft de EU-27 verenigd” (in wraakzucht)

Joris Luyendijk (JL) is een bekend journalist, o.a., door zijn boek over het perverse gedrag van bankiers. Wij vonden het een boek met wat particuliere meningen. Nu blijkt dat JL voormalig topbankier Emmanuel Macron wel een warm hart toedraagt, zie hier. Ook zien we dat JL denkt dat Brexit de overgebleven 27 EU-lidstaten verenigd heeft. Dat is dan wel een hele bijzondere manier van verenigen. Zoals bekend zijn de onderhandelingen tussen het VK en de EU over Brexit min of meer gestart. In die onderhandelingen moeten minstens twee dingen geregeld worden, namelijk welk bedrag het VK als ‘alimentatie’ moet betalen aan de EU en hoe de verhouding tussen de EU en het VK zal zijn als het VK de EU definitief heeft verlaten (in maart 2019, zo is de verwachting). Dan gaat het om zulke uiteenlopende vragen als: wat zijn de rechten van EU-burgers in het VK; hoe zit het met de landingsrechten van de VK-luchtvaart in de EU en de rest van de wereld, enz. enz. Als ding 1 (alimentatie) en ding 2 (heel veel zaken) niet geregeld zijn voor maart 2019, resteert wellicht chaos voor het VK. Het lijkt er niet op dat de EU-27 dat erg vinden: de eisen van de EU-onderhandelaars aan het VK worden voortdurend opgeschroefd. Zo was de alimentatie-eis eerst 60 miljard euro, terwijl het ‘bod’ van het VK op 35 miljard euro uitkwam. Inmiddels eist de EU 100 miljard euro van het VK. De EU-27 zijn kennelijk verenigd in het straffen van het VK voor zijn ontrouw. Als in de klassieke popsong moet nooit meer enig land op het idee komen de EU te willen verlaten. Het werkt: de Fransen kiezen zelfs een ex-bankier tot president, omdat hij in de EU wil blijven. 

06 mei 2017

Robert Went (WRR): doenvermogen

Robert Went is waarschijnlijk de bekendste en meest geraadpleegde twitteraar van Nederland. Zo nu en dan (als ik weer even op de hoogte wil zijn) ga ik naar zijn twitter account. Zo kwam ik er via een van zijn tweets achter dat de WRR een rapport had uitgebracht over zelfredzaamheid. Dat woord is min of meer een uitvinding van het nu demissionaire kabinet Rutte II dat vond dat niet de overheid, maar de mensen in de ‘participatiesamenleving’ zelf zoveel mogelijk hun eigen problemen moeten oplossen. Het WRR-rapport zegt daar nu over dat veel mensen niet in staat zijn de juiste beslissingen te nemen: zij hebben te weinig doenvermogen. Het woord doenvermogen heeft de WRR zelf bedacht en dat is ook zo ongeveer de belangrijkste prestatie van dit rapport. Want wie zou wel verwachten dat mensen altijd de juiste beslissingen nemen? Robert Went (zelf werkzaam bij WRR) kennelijk niet, want hij postte een dag later het plaatje hiernaast op zijn twitter account als dodelijk commentaar op het rapport van zijn werkgever. Zijn baas denkt echter wel dat er vaak van uitgegaan wordt dat mensen altijd de beste besluiten nemen, want, zo zegt de WRR, dat “is het rationalistische perspectief dat aan de basis ligt van veel (…) economische benaderingen” (blz. 132 van het rapport). Juist, de WRR bedoelt dat er economen zijn die geloven in de homo economicus, de super-rationele kunstmens die in staat is van ieder probleem de optimale oplossing te vinden. Die economen bestaan wellicht, maar die zijn niet op de plekken waar de burgers met problemen zich melden met een vraag om oplossingen. Daar moeten hulpverleners op last van Rutte II proberen na te gaan hoe zelfredzaam deze burgers met problemen zijn. Wat hebben ze daarbij aan het WRR-rapport? Nul komma nul!

26 april 2017

Jelle Brandt Corstius: draait Chriet Titulaer (1943-2017) door

Kijkt er nog iemand naar DWDD, naar steeds weer diezelfde types die dezelfde soort meningen ventileren en dezelfde soort grapjes maken? Kennelijk wel, want de manier waarop DWDD aandacht besteedde aan de dood van Chriet Titulaer heeft tot een storm van verontwaardiging geleid op sociale media. Dus heb ik, direct toen die storm op nu.nl voorbij trok, naar het desbetreffende fragment gekeken. Daar zat Jelle Brandt Corstius (JBC), die wij voornamelijk kennen als aanstichter van een stalking campagne tegen een voormalig bankier. JBC zat daar tot verrassing van master Matthijs van Nieuwkerk zelf, alsof deze laatste er niet zo blij mee was dat JBC was aangeschoven. En inderdaad, het was een schoolvoorbeeld van verkeerde casting. JBC had een obscure biografie van Titulaer meegenomen en las daar lukraak een aantal triviale passages uit voor, waarbij hij het Limburgse accent van Titulaer probeerde na te doen. Het studiopubliek vond het erg vermakelijk, maar het televisiepubliek kennelijk niet. JBC verklaarde later dat hij helemaal niet de bedoeling had gehad Titulaer belachelijk te maken. Het was dan ook niet de schuld van JBC dat hij uit de bocht vloog; het zit kennelijk in hem. Het was de schuld van DWDD zelf. Het ontbrak aan regie. JBC had daar niet moeten zitten; hij was niet gekwalificeerd om iets te zeggen over de verdiensten van Titulaer. Toen hij er eenmaal zat, had hem niet de gelegenheid moeten worden geboden om volstrekt niet relevante passages uit een volstrekt niet relevant werk voor te dragen met een volstrekt niet relevant accent. Het is symptomatisch voor de kwaliteit van DWDD. Men wil geen risico nemen en daarom worden steeds maar dezelfde hoofden in beeld gezet. Daarmee draait DWDD vooral zichzelf door.

24 april 2017

Mei Li Vos (PvdA): oude zwarte mannen zijn voor abortus

Mei Li Vos is gesneefd Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij stond als nummer 32 op de lijst, te laag gezien de 9 overgebleven zetels voor de partij. Ook voor haar begint de klok te tikken en ze zal voelen hoe moeilijk het voor haar is om als oudere (47 jaar) voet aan de grond te krijgen op de arbeidsmarkt. Haar eigen rancune richt zich echter op de oude, witte mannen, getuige haar tweet van 17 april: “Weer een reden om voor wat minder witte oude rechtse mannen in de politiek te pleiten” De aanleiding was dit bericht over een meisje (17 jaar) in de VS dat haar recht op abortus verdedigde tegenover oude, witte man en senator voor de Republikeinen Jeff Flake (55 jaar). Zonder meer dapper en welbespraakt. Van dit meisje, niet van Mei Li Vos. Haar tweet was juist weer aanleiding voor website GeenStijl om de lezertjes op te roepen Vos van racisme te betichten. We moeten natuurlijk wel wat te doen hebben: dus we gaan een formulier invullen. Nou, ik niet, want ik (66 jaar) vind ook dat oudere mannen hun mond moeten houden over het recht op abortus. Waarom zegt Vos niets over de oude zwarte mannen in de politiek, bijvoorbeeld mannen zoals Jacob Zuma (75 jaar, president Zuid Afrika) en Robert Mugabe (92 jaar, president Zimbabwe), die bereid en in staat zijn hun land in een economische en politieke afgrond te storten, en dat nog doen ook, alleen maar voor hun eigen gewin? Erg vrouwvriendelijk zijn deze zwarte mannen overigens niet, maar het is wel opvallend dat ze allebei voor abortus zijn. Dat zal toch hopelijk niet de reden zijn dat Vos niet pleit voor minder oude zwarte mannen in de politiek.

21 april 2017

Michel Rudolphie (kwf): dictatoriale grootverdiener voor een goed doel?

Mijn vader is aan longkanker overleden (lang geleden overigens, 1956) en ook mijn twee oudere broers zijn door kanker geveld. Het is niet ondenkbeeldig dat ik zelf ook via deze ziekte aan mijn eind kom (maar voor zover ik weet ben ik nog kerngezond, dank u). Vind ik het daarom nodig dat er jaarlijks meer dan honderd miljoen euro voor de kankerbestrijding wordt gedoneerd, bijvoorbeeld aan het Koningin Wilhelminafonds (kwf)? Niet echt. Mijn indruk is dat er al heel veel onderzoek naar de bestrijding van kanker wordt gedaan en dat al die extra miljoenen die via het kwf worden besteed kanker niet reduceert tot een chronische ziekte. Er lijkt bij kankeronderzoek sprake te zijn van bijna, wat economen zouden noemen, negatieve marginale productiviteit. Er wordt zoveel geld ingezameld voor kankeronderzoek dat men van gekkigheid niet meer weet waar men het aan moet besteden. Het kwf is tot een liefdadigheidsfabriek verworden, die steeds maar meer geld wil inzamelen. Dat moet het kwf ook, want het kost heel veel geld om de fabriek draaiende te houden. Volgens gegevens van het kwf zelf geeft het kwf jaarlijks ruim 15 miljoen euro aan personeelskosten uit. De directeur, Michel Rudolphie, komt met een bruto salaris van 152.000 euro (exclusief werkgeverslasten) daarbij niet al te altruïstisch over, maar, zo zegt het kwf, dit salaris is nodig in verband met de zwaarte van de functie en de complexiteit en de omvang van de organisatie. Tsja, maak het dan wat minder complex. Maar nee, nu blijkt dat rupsje-nooit-genoeg kwf de hele publiciteit over de ziekte en de patiënten wil monopoliseren. De fabriek moet blijven groeien en dus moeten de patiënten hun mond houden. Wordt het kwf dus nog complexer en mag Rudolphie nog meer verdienen. Voor een goed doel. Uiteraard.

16 april 2017

Pankaj Mishra: “terrorisme is niet exclusief voor moslims”

Pankaj Mishra heeft het boek Age of Anger geschreven. Het boek heeft als boodschap dat globalisering niet tot vrijheid en welvaart zal leiden, maar vooral tot een economische oorlog van allen tegen allen, waarbij vooral de economische elites profiteren. Ik heb het boek niet gelezen; misschien dat het er tijdens mijn levensavond nog eens van komt, maar met de boodschap kan ik het alleen maar eens zijn. Politici, behalve die aan de uiterst rechtse zijde, hebben bij het openen van de grenzen altijd onderschat dat er, behalve een paar positieve effecten, vooral voor heel veel van de ‘autochtone’ mensen, die het al niet erg goed hebben, negatieve gevolgen zullen optreden. Afgelopen weekend stond er een interessant interview met Mishra in de krant. Het terrorisme komt volgens hem voort uit machteloosheid, vernedering en woede die vooral door immigrantenfamilies gevoeld wordt en is niet exclusief voor moslims. Lees de volgende quote uit het interview: “Terrorisme verbinden met religieuze tradities, dat is een rampzalige denkfout (…). Het komt voort uit bepaalde sociaal-economische en politieke factoren, zoals armoede en onderdrukking. Dat zag je bij het anarchistische terrorisme in Rusland of Spanje en dat zie je bij het islamitische terrorisme nu. Mensen vergeten dat we in Europa altijd terrorisme hebben gehad. Daar kwamen in de jaren zestig en zeventig meer mensen bij om dan nu.” Daar zijn we het dan weer absoluut niet mee eens. Lees wat ik eerder over de terreur in de jaren zestig en zeventig opmerkte: “Er was echter één groot verschil tussen radicaal linkse groepen toen en radicale moslims nu. De marxisten hadden vrijwel geen steun van de bevolking, terwijl de jihadisten stilzwijgend gesteund worden door een groot aantal van de 40 miljoen moslims in Europa.

11 april 2017

Tomas Derckx (homo-activist): “geen islamfobie via homofilie”

Helaas loop ik achter met het nieuws, omdat ik de sociale media en de praatprogramma’s op de verrekijk niet of slecht volg. Ik moet het voor het nieuws over de uitslaande brandjes van mijn courant hebben. Uit dit stuk in de krant blijkt dat velen vinden dat de strijd tegen homogeweld misbruikt wordt om er islamofobie mee aan te wakkeren. Tomas Derckx, bijvoorbeeld, schreef: “Telkens als er homogeweld in het nieuws komt, volgt er een stroom van racistische, xenofobische en islamofobische uitspraken van niet alleen bekende racisten als Geert Wilders (…). Het uitspreken tegen homogeweld verpakt in een xenofobische uitspraak.” Het is curieus om Wilders een racist te noemen (tenzij moslim een ras is, maar dat is, voor zover ik weet, niet het geval), maar uit het citaat blijkt toch vooral dat Derckx niet in staat is Wikipedia te raadplegen. Daar lezen we dat in elf (11) moslimlanden de doodstraf staat op homoseksuele daden, in zeven andere moslimlanden zijn die daden eveneens strafbaar. Ook lezen we dat vrijwel unaniem islamitische ‘schriftgeleerden’ homoseksuele activiteiten als zondig en strafbaar beschouwen. De zondigheid van homoseksualiteit wordt overigens afgeleid uit het verhaal van Sodom en Gomorra dat de christenen onder ons eveneens kennen (Genesis, 18-19). Het is het bekende probleem: christenen nemen de Bijbelteksten allang niet meer letterlijk, maar de moslims blijven de koran zien als een geschrift, dat geschreven is door de profeet zelf, en waarvan de waarheid dus niet betwist kan worden. Dat geldt ook voor het overgrote deel van de moslims die wij in ons midden hebben. Wil dat dan zeggen dat er geen homofobie onder autochtonen is? Uiteraard is dat er wel, maar de autochtonen weten dat geweld tegen homo’s strafbaar is, terwijl de moslimdaders dit geweld met hun geloof kunnen rechtvaardigen. 

07 april 2017

Belle Derks (hoogleraar UU): “vrouwen moeten meedoen aan de rat-race naar de top”

Belle Derks is een fulltime werkende hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht (UU). Zij heeft in het land enige bekendheid verworven door een studie onder vrouwen in topposities. Als deze vrouwen in een organisatie werkten waar seksistische oordelen over vrouwen overheersten, gingen zij zich gedragen als mannen “om te laten zien dat ze competenter zijn dan andere vrouwen”. Dit noemt ze ‘queen-bee’ gedrag: deze ‘bijenkoninginnen’ zijn niet geneigd andere vrouwen bij zich in de buurt te dulden en zeker niet bereid andere vrouwen te helpen in hun carrière. Inderdaad, typisch mannelijk gedrag. Zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van menselijke queen-bees, was ik een paar jaar geleden al eens een queen-bee tegen gekomen, namelijk Edith Hooge. Zij beweerde dat vrouwen die in deeltijd in het onderwijs werken geen goede docent kunnen zijn. Het bewijs voor die stelling ontbrak. Uit een interview met De Volkskrant vernemen wij wat Belle Derks van in deeltijd werkende vrouwen vindt. Zij zegt: “het klopt dat fulltime of parttime werken een goede graadmeter is van een carrière, maar je zou moeten kijken naar de redenen waarom mensen het doen.” Begrijpen wij dit? Nou nee, zij zegt hier toch eenvoudigweg dat je in deeltijd geen carrière kunt maken, maar vrouwen kiezen er wel vaak voor, want: “het is in de huidige maatschappij een gemakkelijker manier van leven. Niemand stelt vragen: waarom doe je het zo, want de norm voor vrouwen is anders dan die voor mannen.” Kortom, vooral vrouwen werken in deeltijd (en hebben een makkelijk leven) en maken geen carrière. Ik interpreteer dit zo dat vrouwen die aan de top willen komen, van Belle Derks uiteindelijk gewoon met de mannen mee moeten doen aan de rat race naar de top.

29 maart 2017

Roos Vonk: “omdat er thuis geen camera’s hangen, is er veel kinderleed”

Roos Vonk beweerde het bewijs te hebben dat vleeseters hufters zijn. Dit liet ze alweer ruim 5 jaar geleden optekenen: “proefpersonen die naar een plaatje van een biefstuk hadden gekeken, bleken veel egoïstischer te zijn.” Dat bewijs met die proefpersonen had ze ‘empirisch’ samen met Diederik Stapel geleverd. De data waren door Stapel aangeleverd en we weten met the benefit of hindsight dat die data dus frauduleus waren. Vonk vond het kennelijk niet nodig die data te controleren. Je zou eigenlijk verwachten dat iemand die zo onderuit gegaan is met haar verachting voor de vleeseter haar mond zou houden over vlees. Maar nee, deze week had zij een opiniestuk in de krant over de vleesindustrie. Nu zijn niet langer de vleeseters de hufters, maar de industrie en dan met name de slachterijen. Helaas, weer zonder deugdelijk bewijs. Zo schrijft ze: “Op zo'n moment is het goed te onderstrepen dat alle vee, ook biologisch en ‘diervriendelijk’ gehouden, in hetzelfde slachthuis eindigt. En dat we geen idee hebben wat er in die slachthuizen precies gebeurt.” Onjuist, zo verneem ik uit betrouwbare bron. Voor biologische en beter-leven producten moeten slachterijen een speciaal keurmerk hebben en de slachterijen worden daarop streng gecontroleerd. Maar Vonk suggereert dat alle slachthuizen letsel toebrengen aan levende dieren, immers “varkens leven en sterven in de hel”. Het komt ons “beschaafde burgers” wel goed uit dat het zich afspeelt “achter gesloten deuren.” Misstanden komen niet aan het licht, want “er is geen cameratoezicht (…).” Ik ben ook sceptisch over de varkensindustrie, maar dat het ontbreken van cameratoezicht misstanden toelaat, is zo ongeveer hetzelfde als de bewering dat alle kinderen in Nederland mishandeld worden omdat er geen camera’s bij de gezinnen thuis hangen. Ook daarvoor ontbreekt gelukkig ieder bewijs. 

23 maart 2017

Sylvester Eijffinger (TU Society): “de helft van de studie-inhoud van accountancy verdwijnt”

Eijffinger is voorzitter van de Tilburg University Society, een prestigieus genootschap dat bijeenkomsten organiseert, waarvoor ik (als Tilburger) nog nooit ben uitgenodigd. Alleen de allerbeste hersenen, de fine fleur van Tilburg, worden geacht aanwezig te zijn. Ik berust bescheiden in mijn domheid. Volgens het Financieele Dagblad (FD) adviseert Eijffinger het universiteitsbestuur over een vernieuwing van de curricula. Ik wist ik niet dat hij daarover adviseerde, en al evenmin dat hij verstand heeft van curricula. Reken maar van wel. Volgens het FD voorspelt Eijffinger: “De inhoud van de studies rechten, accountancy en economie wordt in belangrijke mate anders. De helft verdwijnt en daarvoor in de plaats komen modules als datawetenschap, kunstmatige intelligentie en ethiek.” Inderdaad, de onderwerpen die Eijffinger noemt, hebben momenteel een hoog hype-gehalte. Heel veel mensen praten er over dat intelligente robotten binnenkort allerlei door mensen gedane functies overbodig maakt. Zo beweren Rick van der Ploeg en Willem Vermeend (RvdPWV) in DFT dat accountants niet meer nodig zijn: “Deze ‘automatisering’ zien we ook bij onderdelen van werkzaamheden die in hogere functies worden verricht, zoals op het terrein van de accountancy (…) waar steeds meer met 'zelfdenkende' computers (kunstmatige intelligentie) wordt gewerkt.” Een robot kan ook een jaarrekening opstellen, zeggen RvdPWV dus, daar is geen accountant meer bij nodig. Vast wel, dat gebeurt nu al grotendeels automatisch. Worden de accountants bij bosjes ontslagen en lopen de accountantsopleidingen leeg? Juist het tegendeel: er is een tekort aan accountants en in accountancy vanmorgen zegt Hans Koning dat er een ‘war for talent’ aan het ontstaan is. Kortom, laat mensen als Sylvester Eijffinger en Rick van der Ploeg rustig filosoferen over de toekomst van de arbeidsmarkt/onderwijs. Dat hebben ze vaker gedaan. Neem ze niet al te serieus.

20 maart 2017

Thierry Baudet: ontmaskeringsvirus

Dacht ik eerst nog dat hij geen enkel politiek effect zou weten te sorteren; zit hij nu opeens met twee zetels in de Tweede Kamer. Dan heb ik nog niet eens op hem gestemd. Waarom niet eigenlijk? Met dit punt uit zijn verkiezingsprogramma was ik het bijvoorbeeld erg eens. Laat onze ‘allochtonen’ nu maar eens kleur bekennen: zijn zij van plan zich aan de Nederlandse rechtsstaat aan te passen, of willen ze toch liever met hun ‘allochtone vlaggen’ door Den Haag en Rotterdam als een vijfde kolonne blijven marcheren? Maar zijn standpunten over de EU pruimde ik dan weer niet. Enfin, afgelopen weekend een lezenswaardig interview met hem in mijn krant. Deze quote was mij uit het hart gegrepen: “Het lijkt wel alsof men mij bewust niet wil begrijpen. Men haalt iets uit de context en reageert daar vervolgens verontwaardigd op. Vooral journalisten zijn daar goed in. Men wil graag scoren, ophef veroorzaken. ” Juist! Tijdens de verkiezingstijd had ik dezelfde ervaring met een rapport over de AOW dat ik had geschreven voor 50Plus. Daarin stond dat als de AOW-leeftijd weer 65 jaar zou zijn, de AOW in 2060 14 miljard duurder zou uitvallen in 2060. Dit had het CPB al eerder berekend, maar het gold alleen als de AOW-uitkering welvaartsvast aan de economische groei zou zijn gekoppeld. Dat laatste is een absurde aanname, want het is in Nederland meer dan 30 jaar niet voorgekomen. 50Plus wilde de AOW-plus weer op 65-jarige leeftijd brengen en zei, op basis van het rapport, dat dit op een ‘betaalbare’ wijze kon. Dus maakten de journalisten er van dat 50Plus de AOW niet langer welvaartsvast wilde houden. Daarna ging het helemaal niet meer over de AOW, maar alleen nog maar om het ‘ontmaskeren’ van 50Plus als onbetrouwbare partij.

18 maart 2017

Bart van Urk: de cel in, met mosterd en open deur van de IGZ

De zaak Bart van Urk heeft vooral laten zien hoe jammerlijk de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland kan falen (zie hier), al dan niet in samenwerking met het openbaar ministerie. Bart van Urk is ernstig schizofreen dat zich kan uiten in gewelddadig gedrag. De familie van Bart van Urk hebben de instanties diverse malen gewaarschuwd voor de risico’s van zijn gedrag, maar de ggz vond hem niet gevaarlijk genoeg en rechters vonden dat ook niet. Bart van Urk heeft twee moorden op zijn naam staan, die voorkomen hadden kunnen worden als de instanties zich beter in de zaak Bart van U. hadden verdiept. De inspectie van de gezondheidszorg (igz) was in deze zaak overigens tot voor kort nergens te bekennen. De igz houdt zich meer bezig met het tot zelfmoord drijven van weerloze huisartsen, of blijkt niet in staat te zijn frauduleuze praktijken van zorginstellingen op het spoor te komen. Maar kijk, nadat al vele kalveren verdronken zijn, blijkt de igz ook een bijdrage te willen leveren aan het dempen van de put. Ach, laten we er nog maar een paar beeldspraken tegenaan gooien: de igz levert mosterd na de maaltijd en opent deuren die al lang open stonden, zoals de famile van Bart van Urk ook al concludeerde. Bart van U. moet voor zijn 2 moorden nu alsnog de cel in. Na die celstraf krijgt hij tbs met dwangverpleging. Die tbs duurt twee jaar en kan daarna door de rechter telkens met 1 of 2 jaar verlengd worden. Wij vrezen dat er op een gegeven moment een arts zal opstaan die concludeert dat Bart van Urk geen ‘gevaarzettend gedrag’ meer vertoont. En dat er dan een rechter zal zijn die de vrijlating van Bart van Urk gelast.

14 maart 2017

Dries van Agt: doodde Molukkers & stemt geen CDA, maar DENKbaar

Dries van Agt heeft de media gehaald omdat hij niet op het CDA zal stemmen, want hij zegt “niet langer te kunnen leven met de opstelling van zijn partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.” Dat verbaast ons niets, al verbaast het ons weer wel dat hij nu pas “niet langer” op het CDA stemt. Van Agt is al meer dan 20 jaar sympathisant van de Hamas, die een dictatuur op de Gazastrook heeft gevestigd. Hamas wordt door een groot deel van de wereld als een terroristische groep beschouwd, maar niet door Van Agt. Wij weten dat Van Agt begrip heeft voor Hamas. Zijn houding tegen terroristen is niet altijd zo begripvol geweest. Van Agt is de Sharon van Nederland. Ariel Sharon liet het in 1982 als minister van defensie van Israël toe dat Christelijke Libanese milities Arabische mensen in Libanese vluchtelingenkampen afslachtten. Als minister van justitie liet Van Agt het nadrukkelijk toe dat bij de gewelddadige beëindiging van de treinkaping uit 1977 Molukse kapers werden doodgeschoten. Hij prees indertijd de commando’s van het Nederlandse leger die volgens hem op “uiterst moedige en kundige wijze” te werk waren gegaan. Geen enkel woord van begrip te bekennen voor de Molukkers, wier land was bezet (door Indonesiërs) en die door beloften van Nederlandse regeringen over een onafhankelijk Molukken op het verkeerde been waren gezet en meer dan 25 jaar door opeenvolgende regeringen aan het lintje waren gehouden. Terroristen en terroristen, dat is bij Van Agt niet hetzelfde. Terrorisme door moslimfundamentalisten is voor Van Agt niet bezwaarlijk, maar terrorisme door Christenen (Molukkers) is dat wel. Ach, het is natuurlijk duidelijk waarom Van Agt nu pas niet meer het CDA stemt. Hij heeft nu eindelijk een DENKbaar alternatief.

13 maart 2017

Jessias Klaver (hemelbestormer): AOW alleen voor de elite

Jesse Klaver, voorman van GroenLinks, wordt door sommigen als een nieuwe Messias gezien. Hij denkt dat hij heel links en sociaal is, maar een plan om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar vindt hij “volstrekt idioot”. De verhoging van de AOW-leeftijd treft vooral mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. Sommigen van hen zijn nu 20-ers en overwegen wellicht op de Jessias te stemmen. Niet doen, zou ik zeggen; over 40 jaar blijkt dat de AOW achter de horizon van je leven is verdwenen. Dankzij de Jessias. Maar GroenLinks wil toch dat de verhoging van de AOW-leeftijd eerlijk gebeurt? Ja zeker, dit zegt een andere GL-er: “mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek zware beroepen, [moeten] wel de mogelijkheid krijgen om vervroegd met pensioen te gaan”. De onduidelijkheid druipt van deze quote af. Hoe jong moet je met werken begonnen zijn om toch eerder AOW te krijgen; krijg je dan een volledige AOW, of een AOW waarbij je toch nog in de bijstand terecht komt; krijg je de vervroegde AOW alleen als je in een fysiek zwaar beroep terecht komt; wat betekent “dat je de mogelijkheid moet krijgen”, moet iemand daar toestemming voor geven, kan die persoon (misschien de Jessias zelve) dat ook weigeren? Kortom, dit programmapunt is zo opgeschreven dat de Jessias tot niets verplicht is. Waarom is hij trouwens zo tegen verlaging van de AOW-leeftijd? Dat kan om geen andere reden zijn (want het is best wel betaalbaar, zie hier) dan dat hij vindt dat alleen de langlevende welvoorziene elite van de AOW moet kunnen profiteren. Voor deze elite wordt de AOW ook nog eens fors verhoogd.